Aktuálně v naší obci / strana 1

Hasičský a farní ples

Přidáno: 21. 1. 2020 Autor: Rostislav Mihel

V pátek proběhl v našem Obecním domě tradiční hasičský ples, v sobotu pak ve Veletinách za spolupořadatelství farníků z Drslavic a Veletin farní ples a obě události měly několik společných jmenovatelů. Tím prvním byla skvělá skupina LORD z Hroznové Lhoty, dalším velmi bohatá tombola a velký výběr občerstvení. Je však nutno i podotknout, že pořadatelé obou plesů asi očekávali o něco vyšší účast, osobně mi toto přijde opravdu smutné zvláště když uvážíme, že vydělané peníze jdou v konečném důsledku v jednom případě pro potřeby spolku a v tom druhém společné farnosti skládající se ze tří obcí. Doba, kdy jejich občané vnímali účast na plesech jako příležitost ke vzájemnému setkávání se a také podpoře dobrého úmyslu pořadatelů je v posledních letech pryč a nezbývá než věřit v lepší zítřky.

O to více je potřeba si vážit všech dobrovolníků zajišťujících náročnou organizaci podobných akcí, a také poděkovat všem návštěvníkům, kteří se výtečně zorganizovaných plesů zúčastnili a dobře se bavili.

Fotogalerie z plesů ZDE


Prohlédněte si unikátní fotogalerii

Přidáno: 15. 1. 2020 Autor: Rostislav Mihel

mapující hody v naší obci z roku 1987. Za zdigitalizování a poskytnutí fotografií moc děkujeme panu Jaroslavu Šobáňovi z Veletin. Při této příležitosti prosíme o zapůjčení filmů - negativů, případně fotografií s podobnými událostmi. Tyto jsme schopni taktéž zdigitalizovat a tím trvale zachovat pro příští generace. Bližší informace poskytneme v kanceláři OÚ Drslavice.

Fotogalerie z hodů 1987 po kliknutí ZDE


Tělovýchovná jednota Drslavice, z.s. pořádá

Přidáno: 13. 1. 2020 Autor: Rostislav Mihel

BURZU sportovních potřeb, oděvů, elektroniky, bytových doplňků a podobně. Burza se koná v Obecním domě v pátek 24.1.2020 v době od 16 do 19 hodin a v sobotu 25.1.2020 v době od 9 do 14 hodin. Využijte možnost prodat nevyužité věci v domácnosti.


Pozvánka na hasičský ples

Přidáno: 9. 1. 2020 Autor: Rostislav Mihel


E.ON Distribuce oznamuje občanům,

Přidáno: 7. 1. 2020 Autor: Rostislav Mihel

že dne 20.1.2020 v době od 8 do 15:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie do naší obce z důvodu výměny trafostanice v Hradčovicích. Odpovědným osobám ve společnosti E.ON Distribuce jsem po zjištění této informace důrazně sdělil, že pro příště by bylo vhodné trafostanice měnit a elektrický proud na tak dlouhou dobu vypínat v období jaro až podzim a nikoliv v době předpokladu nejtužší zimy.


Tříkrálová sbírka 2020

Přidáno: 2. 1. 2020 Autor: Rostislav Mihel

Tradiční tříkrálové koledování se v naší obci uskuteční v sobotu 4.1.2020 od 9 hodin, předem Vám děkujeme za poskytnuté finanční dary.

Tříkrálová sbírka letos v naší obci vynesla částku 23.425,- Kč, děkujeme za Vaši štědrost ! Taktéž děkujeme malým koledníčkům a všem, kteří pomáhali se zabepečením koledování, vážíme si Vaší spolupráce.


Silvestrovské setkání na Pepčíně

Přidáno: 2. 1. 2020 Autor: Rostislav Mihel

Po kliknutí ZDE přinášíme videoreportáž pana Koníčka z Vlčnova, která mapuje silvestrovské setkání na místě, kde stával zámeček Pepčín. Akce se za nádherného počasí zúčastnilo více než 500 návštěvníků.


Zpívání u kapličky

Přidáno: 30. 12. 2019 Autor: Rostislav Mihel

Pátečního zpívání u kapličky se navzdory nevlídnému, nevánočnímu počasí zúčastnilo velké množství spoluobčanů i přespolních návštěvníků, za což bych jim chtěl úvodem této aktuality moc poděkovat. Celé prostranství u kapličky výborně nazvučil pan Petr Knot z Hradčovic, děkujeme. Po úvodním slově pana faráře z naší farnosti se již naplno rozběhlo pásmo písní a koled v podání dětí z naší mateřské školy a školní družiny, folklorních souborů sdružení Kopretina z Březové a scholy z Hradčovic. Zpívání skvěle moderovala paní Jana Chvílová, před vystoupením mužského pěveckého sboru z Hradčovic pronesl projev starosta obce (přinášíme níže) a na úplný závěr si všichni přítomní zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. Podával se výborný svařák a čaj - za přípravu děkujeme panu Karlovi Chvílovi, a také chléb s lopenickou slaninou. Na dobrovolném vstupném se vybralo 5.128,- Kč, děkujeme všem dárcům, peníze použijeme na úhradu nákladů spojených s akcí.

Zpívání doprovázela výstava s názvem Školka v proměnách času v půdní vestavbě budovy mateřské školy. Návštěvníci měli možnost po dobu tří dnů shlédnout kromě dobových hraček také obrovské množství fotografií z nedávné minulosti i vzdálenější historie a zavzpomínat tak na svá dětská léta. Poděkování patří všem kteří nám zapůjčili své fotografie a exponáty a také dobrovolníkům, kteří výstavu připravili. Za zapůjčení panelů na fotografie děkujeme muzeu v Uherském Brodě. Výtěžek z dobrovolného vstupného z výstavy bude použit pro potřeby školky.

Přeji Vám úspěšný vstup do nového roku 2020 a těším se na setkání s Vámi zítra na silvestra na Pepčíně.

Fotogalerie ze zpívání ZDE

 

Projev starosty obce při příležitosti zpívání u kapličky :

Vážený Otče Vojtěchu, vážení vzácní hosté, milí přespolní návštěvníci, drazí spoluobčané, milé děti,
je mi opět po roce velkou ctí Vás pozdravit, jsem moc rád, že jste si udělali čas a navštívili toto již tradiční vánočně laděné pásmo písní a mluveného slova. Chci být dnes ve svém projevu poněkud více osobnější, dovolte mi proto z mého pohledu stručně zrekapitulovat několik posledních dnů. Prožívám letos zvláštní Vánoce ve smyslu celkového rozpoložení, různorodých pocitů a stavů mysli, posuďte sami.
Minulý pátek, tedy přesně před týdnem jsem s panem místostarostou a zaměstnanci obecního úřadu slavnostním obědem symbolicky zakončil letošní rok a poděkoval jim za jejich práci ve prospěch celé obce. Následující den jsem se zúčastnil pohřbu člena vzdálenější rodiny ve Slopném, v neděli pak krásného vánočního programu v sousedních Hradčovicích, vážený pane starosto, ještě jednou moc děkuji za pozvání a milé přijetí. V pondělí jsem kromě pracovních povinností byl účasten na dalším pohřbu v Uherském Brodě, tentokrát mého spolužáka z gymnázia a výborného kamaráda v jedné osobě. Následoval Štědrý den v kruhu mých blízkých, dnešek je naplněn přípravou na toto zpívání a také účastí na výstavě v Mateřské škole, na kterou Vás všechny po ukončení této akce srdečně zvu. Zítra dopoledne mě čeká v pořadí již třetí pohřeb za poslední týden, tentokrát nám drahému spoluobčanovi a především dobrému člověku. Jožko, a všichni zemřelí, odpočívejte v pokoji. No a od 16 hodin taktéž tradiční koledování v kapličce ve Veletinách, vážený pane starosto, taktéž Vám děkuji za pozvání, těším se na setkání ve Vaší obci. A konečně letošní rok zakončím na Silvestra spolu s občany uherskobrodska na místě, kde stával zámeček Pepčín.
Ne milí přátelé, opravdu jsem nezapomněl. V čase mezi tím vším o čem jsem mluvil došlo k události největší. V jeslích v Betlémě se do velmi skromných poměrů narodilo dítě, které trvale změnilo chod a dějiny lidstva. Narodil se Kristus Pán, Mesiáš, vykupitel. Vstoupil do našeho světa lidské ubohosti, omezenosti, zloby a nenávisti. Narozením předznamenal svůj život plný pokory, lásky a neposlední řadě i oběti za nás všechny. Narozením naplnil předchozí proroctví, stal se šancí a nadějí každého z nás zase vstát a začít znova. Narodil se proto, aby byl zachráncem všech, kteří k němu ve své bezmocnosti volají o pomoc. Přišel na tento svět, aby Bůh ukázal lásku ke každému člověku.
Zvěst o Pánu Ježíši není pouhou vánoční idylkou pro několik svátečních dní. Je to dobrá zpráva pro každého. Dnes si možná myslíme, že se nás to netýká, že jeho pomoc nepotřebujeme. Nevíme však ani jeden z nás, kdy můžeme spadnout do propasti, ze které vlastními silami nebudeme schopni se dostat. Ježíš neodmítne nikoho, kdo k němu s důvěrou přijde, je tu pro každého, kdo ho o pomoc prosí. Dá mu nový začátek, novou budoucnost, daruje mu věčný život.
Chtěl bych závěrem poděkovat dětem z MŠ, paní ředitelce a učitelkám, které s nimi vystoupení připravovaly, schole z Hradčovic, sborům z Hradčovic a Březové, paní moderátorce Janě Chvílové a všem, kteří se organizačně na zdárném průběhu dnešního zpívání a výstavy při příležitosti výročí mateřské školy podíleli, velmi si Vaší spolupráce vážím. Děkuji za celoroční přízeň a pomoc, udělám i nadále vše co bude v mých silách pro další rozvoj naší krásné obce. Do nového roku 2020 Vám všem přeji mnoho zdraví, štěstí a Božího požehnání. A nyní, na úplný závěr, si společně zazpívejme koledu Narodil se Kristus Pán. Děkuji za pozornost. Rostislav Mihel, starosta


PF 2020

Přidáno: 23. 12. 2019 Autor: Rostislav Mihel


Oznamujeme občanům, že do naší obce bylo přivezeno

Přidáno: 23. 12. 2019 Autor: Rostislav Mihel

Betlémské světlo, které je k odebrání do Vašich domovů v obou našich kapličkách během dneška a zítřka.


Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK