Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Archiv novinek

Sobotního třetího ročníku turnaje fotbalových přípravek O pohár

 • 16. 1. 2017
 • Rostislav Mihel

starosty obce Drslavice se ve sportovní hale našeho Polyfunkčního domu zúčastnilo 12 týmů. V kategorii mladších přípravek zvítězily Hradčovice, starší přípravky ovládl tým z Nivnice. Velké poděkování organizátorům z SK Hradčovice, paní Marii Huňkové a Petru Hrubošovi za celodenní poskytnuté služby pro přítomné týmy a diváky.

Závěrem poděkování všem sponzorům, bez jejichž pomoci by nebylo možné turnaj na takové úrovni uskutečnit.

Fotogalerie z turnaje ZDE

Přinášíme pár fotek z pátečního hasičského plesu, na kterém

 • 16. 1. 2017
 • Rostislav Mihel

již tradičně hrála k tanci a poslechu skupina Lália. Pro návštěvníky plesu byl připraven široký výběr občerstvení a také velmi bohatá tombola - ještě jednou všem dárcům děkujeme za štědrost. Ples byl první zatěžkávací zkouškou pro nové podium v sále Obecního domu - za jeho výrobu a instalaci dodatečné poěkování panu Jiřímu Orlovskému.

Hlavní poděkování však patří za perfektní organizaci plesu hasičům a všem návštěvníkům, kteří na ples zavítali a sbor dobtovolných hasičů Drslavice tímto způsobem podpořili.

Fotogalerie z hasičského plesu ZDE

20.870,– Kč je velmi štědrý výtěžek Tříkrálové sbírky,

 • 7. 1. 2017
 • Rostislav Mihel

Tříkrálová sbírka

který darem věnovali občané Drslavic. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Děkujeme všem, kteří letošní sbírku organizačně zajistili, malým koledníkům a hlavně všem spoluobčanům, kteří na dobročinné účely přispěli.

Počínaje 10.1.2017 ozna­mujeme znovuotevření prodejny Jednota

 • 5. 1. 2017
 • Rostislav Mihel

v Drslavicích. Provozní doba provozovny bude následující :

Po 6.30 - 16.00 hod.
Út 6.30 - 16.00 hod.
St 6.30 - 12.00 hod. odpoledne zavřeno
Čt 6.30 - 16.00 hod.
Pá 6.30 - 16.00 hod.
So 6.30 - 9.00 hod.

Tradiční Tříkrálová sbírka 2017

 • 3. 1. 2017
 • Rostislav Mihel

Tříkrálové koledování se v naší obci uskuteční

v sobotu 7.1.2017 od 9:00 hodin.

Předem Vám děkujeme za poskytnuté finanční dary.

Tři králové

Přinášíme reportáž TV Slovácko ze Zpívání u kapličky

 • 29. 12. 2016
 • Rostislav Mihel

a výstavy Dej Bůh štěstí tomu domu, můžete shlédnout po kliknutí ZDE.

Vánoční program v naší obci by byl asi nepředstavitelný bez tradičního

 • 28. 12. 2016
 • Rostislav Mihel

Zpívání u kapličky a tématické výstavy, a proto jsme i v letošním roce věnovali zvýšenou pozornost přípravě zmiňovaných akcí. Motivem výstavy se tentokrát staly předměty domácí náboženské úcty a náš předpoklad, že by mohlo svým exponátem přispět mnoho spoluobčanů i obyvatel okolních obcí se potvrdil - moc děkujeme za Vaši ochotu mnohdy vzácné předměty zapůjčit. Základním kamenem výstavy byly artefakty ze soukromé sbírky sběratele ze Suché Loze a Fary Hradčovice. Za tři dny shlédly výstavu stovky návštěvníků…

Zpráva o činnosti Obecního úřadu Drslavice za období od 28.6.2016

 • 14. 12. 2016
 • Rostislav Mihel

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 28. června do dnešního dne.

Největší investiční akcí  letošního roku byla obnova veřejného osvětlení  hlavního průtahu obcí. Po odpovědné úvaze jsme se rozhodli pro spolupráci se společností E.ON, která ze tří oslovených firem nabídla nejen že nejnižší cenu realizace (1.065.940,- Kč), ale především také desetiletou záruční dobu na nové LEDkové lampy veřejného osvětlení. Práce provedla subdodavatelská…

Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné zasedání zastupitelstva

 • 5. 12. 2016
 • Rostislav Mihel

obce Drslavice, které se bude konat

v úterý 13. prosince 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání :

 

 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za období od 28.6.2016
 3. Žádost ZŠ Hradčovice o příspěvek
 4. Inventarizace majetku k 31.12.2016
 5. Rozpočtové provizorium pro rok 2017
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2016
 7. Aktualizace Programu rozvoje obce Drslavice na období 2013-2020
 8. Alokace finančních prostředků z rozpočtu pro rok 2017 na dotační projekty…

Poté, co nám bylo v úterý Jednotou oznámeno uzavření prodejny

 • 24. 11. 2016
 • Rostislav Mihel

s platností od 28.11. a po mém včerejším dlouhém jednání s předsedou představenstva téže firmy, jsem učinil fakticky jediný možný pokus jak situaci alespoň dočasně zvrátit. Mnou nabídnutou zajímavou finanční motivaci obě pracovnice Jednoty výměnou zato, že do konce prosince v obchodě v Drslavicích budou pracovat, odmítly. To neznamená nic jiného než uzavření jediné prodejny v obci .. prodejny, kterou si občané sami postavili v druhé polovině osmdesátých let v "akci Z".
Možností, co v této situaci dělat je sice…

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se neuchyluji k jednání, kterým bych jednostranně upřednostňoval nebo naopak diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2017.

Počasí

Pondělí

12 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování