Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Co to je a k čemu slouží

Analytická část Programu rozvoje obce Drslavice

Východiska pro návrhovou část

Návrhová část Programu rozvoje obce Drslavice

Program rozvoje obce

– zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;

– je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;

– slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje;

– podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;

– zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého sektoru);

– je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;

– je nástrojem k upevnění pozice obce v regionu a k posílení její konkurenceschop­nosti,

– je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Program rozvoje obce

je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority dané obce. Zejména v malých obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové rovině; nejsou uvedeny písemně, tzn. přístupné všem. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit (které priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, jednak jsou v dokumentu definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí apod.). Program rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Navíc se pak mohou představitelé obce snadněji začít kromě běžných operativních činností (řešení každodenních problémů) věnovat také dlouhodobějšímu plánování a řízení rozvoje obce.

Tvorba programu rozvoje obce

sestává z několika postupových kroků, při nichž jsou vytvářeny jednotlivé části dokumentu.

1. Fáze přípravy

2. Fáze zpracování

2.1 Tvorba analýz

2.2 Formulace návrhů

2.3 Vytvoření systému na podporu realizace

3. Schválení dokumentu orgány obce

Struktura programu rozvoje obce

Program rozvoje obce (dále nejčastěji jen PRO) obsahuje dvě základní části – část analytickou a část návrhovou. Naplnění jednotlivých částí programu a také způsob jejich tvorby se odvíjí od potřeb obce. Na malé obci je situace přehlednější a je možné zachytit vše podstatné na několika málo stranách, charakteristika velkých měst vyžaduje detailnější práci se statistickými informacemi.

Vážení spoluobčané, přivítáme veškeré Vaše návrhy a připomínky ke schválenému dokumentu – jenom tak totiž můžeme společně vytvořit materiál prospěšný pro budoucnost naší obce.

Analytická část Programu rozvoje obce Drslavice

Východiska pro návrhovou část

Návrhová část Programu rozvoje obce Drslavice

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Důsledně dbám na to, abych vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Velká Javořina

Poděkování