Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny Obecního úřadu Drslavice:

podatelna@drsla­vice.cz

[Formulář pro ONLINE E-podatelnu ZDE]

Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

- zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné

- zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele

- zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních slu­žeb

Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Obecní úřad Drslavice, Drslavice 93, 68733

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .doc, .xls, .pdf, .htm, .html, .rtf, .txt, .gif, .jpg. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 10 MB

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na disketách 3,5" nebo CD-ROM.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.) není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec@drslavice­.cz nebo na poštovní adresu Obecního úřadu Drslavice.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců OÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Zdeňka Maleňáková

Kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta a.s.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo

- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 496/2004 Sb. k elektronickým podatelnám

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Nepřipustím, abych se v souvislosti s výkonem svého mandátu dostal do situace, kdy bych byl zavázán oplatit prokázanou úsluhu, službu či jiné zvýhodnění, či do situace, která by mě učinila být přístupným nepatřičnému vlivu osob nebo firem snažících se prosadit své zájmy na úkor zájmů obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Smutný žleb

Poděkování