Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Mimořádné situace

Důležitá telefonní čísla
* 150 – Hasiči
* 155 – Záchranná služba
* 158 – Policie

Při předání zprávy uveďte co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.


Varovný signál
Výstražné znamení v případě hrozby je charakterizováno kolísavým tónem sirén po dobu 140 vteřin.


Obecné zásady
* respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
* nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
* varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
* netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
* nepodceňujte vzniklou situaci
* pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
* uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
* uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek

Ukrytí
* opusťte venkovní prostor a ukryjte se v nejbližší budově nebo bytě
* zavřete okna a dveře
* vypněte klimatizaci
* zapněte rádio nebo televizi a vyčkejte dalších pokynů poskytovaných prostřednictvím rozhlasových přijímačů

Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace
* uhaste otevřený oheň v topidlech
* vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
* uzavřete přívod vody a plynu
* ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
* dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
* kočky a psy si vezměte s sebou
* ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
* vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat
* základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
* předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
* osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
* přenosné rádio s rezervními bateriemi
* toaletní a hygienické potřeby
* léky, svítilnu
* náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
* kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Ochrana před povodněmi
* informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení
* připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
* připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2–3 dny
* vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití při evakuaci
* připravte si evakuační zavazadlo
* přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater
* opusťte ohrožený prostor
* případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
* je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se zdržuji jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu mně samotnému, mému rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou jsem měl nebo mám obchodní nebo politické vztahy.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Čtvrtek

10 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Jeskyně Jáchymka

Poděkování