Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Rekapitulace činnosti

Rekapitulace činnosti volební období 2010–2014 ZDE

Rekapitulace činnosti volební období 2014-2018 ZDE

Rekapitulace činnosti od 1.10.2018 do 9.5.2019

Loňský říjen byl kromě zajištění komunálních voleb důležitý zejména zdárným vyúčtováním přijatých dotací ze Zlínského kraje a MMR a také kontrolami ze strany těchto poskytovatelů. Na základě žádosti společnosti z Brna ve věci provozování kasina v našem katastru jsme v součinnosti s ministerstvem financí vydávali potřebné povolení pro umístění technických her na čp. 197. Taktéž byl umořen zbývající dluh za Polyfunkčním domem ve výši 427.634,- Kč a od této chvíle je obec zcela bez dluhů. Koncem roku dochází ke změně odborného lesního hospodáře v obecním lese, kdy tuto funkci přebírají Lesy ČR. Po rozsáhlé těžbě smrkového porostu částečně napadeného kůrovcem stále zpracováváme tuto kulatinu na řezivo. Došlo také k výsadbě dubu zimního na cca 1/3 plochy po těžbě, na práce i sazenice máme podánu žádost o dotaci u Zlínského kraje.

V novém volebním období z investičního hlediska pak směřujeme k realizaci několika volebních slibů, se kterými jsme před spoluobčany předstoupili. Velmi pozitivní zprávou je zahájení stavebních prací u projektu „Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně“ a to k 1.4.2019. Zhotovitelem poldru včetně přístupových cest v hodnotě více než 26,3 mil. Kč je společnost Ekostavby Brno s tím, že dílo bude dokončené do poloviny příštího roku. Od začátku března běží práce na celkové rekonstrukci dolní kapličky na kterou máme vyřízenu dotaci z Ministerstva zemědělství, zhotovitelem je společnost Sanizo z Uherského Brodu a i přes nepřízeň počasí posledních dní by termín dokončení 30.6.2019 neměl být ohrožen. Významně jsme taktéž posunuli záměr na koupi nového hasičského auta, získali jsme dotaci 450.000,- Kč z MV, máme odsouhlaseny technické podmínky, vydánu registraci akce, zažádáno o dotaci ve výši 300.000,- Kč ze Zlínského kraje a od počátku minulého týdne běží výběrové řízení na dodavatele vozidla. O další tři dotace máme požádáno u projektu „Rozšíření komunikace, výstavba chodníku, parkoviště a veřejného osvětlení“, velmi dobrou zprávou je získání dotace v Programu obnovy venkova Zlínského kraje ve výši 1.000.000,- Kč, u dalších dvou žádostí z MMR a iROP na vyjádření o přidělení či nepřidělení finančních prostředků od poskytovatele čekáme. Práce na realizaci tohoto projektu budou zahájeny 1.6.2019, ukončení předpokládáme nejpozději do 31.10.2019, celková cena díla přesahuje 5,8 mil. Kč. V součinnosti s paní ředitelkou MŠ připravujeme generální rekonstrukci kuchyně s objemem prací a materiálu za více než 300 tisíc Kč, kterou plánujeme na období letních prázdnin. Pevně věříme, že se o něco přiblížila realizace cyklotrasy Uherský Brod – Drslavice – Hradčovice, na kterou v rámci našeho katastru máme vydáno stavební povolení s nabytím právní moci, představitelé koalice vzešlé z voleb za Město Uherský Brod tento projekt zařadili mezi své priority a v tomto duchu v letošním roce podnikli několik důležitých kroků. Závěrem tohoto bloku konstatování, že pokud se rozpracované projekty pro letošní rok podaří zdárně dokončit, tak výše investic a míra zhodnocení obecního majetku předčí rok 2013, kdy jsme otevřeli Polyfunkční dům a provedli generální rekonstrukci objektu bývalé školy. Novinkou je možnost uložení stavební suti v kontejneru na sběrném dvoře, od tohoto kroku si slibujeme další snížení množství komunálního odpadu.

Souběžně také ve spolupráci s místními organizacemi a spolky více či méně participujeme na kulturně společenském životě. Koncem dubna jsme představili program letošního Drslavského léta, soubor jedenácti akcí, z nichž jedinečnými budou zejména oslavy čtyřicátého výročí od otevření Mateřské školy dne 31.8. a slavnostní mše svatá při příležitosti opravené kapličky a nového hasičského vozu dne 25.8., kterou bude celebrovat uherskobrodský děkan. Za zmínku stojí i letošní účast v prestižní soutěži Má vlast – cestami proměn, do které jsme přihlásili projekt revitalizovaného místa po zámečku Pepčín. Slavnostní vernisáž všech 110 přihlášených soutěžících proběhne dne 18.5. na pražském Vyšehradě a poté bude po celý rok putovat napříč Českou republikou, což jistě přinese zvýšenou publicitu a povědomí o naší obci.

V Drslavicích dne 9.5.2018 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se zdržuji jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu mně samotnému, mému rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou jsem měl nebo mám obchodní nebo politické vztahy.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Rozhledna Modrá

Poděkování