Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 15.5.2019

Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 1/2019, o nočním klidu

Obec Drslavice

Zastupitelstvo obce Drslavice

Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 1/2019, o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 9. května 2019 usnesením
č. 2/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.[1]

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 

Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin, a to v následujících případech:

  1. a) v noci z 22. června 2019 na 23. června 2019 z důvodu konání charitativní akce,
  2. b) v noci z 28. června 2019 na 29. června 2019 z důvodu konání Myslivecké noci,
  3. c) v noci z 12. července 2019 na 13. července 2019 z důvodu konání Tradičního hasičského výletu,
  4. d) v noci z 10. srpna 2019 na 11. srpna 2019 z důvodu konání Sportovního večera,
  5. e) v noci ze 17. srpna 2019 na 18. srpna 2019 z důvodu konání taneční zábavy,
  6. f) v noci z 31. prosince 2019 na 1. ledna 2020 z důvodu konání oslav příchodu nového roku.

 

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018 obce Drslavice, o nočním klidu ze dne 3. 5. 2018.

 

Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

  .............­.............­......                                                                        .............­.............­.......

     Karel Hanák                                                                                       Rostislav Mihel

       místostarosta                                                                                         starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne :                                         Sejmuto z úřední desky dne :

 

[1] dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“

 

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Čestně prohlašuji, že vědomě nikdy za žádných okolností neuvedu v omyl veřejnost, zastupitele ani zaměstnance obecního úřadu.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování