Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 1/2007

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Drslavice

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 22. 5. 2007 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:

a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem.

b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Rostislav Mihel
místostarosta obce

Milan Matyáš
starosta obce

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Drslavice č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Drslavice

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle čl. 1 písm. a) a b)

 • místní komunikace a chodníky při hlavní silnici od čp. 33 až po čp. 165
 • místní komunikace a chodníky při hlavní silnici od čp. 147 až po čp. 85
 • ulice „Drahy“
 • ulice „Pastýrňa“
 • „ulička“ směrem na Prakšice
 • „ulička“ ke školce
 • ulice „Hlubočka I. a Hlubočka II“
 • prostranství pod budovou čp. 95 (bývalá škola)
 • prostranství pod kaplí na návsi před domy čp. 194 až 179
 • prostranství před prodejnou smíšeného zboží a pekárnou Javor
 • areál hřiště a dětských hřišt
 • místní komunikace od dráhy ČD po firmu Okno (výroba plastových oken)
 • místní komunikace od čp. 113 po čp. 129
 • trasa bývalého mlýnského náhonu (parc. č. 3101/1)
 • veřejná zeleň a všechny dostupná místa přístupná každému bez omezení a sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k těmto prostorám.

V Drslavicích, dne 22. 5. 2007

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se zdržuji jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu mně samotnému, mému rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou jsem měl nebo mám obchodní nebo politické vztahy.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Jeskyně Kostelík

Poděkování