Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Rozpočet obce 2011

P ř í j m y :

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 720.000,–

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. v. čin. 43.000,–

1113 Daň z př. fyz. osob z kapitál. výnosů 60.000,–

1121 Daň z příjmů práv. osob 667.000,–

1211 Daň z přidané hodnoty 1,540.000,–

1337 Poplatky za komunální odpad 180.000,–

1341 Poplatek ze psů 7.000,–

1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 20.000,–

1361 Správní poplatky 3.000,–

1511 Daň z nemovitostí 400.000,–

4112 Dotace od vyšších územních celků 139.000,–

1031 2111 Příjmy z pěstební činnosti 41.000,–

3723 2111 Příjmy za třídění odpadů 40.000,–

6171 2111 Příjmy ze služeb OÚ 3.000,–

6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50.000,–

6171 2132 Příjmy z pronájmu budovy 65.000,–

6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí OÚ 4.000,–

6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5.000,–

6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300.000,–

6310 2141 Příjmy z úroků 13.000,–

_____________­________________________­________________________­__

Příjmy celkem .............­.............­.............­.............­...........4,300­.000,– Kč

=============­========================­==================

V ý d a j e :

1031 5169 Pěstební činnost 40.000,–

2212 5169 Silnice – zimní údržba 2­5.000,–

2212 6121 Projekt – most 60.000,–

2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 40.000,–

2310 5169 Rozbory vod 15.000,–

3392 6121 P­rojekt.činnos­t –ÚP, územní rozvoj 370.000,–

3111 5331 Mateřská škola 260.000,–

3113 5321 Neinv. náklady za žáky ZŠ 30.000,–

3314 Činnosti knihovnické 10.000,–

3319 Činnosti kultury – opravy kaple 362.000,–

3349 Činnosti kultury – zpravodaj 15.000,–

3399 Činnosti kultury – občanské záležitosti 40.000.-

3419 Tělovýchovná činnost 55.000,–

3631 Veřejné osvětlení + rozhlas 60.000,–

3721 Sběr nebezpečného odpadu 35.000,–

3722 Sběr komunálního odpadu 250.000,–

3745 Péče o vzhled obce a veř. zeleň 170.000,–

5512 Požární ochrana 25.000,–

6112 Zastupitelské orgány 600.000,–

6171 Činnost místní správy 750.000,–

6171 5499 Tvorba sociálního fondu 33.000,–

6310 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,–

5901 Rezervy - Polyfunkční dům 1,000.000,–

6409 5329 Příspěvky mikroregionům 20.000,–

6310 5362 Platby daní a poplatků 10.000,–

6399 5362 P­latby daní a poplatků za obec 10.000,–

_____________­________________________­_________________________

V ý d a j e c e l k e m .............­.............­.............­. 4,300.000,– Kč

=============­========================­================

F i n a n c o v á n í :

8115 Zůstatek na bank. účtu – převod 76.500,–

8124 Splátky úvěrů Zlínskému kraji 76.500,–

Financování celkem 76.500,– Kč

=============­========================­=================

Rozpočet je vyrovnaný v příjmech a výdajích, financování splátky úvěru Zlínskému kraji bude čerpáno z přebytku minulých let, tj. z částky 4,870.663,51 Kč.

V Drslavicích, 8. 2. 2011

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Veřejnosti poskytuji všechny informace související s výkonem svého mandátu s výjimkou těch, které v souladu s právními předpisy podléhají zvláštní ochraně.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Čtvrtek

23 °C

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování