Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Archiv novinek

Projev nového starosty pronesený

  • 11. 11. 2010

při příležitosti jeho zvolení do funkce :

Vážený pane místostarosto obce, vážení členové obecního zastupitelstva, milí spoluobčané,

ještě jednou děkuji členům zastupitelstva obce za důvěru, kterou mě dali zvolením do funkce starosty obce na toto volební období. Této důvěry si velmi vážím a pokud bych měl vyjádřit základní pocity, se kterými do funkce starosty obce vstupuji, byly by to odpovědnost za další rozvoj naší obce, pokora před Bohem a dědictvím našich předků, úcta ke všem spoluobčanům bez rozdílu…

Pozvánka na hodovú zábavu.

  • 19. 10. 2010

Hody byly, hody budú, zabili jsme kozu chudů …

Chasa z Drslavic pořádá hodovú zábavu v pátek 22.10.2010 v sále u Nedělů. K tanci a poslechu zahraje malá dechová hudba ze Strání. Těšíme sa na Vás !!

V neděli se pak uskuteční tradiční krojovaný hodový průvod s vozením berana a doprovodným tanečním programem drslavské chasy.

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

  • 16. 10. 2010

v naší obci naleznete na této webové adrese : http://www.volby.cz/…v2010/kv1111?…

Děkujeme za vysokou volební účast a vážíme si všech Vašich odevzdaných hlasů.

Volby do obecního zastupitelstva

  • 14. 10. 2010

Volby do obecního zastupitelstva se budou konat ve dnech: pátek 15. října 2010 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 v době od 8.00. hodin do 14.00 hodin. Vo­lební místnost se nachází v I. patře budovy Obecního úřadu (zasedací místnost). Každý volič se musí prokázat platným průkazem totožnosti. Občané, kteří by chtěli volit a nemohou se dostavit do volební místnosti (např. z důvodu nemoci), mohou toto vzkázat okrskové volební komisi – tel. 572 671 151 - členové komise je navštítví doma a mohou volit do přenosné volební schránky.

Poskytnutí dotace pro hasiče

  • 29. 9. 2010

Obec Drslavice obdržela od Zlínského kraje dotaci ve výši 8.000,– Kč na výdaje spojené s činností jednotky SDH Drslavice. Přijaté finanční prostředky budou využity na nákup spojových prostředků, pro­vedení technické prohlídky požární techniky a refundaci mzdy velitele zásahové jednotky. Obec Drslavice i zásahová jednotka SDH vyjadřují tímto poděkování Zlínskému kraji za podporu hasičů.

Obnova kaple na návsi

  • 14. 9. 2010

Obec Drslavice přistoupila k rekonstrukci havarijního stavu kaple na návsi v Drslavicích, která je kulturní památkou. Rekonstrukce první etapy spočívala ve výměně složité střešní krytiny, opravy krovů, výplní, oken, dveří a výlezu na půdu. Tato první etapa byla financována za významné pomoci Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 110.000,– Kč, za což bychom chtěli Zlínskému kraji poděkovat. I. etapa je těsně před dokončením a na rok 2011 se připravuje pokračování v druhé etapě – odvlhčení, oprava oltáře, omítnutí…

Proměna budovy Obecního úřadu

  • 29. 6. 2010

Vážení spoluobčané, jistě jste již zaznamenali proměnu budovy Obecního úřadu. Provedením zateplení, novými klempířskými prvky a novou fasádou budova získala nový vzhled. Uvedenými udržovacími pracemi dojde i ke značné úspoře tepelné energie. Budova, která byla postavena v roce 1957, si jistě zasloužila obnovu a úpravu. Ve stručnosti Vás seznámím s tím, co předcházelo před realizací: při sestavování rozpočtu na rok 2010 byla investice do budovy obecního úřadu schválena s tím, že bude podána žádost na dotaci…

Připomínka svěcení nově restaurovaných křížků

  • 16. 6. 2010

z listopadu loňského roku prostřednictvím dvou nových fotogalerií.

Neinvestiční účelová dotace na pokrytí následků povodní

  • 1. 6. 2010

Obec Drslavice na likvidaci prvotních následků povodní dne 2. 6. 2010 vynaložila 75.000,– Kč. Zlínský kraj přispěl naší obci účelovou neinvestiční dotací ve výši 70.000,– Kč. Za tuto podporu Zlínskému kraji velmi děkujeme.

Sbírka použitého ošacení

  • 20. 4. 2010

Občanské sdružení Diakonie Broumov spolu s OÚ Drslavice připravují sbírku použitého ošacení. Sbírka se uskuteční pravděpodobně 8. – 9. července 2010 v garáži OÚ Drslavice. Termín sbírky bude ještě upřesněn.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Důsledně dbám na to, abych vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování