Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Základní informace

Drslavice z výšky (2011)

Obec Drslavice patří administrativně pod okres Uherské Hradiště a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Uherský Brod. Obec Drslavice se rozkládá asi dvanáct kilometrů východně od Uherského Hradiště a pět kilometrů severozápadně od města Uherský Brod. Obec Drslavice leží v průměrné výšce 204 metrů nad mořem. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka. Obec je vzdálená přibližně 19 km od slovenských hranic.

Předškolní děti navštěvují MŠ, jejíž budova je v majetku Obce Drslavice. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště, v současné době probíhá rekonstrukce objektu bývalé školy na víceúčelové zařízení ve prospěch všech občanů. Dále v obci nalezneme knihovnu. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod, postupně se buduje sběrný dvůr a komunitní kompostárna. V roce 2012 budou zahájeny komplexní pozemkové úpravy v obci, poslední proběhly v roce 1923. Směrem z centra obce k hlavní silnici vzniká nová průmyslová zóna, nejvýznamnější firmou zde je společnost LIMA na výrobu svíček. V okolí obce se nacházejí nově zrestaurované křížky a Boží muka.

Znak obce Drslavice

Vlajka obce Drslavice

Znak a prapor obce Drslavice

Historie – základní informace

První zmínka o obci pochází z roku 1373, ale archeologické nálezy prokázaly osídlení už v době bronzové. Před rokem 1463 koupil Drslavice Jan z Cimburka a od této doby náležela obec k Uherskému Brodu. Drslavice zažily řadu ozbrojených a loupeživých vpádů v letech 1605, 1663, 1683, 1704 – 1705. Obec leží v úrodné oblasti a není divu, že se touto činností živili prakticky všichni obyvatelé. Ještě v roce 1900 bylo v obci 12 hektarů vinic, k likvidaci vinohradů přispěl také úbytek práce schopných mužů po první světové válce. Více z historie obce Drslavice naleznete ZDE.

Zámeček Pepčín v pokročilém stadiu devastace

Památky

Do roku 1981 stával v katastru obce zámeček Pepčín, který si nechal vystavět začátkem 20. století Václav hrabě z Kounic. Zámeček byl zbořen, protože po jeho znárodnění postupně zcela zchátral. Další významnou památkou obce je Kaple Panny Marie Svatohostýnské s křížem, nachází se ve středu obce. V letech 2010–2011 proběhla její celková rekon­strukce, počátkem července 2011 pak bylo kapli znovupožehnáno při bohoslužbě. V obci se také nalézá sušírna ovoce pana Františka Šrámka č.p. 24, ve které se dodnes suší dle původních receptur – jedná se o cennou památku lidového stavitelství.

Kaple po rekonstrukci (2011)

Příroda

V okolí obce se vyskytují dvě cenné přírodní lokality, stepní rezervace Vrchové-Chrástě a bývalé sady Terasy – Vinohradné. Lokalita Vrchové byla v roce 2002 vyhlášena jako zvláště chráněné území jako místo významné pro zachování komplexu původních květnatých luk, pastvin, sadů a teplomilných doubrav s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Terasy-Vinohradné jsou pak charakterizovány jako zlínské souvrství račanské jednotky magurské flyše. V minulosti byla tato lokalita z větší části zterasována a terasy byly částečně osázené švestkami, vyznačuje se především výskytem vzácných a ohrožených druhů motýlů. V katastru obce se nalézá také vzácný oskerušový sad, o který se stará Obec Drslavice ve spolupráci s odborem životního prostředí Uherský Brod. V lese Obora najdete rybníček, ve kterém se vyskytují vzácné druhy obojživelníků.

Oskerušový sad

Tradice a zvyky

Obec Drslavice ctí tradice a zvyky našich předků. Za zmínku stojí především fašankový průvod, nošení Letéčka a Marka, hrkání chlapců o Velikonocích, stavění máje, tradiční hody, Zpívání u kapličky a závěrem roku silvestrovské setkání v místě, kde dříve stával zámeček Pepčín. Pyšníme se také krásným a bohatým krojem, který využíváme při slavnostních příležitostech.

Krása v kroji

Spolky a organizace

V obci působí rozličné spolky, které se snaží rozvíjet kulturní, společenský a sportovní život v obci. Mezi nejvýznamnější patří Sbor dobrovolných hasičů Drslavice a Tělovýchovná jednota Drslavice. Část spolků jako včelaři, myslivci a zahrádkáři působí společně v organizacích se sídlem v Hradčovicích. Novým spolkem v naší obci je Sportovně-střelecký klub Drslavice.

Zabijačka v podání hasičů Drslavice

Statistika k 31.12.2011

Počet obyvatel 537 z toho dospělých osob 434
Průměrný věk obyvatel: 39,46 let
Katastrální výměra: 790 ha
Základní územní jednotka: 592153

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Zásadně se zdržuji jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu mně samotnému, mému rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou jsem měl nebo mám obchodní nebo politické vztahy.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Tip na výlet


Jeskyně Jáchymka

Poděkování