Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Rozpočet obce 2014

§ Položka Text příjmy Částka v Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 950000
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti 40000
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 100000
1121 Daň z příjmů právnických osob 1040000
1211 Daň z přidané hodnoty 2250000
1340 Poplatky za komunální odpad 190000
1341 Poplatek ze psů 7000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4000
1355 Poplatek za provozovaný VHP 300000
1361 Správní poplatky 4000
1511 Daň z nemovitostí 430000
4111 Neinvestiční přijaté transfery (volby senát) 24600
4112 Dotace z vyšších územních celků 95900
1031 2111 Příjmy z pěstební činnosti 10000
3412 2132 Příjmy z pronájmů Polyfunkčního domu 270000
3729 2111 Dotace ze SFŽP – II. etapa kompostárny 1184000
3723 2111 Příjmy za třídění odpadů 55000
6171 2111 Příjmy ze služeb OÚ 14500
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (ZOD) 53000
6171 2132 Příjmy z pronájmu budovy (poradna, Ob. dům atd.) 20000
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí OÚ (lešení atd.) 8000
6171 2142 Příjmy z podílů na zisku a divident 5000
6171 2141 Příjmy z úroků 5000
Příjmy celkem 7060000

§ Položka Text výdaje Částka v Kč
1031 5169 Pěstební činnost 20000
2212 5169 Silnice-údržba 20000
2212 5193 Provoz veřejné silniční dopravy (obslužnost) 45200
2219 6121 Naučná stezka – realizace projektu 27000
2310 5169 Rozbory vod 9000
3111 5331 Mateřská škola 280000
3111 5171 Rekonstrukce zahrady MŠ 180000
3314 Činnosti knihovnické 12000
3326 Rekonstrukce kříže z 19. století 27000
3341 Veřejný rozhlas – servis 5000
3349 Činnosti kultury – zpravodaj, internet 60000
3392 5169 Služby, údržba čp. 95 100000
3392 6121 Obecní dům čp. 95 – venkovní úpravy 50800
3399 Občanské záležitosti (jubilanti, besedy, hody, atd.) 40000
3412 5169 Služby, údržba čp. 222 350000
3412 6121 Polyfunkční dům – stavební práce 720000
3419 Tělovýchovná činnost 70000
3631 Veřejné osvětlení+rozhlas 70000
3721 Sběr nebezpečného odpadu 10000
3722 Sběr komunálního odpadu 200000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 50000
3727 6121 Sběrný dvůr – pořízení majetku 50000
3729 II. etapa kompostárny, provoz kompostárny 1345000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 409000
3749 Příspěvky org. k ochr. přírody-MS, včelaři, SSK 15000
4134 Úhrada splátek úvěru 1000000
5512 Požární ochrana 45000
6112 Zastupitelské orgány 680000
6130 Výkup pozemků pro KPÚ 250000
6171 Činnost místní správy 800000
6171 5499 Tvorba sociálního fondu 70000
6310 5163 Služby peněžních ústavů 20000
6310 5223 Neinvestiční transfer pro Charitu, Veleťánek 10000
6310 5321 MÚ Uh. Brod – přestupky 4000
6310 5362 Platby daní a poplatků 2000
6399 5362 Platby daní a poplatků za obec 3000
6409 5321 Příspěvky mikroregionům 11000
Výdaje celkem: 7060000
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Stav účtu KB k 31.12.2013: 1364953,67
Stav účtu ČNB k 31.12.2013: 298402,4
Zadlužení obce k 31.12.2013: 5270807,47
Předložil finanční výbor Obce Drslavice
Rostislav Mihel, starosta obce
Dušan Hamada, místostarosta obce
Zdenka Maleňáková, účetní
Vyvěšeno dne : 7.2.2014 , sejmuto dne : 25.2.2014

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zavazuji se, že po ukončení svého mandátu nebudu zneužívat informace a jiné výhody, které jsem získal, či které vyplynuly z výkonu mé bývalé funkce.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování