Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Rekapitulace činnosti

Rekapitulace činnosti volební období 2010–2014 ZDE

Rekapitulace činnosti volební období 2014-2018 ZDE

Rekapitulace činnosti od 1.10.2018 do 9.5.2019

Loňský říjen byl kromě zajištění komunálních voleb důležitý zejména zdárným vyúčtováním přijatých dotací ze Zlínského kraje a MMR a také kontrolami ze strany těchto poskytovatelů. Na základě žádosti společnosti z Brna ve věci provozování kasina v našem katastru jsme v součinnosti s ministerstvem financí vydávali potřebné povolení pro umístění technických her na čp. 197. Taktéž byl umořen zbývající dluh za Polyfunkčním domem ve výši 427.634,- Kč a od této chvíle je obec zcela bez dluhů. Koncem roku dochází ke změně odborného lesního hospodáře v obecním lese, kdy tuto funkci přebírají Lesy ČR. Po rozsáhlé těžbě smrkového porostu částečně napadeného kůrovcem stále zpracováváme tuto kulatinu na řezivo. Došlo také k výsadbě dubu zimního na cca 1/3 plochy po těžbě, na práce i sazenice máme podánu žádost o dotaci u Zlínského kraje.

V novém volebním období z investičního hlediska pak směřujeme k realizaci několika volebních slibů, se kterými jsme před spoluobčany předstoupili. Velmi pozitivní zprávou je zahájení stavebních prací u projektu „Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně“ a to k 1.4.2019. Zhotovitelem poldru včetně přístupových cest v hodnotě více než 26,3 mil. Kč je společnost Ekostavby Brno s tím, že dílo bude dokončené do poloviny příštího roku. Od začátku března běží práce na celkové rekonstrukci dolní kapličky na kterou máme vyřízenu dotaci z Ministerstva zemědělství, zhotovitelem je společnost Sanizo z Uherského Brodu a i přes nepřízeň počasí posledních dní by termín dokončení 30.6.2019 neměl být ohrožen. Významně jsme taktéž posunuli záměr na koupi nového hasičského auta, získali jsme dotaci 450.000,- Kč z MV, máme odsouhlaseny technické podmínky, vydánu registraci akce, zažádáno o dotaci ve výši 300.000,- Kč ze Zlínského kraje a od počátku minulého týdne běží výběrové řízení na dodavatele vozidla. O další tři dotace máme požádáno u projektu „Rozšíření komunikace, výstavba chodníku, parkoviště a veřejného osvětlení“, velmi dobrou zprávou je získání dotace v Programu obnovy venkova Zlínského kraje ve výši 1.000.000,- Kč, u dalších dvou žádostí z MMR a iROP na vyjádření o přidělení či nepřidělení finančních prostředků od poskytovatele čekáme. Práce na realizaci tohoto projektu budou zahájeny 1.6.2019, ukončení předpokládáme nejpozději do 31.10.2019, celková cena díla přesahuje 5,8 mil. Kč. V součinnosti s paní ředitelkou MŠ připravujeme generální rekonstrukci kuchyně s objemem prací a materiálu za více než 300 tisíc Kč, kterou plánujeme na období letních prázdnin. Pevně věříme, že se o něco přiblížila realizace cyklotrasy Uherský Brod – Drslavice – Hradčovice, na kterou v rámci našeho katastru máme vydáno stavební povolení s nabytím právní moci, představitelé koalice vzešlé z voleb za Město Uherský Brod tento projekt zařadili mezi své priority a v tomto duchu v letošním roce podnikli několik důležitých kroků. Závěrem tohoto bloku konstatování, že pokud se rozpracované projekty pro letošní rok podaří zdárně dokončit, tak výše investic a míra zhodnocení obecního majetku předčí rok 2013, kdy jsme otevřeli Polyfunkční dům a provedli generální rekonstrukci objektu bývalé školy. Novinkou je možnost uložení stavební suti v kontejneru na sběrném dvoře, od tohoto kroku si slibujeme další snížení množství komunálního odpadu.

Souběžně také ve spolupráci s místními organizacemi a spolky více či méně participujeme na kulturně společenském životě. Koncem dubna jsme představili program letošního Drslavského léta, soubor jedenácti akcí, z nichž jedinečnými budou zejména oslavy čtyřicátého výročí od otevření Mateřské školy dne 31.8. a slavnostní mše svatá při příležitosti opravené kapličky a nového hasičského vozu dne 25.8., kterou bude celebrovat uherskobrodský děkan. Za zmínku stojí i letošní účast v prestižní soutěži Má vlast – cestami proměn, do které jsme přihlásili projekt revitalizovaného místa po zámečku Pepčín. Slavnostní vernisáž všech 110 přihlášených soutěžících proběhne dne 18.5. na pražském Vyšehradě a poté bude po celý rok putovat napříč Českou republikou, což jistě přinese zvýšenou publicitu a povědomí o naší obci.

V Drslavicích dne 9.5.2018 vypracoval Rostislav Mihel, starosta

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Jsem kdykoliv připravený poskytnout zastupiteli obce nebo spoluobčanovi informace a všechny okolnosti, které mě vedly k tomu kterému rozhodnutí ve své funkci.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Jeskyně Kostelík

Poděkování