Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Archiv novinek

Zpráva o činnosti Obecního úřadu Drslavice za období od 28.6.2016

 • 14. 12. 2016
 • Rostislav Mihel

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 28. června do dnešního dne.

Největší investiční akcí  letošního roku byla obnova veřejného osvětlení  hlavního průtahu obcí. Po odpovědné úvaze jsme se rozhodli pro spolupráci se společností E.ON, která ze tří oslovených firem nabídla nejen že nejnižší cenu realizace (1.065.940,- Kč), ale především také desetiletou záruční dobu na nové LEDkové lampy veřejného osvětlení. Práce provedla subdodavatelská…

Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné zasedání zastupitelstva

 • 5. 12. 2016
 • Rostislav Mihel

obce Drslavice, které se bude konat

v úterý 13. prosince 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání :

 

 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za období od 28.6.2016
 3. Žádost ZŠ Hradčovice o příspěvek
 4. Inventarizace majetku k 31.12.2016
 5. Rozpočtové provizorium pro rok 2017
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2016
 7. Aktualizace Programu rozvoje obce Drslavice na období 2013-2020
 8. Alokace finančních prostředků z rozpočtu pro rok 2017 na dotační projekty…

Poté, co nám bylo v úterý Jednotou oznámeno uzavření prodejny

 • 24. 11. 2016
 • Rostislav Mihel

s platností od 28.11. a po mém včerejším dlouhém jednání s předsedou představenstva téže firmy, jsem učinil fakticky jediný možný pokus jak situaci alespoň dočasně zvrátit. Mnou nabídnutou zajímavou finanční motivaci obě pracovnice Jednoty výměnou zato, že do konce prosince v obchodě v Drslavicích budou pracovat, odmítly. To neznamená nic jiného než uzavření jediné prodejny v obci .. prodejny, kterou si občané sami postavili v druhé polovině osmdesátých let v "akci Z".
Možností, co v této situaci dělat je sice…

Velmi příjemné každoroční setkání se seniory se uskutečnilo

 • 18. 11. 2016
 • Rostislav Mihel

v úterý v sále místního Obecního domu. Pro cca čtyřicítku spoluobčanů byl připraven pestrý program a bohaté občerstvení. Po úvodním přivítání starostou obce a paní ředitelkou MŠ vystoupily ve folklorně laděném pásmu dětičky z Mateřské školy a školní družiny. V průběhu podvečera vystoupil také ženský pěvecký sbor Podolské frišky, k tanci a poslechu hrála skupina FAST Band. Starosta obce ve dvou delších vstupech přítomné informoval o uskutečněných a připravovaných investičních akcích obecního úřadu, věnoval se…

Dnešek je posledním dnem pro předání největší investiční akce

 • 31. 10. 2016
 • Rostislav Mihel

img/public/vo2.jpg

letošního roku, kterou je obnova veřejného osvětlení při hlavním průtahu obcí. K ní jsme přistoupili z důvodu havarijního, desítky let neřešeného stavu celé soustavy, neodpovídajícímu nasvětlení chodníku a komunikace dle současných norem, a stále zvyšujícím se nákladům na provoz, a to jak u výdajových položek za energii, tak za opravy jednotlivých světelných bodů. V několikaměsíčním přípravném období jsme vytipovali cca 5 firem na trhu, u kterých byla záruka dodání kvalitních svítidel přímo od výrobce s dlouhou…

Sběr starého železa se v naší obci uskuteční v sobotu

 • 26. 10. 2016

29.10. v dopoledních hodinách. Nachystejte prosím železný šrot před svoje domy, děkujeme za spolupráci.

Hody se letos konaly za hezkého počasí, za což jsme byli

 • 24. 10. 2016
 • Rostislav Mihel

vzhledem k deštivému a chladnému počasí předešlých dnů velmi rádi. Páteční hodová zábava se nesla ve znamení výtečné hudební produkce skupiny LORD, která až do pozdních nočních hodin bavila všechny přítomné návštěvníky. Slavnostní mše svatá byla sloužena za mládež z celé farnosti, ovšem slabá účast krojovaných z Drslavic na ní jako kdyby předznamenala počet těch, kteří se po obědě vydali na obchůzku obce za doprovodu dechové hudby Komňané. Trend stále snižujícího se počtu krojovaných účastníků při nedělní obchůzce…

Sběr nebezpečného odpadu

 • 12. 10. 2016

v naší obci se uskuteční v pondělí 17.10.2016 mezi 15–17 hodinou před Obecním úřadem v Drslavicích. Níže přikládám přehled sbíraného odpadu:

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

Pneumatiky:
– osobní a nákladní do průměru 1500mm
– nadrozměrné – rozměr nad 1500mm
– ze speciálních strojů (plné-plnopryžové)

S diskem:
– s diskem osobní
– s diskem nákladní (AVIE)
–…

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Zlínského

 • 10. 10. 2016

kraje v naší obci přinášíme zde http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=12&xobec=592153. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se voleb zúčastnili.

Koštem vína a burčáku jsme vyčerpali letošní program

 • 19. 9. 2016

Drslavského léta, a nutno konstatovat, že se i v tomto případě jednalo o akci velmi vydařenou. Hlavní zásluhu na tom mají členové místní organizace Českého zahrádkářského svazu z Hradčovic, kterým se podařilo shromáždit rekordních 121 vzorků vína, připravit kvalitní burčák a vůbec po všech stránkách košt zorganizovat. V úvodu akce ve sklepních prostorách Obecního domu předvedli presování a stáčení moštu, z čehož měly radost především přítomné děti. Poté se již hlavní program přesunul do sálu, kde se všichni…

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Jsem kdykoliv připravený poskytnout zastupiteli obce nebo spoluobčanovi informace a všechny okolnosti, které mě vedly k tomu kterému rozhodnutí ve své funkci.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2016.

Počasí

Pondělí

15 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Jeskyně Jáchymka

Poděkování