Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Obecní vyhláška – 1/2007

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Drslavice

Zastupitelstvo obce Drslavice se na svém zasedání dne 22. 5. 2007 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:

a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem.

b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Rostislav Mihel
místostarosta obce

Milan Matyáš
starosta obce

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Drslavice č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Drslavice

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle čl. 1 písm. a) a b)

 • místní komunikace a chodníky při hlavní silnici od čp. 33 až po čp. 165
 • místní komunikace a chodníky při hlavní silnici od čp. 147 až po čp. 85
 • ulice „Drahy“
 • ulice „Pastýrňa“
 • „ulička“ směrem na Prakšice
 • „ulička“ ke školce
 • ulice „Hlubočka I. a Hlubočka II“
 • prostranství pod budovou čp. 95 (bývalá škola)
 • prostranství pod kaplí na návsi před domy čp. 194 až 179
 • prostranství před prodejnou smíšeného zboží a pekárnou Javor
 • areál hřiště a dětských hřišt
 • místní komunikace od dráhy ČD po firmu Okno (výroba plastových oken)
 • místní komunikace od čp. 113 po čp. 129
 • trasa bývalého mlýnského náhonu (parc. č. 3101/1)
 • veřejná zeleň a všechny dostupná místa přístupná každému bez omezení a sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k těmto prostorám.

V Drslavicích, dne 22. 5. 2007

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zasedání zastupitelstva obce vedu vždy s patřičnou pokorou, respektem a úctou ke všem názorům zastupitelů i všech přítomných těmto veřejným jednáním.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování