Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 15.5.2019

Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 2/2019, o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 2/2019, o regulaci hlučných činností

 

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 9. května 2019 usnesením č. 2/2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět a cíl

 

  • Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci.

 

  • Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.

 

Čl. 2

Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu

 

Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

     

.............­.............­...                                                                 .............­.............­.........

  Karel Hanák                                                                              Rostislav Mihel

   místostarosta                                                                                 starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Čestně prohlašuji, že vědomě nikdy za žádných okolností neuvedu v omyl veřejnost, zastupitele ani zaměstnance obecního úřadu.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Rozhledna Lopeník

Poděkování