Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření – výsledky a zhodnocení průzkumu

Šetření jsme provedli v polovině února 2013 na vzorku všech občanů obce s trvalým bydlištěm zde starších 15 let. Celkem jsme obeslali 450 občanů s 15 otázkami týkající se života v obci. Celková návratnost kompletně vyplněných dotazníků bylo 67,55% (304 dotazníků), což představuje naprosto vypovídající podklad k vyhodnocení.

Vyhodnocení proběhlo na dvě etapy, přičemž v první části byly procentuelně zpracovány označené odpovědi dotazovaných a v druhé etapě pak ručně vpisované připomínky a komentáře. Výsledky byly zpracovány do přehledné tabulky a členěny na muže a ženy podle věku respondentů, součtem výsledků u mužů a žen jsme pak dosáhli celkových výsledků dle jednotlivých věkových kategorií.

Na otázku „Jak se Vám v obci žije?“ odpovědělo 87,7% dotázaných, že velmi nebo spíše dobře. Občanům se na životě v obci nejvíce líbí blízkost přírody (31,2%), klidný život (26,8%) a příznivé životní prostředí, naopak za problém považují nevyhovující veřejnou dopravu (17,2%), málo pracovních příležitostí (14,5%) a špatnou dostupnost obchodů a služeb. Mezilidské vztahy v obci považuje 62,9% respondentů za velmi nebo docela dobré, podobný počet občanů (64,8%) odpovědělo, že mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům. 62,1% občanů sleduje alespoň 1× měsíčně dění na internetových stránkách obce (z toho 23% minimálně 1× týdně), 25% občanů pak nemá přístup k internetu. Rozhodně ano nebo spíše ano odpovědělo 57,9% občanů na otázku, zda jsou ochotni něco udělat pro rozvoj své obce a 16,4% pak přímo konkrétně uvedlo, jak by mohli pomoci.

Dále pak dotazovaní hodnotili svoji spokojenost podle jednotlivých kritérií z hlediska podmínek v obci. S bydlením vyslovilo spokojenost 89,8% dotazovaných, s úrovní školství vyslovilo spokojenost 43,8% (souvisí s tím, že v obci kvůli nízkému počtu obyvatel nemáme základní školu – 33,6% občanů na tento dotaz neodpovědělo nebo je jim situace v této oblasti lhostejná). S úrovní zdravotnictví v obci je spokojeno 42,7% občanů, přičemž nespokojených je 41,1% – do obce pouze 1× za 14 dnů jezdí dětská lékařka, za praktickým lékařem musí občané dojíždět. S veřejnou dopravou je spokojeno 42,7% občanů a nespokojeno 43,7% – toto spolu s nespokojeností v oblasti zdravotnictví a podmínkami pro podnikání (a částečně i školství) považujeme za jedno z nejdůležitějších sdělení od občanů směrem k obecnímu úřadu. S kulturou a společenským životem je spokojeno 67,4% občanů, se sportovním vyžitím pak 68,7% (a k tomuto jistě přispěje i probíhající výstavba Polyfunkční budovy se zaměřením na sportovní vyžití občanů). Se životním prostředím je spokojeno 88,4% respondentů, s péčí obce o její vzhled pak 87,8% občanů, což nás obzvláště těší. S podmínkami pro podnikání je spokojeno 27,3%, nespokojeno je 23,7%, což považujeme za jeden z problémů. S rozvojem obce je spokojeno 79,9% občanů, a konečně s informovaností o dění v obci je spokojeno 88,8% občanů.

V otázce „Jak by se měla obec dále rozvíjet?“ odpovědělo 30,3% občanů, že by se měla dále rozrůstat na cca 600 obyvatel (nyní má 540 obyvatel), 28% občanů si dále myslí, že by se měla využít celá kapacita ploch pro bytovou výstavbu. Pokud by občané mohli rozhodnout o využití obecních finančních prostředků, 18,6% občanů by je využilo na podporu bytové výstavby a infrastruktury obce, 17,1% na podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit v obci a 13,8% na péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci.

54,6% respondentů uvedlo, že žije v obci od narození, 39,8% žije v domácnosti s dětmi do 18 let a v domácnosti bez dětí žije 36,8% občanů.

Ty části dotazníků, kde mohli občané vpisovat své náměty a připomínky, využilo k příležitosti něco napsat od 10 do 20% respondentů. Tito zde uvedli mnoho konkrétních podnětů. V otázce co se Vám na obci nelíbí to byly šikmé chodníky, auta stojící na chodnících a špatné zdravení dětí. Co se týká služeb, občanům nejvíce chybí lékař, vadí jim absence vlakové zastávky a sportovního centra včetně posilovny a fitness. Pokud by občané mohli využít finančních zdrojů obce, rozšířili by komunikaci včetně chodníků a veřejného osvětlení směrem k Benzince, vybudovali by cyklostezku a peníze by také použili na výkup starých domů v obci a následné zprostředkování pro novou výstavbu.

Celkově hodnotíme dotazníkovou akci velmi pozitivně, co se týká jak návratnosti, tak hlavně obsahové části. Tím, že akce byla anonymní, občané se nebáli vpisovat i kritické podněty a připomínky. Co je obzvláště důležité, vypovídající hodnota dat dotazníků je velmi vysoká, protože je evidentní, že přesně cílené dotazy přiměly občany komplexně přemýšlet nad celkovou situací v obci.

Výsledky dotazníkového šetření – tabulková část

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zasedání zastupitelstva obce vedu vždy s patřičnou pokorou, respektem a úctou ke všem názorům zastupitelů i všech přítomných těmto veřejným jednáním.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Filipovské údolí

Poděkování