Menu

Aktuální informace

Z galerie

Partnerská obec

Obec krásno

Obec Krásno (SK)

Portály veřejné správy

Naši přátelé

Oddychovka

Flash hra

Základní informace

Drslavice z výšky (2011)

Obec Drslavice patří administrativně pod okres Uherské Hradiště a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Uherský Brod. Obec Drslavice se rozkládá asi dvanáct kilometrů východně od Uherského Hradiště a pět kilometrů severozápadně od města Uherský Brod. Obec Drslavice leží v průměrné výšce 204 metrů nad mořem. Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka. Obec je vzdálená přibližně 19 km od slovenských hranic.

Předškolní děti navštěvují MŠ, jejíž budova je v majetku Obce Drslavice. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště, v současné době probíhá rekonstrukce objektu bývalé školy na víceúčelové zařízení ve prospěch všech občanů. Dále v obci nalezneme knihovnu. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod, postupně se buduje sběrný dvůr a komunitní kompostárna. V roce 2012 budou zahájeny komplexní pozemkové úpravy v obci, poslední proběhly v roce 1923. Směrem z centra obce k hlavní silnici vzniká nová průmyslová zóna, nejvýznamnější firmou zde je společnost LIMA na výrobu svíček. V okolí obce se nacházejí nově zrestaurované křížky a Boží muka.

Znak obce Drslavice

Vlajka obce Drslavice

Znak a prapor obce Drslavice

Historie – základní informace

První zmínka o obci pochází z roku 1373, ale archeologické nálezy prokázaly osídlení už v době bronzové. Před rokem 1463 koupil Drslavice Jan z Cimburka a od této doby náležela obec k Uherskému Brodu. Drslavice zažily řadu ozbrojených a loupeživých vpádů v letech 1605, 1663, 1683, 1704 – 1705. Obec leží v úrodné oblasti a není divu, že se touto činností živili prakticky všichni obyvatelé. Ještě v roce 1900 bylo v obci 12 hektarů vinic, k likvidaci vinohradů přispěl také úbytek práce schopných mužů po první světové válce. Více z historie obce Drslavice naleznete ZDE.

Zámeček Pepčín v pokročilém stadiu devastace

Památky

Do roku 1981 stával v katastru obce zámeček Pepčín, který si nechal vystavět začátkem 20. století Václav hrabě z Kounic. Zámeček byl zbořen, protože po jeho znárodnění postupně zcela zchátral. Další významnou památkou obce je Kaple Panny Marie Svatohostýnské s křížem, nachází se ve středu obce. V letech 2010–2011 proběhla její celková rekon­strukce, počátkem července 2011 pak bylo kapli znovupožehnáno při bohoslužbě. V obci se také nalézá sušírna ovoce pana Františka Šrámka č.p. 24, ve které se dodnes suší dle původních receptur – jedná se o cennou památku lidového stavitelství.

Kaple po rekonstrukci (2011)

Příroda

V okolí obce se vyskytují dvě cenné přírodní lokality, stepní rezervace Vrchové-Chrástě a bývalé sady Terasy – Vinohradné. Lokalita Vrchové byla v roce 2002 vyhlášena jako zvláště chráněné území jako místo významné pro zachování komplexu původních květnatých luk, pastvin, sadů a teplomilných doubrav s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Terasy-Vinohradné jsou pak charakterizovány jako zlínské souvrství račanské jednotky magurské flyše. V minulosti byla tato lokalita z větší části zterasována a terasy byly částečně osázené švestkami, vyznačuje se především výskytem vzácných a ohrožených druhů motýlů. V katastru obce se nalézá také vzácný oskerušový sad, o který se stará Obec Drslavice ve spolupráci s odborem životního prostředí Uherský Brod. V lese Obora najdete rybníček, ve kterém se vyskytují vzácné druhy obojživelníků.

Oskerušový sad

Tradice a zvyky

Obec Drslavice ctí tradice a zvyky našich předků. Za zmínku stojí především fašankový průvod, nošení Letéčka a Marka, hrkání chlapců o Velikonocích, stavění máje, tradiční hody, Zpívání u kapličky a závěrem roku silvestrovské setkání v místě, kde dříve stával zámeček Pepčín. Pyšníme se také krásným a bohatým krojem, který využíváme při slavnostních příležitostech.

Krása v kroji

Spolky a organizace

V obci působí rozličné spolky, které se snaží rozvíjet kulturní, společenský a sportovní život v obci. Mezi nejvýznamnější patří Sbor dobrovolných hasičů Drslavice a Tělovýchovná jednota Drslavice. Část spolků jako včelaři, myslivci a zahrádkáři působí společně v organizacích se sídlem v Hradčovicích. Novým spolkem v naší obci je Sportovně-střelecký klub Drslavice.

Zabijačka v podání hasičů Drslavice

Statistika k 31.12.2011

Počet obyvatel 537 z toho dospělých osob 434
Průměrný věk obyvatel: 39,46 let
Katastrální výměra: 790 ha
Základní územní jednotka: 592153

Hlášení rozhlasu

Podporujeme

Starosta obce

„Půjdu vždy osobním příkladem tím, že veřejně odmítnu výhody, dary, úsluhy, služby a jiná zvýhodnění, která jsou mi v souvislosti s výkonem mého mandátu případně nabízena.“

Náš senátor

Patrik Kunčar
ul. Přemysla Otakara II. 2476, první patro
Uherský Brod

Úřední hodiny:
po 8:00 – 12:00,
14:00 – 16:30
út 8:00 – 12:00
čt 14:00 – 16:00

Telefon: +420736156725
E-mail: kuncarp@senat.cz

Anketa

 
Tato anketa končí 31.12.2018.

Počasí

Data se nepodařilo načíst.

Ztratil se Vám pes?

HZS radí veřejnosti

Najdete u nás


Prodejna svíček

Poděkování