Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Archiv novinek

Několik nových leteckých snímků obcí

  • 7. 7. 2013

Drslavice a Hradčovice nám zaslal pan Oldřich Kopunec, mimo jiné hlavní organizátor Bílokarpatských slavností v Uherském Brodě. Děkujeme, fotogalerie je vystavena ZDE.

Pozvánku na XXI. slavnosti bratrství

  • 3. 7. 2013

Čechů a Slováků na Velké Javořině přinášíme v příloze této novinky. Srdečně zváni jsou všichni občané Drslavic.

Ke zpříjemnění prodlouženého víkendu

  • 3. 7. 2013

Staré foto

přinášíme dvě sady fotografií z historie Drslavic, které byly nedávno naší obci věnovány panem Vlkem – tímto moc děkujeme. Snažili jsme se je roztřídit do dvou tématických okruhů, tři nezařazené fotografie pak doplňujeme k tomuto textu.

S přáním pohodově strávených svátečních dnů

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný

Historická fotogalerie – hody ZDE

Historická fotogalerie – primice ZDE

Staré foto

Staré foto

Kolem Obecního domu dnešním dnem

  • 1. 7. 2013

začínáme stavět lešení. Budova dostane nový háv a také bude částečně zateplena, přičemž tyto práce jsou součástí druhé, závěrečné etay její generální rekonstrukce. Žádáme všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v jeho okolí, zvláště pak u autobusové zastávky. Děkujeme za pochopení.

Práce na druhé etapě stavebních úprav Obecního domu budou pokračovat po celý červenec.

Rekapitulace činnosti OÚ od 25.4.2013

  • 26. 6. 2013

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konaného dne 25.4.2013 do dnešního dne.

Stavba Polyfunkčního domu od posledního projednávání ZO výrazně pokročila a s tím, jak postupně dobíhají dílčí subdodávky, snižuje se i počet nevyřešených problémů. Významným posunem je zejména finální dohoda se sousedy pozemků na okolních úpravách terénu. Celkové vícepráce k dnešnímu dni ve výši 1.373.833,– Kč se nám jednáním hledáním alternativních…

Víkendové slavnosti na počest (akt3.)

  • 26. 6. 2013

640. výročí první zmínky o obci, 80. výročí založení TJ Drslavice a 70. výročí SDH Drslavice se těšily za ideálního počasí obrovskému zájmu návštěvníků – podle vydaných kuponů na občerstvení zdarma se akce zúčastnilo za oba dny více jak 1000 lidí (z toho cca 800 v sobotu a přes 200 v neděli). Nesmírně si této skutečnosti vážíme, a to včetně štědrosti sponzorů, bez kterých by nebylo možné akci v takovém rozsahu uskutečnit. Sobotní program zahájil slavnostní průvod hasičů za doprovodu dechové hudby Hradčovjanka…

Provedli jsme detailní vyúčtování (akt.)

  • 24. 6. 2013

Drslavských slavností, které Vám nabízíme v příloze této novinky. Z rekapitulace vyplývá, že po započtení příjmů a výdajů byla přímá finanční účast obce Drslavice vyčíslena na 57.396,– Kč, což představuje podíl na jednoho občana obce ve výši 107,– Kč. Zastupitelstvo obce na slavnosti vyčlenilo v rámci rozpočtu pro rok 2013 na slavnosti částku 100.000,– Kč, je tedy patrné, že jsme se k této rozpočtované částce ani nepřiblížili. Je potřebné mít na paměti, že jsme se výrazně podíleli na pohoštění pro více než…

Finišují přípravy na zítra začínající

  • 20. 6. 2013

slavnosti obce .. snad na něco důležitého nezapomeneme Nevinný.

Těšíme se na setkání s Vámi !

Upomínková láhev slivovice ke slavnostem obce.

Starosta obce D R S L A V I C E svolává

  • 17. 6. 2013

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

ve středu 26. červma 2013 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 25.4.2013 – 26.6.2013

3. Účetní závěrka Obce Drslavice za rok 2012, Závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Drslavice za rok 2012

4. Rozpočtové opatření č. 2/2013

5…

Kurzy tance proběhly v Obecním domě

  • 16. 6. 2013
pod vedením Pavlíny, Renči, Jirky a Petra ze souboru Handrlák z Kunovic.
Naučit se jakýkoli tanec je dlouhodobá záležitost, tady jsme získali jen malý základ, který bude zapotřebí dále „pilovat“. Lektoři si vás srdečně dovolují pozvat na další prohlubování a dolaďování tanečního umění k nim do Kunovic, kde se již tradičně celý týden před hodama (na sv.Václava) pořádají kurzy folklorního tance. Letos přijedou vyučovat i folkloristé ze Slovenska.
Všem zúčastněným a hlavně lektorům, kteří si na nás udělali čas…

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Čestně prohlašuji, že vědomě nikdy za žádných okolností neuvedu v omyl veřejnost, zastupitele ani zaměstnance obecního úřadu.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Bánovská kyselka

Poděkování