Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Projev starosty při mši svaté u příležitosti znovuvysvěcení kaple

Vážený otče Kupko, vážení spoluobčané, vážení hosté,

dovolte mi podělit se s Vámi o radostné pocity z dnešního pro naši obec svátečního dne, který je završením rekonstrukce kapličky zasvěcené Panně Marii Svatohostýnské. Hovořit o tom, kolik tato oprava stála peněz není v tento moment ani důležité ani důstojné, protože duchovní rozměr byl pro naše předky nevyčíslitelný a stejným zůstává i pro naši generaci.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat bývalému starostovi obce za odvahu k zahájení náročné rekonstrukce, dále pak projektantům a firmám Lysoněk, Sabema sanace vlhkých objektů a Tradix za pečlivost, s jakou ke své práci přistoupili. Za poskytnutí finančních příspěvků formou dotací a grantů děkuji Krajskému úřadu Zlín, Ministerstvu kultury ČR, Nadaci Děti-kultura-sport, a v neposlední řadě svým spoluobčanům v rámci peněžité sbírky uskutečněné v loňském roce. Další poděkování patří panu restauratéru Kopčilovi, který navrhl a realizoval kříž se sochou Ježíše Krista uvnitř kaple, pracovníkům památkové péče při Městském úřadě Uherský Brod za odborná doporučení a stanoviska, otci Kupkovi za celebrování této slavnostní mše a nakonec všem, kteří se na její přípravě jakýmkoliv způsobem podíleli.

Vážení spoluobčané, vážení hosté, je mi ctí, že jsem mohl být nápomocen při opravě této kaple, která právem vždy byla, je a bude skutečnou dominantou a chloubou Drslavic.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Hlásím se k plné morální i právní odpovědnosti po dobu výkonu svého mandátu starosty obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Čtvrtek

3 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Smutný žleb

Poděkování