Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Starosta obce D R S L A V I C E svolává

  • 8. 2. 2017
  • Rostislav Mihel

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat v úterý 21. února 2017 v 18:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání : 

  1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení
  3. Rozpočet obce na rok 2017
  4. Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2016
  5. Smlouva o dílo mezi Obcí Drslavice a Bronislav Borský DERO – deratizační práce
  6. Zpráva o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2016
  7. Diskuze
  8. Závěr

 

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

 

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 8.2.2017

 

Vyvěšeno dne: 8.2.2017

Sejmuto dne: 21.2.2017

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Při výkonu své funkce se rozhoduji objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Neděle

23 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování