Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Archiv novinek

Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné

  • 1. 3. 2012

zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

v pondělí 12. března 2012 v 17:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období 6.2. – 11.3.12

3. Návrh rozpočtu Obce Drslavice pro rok 2012

4. Poskytnutí příspěvku pro MAS Dolní Poolšaví na období 2012–13

5. Projednání tržního řádu Obce Drslavice

6. Příprava projektu „Zavedení separace…

Dnešního dne byla završena snaha

  • 28. 2. 2012

Obce Drslavice o sloučení parcel za Obecním úřadem a následném převodu nově vytvořené parcely na jiný způsob využití. Původní parcely nesly čísla 58/3 s využitím zahrada a jako stavební parcela byl veden pozemek č. 240. Sloučením vznikla parcela č. 58/3 s využitím ostatní plocha, což nám umožňuje zpracovat projektovou dokumentaci sběrného dvora, který od loňského roku postupně realizujeme. Následně vypracujeme žádost a zažádáme o dotaci z Grantového řízení fondu Asekol pro letošní rok, program Rekonstrukce…

Cestopisné vyprávění s projekcí

  • 25. 2. 2012

s názvem „Kuba – ostrov svobody na vlastní oči“ proběhlo v neděli vpodvečer jako pilotní projekt Obce Drslavice s cílem jednak obohatit kulturní a společenský život v obci a také zábavně-poznávací formou přiblížit život v jedné z posledních bašt zemí bývalého tzv. komunistického bloku. Nápad na pořádání této akce se zrodil v hlavě pana Petra Chvíly, který Obci Drslavice pomohl i s propagací. Příjemným překvapením je účast cca 60 posluchačů nejrůznějších věkových kategorií, kteří velmi pozorně sledovali projekci…

Již v pořadí pátý košt slivovice

  • 25. 2. 2012

přilákal tuto sobotu velké množství příznivců tohoto slováckého léku a jsem si jistý tím, že ti co se zúčastnili tohoto času nelitovali a odcházeli (případně odvrávorali Smějící se) spokojeni. Přispěla k tomu nejen tradičně velmi dobrá organizace a důkladná příprava SDH Drslavice, ale také kvalitní hudební produkce cimbálové muziky Rozmarýn. Z ohlasů přítomných je patrné, že se letos sešly obzvláště kvalitní vzorky slivovice a letních kvasů. Snad každý návštěvník ochutnal některou z výborně připravených zabíjačkových…

Letošní fašankové veselí bylo

  • 18. 2. 2012

poznamenáno nepřízní počasí, jehož proměnlivost však nikterak nevadila více než dvacítce masek při tradiční obchůzce naší obcí. Náladu umocnila dechová hudba Kunovjané, která průvod doprovázela. Fašankové veselí vyvrcholilo v drslavské hospodě, SDH Drslavice patří poděkování za organizaci této akce, která se poprávu těší velké oblibě napříč všemi věkovými skupinami spoluobčanů.

Fotogalerie z fašanku ZDE

Degustace slivovice předcházela koštu,

  • 18. 2. 2012

který se bude konat příští sobotu odpoledne. Zde můžete ochutnat zabíjačkové speciality a mimo jiné se dozvíte, které vzorky degustační komise vybrala jako ty nejlahodnější. K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika Rozmarýn. Všem organizátorům degustace stejně jako členům degustačních komisí děkujeme a těšíme se na setkání se všemi přáteli dobrého moku nashledanou příští sobotu.

Fotogalerie z degustace slivovice ZDE

Návrh rozpočtu Obce Drslavice (akt.)

  • 14. 2. 2012

pro rok 2012 naleznete v příloze dokumentu. Klademe v něm důraz na financování rozdělaných dotačních projektů investičního i neinvestičního charakteru – opravy objektu bývalé školy čp. 95 I. etapa, rekonstrukce zahrady MŠ, restaurace křížku ve Vrhových, technického vybavení komunitní kompostárny, postupného budování sběrného dvora, dokončení nového územního plánu Obce Drslavice, rekonstrukce chodníku v Drahách, protipovodňové hlásné systémy, posílení prvků veřejného rozhlasu a pořízení závlahového systému hřiště…

Návštěvníky dětského karnevalu přivítal

  • 12. 2. 2012

ve svém úvodu starosta obce a paní ředitelka MŠ. Vzápětí se za zvuků diskotékových písniček rozběhl pravý karnevalový rej se spoustou soutěží, který nikoho nenechal na pochybách v tom, jak děti dokážou být bezprostřední samozžejmě v dobrém slova smyslu. Karnevalu předcházela pečlivá příprava jednak kolektivu zaměstnankyň mateřské školy, a sobotní výzdoba sálu za účasti velkého množství rodičů dětí. Chtěl bych za toto všem organizátorům a těm, co jakkoliv s chystáním akce pomohli, poděkovat, protože je to jistě…

Sportovní ples proběhl v pátek za

  • 12. 2. 2012

velkého zájmu občanů Drslavic i okolních vesnic. Sportovci měli připravenu bohatou tombolu a sportovními motivy vyzdobený sál. Kromě tradičního vína bylo z nápojů připraveno i čepované pivo, což část návštěvníků ocenila. Přítomné přivítal a popřál příjemnou zábavu předseda TJ pan Šobáň. Poslední spokojení návštěvníci plesu odcházeli kolem čtvrté hodiny ranní.

Chděl bych poděkovat všem aktivním členům TJ, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, protože společenské události podobného charakteru přispívají…

Rekapitulace činnosti OÚ od 14.12.2011

  • 6. 2. 2012

Vážení spoluobčané

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání konané dne 14.12.2011 do dnešního dne.

Koncem roku jsme spolupořádali „Zpívání u kapličky“ a souběžně pořádali výstavu s názvem „Z kuchyní, komor a světnic našich babiček“. Obě akce proběhly za velkého zájmu spoluobčanů i občanů ze sousedních Hradčovic a lze je dle zpětných reakcí označit jako vydařené, přičemž z rozpočtu obce tyto nepotřebovaly žádnou finanční subvenci. Celkový…

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zasedání zastupitelstva obce vedu vždy s patřičnou pokorou, respektem a úctou ke všem názorům zastupitelů i všech přítomných těmto veřejným jednáním.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Rozhledna Modrá

Poděkování