Aktuálně v naší obci / strana 10

Včerejší fašanková obchůzka obcí se uskutečnila za ideálního

Přidáno: 11. 2. 2018

únorového počasí opět v hojném počtu rozmanitých masek všeho druhu.  K tanci a dobré náladě vyhrávala částečně obměněná sestava dechové hudby Kunovjané a na výborné kvalitě produkce to bylo rozhodně znát. Po obchůzce zábava pokračovala v místní hospodě, kde bylo pro všechny fašankáře připraveno občerstvení.

Chtěl bych poděkovat SDH za výbornou organizaci akce (zejména Petrovi Hrubošovi za připravené pohoštění pro všechny účastníky fašankového průvodu), speciální poděkování patří těm, kteří poskytli nezbytnou první pomoc jednomu zraněnému účastníku obchůzky. Toto elementární lidsky slušné gesto svědčí o dobrém duchu dědiny, místa, kde se snažíme držet při sobě a být si vzájemně nablízku v každé situaci. Poslední poděkování patří všem spoluobčanům, kteří alespoň na chvilku sdíleli naši společnou fašankovou radost a veselí.

Fotogalerie z akce ZDE


Třetím plesem této sezony byl uplynulý pátek hasičský

Přidáno: 28. 1. 2018

a stejně jako minulé roky se vyznačoval vynikající organizací a přípravou. K tanci a poslechu hrála skupina Lália, která se však nechala slyšet, že z důvodu plánované pauzy to bylo na delší dobu poslední vystoupení u nás. Ples zahájil starosta SDH a poté se již rozproudila zábava, která končila v pozdních nočních hodinách. Hasiči i letos připravili bohatou dombolu, která se losovala s úderem půlnoci.

Chtěl bych poděkovat všem aktivním členům SDH za jajich snahu o kulturní život v obci a také všem návštěvníkům a sponzorům plesu, kteří je ať už svojí návštěvou anebo věnovaným darem podpořili.

Fotogalerie z plesu ZDE


Výsledky druhého kola prezidentských voleb v naší obci

Přidáno: 28. 1. 2018

naleznete po kliknutí ZDE.


V sobotu se uskutečnil další ročník turnaje

Přidáno: 21. 1. 2018

přípravek ve fotbale pod názvem "O pohár starosty obce Drslavice". V hale Polyfunkčního domu v Drslavicích se jej v kategorii mladších přípravek zúčastnilo 5 týmů a v kategorii starších 6 družstev. Úvodem přítomné fotbalisty a fotbalistky, rodiče a realizační týmy přivítal starosta obce, poděkoval všem sponzorům turnaje a organizátorům ze sportovního klubu Hradčovice. Poděkování patří taktéž provozovateli hospody Petrovi Hrubošovi za vynikající servis a také zaměstnankyni OÚ Drslavice paní Zdence Orlovské za pomoc při organizaci turnaje. V mladších přípravkách zvítězily Hradčovice před ORLEM Uherský Brod a ČSK Uherský Brod, taktéž starší přípravky ovládly Hradčovice před Nivnicí a ČSK Uherský Brod. Pro všechny týmy byly připraveny hodnotné ceny a došlo i na vyhlašování nejlepších hráčů z jednotlivých týmů, nejlepšího střelce a brankáře turnaje.

Velmi si vážíme skutečnosti, že můžeme být partnery takového typu turnaje, který jednak podporuje mládež ve vztahu ke sportu a také výtečně propaguje naši obec. Tento týden se uskuteční podobný turnaj mladších a starších žáků a podobně jako v sobotu Obec Drslavice poskytne SK Hradčovice prostory haly zcela zdarma.

Fotogalerie z turnaje ZDE


MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ AFRICKÉHO MORU PRASAT VE ZK

Přidáno: 18. 1. 2018

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj v rámci mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nákazy afrického moru prasat rozšiřuje zamořenou oblast na všechna území obcí okresu Zlín a v rámci opatření k utlumení šíření nákazy afrického moru prasat nařizuje provedení soupisu všech hospodářství s chovem prasat ve Zlínském kraji.

Obecní úřad Drslavice proto vyzývá všechny chovatele prasat v katastrálním území obce Drslavice, aby se neprodleně přihlásili v kanceláři Obecního úřadu v Drslavicích.


Několika fotografiemi se vracíme k farnímu plesu,

Přidáno: 14. 1. 2018

který se v sobotu konal v našem Obecním domě. Na návštěvníky čekalo bohaté občerstvení, neméně bohatá tombola a tradičně vynikající hudební produkce dechové hudby Hradčovjanka. Přivítání návštěvníků je ujali pan farář naší farnosti Vojtěch Daněk se starostou obce Drslavice, losování tomboly pak přišlo na pořad plesu kolem půlnoci. 

Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do organizace plesu, zvláště pak panu Ladislavu Orlovskému z Veletin za výzdobu v podobě naší kapličky, kříže a okolí. Speciální dík patří všem dárcům tomboly. Celkový výtěžek plesu půjde ve prospěch farnosti Hradčovice. Prostory obecního domu poskytla Obec Drslavice pro účely plesu zcela bezplatně.

Fotogalerie z plesu ZDE


Přinášíme výsledek prvního kola prezidentských voleb

Přidáno: 14. 1. 2018

v naší obci po liknutí na tento odkaz.


K dnešnímu dni podáváme dvě žádosti o dotaci a další

Přidáno: 10. 1. 2018

dvě již máme ve vysokém stupni rozpracovanosti. Obě podané směřují na Ministerstvo pro místní rozvoj a to konkrétně do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2018.

V prvním případě u projektu Revitalizace prostranství zaniklého zámečku Pepčín se jedná o žádost do podprogramu Podpora zapojení generací do komunitního života v obci. Využili jsme zde potenciálu nápadu studentů uherskobrodského gymnázia na obnovu základů a toto jsme skloubili s iniciativou dětí z naší mateřské školy a následně připraveného projektu paní Magdalenou Beníčkovou. Celkové náklady na revitalizaci místa činí 1.046.000,- Kč z čehož o 400.000,- Kč dotace žádáme právě MMR a o 50% z celkových nákladů budeme žádat v první polovině února (tato žádost je ve fázi přípravy) Zlínský kraj z Programu na podporu obnovy venkova. Studentům gymnázia i dětem z naší MŠ děkujeme za pomoc v přípravné fázi projektu.

V druhém případě u projektu Rekonstrukce místní komunikace části Ježov taktéž u MMR v podprogramu Podpora obnovy místních komunikací žádáme o dotaci ve výši 849.129,- Kč (celkové náklady jsou 1.698.259,- Kč. Jedná se o vloni odložený projekt, kdy chceme kromě opravy zmíněné komunikace vystavit novou opěrnou zeď, která je již několik let v havarijním stavu. Vyrozumění zda jsme uspěli či nikoliv bychom měli vědět v průběhu dubna, v případě že alespoň s jednou žádostí budeme úspěšní je z dnešního pohledu pravděpodobné, že bychom mohli letos realizovat obě zmiňované akce. Závěrem velké poděkování projektovým manažerům, se kterými jsme od začátku prosince 2017 obě žádosti o dotace velmi pečlivě připravovali.

Poslední žádost o dotaci poputuje na Ministerstvo zemědělství a bude se týkat celkové obnovy dolní kapličky, kdy náklady dosahují 360.000,- Kč .. z této částky žádáme o 70% dotace. Zde je však alokováno výrazně méně finančních prostředků než vloni, uvidíme, zda budeme úspěšní, žádost budeme podávat počátkem února.


24.125,– Kč je velmi štědrý výtěžek letošní Tříkrálové sbírky,

Přidáno: 5. 1. 2018

který darem věnovali občané Drslavic. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Děkujeme všem, kteří letošní sbírku organizačně zajistili, malým koledníkům a hlavně všem spoluobčanům, kteří na dobročinné účely přispěli.


Přinášíme fotogalerii z propršeného silvestrovského

Přidáno: 1. 1. 2018

setkání občanů uherskobrodska na Pepčíně. I přes nepříznivé počasí se jej zúčastnilo přes 70 osob, což svědčí o oblibě této tradice na sklonku kalendářního roku.

Fotogalerie ze setkání na Pepčíně zde


10

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK