Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Novinky

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ AFRICKÉHO MORU PRASAT VE ZK

 • 19. 1. 2018
 • Rostislav Mihel

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj v rámci mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nákazy afrického moru prasat rozšiřuje zamořenou oblast na všechna území obcí okresu Zlín a v rámci opatření k utlumení šíření nákazy afrického moru prasat nařizuje provedení soupisu všech hospodářství s chovem prasat ve Zlínském kraji.

Obecní úřad Drslavice proto vyzývá všechny chovatele prasat v katastrálním území obce Drslavice, aby se neprodleně přihlásili v kanceláři Obecního úřadu v Drslavicích.

Zájemci o dřevo z obecního lesa se počínaje dneškem mohou

 • 15. 1. 2018
 • Rostislav Mihel

přihlásit na Obecním úřadě v Drslavicích nebo na telefonním čísle OÚ 572 671151. Nabídka platí pouze pro občany Drslavic a jednoho člena rodiny z jednoho čísla popisného.

K dispozici jsou :

3x hromady suráků smrkového dřeva v ceně 800,- Kč za m3 - dřevo dostupné u cesty

1x hromada suráků dubového dřeva za 1.000,- Kč za m3 - dřevo dostupné u cesty

2x úsek pro probírku (samovýroba) dubových vrchů za 350,- Kč za m3

2x úsek pro probírku (samovýroba) silnější borovice za 300,- Kč za m3

5x úsek pro probírku (samovýroba)…

Několika fotografiemi se vracíme k farnímu plesu,

 • 15. 1. 2018
 • Rostislav Mihel

který se v sobotu konal v našem Obecním domě. Na návštěvníky čekalo bohaté občerstvení, neméně bohatá tombola a tradičně vynikající hudební produkce dechové hudby Hradčovjanka. Přivítání návštěvníků je ujali pan farář naší farnosti Vojtěch Daněk se starostou obce Drslavice, losování tomboly pak přišlo na pořad plesu kolem půlnoci. 

Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do organizace plesu, zvláště pak panu Ladislavu Orlovskému z Veletin za výzdobu v podobě naší kapličky, kříže a okolí. Speciální dík…

Přinášíme výsledek prvního kola prezidentských voleb

 • 15. 1. 2018
 • Rostislav Mihel

v naší obci po liknutí na tento odkaz.

K dnešnímu dni podáváme dvě žádosti o dotaci a další

 • 11. 1. 2018
 • Rostislav Mihel

dvě již máme ve vysokém stupni rozpracovanosti. Obě podané směřují na Ministerstvo pro místní rozvoj a to konkrétně do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2018.

V prvním případě u projektu Revitalizace prostranství zaniklého zámečku Pepčín se jedná o žádost do podprogramu Podpora zapojení generací do komunitního života v obci. Využili jsme zde potenciálu nápadu studentů uherskobrodského gymnázia na obnovu základů a toto jsme skloubili s iniciativou dětí z naší mateřské školy a následně připraveného projektu…

24.125,– Kč je velmi štědrý výtěžek letošní Tříkrálové sbírky,

 • 6. 1. 2018
 • Rostislav Mihel

který darem věnovali občané Drslavic. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Děkujeme všem, kteří letošní sbírku organizačně zajistili, malým koledníkům a hlavně všem spoluobčanům, kteří na dobročinné účely přispěli.

Přinášíme fotogalerii z propršeného silvestrovského

 • 2. 1. 2018
 • Rostislav Mihel

setkání občanů uherskobrodska na Pepčíně. I přes nepříznivé počasí se jej zúčastnilo přes 70 osob, což svědčí o oblibě této tradice na sklonku kalendářního roku.

Fotogalerie ze setkání na Pepčíně zde

Zpívání u kapličky se letos uskutečnilo den před Silvestrem

 • 1. 1. 2018
 • Rostislav Mihel

a dle vysoké účasti návštěvníků je jasné, že se postupem času stalo krásnou a oblíbenou tradicí vánočního období. To letošní zahájil pozdravem pan farář naší farnosti Vojtěch Daněk, a poté již moderátorka programu paní Jana Chvílová uváděla postupně jednoho účinkujícího za druhým. V tradičně folklorně laděném pásmu písní a koled tak vystoupily děti z naší mateřské školky, schola a mužský pěvecký sbor z Hradčovic a také speciální host, kterým letos byly Vlčnovské bůdové umělkyně, oděné do typického kroje našeho…

Zpráva o činnosti Obecního úřadu Drslavice za období od 9.5.2017

 • 15. 11. 2017
 • Rostislav Mihel

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 9. května do dnešního dne.

            Z hlediska investiční činnosti se nám podařilo realizovat rekonstrukci místní komunikace na Horním konci, v rámci které vzniklo kromě několika parkovacích míst v odstavném pruhu také nové sběrné místo na tříděný odpad. Práce provedla společnost SILAMO Uherský Brod v celkové vysoutěžené ceně 995.329,- Kč. Z menších investičních akcí bych jmenoval výměnu vysloužilých…

Tradičně v přátelském a uvolněném prostředí se včera

 • 14. 11. 2017
 • Rostislav Mihel

uskutečnilo setkání se seniory. Přítomní hned při příchodu mohli shlédnout novou stálou expozici dobových fotografií v chodbě Obecního domů mapující průřez historií naší obce. Po přivítání starostou obce a paní ředitelkou mateřské školy bylo na programu velmi pěkně secvičené pásmo dětí z družinky. Vzácným hostem byl nový pan farář Otec Vojtěch Daněk, který se v úvodním slově seniorům představil a vyjádřil potěšení nad příjemnou atmosférou, která celé setkání provázela. Novinkou programu byla prezentace Charity…

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Veřejnosti poskytuji všechny informace související s výkonem svého mandátu s výjimkou těch, které v souladu s právními předpisy podléhají zvláštní ochraně.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Neděle

1 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Bánovská kyselka

Poděkování