Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Inventarizace majetku k 31.12.2010

V době od 16. 12. 2010 do 11. 1. 2011 proběhla v naší obci inventarizace veškerého majetku obce k datu 31. 12. 2010.

Pověřené dílčí inventarizační komise v tříčlenném složení provedly v tomto termínu fyzické inventury majetku obce a porovnaly je s účetním stavem podle inventurních knih. Ve všech případech byli při inventarizaci přítomni odpovědní pracovníci za jednotlivá zařízení.

Dílčí inventarizační komise provedly inventarizaci i v budově mateřské školy. Tato je od 1. 1. 2003 samostanou příspěvkovou organizací, kterou zřídila obec Drslavice. Budovu a k ní přilehlé pozemky má příspěvková organizace ve výpujčce, drobný majetek a zařízení jí bylo převedeno v roce 2003 v inventární hodnotě 606.028,85 Kč. Celkový stav majetku v mateřské škole byl ke konci roku 2009 ve výši 711.146,– Kč a ve školní jídelně 192.935,– Kč, což bylo celkem 904.081,– Kč.

Dle vnitřních směrnic Mateřské školy byly v roce 2010 drobné předměty v nízké pořizovací ceně odděleny do podrozvahové evidence a předměty v pořizovací hodnotě nad 1.000,– Kč zůstaly na rozvahových účtech. K 31. 12. 2010 byla provedena inventura veškerého zařízení mateřské školy, školní družiny a školní jídelny a nebylo zjištěno závad.

V mateřské škole byly do podrozvahové evidence převedeny předměty v hodnotě 161 729,– Kč, z toho bylo vyřazeno za 3 102,– Kč , nově zakoupeno za 11 042,– Kč, konečný stav je 169 669,– Kč. Na rozvahovém účtu je majetek za 549 416,– Kč.

Ve školní jídelně byly z podrozvahové evidence v hodnotě 7 465,– Kč vyřazeny předměty za 299,– Kč a pořízeny předměty za 856,– Kč, stav ke konci roku 2010 je tedy 8.022,– Kč. Na rozvahovém účtu byl ve školní jídelně veden majetek ve výši 185 469,– Kč, vyřazena byla mikrovlnná trouba v ceně 2 599 a pořízena nová v hodnotě 1 190,– Kč. Konečný stav na rozvahovém účtu je 184 060,– Kč. Zásoby potravin ve školní jídelně jsou k v hodnotě 17.116,– Kč. V mateřské škole je majetek ve výši 911 167,– Kč.

U Obecního úřadu se kontrolovaly zůstatky v příjmových knihách. Veškeré přijaté hotovosti byly odvedeny do 29. prosince 2010 na účet u Komerční banky, pokladní zůstatek v pokladních knihách je O, stav cenin a poštovních známek je O. Hodnota finančních investic obce Drslavice je k 31. 12. 2010 ve stejné výši jako k loňskému roku, tzn. 9,581.000,– Kč.

Inventarizace budovy Obecního úřadu byla provedena 11. 1. 2011. Ze zápisu je zřejmé, že nebylo zjištěno rozdílů mezi evidencí a skutečným stavem.

Hodnota drobného majetku obecního úřadu byla v roce 2010 povýšena o 3 kusy nových dámských krojových součástí v hodnotě 34 068,– Kč, dále o novou šatní skříň pro umístění krojových součástí za 7 200,– Kč, panel na plakáty za výrobní cenu 3 200,– Kč, ozvučení za 4 990,– Kč a 2 bezdrátové mikrofony v ceně 4 685 Kč. Dle zrušovacího protokolu byly vyřazeny předměty v hodnotě 1 437,– Kč. Jedná se o staré umělé květiny a dřevěný věšák. Tyto předměty byly věkem poškozené a zastaralé, byly vyklizeny do sběru. Dále byly přeřazeny 2 přístroje z obecního úřadu do zařízení Mateřské školy, a to skener Canon a tiskárna HP 930C v hodnotě celkem 9 729,– Kč. Stav hodnoty drobného majetku obecního úřadu byl oproti loňskému roku povýšen ze 451.681,– Kč na 501 908,– Kč.

V místní veřejné knihovně došlo v letošním roce k nákupu 3 kusů dřevěných knižních regálů v hodnotě 13 200,– Kč a 1 kusu stolu v hodnotě 3 000,–Kč. Vyřazeny byly 2 kusy kovových regálů v hodnotě celkem 1 356,– Kč. Vyřazené regály byly odloženy do kontejneru se železným šrotem. Majetek ve výši 81554,– Kč byl tak povýšen na 96 398,– Kč.

V hasičské zbrojnici byla provedena inventura dne 31. 12. 2010. Inventarizací majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a evidencí. V roce 2010 byly pořízeny předměty za 55 374,– Kč, které byly hrazeny převážně z dotací Zlínského kraje, které obec obdržela na zmírnění škod, které vznikly po náhlých povodních dne 2. a 3. června. Zakoupeno bylo kalové čerpadlo, motorová pila, nůžky UNIVERZAL, bezpečnostní lana, gumové holínky, pilka prořezávací, pilka rámová, pracovní holínky, sekery: štípací, univerzal, tesařská a lesnická, rýče, svítilny, lopaty, kanystr a 2 kusy zásahové hadice B-75. V roce 2010 nebyl dle zrušovacího protokolu vyřazen žádný materiál.

Drobný majetek SDH Drslavice byl povýšen z hodnoty 213 075,– Kč na hodnotu 268 449,– Kč. Samostatné movité věci (stříkačky, Avia, centrála, čerpadla) zůstávají v hodnotě 313 596,– Kč. Celková hodnota majetku hasičů k 31. 12. 2010 je 582 045,– Kč.

Ve skupině 28 je tedy drobný hmotný majetek ze všech zařízení vyčíslen na celkovou hodnotu 866 755,– Kč.

Ve skupině 032 Umělecká díla a předměty jsou hodnoty ve stejné výši jako v loňském roce ve výši 26.732,– Kč. Jedná se o slavnostní prapory obce, stojany a žerdě a o smaltovaný znak obce.

Ve skupině 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl stav z loňského roku 23 598,– Kč povýšen o 23 292,–Kč. Jedná se o pořízený počítačový program KEO-X, program na odesílání účetních výkazů přímo na Informační systém státu a program OFFICE 2007. Hodnota drobného nehmotného majetku je celkem 46 890,– Kč.

V nedokončeném dlouhodobém nehmotném majetku ve skupině 041 byly dosud v hodnotě 172.000,– Kč obsaženy zhotovené studie a projektové dokumentace na polyfunkční dům. V roce 2010 přibyla dokumentace na Územní plán obce ve výši 78 000,– Kč a projektová dokumentace na Výletní místo Kaunicův vrch – rozhledna ve výši 7 420,– Kč. Tyto akce se budou realizovat až v příštím období. Výše nedokončeného nehmotného majetku ve skupině 041 ke konci sledovaného období je 257 420,– Kč.

Obec Drslavice je vlastníkem pozemků – skupina 031. Koncem roku 2010 vykazuje skupina pozemky a porosty stejnou hodnotu jako ke konci roku 2009, a to hodnotu 14,290.321,– Kč.

Stavby, budovyskupina 021, vedené ve vlastnictví obce byly v roce 2009 vyčísleny na sumu 36,031.246, – Kč. Hodnota vzrostla o investiční akci roku 2010– zateplení a novou fasádu budovy úřadu s dodávkou nových garážových vrat v celkové výši 527.280,– Kč, tedy na částku 36,558.526,– Kč.

Ve skupině 022, ve třídě 5 – samostatné věci - přístroje a zvláštní technická zařízení – tj. počítače, tiskárna a kopírka je hodnota 207 060,– Kč.

Ve třídě 6 - dopravní prostředky – je veden automobil Škoda Pick-Up v hodnotě 122 000,– Kč. a požární stříkačka 26 760,– Kč, požární stříkačka z roku 2005 v hodnotě 85 000,– Kč a automobil AVIA v hodnotě 103 000,– Kč, centrála a čerpadla v hodnotě 98 836,– Kč.

Skupina 22 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí dosahuje hodnoty celkem 642 656, – Kč.

V Drslavicích, 2. února 2011

Zpracoval: inventarizační komise, účetní obce.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Hlásím se k plné morální i právní odpovědnosti po dobu výkonu svého mandátu starosty obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Salaš Travičná

Poděkování