Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Archiv novinek

Od července vstoupila v platnost smlouva

  • 8. 7. 2013

mezi mikroregionem Dolní Poolšaví, jehož jsme součástí, a Hotelem pro psy Havřice, která garantuje umístnění všech volně pobíhajících psů odchycených v katastru obce Drslavice právě v tomto zařízení. Majiteli psa při jeho vyzvednutí z Hotelu pro psy Havřice pak bude účtován poplatek za náklady spojené s pobytem psa v řádu až tisíců korun. Žádáme proto zdvořile všechny majitele psů, aby ve vlastním zájmu zamezili volnému pohybu jejich čtyřnohých miláčků po obci .. předejdete tím možným problémům. Děkujeme za pochopení.

Rostislav Mihel, Váš starosta

Několik nových leteckých snímků obcí

  • 7. 7. 2013

Drslavice a Hradčovice nám zaslal pan Oldřich Kopunec, mimo jiné hlavní organizátor Bílokarpatských slavností v Uherském Brodě. Děkujeme, fotogalerie je vystavena ZDE.

Pozvánku na XXI. slavnosti bratrství

  • 3. 7. 2013

Čechů a Slováků na Velké Javořině přinášíme v příloze této novinky. Srdečně zváni jsou všichni občané Drslavic.

Ke zpříjemnění prodlouženého víkendu

  • 3. 7. 2013

Staré foto

přinášíme dvě sady fotografií z historie Drslavic, které byly nedávno naší obci věnovány panem Vlkem – tímto moc děkujeme. Snažili jsme se je roztřídit do dvou tématických okruhů, tři nezařazené fotografie pak doplňujeme k tomuto textu.

S přáním pohodově strávených svátečních dnů

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný

Historická fotogalerie – hody ZDE

Historická fotogalerie – primice ZDE

Staré foto

Staré foto

Kolem Obecního domu dnešním dnem

  • 1. 7. 2013

začínáme stavět lešení. Budova dostane nový háv a také bude částečně zateplena, přičemž tyto práce jsou součástí druhé, závěrečné etay její generální rekonstrukce. Žádáme všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v jeho okolí, zvláště pak u autobusové zastávky. Děkujeme za pochopení.

Práce na druhé etapě stavebních úprav Obecního domu budou pokračovat po celý červenec.

Rekapitulace činnosti OÚ od 25.4.2013

  • 26. 6. 2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 25.4.2013 do dnešního dne.

Stavba Polyfunkčního domu od posledního projednávání ZO výrazně pokročila a s tím, jak postupně dobíhají dílčí subdodávky, snižuje se i počet nevyřešených problémů. Významným posunem je zejména finální dohoda se sousedy pozemků na okolních úpravách terénu. Celkové vícepráce k dnešnímu dni ve výši 1.373.833,– Kč se nám jednáním hledáním alternativních…

Víkendové slavnosti na počest (akt3.)

  • 26. 6. 2013

640. výročí první zmínky o obci, 80. výročí založení TJ Drslavice a 70. výročí SDH Drslavice se těšily za ideálního počasí obrovskému zájmu návštěvníků – podle vydaných kuponů na občerstvení zdarma se akce zúčastnilo za oba dny více jak 1000 lidí (z toho cca 800 v sobotu a přes 200 v neděli). Nesmírně si této skutečnosti vážíme, a to včetně štědrosti sponzorů, bez kterých by nebylo možné akci v takovém rozsahu uskutečnit. Sobotní program zahájil slavnostní průvod hasičů za doprovodu dechové hudby Hradčovjanka…

Provedli jsme detailní vyúčtování (akt.)

  • 24. 6. 2013

Drslavských slavností, které Vám nabízíme v příloze této novinky. Z rekapitulace vyplývá, že po započtení příjmů a výdajů byla přímá finanční účast obce Drslavice vyčíslena na 57.396,– Kč, což představuje podíl na jednoho občana obce ve výši 107,– Kč. Zastupitelstvo obce na slavnosti vyčlenilo v rámci rozpočtu pro rok 2013 na slavnosti částku 100.000,– Kč, je tedy patrné, že jsme se k této rozpočtované částce ani nepřiblížili. Je potřebné mít na paměti, že jsme se výrazně podíleli na pohoštění pro více než…

Finišují přípravy na zítra začínající

  • 20. 6. 2013

slavnosti obce .. snad na něco důležitého nezapomeneme Nevinný.

Těšíme se na setkání s Vámi !

Upomínková láhev slivovice ke slavnostem obce.

Starosta obce D R S L A V I C E svolává

  • 17. 6. 2013

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

ve středu 26. červma 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 25.4.2013 – 26.6.2013

3. Účetní závěrka Obce Drslavice za rok 2012, Závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Drslavice za rok 2012

4. Rozpočtové opatření č. 2/2013

5…

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Výkon mandátu starosty obce vnímám jako veřejnou službu občanům Drslavic, od kterých jsem získal důvěru i právo zastupovat je při správě obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Pátek

21 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování