Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Zahrajte si tenis

images/public/tenisovy-kurt1.jpg

ilustrační obrázek

Obecní úřad Drsla­vice nabízí všem zájemcům možnost pronájmu antukového tenisového kurtu v areálu TJ Drslavice v období od 1.6. do 30.9., a to každou neděli od 14 do 17 hodin. Můžete využít jednu, dvě nebo celé tři hodiny, přičemž cena za jednu hodinu je 50,– Kč, zvýhodněná cena za celé tři hodiny je 120,– Kč. Bližší informace jsou k dispozici na mobilním čísle starosty obce 725 423868, nebo na emailu starosta@drsla­vice.cz, klíče od kurtů jsou rovněž u starosty.

Nájemce kurtů se zavazuje dodržovat následující pravidla, jejich porušení může znamenat, že příště již tomuto zájemci nebudou kurty pronajaty:

1. Vstup na tenisové dvorce je povolen ve vhodné tenisové obuvi /rovná a měkká podrážka bez ostrých hran/ a v čistém vhodném oblečení.

2. Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na suchém prašném dvorci. Je taktéž zakázáno hrát na podmáčeném kurtu.

3. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních projevů. Zvláště je nutné se vyvarovat nepřiměřených hlasitých a vulgárních výkřiků – v těsné blízkosti kurtů se nalézá dětské hřiště.

4. Kromě hráčů samotných je přístup jiných osob do prostoru areálu tenisových kurtů zakázán. Taktéž vodění psů do tenisového areálu je zakázáno.

5. Na dvorcích je nutné udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat jen do nádob k tomu určeným.

6. Parkování motorových vozidel u teni­sového areálu je zakázáno, je možné pouze na místech k tomu určených – v prostorách před kabinami TJ. Jízdní kola je možné v areálu umístit.

7. Po hře je nutné kurt upravit, nejdříve hrablem a potom koštětem /kobercem/ a to po celé ploše dvorce včetně výběhů.

8. Při odchodu z prostor kurtů je potřebné uzamknout hlavní branku – platí pouze v případě, že se v areálu nevyskytují jiní hráči nebo návštěvníci.

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Čestně prohlašuji, že vědomě nikdy za žádných okolností neuvedu v omyl veřejnost, zastupitele ani zaměstnance obecního úřadu.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Filipovské údolí

Poděkování