Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Rozpočet obce 2013

§ Položka Text příjmy Částka v Kč1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 815000

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti 55000

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 120000

1121 Daň z příjmů právnických osob 1015000

1211 Daň z přidané hodnoty 2056400

1340 Poplatky za komunální odpad 200000

1341 Poplatek ze psů 8000

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 17000

1355 Poplatek za provozovaný VHP 550000

1361 Správní poplatky 4000

1511 Daň z nemovitostí 435000

4111 Neinvestiční přijaté transfery (volby prezidenta) 27000

4112 Dotace z vyšších územních celků 95600

4113 Dotaze se SZIF (chodník Drahy) 216000

4122 Dotace na územní plán od ZK 160000
1031 2111 Příjmy z pěstební činnosti 60000
3723 2111 Příjmy za třídění odpadů 50000
3727 2111 Příjmy sběrný dvůr 55000
6171 2111 Příjmy ze služeb OÚ 18000
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 38000
6171 2132 Příjmy z pronájmu budovy 10000
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí OÚ 20000
6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a divident 5000
6171 2141 Příjmy z úroků 20000

Příjmy celkem

6050000

§ Položka Text výdaje Částka v Kč

1031 5169 Pěstební činnost 20000
2212 5169 Silnice-údržba 20000
2212 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 37000
2219 6121 Oprava mostu přes Olšavu, naučná stezka 60000
2310 5169 Rozbory vod 9000
3111 5331 Mateřská škola 270000
3314
Činnosti knihovnické 10000
3341
Veřejný rozhlas – servis 5000
3349
Činnosti kultury – zpravodaj, internet 57000
3392 5169 Služby, údržba čp. 95 75000
3392 6121 Proj. a inv. činnost-objekt čp. 95 – II. etapa 1000000
3412
Polyfunkční dům Drslavice – výstavba 7750000
3399
Občanské záležitosti 100000
3419
Tělovýchovná činnost 70000
3631
Veřejné osvětlení+rozhlas 70000
3635 6121 Projektová činnost – územní plán 160000
3721
Sběr nebezpečného odpadu 11000
3722
Sběr komunálního odpadu 200000
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů 50000
3727 6121 Sběrný dvůr – pořízení majetku 50000
3729 5169 Provoz kompostárny 25000
3729 6121 Kompostárna – pořízení svoz. vozu+štěpkovač 130000
3745
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 685000
3749
Příspěvky org. k ochr. přírody-MS, včelaři, SSK 15000
5512
Požární ochrana 45000
6112
Zastupitelské orgány 626000
6171
Činnost místní správy 735000
6171 5499 Tvorba sociálního fondu 70000
6310 5163 Služby peněžních ústavů 20000
6310 5223 Neinvestiční transfer pro Charitu 5000
6310 5321 MÚ Uh. Brod – přestupky 4000
6310 5362 Platby daní a poplatků 2000
6399 5362 Platby daní a poplatků za obec 3000
6409 5321 Příspěvky mikroregionům 11000

Výdaje celkem: 12400000

Schodek rozpočtu pro rok 2013: 6350000

Stav účtu k 31.12.2012: 5569562,36
Schodek rozpočtu ve výši 6.350.000,- Kč na r. 2013 bude pokryt z přebytku minulých let a úvěru.
V Drslavicích dne 22.1.2013 zpracoval finanční výbor ve složení:

Markéta Bučková, předsedkyně
Milan Matyáš, člen
Josef Šobáň, člen

Rostislav Mihel, starosta obce
Dušan Hamada, místostarosta obce
Zdenka Maleňáková, účetní

Vyvěšeno dne : 22.1.2013, sejmuto dne : 6.2.2013
Schváleno ZO Drslavice dne 6.2.2013 v usnesení č. 1/2013 bod 1/2

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Čestně prohlašuji, že vědomě nikdy za žádných okolností neuvedu v omyl veřejnost, zastupitele ani zaměstnance obecního úřadu.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování