Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Zpívání u kapličky se letos uskutečnilo den před Silvestrem

  • 1. 1. 2018
  • Rostislav Mihel

a dle vysoké účasti návštěvníků je jasné, že se postupem času stalo krásnou a oblíbenou tradicí vánočního období. To letošní zahájil pozdravem pan farář naší farnosti Vojtěch Daněk, a poté již moderátorka programu paní Jana Chvílová uváděla postupně jednoho účinkujícího za druhým. V tradičně folklorně laděném pásmu písní a koled tak vystoupily děti z naší mateřské školky, schola a mužský pěvecký sbor z Hradčovic a také speciální host, kterým letos byly Vlčnovské bůdové umělkyně, oděné do typického kroje našeho kraje. V závěru vystoupil starosta obce se svým projevem (celé znění přinášíme níže) a na úplný konec si všichni přítomní zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. K občerstvení se podával čaj, svařák a chléb s hořčicí a slaninou, na dobrovolném vstupném se vybralo 3.943,- Kč, moc děkujeme, peníze použijeme na úhradu nákladů celé akce. Za zmínku jistě stojí, že zpívání neušlo pozornosti kamer České televize, těšíme se na reportáž.

Zpívání provázela tématická výstava "Když zavoní káva" v Obecním domě, tentokrát pojatá poněkud netradičně v tom slova smyslu, že byla spojena s prezentací a ochutnávkou kávy a čokolády. Prezentace a povídání o kávě se ujal odborník pan Kunc z Uherského Hradiště, vynikající a lahodnou kávu a neméně dobrou čokoládu pak zdarma pro všechny návštěvníky připravovala paní Zábranská, která v Uherském Brodě provozuje vyhlášenou kavárnu. Exponáty nám jako každoročně poskytli hlavní měrou spoluobčané - moc děkujeme, zajímavostí byl živý strom - kávovník poskynutý panem Františkem Šrámkem. Po dva dny výstavu shlédly stovky návštěvníků, naplňuje nás optimismem, že se nám každý rok daří vymyslet jiné nosné téma výstavy a to pak realizovat. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 2.541,- Kč, taktéž zde budou finanční prostředky použity na úhradu nákladů výstavy.

Chtěl bych poděkovat aktivním členům místní organizace KDU-ČSL, zaměstnancům obce a všem dobrovolníkům, kteří se zasloužili o organizační zajištění obou akcí. Děkuji také účinkujícím zpívání, jejich doprovodu a samozřejmě taktéž všem návštěvníkům, kteří - pevně doufám - odcházeli do svých domovů spokojeni.

Fotogalerie z obou akcí ZDE

Projev starosty obce :

Vážený Otče Vojtěchu, milí účinkující, drazí spoluobčané, dámy a pánové,

je mi opravdu velkým potěšením, že jsme se opět po roce ve zdraví a v hojném počtu zase sešli zde, u naší kapličky, abychom si ve vzájemné pospolitosti užili vzácných chvil vánočního času a současně si popřáli vše dobré do nadcházejícího nového roku. Zpívání v tomto období slunovratu a narození Spasitele se stalo krásnou tradicí a postupem času získalo renomé přesahující hranice naší obce. Chtěl bych upřímně poděkovat všem letošním vystupujícím, tedy dětem z naší mateřské školičky, schole a mužskému pěveckému sboru z Hradčovic, ženskému sboru z Vlčnova a paní Chvílové za působivé moderování. Otče Vojtěchu, děkuji i za Vaše krásná, pravdivá a povzbudivá slova. V neposlední řadě děkuji dobrovolníkům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě dnešní akce. Dovolte mi srdečně Vás pozvat do Obecního domu na výstavu s ochutnávkou a prezentací pražení kávy, a to ihned po skončení zpívání, a také na zítřejší tradiční setkání na Pepčině, kde se symbolicky rozloučíme s rokem 2017. Do toho nadcházejícího, kdy oslavíme 100 let naší státnosti, Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů.

Hezký zbytek dne, milí přátelé, a pojďme si na závěr všichni společně zazpívat.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zavazuji se, že po ukončení svého mandátu nebudu zneužívat informace a jiné výhody, které jsem získal, či které vyplynuly z výkonu mé bývalé funkce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Neděle

11 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Bánovská kyselka

Poděkování