Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Archiv novinek

V sobotu se starosta obce v Praze na Vyšehradě zúčastnil

 • 20. 5. 2019
 • Rostislav Mihel

img/public/drazky.jpg

slavnostního zahájení 11. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn - příběhy domova, do které jsme přihlásili v loňském roce realizovaný projekt Revitalizace místa po zámečku Pepčín. Soutěž má putovní charakter a po dobu následujícího roku navštíví mnoho koutů po celé ČR. Kromě ocenění odborné poroty je vyhlášena také internetová soutěž, a proto si Vás co nejzdvořileji dovoluji požádat o hlasování pro náš projekt (pokud se Vám líbí), který je zařazen pod pořadovým číslem 98, předem moc děkuji.

Hlasování se můžete zúčastnit po kliknutí ZDE.

Vyšehrad

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání jednomyslně

 • 14. 5. 2019
 • Rostislav Mihel

schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky, se kterými se můžete seznámit v sekci Obecní vyhlášky a nařízení v levé liště našich webových stránek a na úředních deskách obce. První vyhláška o nočním klidu stanovuje výjimečné případy, při nichž doba nočního klidu je vymezena na dobu kratší než od obvyklých 22 hodin (jedná se o akce Drslavského léta + noc ze Silvestra na Nový rok), druhá vyhláška o regulaci hlučných činností pak reguluje hlučné činnosti o nedělích a svátcích. Jedná se zejména o stanovení povinnosti…

Obec Drslavice nabízí k prodeji dvě hromady dřeva

 • 13. 5. 2019
 • Rostislav Mihel

viz obrázky níže. Hromada číslo 1 je za cenu 3.500,- Kč, hromada č. 2 za cenu 2.500,- Kč, dřevo je možné si prohlédnout v blízkosti výstavby poldru u Holomně, obě hromady jsou velmi dobře přístupné u cesty. Nejzašší termín pro odvoz dřeva z místa je 20.6.2019. Termín pro přihlášení zájemců je do pátku 17.5. do 14 hodin v kanceláři OÚ, v případě přihlášení většího množství zájemců dojde k losování za možné účasti přihlášených, které se uskuteční dne 20.5.2019 v 16:30 hodin v kanceláři starosty obce. Na jedno č.p. je možné přihlásit jednoho člena domácnosti.

Hromada1

Hromada2

S cílem ještě více zviditelnit a propagovat revitalizované mís­to

 • 24. 4. 2019
 • Rostislav Mihel

po zámečku Pepčín jsme vloni zrealizovaný projekt přihlásili do 11. ročníku soutěže Má vlast cestami proměn - příběhy domova. Pevně věříme, že zde má v konkurenci 110 dalších projektů z celé ČR šanci uspět, protože ta proměna od nádherného zámečku přes holou pláň až po revitalizované prostranství s obnovenými základy původního zámku je svým způsobem jedinečná. Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení 11. ročníku této soutěže, které se uskuteční 18.5.2019 v Praze na Vyšehradě. Čeká Vás zde pestrý program pro…

V neděli za pěkného jarního počasí nosili děvčátka

 • 12. 4. 2019
 • Rostislav Mihel

tradiční Letéčko a kluci Marka, čímž symbolicky přivítali jaro. Přinášíme menší fotogalerii, poděkování patří rodičům a prarodičům, kteří mají zásluhu na přípravě krojového oblečení a také všem spoluobčanům za podporu této jedinečné tradice.

 

První investiční akcí letošního roku je generální oprava dolní

 • 29. 3. 2019
 • Rostislav Mihel

kapličky, na kterou máme vyřízenou dotaci z Ministersva zemědělství. Práce, které započaly zhotovitelskou firmou tento týden, by měly trvat do konce června. Slavnostní mši svatou při příležitosti požehnání tomuto dílu a poděkování Pánu Bohu pak plánujeme na 25.8. v odpoledních hodinách. 

Souběžně v obecním lese vysazujeme 2300 ks sazenic dubu zimního, které jsme přivezli minulý pátek z lesní školky v Lukovečku. Práce v místech po těžbě kůrovcového smrku by měly být dokončeny v průběhu příštího týdne, již dnes…

Ve snaze ještě více zkvalitnit systém odpadového hospodářství

 • 27. 3. 2019
 • Rostislav Mihel

s platností od 1.4.2019 zavádíme pro občany s trvalým pobytem v naší obci možnost uložit stavební suť na našem sběrném dvoře. K tomuto je vyčleněn modrý kontejner (viz fotografie), uložení odpadu je podmíněno množstvím suti do 1m3 na jedno číslo popisné za kalendářní rok. Pokud budete chtít dané možnosti využít, nejdříve se prosím nahlaste v kanceláři obecního úřadu a po registraci a zběžné kontrole množství suti Vám bude umožněno odpad uložit. Uložení suti ve výše uvedeném množství je zdarma. Případné bližší informace podá starosta obce.

 

Kontejner pro stavební suť

XII. ročník koštu slivovice

 • 11. 3. 2019
 • Rostislav Mihel

v Obecním domě v Drslavicích letos přilákal rekordní množství příznivců tohoto tradičního moku oblasti Slovácka. Návštěvníci měli možnost nejenom ochutnat zdarma z 142 - a nutno podotknout kvalitních - vzorků slivovic a 40 neméně dobrých letních kvasů, ale také zabijačkové speciality z kuchyně místních hasičů. K tanci a poslechu hráli Komenští heligonkáři, ceny vítězům jednotlivých kategorií předal starosta SDH pan Dušan Hamada a místostarosta SDH pan Martin Hruboš. Vítězem v kategorii slivovic se stal Karel…

Přinášíme fotogalerii ze včerejšího velmi vydařeného

 • 4. 3. 2019
 • Rostislav Mihel

fašankového odpoledne. Za jeho organizaci děkujeme SDH Drslavice, dále skvělé muzice která nás doprovázela, všem kteří se do průvodu masek zapojili, Drslavské hospodě za poskytnuté zázemí a výborné řízky, a v neposlední řadě všem spolubčanům podporujících tuto úžasnou tradici. 

Fotogalerie z fašanku ZDE

Zájemci o dřevo z obecního lesa se počínaje dneškem mohou

 • 20. 2. 2019
 • Rostislav Mihel

přihlásit na Obecním úřadě v Drslavicích nebo na telefonním čísle OÚ 572 671151. Nabídka platí pouze pro občany Drslavic a jednoho člena rodiny z jednoho čísla popisného.

K dispozici je několik úseků formou samovýroby s tím, že stromy určené k probírce jsou již skácené těžařskou firmou - v přiděleném úseku platí přísný zákaz kácení jiných stromů než těch pokácených. Dřevo je dobře dostupné, jedná se o výhradně o tvrdé dřevo, cena je 200 Kč/m3.

Uzávěrka přihlášek je čtvrtek 28.2.2019 v 15:00 hod., uspokojeným…

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se zdržuji jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu mně samotnému, mému rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou jsem měl nebo mám obchodní nebo politické vztahy.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování