Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

K dnešnímu dni podáváme dvě žádosti o dotaci a další

  • 11. 1. 2018
  • Rostislav Mihel

dvě již máme ve vysokém stupni rozpracovanosti. Obě podané směřují na Ministerstvo pro místní rozvoj a to konkrétně do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2018.

V prvním případě u projektu Revitalizace prostranství zaniklého zámečku Pepčín se jedná o žádost do podprogramu Podpora zapojení generací do komunitního života v obci. Využili jsme zde potenciálu nápadu studentů uherskobrodského gymnázia na obnovu základů a toto jsme skloubili s iniciativou dětí z naší mateřské školy a následně připraveného projektu paní Magdalenou Beníčkovou. Celkové náklady na revitalizaci místa činí 1.046.000,- Kč z čehož o 400.000,- Kč dotace žádáme právě MMR a o 50% z celkových nákladů budeme žádat v první polovině února (tato žádost je ve fázi přípravy) Zlínský kraj z Programu na podporu obnovy venkova. Studentům gymnázia i dětem z naší MŠ děkujeme za pomoc v přípravné fázi projektu.

V druhém případě u projektu Rekonstrukce místní komunikace části Ježov taktéž u MMR v podprogramu Podpora obnovy místních komunikací žádáme o dotaci ve výši 849.129,- Kč (celkové náklady jsou 1.698.259,- Kč. Jedná se o vloni odložený projekt, kdy chceme kromě opravy zmíněné komunikace vystavit novou opěrnou zeď, která je již několik let v havarijním stavu. Vyrozumění zda jsme uspěli či nikoliv bychom měli vědět v průběhu dubna, v případě že alespoň s jednou žádostí budeme úspěšní je z dnešního pohledu pravděpodobné, že bychom mohli letos realizovat obě zmiňované akce. Závěrem velké poděkování projektovým manažerům, se kterými jsme od začátku prosince 2017 obě žádosti o dotace velmi pečlivě připravovali.

Poslední žádost o dotaci poputuje na Ministerstvo zemědělství a bude se týkat celkové obnovy dolní kapličky, kdy náklady dosahují 360.000,- Kč .. z této částky žádáme o 70% dotace. Zde je však alokováno výrazně méně finančních prostředků než vloni, uvidíme, zda budeme úspěšní, žádost budeme podávat počátkem února.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Při výkonu své funkce se rozhoduji objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Neděle

11 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Filipovské údolí

Poděkování