Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 14.6.2017

Vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

Obec DRSLAVICE

Zastupitelstvo obce Drslavice

Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 1/2017, o noč­ním klidu

 

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 13.6.2017 usnesením č. 3/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech v době konání tradičních akcí konaných :

  1. a) v noci z 1.7 2017 na 2.7.2017 z důvodu konání Tradičního hasičského výletu,

     v noci z 8.7.2017 na 9.7.2017 z důvodu konání Myslivecké noci,

     v noci z 21.7.2017 na 22.7.2017 z důvodu konání taneční zábavy,

     v noci z 25.8.2017 na 26.8.2017 z důvodu konání taneční zábavy,

  1. b) v noci z 31.12.2017 na 1.1.2018.

 

 

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

                                              

.............­.............­........                                                            .............­.............­.........

Markéta Bučková                                                                 Rostislav Mihel

místostarosta                                                                         starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:14.6.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 29.6.2017

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Nepřipustím, abych se v souvislosti s výkonem svého mandátu dostal do situace, kdy bych byl zavázán oplatit prokázanou úsluhu, službu či jiné zvýhodnění, či do situace, která by mě učinila být přístupným nepatřičnému vlivu osob nebo firem snažících se prosadit své zájmy na úkor zájmů obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Neděle

1 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Rozhledna Modrá

Poděkování