Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření – výsledky a zhodnocení průzkumu

Šetření jsme provedli v polovině února 2013 na vzorku všech občanů obce s trvalým bydlištěm zde starších 15 let. Celkem jsme obeslali 450 občanů s 15 otázkami týkající se života v obci. Celková návratnost kompletně vyplněných dotazníků bylo 67,55% (304 dotazníků), což představuje naprosto vypovídající podklad k vyhodnocení.

Vyhodnocení proběhlo na dvě etapy, přičemž v první části byly procentuelně zpracovány označené odpovědi dotazovaných a v druhé etapě pak ručně vpisované připomínky a komentáře. Výsledky byly zpracovány do přehledné tabulky a členěny na muže a ženy podle věku respondentů, součtem výsledků u mužů a žen jsme pak dosáhli celkových výsledků dle jednotlivých věkových kategorií.

Na otázku „Jak se Vám v obci žije?“ odpovědělo 87,7% dotázaných, že velmi nebo spíše dobře. Občanům se na životě v obci nejvíce líbí blízkost přírody (31,2%), klidný život (26,8%) a příznivé životní prostředí, naopak za problém považují nevyhovující veřejnou dopravu (17,2%), málo pracovních příležitostí (14,5%) a špatnou dostupnost obchodů a služeb. Mezilidské vztahy v obci považuje 62,9% respondentů za velmi nebo docela dobré, podobný počet občanů (64,8%) odpovědělo, že mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům. 62,1% občanů sleduje alespoň 1× měsíčně dění na internetových stránkách obce (z toho 23% minimálně 1× týdně), 25% občanů pak nemá přístup k internetu. Rozhodně ano nebo spíše ano odpovědělo 57,9% občanů na otázku, zda jsou ochotni něco udělat pro rozvoj své obce a 16,4% pak přímo konkrétně uvedlo, jak by mohli pomoci.

Dále pak dotazovaní hodnotili svoji spokojenost podle jednotlivých kritérií z hlediska podmínek v obci. S bydlením vyslovilo spokojenost 89,8% dotazovaných, s úrovní školství vyslovilo spokojenost 43,8% (souvisí s tím, že v obci kvůli nízkému počtu obyvatel nemáme základní školu – 33,6% občanů na tento dotaz neodpovědělo nebo je jim situace v této oblasti lhostejná). S úrovní zdravotnictví v obci je spokojeno 42,7% občanů, přičemž nespokojených je 41,1% – do obce pouze 1× za 14 dnů jezdí dětská lékařka, za praktickým lékařem musí občané dojíždět. S veřejnou dopravou je spokojeno 42,7% občanů a nespokojeno 43,7% – toto spolu s nespokojeností v oblasti zdravotnictví a podmínkami pro podnikání (a částečně i školství) považujeme za jedno z nejdůležitějších sdělení od občanů směrem k obecnímu úřadu. S kulturou a společenským životem je spokojeno 67,4% občanů, se sportovním vyžitím pak 68,7% (a k tomuto jistě přispěje i probíhající výstavba Polyfunkční budovy se zaměřením na sportovní vyžití občanů). Se životním prostředím je spokojeno 88,4% respondentů, s péčí obce o její vzhled pak 87,8% občanů, což nás obzvláště těší. S podmínkami pro podnikání je spokojeno 27,3%, nespokojeno je 23,7%, což považujeme za jeden z problémů. S rozvojem obce je spokojeno 79,9% občanů, a konečně s informovaností o dění v obci je spokojeno 88,8% občanů.

V otázce „Jak by se měla obec dále rozvíjet?“ odpovědělo 30,3% občanů, že by se měla dále rozrůstat na cca 600 obyvatel (nyní má 540 obyvatel), 28% občanů si dále myslí, že by se měla využít celá kapacita ploch pro bytovou výstavbu. Pokud by občané mohli rozhodnout o využití obecních finančních prostředků, 18,6% občanů by je využilo na podporu bytové výstavby a infrastruktury obce, 17,1% na podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit v obci a 13,8% na péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci.

54,6% respondentů uvedlo, že žije v obci od narození, 39,8% žije v domácnosti s dětmi do 18 let a v domácnosti bez dětí žije 36,8% občanů.

Ty části dotazníků, kde mohli občané vpisovat své náměty a připomínky, využilo k příležitosti něco napsat od 10 do 20% respondentů. Tito zde uvedli mnoho konkrétních podnětů. V otázce co se Vám na obci nelíbí to byly šikmé chodníky, auta stojící na chodnících a špatné zdravení dětí. Co se týká služeb, občanům nejvíce chybí lékař, vadí jim absence vlakové zastávky a sportovního centra včetně posilovny a fitness. Pokud by občané mohli využít finančních zdrojů obce, rozšířili by komunikaci včetně chodníků a veřejného osvětlení směrem k Benzince, vybudovali by cyklostezku a peníze by také použili na výkup starých domů v obci a následné zprostředkování pro novou výstavbu.

Celkově hodnotíme dotazníkovou akci velmi pozitivně, co se týká jak návratnosti, tak hlavně obsahové části. Tím, že akce byla anonymní, občané se nebáli vpisovat i kritické podněty a připomínky. Co je obzvláště důležité, vypovídající hodnota dat dotazníků je velmi vysoká, protože je evidentní, že přesně cílené dotazy přiměly občany komplexně přemýšlet nad celkovou situací v obci.

Výsledky dotazníkového šetření – tabulková část

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se zdržuji jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu mně samotnému, mému rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou jsem měl nebo mám obchodní nebo politické vztahy.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Baťův kanál

Poděkování