Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Rozpočet obce 2012

Rozpočet pro rok 2012
Příjmy :
§ Položka Text Částka
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 700000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti 35000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 75000
1121 Daň z příjmů právnických osob 790000
1211 Daň z přidané hodnoty 1950000
1337 Poplatky za komunální odpad 200000
1341 Poplatek ze psů 8000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25000
1347 Poplatek za provozovaný VHP 140000
1361 Správní poplatky 7000
1511 Daň z nemovitostí 460000
4112 Dotace z vyšších územních celků 144000
4116 Přijaté dotace na kompostárnu 840000
1031 2111 Příjmy z pěstební činnosti 60000
3723 2111 Příjmy za třídění odpadů 60000
6171 2111 Příjmy ze služeb OÚ 18000
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 44000
6171 2132 Příjmy z pronájmu budovy 4000
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí OÚ 35000
6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a divident 5000
6171 2141 Příjmy z úroků 30000
Příjmy celkem 5630000
§ Položka Text Částka
Výdaje:
1031 5169 Pěstební činnost 35000
2212 5169 Silnice-údržba 25000
2212 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 37000
2219 6121 Chodník, ulice Drahy 320000
2310 5169 Rozbory vod 9000
3111 5331 Mateřská škola 270000
3113 5321 Neinvestiční náklady na ZŠ 30000
3314 Činnosti knihovnické 10000
3326 Restaurování kříže ve Vrhových 115000
3349 Činnosti kultury – zpravodaj, internet 42000
3392 5169 Služby, údržba čp. 95 60000
3392 6121 Projektová a investiční činnost-objekt čp. 95 2123000
3399 Občanské záležitosti 43000
3412 Zavlažovací systém hřiště 320000
3419 Tělovýchovná činnost 55000
3429 5329 Zájmová činnost – sport.-střelecký klub 55000
3631 Veřejné osvětlení+rozhlas 66000
3635 6121 Projektová činnost – územní plán 320000
3721 Sběr nebezpečného odpadu 11000
3722 Sběr komunálního odpadu 200000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 20000
3727 6121 Sběrný dvůr – pořízení majetku 150000
3729 5169 Provoz kompostárny 55000
3729 6121 Kompostárna – pořízení traktoru 875000
3744 Protipovodňový systém, spoluúčast obce 55000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 480000
3745 Rekonstrukce zahrady MŠ 602000
3749 Příspěvky org. k ochr. přírody-MS, včelaři 10000
5512 Požární ochrana 55000
6112 Zastupitelské orgány 640000
6171 Činnost místní správy 910000
6171 5499 Tvorba sociálního fondu 35000
6310 5163 Služby peněžních ústavů 17000
6409 5329 Příspěvky mikroregionům 16000
6310 5362 Platby daní a poplatků 10000
6399 5362 Platby daní a poplatků za obec 3000
Výdaje celkem: 8079000

Stav účtu k 31.12.2011: 645­3940,79

Schodek rozpočtu ve výši 2449000,– Kč na r. 2012 bude pokryt z přebytku z minulých let.

V Drslavicích dne 15.2.2012 zpracoval finanční výbor ve složení:

Markéta Bučková, předsedkyně
Milan Matyáš, člen
Josef Šobáň, člen

Rostislav Mihel, starosta obce
Dušan Hamada, místostarosta obce
Zdenka Maleňáková, účetní

Schváleno ZO dne 12.3.2012, usn. 2/2012

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Čestně prohlašuji, že vědomě nikdy za žádných okolností neuvedu v omyl veřejnost, zastupitele ani zaměstnance obecního úřadu.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování