Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Rozpočet obce 2011

P ř í j m y :

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 720.000,–

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. v. čin. 43.000,–

1113 Daň z př. fyz. osob z kapitál. výnosů 60.000,–

1121 Daň z příjmů práv. osob 667.000,–

1211 Daň z přidané hodnoty 1,540.000,–

1337 Poplatky za komunální odpad 180.000,–

1341 Poplatek ze psů 7.000,–

1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 20.000,–

1361 Správní poplatky 3.000,–

1511 Daň z nemovitostí 400.000,–

4112 Dotace od vyšších územních celků 139.000,–

1031 2111 Příjmy z pěstební činnosti 41.000,–

3723 2111 Příjmy za třídění odpadů 40.000,–

6171 2111 Příjmy ze služeb OÚ 3.000,–

6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50.000,–

6171 2132 Příjmy z pronájmu budovy 65.000,–

6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí OÚ 4.000,–

6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5.000,–

6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300.000,–

6310 2141 Příjmy z úroků 13.000,–

_____________­________________________­________________________­__

Příjmy celkem .............­.............­.............­.............­...........4,300­.000,– Kč

=============­========================­==================

V ý d a j e :

1031 5169 Pěstební činnost 40.000,–

2212 5169 Silnice – zimní údržba 2­5.000,–

2212 6121 Projekt – most 60.000,–

2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 40.000,–

2310 5169 Rozbory vod 15.000,–

3392 6121 P­rojekt.činnos­t –ÚP, územní rozvoj 370.000,–

3111 5331 Mateřská škola 260.000,–

3113 5321 Neinv. náklady za žáky ZŠ 30.000,–

3314 Činnosti knihovnické 10.000,–

3319 Činnosti kultury – opravy kaple 362.000,–

3349 Činnosti kultury – zpravodaj 15.000,–

3399 Činnosti kultury – občanské záležitosti 40.000.-

3419 Tělovýchovná činnost 55.000,–

3631 Veřejné osvětlení + rozhlas 60.000,–

3721 Sběr nebezpečného odpadu 35.000,–

3722 Sběr komunálního odpadu 250.000,–

3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 170.000,–

5512 Požární ochrana 25.000,–

6112 Zastupitelské orgány 600.000,–

6171 Činnost místní správy 750.000,–

6171 5499 Tvorba sociálního fondu 33.000,–

6310 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,–

5901 Rezervy - Polyfunkční dům 1,000.000,–

6409 5329 Příspěvky mikroregionům 20.000,–

6310 5362 Platby daní a poplatků 10.000,–

6399 5362 P­latby daní a poplatků za obec 10.000,–

_____________­________________________­_________________________

V ý d a j e c e l k e m .............­.............­.............­. 4,300.000,– Kč

=============­========================­================

F i n a n c o v á n í :

8115 Zůstatek na bank. účtu – převod 76.500,–

8124 Splátky úvěrů Zlínskému kraji 76.500,–

Financování celkem 76.500,– Kč

=============­========================­=================

Rozpočet je vyrovnaný v příjmech a výdajích, financování splátky úvěru Zlínskému kraji bude čerpáno z přebytku minulých let, tj. z částky 4,870.663,51 Kč.

V Drslavicích, 8. 2. 2011

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Nepřipustím, abych se v souvislosti s výkonem svého mandátu dostal do situace, kdy bych byl zavázán oplatit prokázanou úsluhu, službu či jiné zvýhodnění, či do situace, která by mě učinila být přístupným nepatřičnému vlivu osob nebo firem snažících se prosadit své zájmy na úkor zájmů obce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Rozhledna Modrá

Poděkování