Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici

  • 6. 6. 2017
  • Rostislav Mihel

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici

specialista/specialistka pro rozvoj mikroregionu


Požadujeme:
VŠ vzdělání nebo SŠ vzdělání (a min. 3 roky praxe)
praxe ve veřejné správě
znalost fungování veřejné správy
zkušenosti s tvorbou strategických dokumentů
znalost dotační politiky ČR a EU
samostatnost při plnění úkolů
znalost práce s MS Excel a Powerpoint
orientace na dosažení cílů
dobré komunikační a organizační schopnosti
samostatnost, flexibilita
řidičský průkaz sk. B
ochota učit se nové věci
akceptování nestandardní pracovní doby


Náplň práce:
naplňování cílů platné strategie rozvoje území dobrovolného svazku obcí
zpracování zásobníku projektů a akčního plánu
příprava, řízení a administrace projektů
příprava pravidelných setkání zástupců obcí
podílení se na zpracování sebehodnotící zprávy
pomoc s přípravou výběrových řízení
podílení se na přípravě strategických plánů obcí
organizace vzdělávacích aktivit pro potřeby obcí
podílení se na aktivitách směřujících k propagaci činnosti Centra společných služeb a dobrovolného svazku obcí
vyhledávání příležitostí pro společné postupy vedoucí k úspoře finančních prostředků
příprava informačního zpravodaje o činnosti Centra společných služeb a dobrovolného svazku obcí
příprava vzorových dokumentů pro obce
zajištění sdílení dobré praxe
zpracování analýzy přínosu u vybrané agendy

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu
datum a podpis zájemce

Povinné přílohy k přihlášce:
strukturovaný životopis
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Další ustanovení:
pracovní poměr se sjednává na dobu určitou do 30. 6. 2019
nástup do pracovního poměru 19. 6. 2017, příp. dle dohody
pracovní úvazek: 0,6
platové zařazení dle podmínek projektu Svazu měst a obcí ČR
místo výkonu práce: Kunovice

Písemnou přihlášku doručte nejpozději do čtvrtka 15. 6. 2017 do 15:00 hod. na adresu:
Městský úřad Kunovice, sekretariát starostky, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice v obálce označené
„VŘ/1/2017 – specialista/specialistka pro rozvoj mikroregionu – NEOTVÍRAT“


Mgr. Ivana Majíčková, MBA, předsedkyně mikroregionu

 

 

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Důsledně dbám na to, abych vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Úterý

25 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Barborka

Poděkování