Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Archiv novinek

III. ročník koštu slivovice

  • 11. 3. 2010

SDH Drslavice pořádá III. ročník koštu slivovice a pálenek z letního kvasu, který se uskuteční v sobotu 20. března 2010 od 15,00 hodin v sále „U Nedělů“. K ochutnání budou vystavené vzorky pálenky a ovarové speciality. K dobré náladě bude hrát „Mladá cimbálová muzika Rozmarýn“. Všichni příznivci jsou srdečně zváni.

Nová fotogalerie

  • 23. 2. 2010

Přidána fotogalerie ze Slavností vína 2009 v Uherském Hradišti. Chtěl bych při této příležitosti vyzvat všechny občany obce, kteří by mohli poskytnout kvalitní fotografie v počtu cca 10–15 v rámci jedné fotogalerie tématicky směrované k nějaké události v naší obci (hody, fašank, zpívání u kapličky atd.), aby mě kontaktovali na emailové adrese pcforyou@seznam.cz za účelem bližší domluvy. Děkuji, Rostislav Mihel.

Poplatky za popelnice a ze psů na rok 2010

  • 23. 2. 2010

Poplatky za popelnice a ze psů na rok 2010 se vybírají v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu do 15.března 2010. Poplatek za popelnice činí 350,–Kč na osobu za rok za každého trvale přihlášeného občana. Poplatek ze psa činí 100,– Kč a za každého dalšího v domácnosti ve výši 150,– Kč. Kdo z občanů má zájem o platbu na účet obce, ať se informuje v kanceláři Obecního úřadu.

Poděkování Zlínskému kraji

  • 20. 11. 2009

V letošním roce byla Zlínským krajem poskytnuta finanční dotace na opravu sušírny čp. 27 v Drslavicích majitele Františka Šrámka. Děkujeme.

Úspěšné čerpání dotací ze Zlínského kraje v roce 2009

  • 24. 8. 2009

V letošním roce se naší obci podařilo získat z vyhlášených dotačních titulů Zlínského kraje dotace na tři úspěšné projekty. Největší finanční dotace byla z Programu PF-02–09 na stavební úpravy v budově Mateřské školy Drslavice. Jedná se o výměnu 25 kusů oken, 1 kusu garážových vrat, 6-ti kusů nádstřešků nad venkovními schodišti a vnitřní zateplení objektů za radiátory. Celkové náklady stavebních prací byly 511 tisíc. Dotace Zlínského kraje na tyto neinvestiční stavební úpravy činí 251.000,– Kč, což je 49,12%…

Pozvánka na hody 2008

  • 20. 10. 2008

Drslavská chasa Vás zve na hodovou zábavu, která se koná v pátek 24.10. v 19:30 hod. v sále „U Nedělů“. Hraje skupina SYSTEM. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.

V neděli se pak koná tradiční krojový průvod s vozením berana. Srdečně zve pořádající chasa – ročník 1990.

Restaurování křížku

  • 22. 9. 2008

Krajinu a naše vesnice už od dob baroka zdobí četné sakrální objekty – kříže, kapličky, sochy světců. Vesnicím často dominují kostelíky, které dotvářejí jejich siluetu a vítají poutníka už z dáli. My Drslavjané máme kostel v Hradčovicích, o to více si ceníme našich kaplí a křížů. Naši spoluobčané se o ně vzorně starají, pravidelně vyzvánějí, kaple zdobí květy, svíčkami a udržují je v čistém stavu.

Při vší péči je čas od času nutný zásah odborníků. Na kraji obce, před dolní kapličkou stojí odedávna pieta. Socha…

Akce: oprava místní komunikace Pod školkou

  • 18. 6. 2008

Začátkem letošního roku bylo vyřízeno územní a stavební povolení na opravu místní komunikace v části obce pod školkou. Byl zpracován projekt s vyčíslenou částkou 1,200.000,– Kč. Výběrovým řízením se částka snížila na 1,171.832,50 Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo vybudování této akce a tato částka byla schválena i v rozpočtu obce.

Zlínský kraj, jako každoročně, vypsal dotační titul PF 02–08 – podprogram na podporu obnovy venkova pro dotační titul 1 –3. Obec zpracovala žádost o dotaci a dne 13. 2. 2008 ji…

Nové fotky

  • 27. 2. 2008

V seznamu fotogalerií přibyly tentokrát galerie z již předešlých ročníků, račte si prohlédnout.

Další fotogalerie

  • 6. 2. 2008

Tentokrát ve fotogalerii přibyly galerie Místní kaplička a Fašank 2008.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Čestně prohlašuji, že vědomě nikdy za žádných okolností neuvedu v omyl veřejnost, zastupitele ani zaměstnance obecního úřadu.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Rozhledna Lopeník

Poděkování