Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Prohlášení ve věci požáru na kompostárně

  • 3. 4. 2017
  • Rostislav Mihel

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně požáru na kompostárně vydáváme následující stanovisko :

1. Dne 16.3. v ranních hodinách za úplného bezvětří jsem rozhodl o zapálení menší hromady ohořelého materiálu z vyhořelého domu po panu Rožkovi, jehož zbořeniště je nyní v majetku Obce Drslavice, a to na betonové ploše v bezpečné vzdálenosti od hlavní hromady kompostu. Požár byl řádně ohlášen na portálu HZS, na místě jsme měli hasící přístroje a další dostupné prostředky k případnému uhašení. Asi po hodině po zapálení této hromady se zvedl vítr, který způsobil zapálení hlavní hromady tlejícího materiálu kompostárny, a to na několika místech. Požár této hromady kompostu vznikl naprosto neúmyslně. Místo jsme zabezpečili, dva dny nepřetržitě hlídali a o této skutečnosti jsem ještě téhož dne telefonicky informoval HZS v Uherském Brodě a radil se o dalším postupu.

2. V dalších dnech až do dnešního dne se k místu požáru nepřetržitě vracíme a monitorujeme stav. Rozhrnovat doutnající hromadu a následně hasit vodou nebylo za stávajících podmínek do dnešního dne možné. Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k žádnému poškození majetku a zdraví, skutečnosti že hoří biomateriál bez přítomnosti jakýchkoliv škodlivých látek, a také po konzultaci s členy zásahové jednotky obce, že obvyklým postupem je nechat požár tohoto typu dohořet a nehasit vodou, jsme k žádným dalším opatřením nepřistoupili.

3. Vnímám nepříjemnost situace pro občany uvnitř obce ve smyslu kouře a občasného zápachu v průběhu posledních dvou týdnů, který je zapříčiněn povětrnostními podmínkami a množstvím stále doutnajícího biomateriálu, a chtěl bych se všem za toto omluvit. Nejsem si vědom žádného pochybení z mé strany. Protože hromada navzdory předpokladům stále doutná, opětovně vyhodnotím v průběhu zítřejšího (a následujících) dne možné varianty řešení a po další odborné konzultaci se zainteresovanými osobami rozhodneme o dalším postupu.

4. Jsem připravený pravdivě odpovědět veškeré dotazy v této souvislosti pokud mi odpovědi budou známy, protože jako starosta obce se hlásím k zodpovědnosti za vzniklou situaci.

Rostislav Mihel, starosta obce

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Hlásím se k plné morální i právní odpovědnosti po dobu výkonu svého mandátu starosty obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Čtvrtek

17 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Filipovské údolí

Poděkování