Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 14.6.2017

Vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

Obec DRSLAVICE

Zastupitelstvo obce Drslavice

Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 1/2017, o noč­ním klidu

 

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 13.6.2017 usnesením č. 3/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech v době konání tradičních akcí konaných :

  1. a) v noci z 1.7 2017 na 2.7.2017 z důvodu konání Tradičního hasičského výletu,

     v noci z 8.7.2017 na 9.7.2017 z důvodu konání Myslivecké noci,

     v noci z 21.7.2017 na 22.7.2017 z důvodu konání taneční zábavy,

     v noci z 25.8.2017 na 26.8.2017 z důvodu konání taneční zábavy,

  1. b) v noci z 31.12.2017 na 1.1.2018.

 

 

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

                                              

.............­.............­........                                                            .............­.............­.........

Markéta Bučková                                                                 Rostislav Mihel

místostarosta                                                                         starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:14.6.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 29.6.2017

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zavazuji se, že po ukončení svého mandátu nebudu zneužívat informace a jiné výhody, které jsem získal, či které vyplynuly z výkonu mé bývalé funkce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Bánovská kyselka

Poděkování