Aktuálně v naší obci / strana 12

Víkend byl ve znamení dalších dvou akcí Drslavského léta

Přidáno: 27. 8. 2017

a zatímco páteční taneční zábava se skupinami ZZ Bar a Tabák revival se uskutečnila za optimálního počasí typicky letní noci, nedělní charitativní projekt na podporu pana Josefa Zimovčáka po dvou hodinách doslova "spláchl" déšť. Přesto byl odjet závod dětí "O pohár Josefa Zimovčáka" v obou kategoriích, na dobrovolném vstupném bylo vybráno 4.250,- Kč, které byly předány na konto Nadace Na kole dětem .. moc děkujeme všem dárcům, poděkování patří také SDH Drslavice, kteří na toto konto věnovali dalších 2.000,- Kč. Pro děti byl zdarma připraven skákací hrad a malování na obličej, k tanci a poslechu perfektně vyhrával Orchestr Stanislava Sládka. Od pana Zimovčáka máme příslib, že příští rok by se Drslavice mohly stát etapovou zastávkou tour (nikoliv jenom mezizastávkou) .. jsme z této informace upřímně nadšeni a uděláme vše pro zdar této myšlenky.

Závěrem poděkování všem, kteří organizačně jakkoliv napomohli k úspěchu obou akcí, již tuto neděli srdečně zvu na Rozloučení s prázninami (od 14 hodin) na místě, kde dříve stával zámeček Pepčín.

Fotogalerie z obou akcí ZDE


Minulou neděli se konala další, v pořadí šestá akce Drslavského

Přidáno: 20. 8. 2017

léta, kterou by Mše Svatá u Kopánky pod lesem Obora za občany Drslavic. Mši skvěle celebroval Otec Zdeněk Gerhard Klimeš, který nedávno ukončil službu v naší farnosti a jistě i tato skutečnost měla vliv na velký počet lidí, kteří se jí zúčastnili. Hlavním motivem bylo rozjímání o vodě ve všech jejích podobách v křesťanství. Velmi si vážíme skutečnosti, že mši navštívili i pan senátor, starosta Města Uherský Brod a patron Drslavského léta Patrik Kunčar a také poslanec parlamentu ČR Ludvík Hovorka. Poděkování patří hradčovské schole za doprovod, po mši bylo podáváno drobné občerstvení.

Děkujeme organizátorům, kteří nám pomohli mši v přírodě připravit a také všem zúčastněným domácím i přespolním návštěvníkům.

Fotogalerie ze mše ZDE


Ve dnech 10. – 14. 7. se konal příměstský tábor Obce Drslavice,

Přidáno: 20. 7. 2017

kterého se zúčastnilo 14 dětí a 2. Jako základnu jsme využili místní družinu. Poznávali jsme okolí obce, soutěžili na hřišti, batikovali trika, hráli různé hry. Jeden den jsme strávili v Luhačovicích, kde jsme se seznámili s místními prameny a pak se ovlažili na koupališti Duha u přehrady. Také jsme si zajeli na návštěvu do Parku Rochus - muzea v přírodě - a vyzkoušeli jsme tobogány Aquaparku v Uherské Hradišti. Předposlední den jsme zakončili táborákem a společným nocováním v družině. Troufáme si hodnotit tábor jako velmi vydařený, děti byly spokojené a my také :).

Dáša Chvílová, Beata Bučková a Veronika Sedláčková

Fotogalerie z příměstského tábora zde

Moc děkujeme za perfektní organizaci tábora, pokud se bude konat i do budoucna, tak rádi podpoříme !

Rostislav Mihel, starosta

 


Dnešního dne jsme dokončili realizaci projektu rekonstrukce

Přidáno: 12. 7. 2017

komunikace na Horním konci, v rámci kterého vzniklo i několik parkovacích míst a nová plocha pro kontejnery na tříděný odpad v této části obce dosud zcela chybějící. Chtěl bych poděkovat společnosti Silamo Uherský Brod za perfektně odvedenou práci, a také občanům žijících v této lokalitě za trpělivost s nezbytnými opatřeními při rozsáhlých stavebních pracích. Výsledkem je myslím velmi hezké dílo, ostatně posuďte sami z fotogalerie rozdíl mezi původním a novým stavem ..


Z důvodu zhoršujícího se stavu mostu přes Holomňu poblíž

Přidáno: 22. 6. 2017

soutoku s Olšavou jsme sem z obou stran umístili cedule zákaz vjezdu a vstupu pouze na vlastní nebezpečí. Dbejte prosím v těchto místech zvýšené opatrnosti, děti samotné na most rozhodně nepouštějte. V současné době pracujeme na zajištění materiálu pro jeho opravu, vzhledem je skutečnosti, že na pile nedisponují hranoly požadované šířky a tloušťky, dohodli jsme s lesním hospodářem pořez smrků v obecním lese pro tyto účely. Předpokládaná doba opravy je plánována v řádu měsíců, prosíme o trpělivost.

S přáním hezkého letního víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta


Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Přidáno: 5. 6. 2017

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí vyhlašuje výběrové řízení na pozici

specialista/specialistka pro rozvoj mikroregionu


Požadujeme:
VŠ vzdělání nebo SŠ vzdělání (a min. 3 roky praxe)
praxe ve veřejné správě
znalost fungování veřejné správy
zkušenosti s tvorbou strategických dokumentů
znalost dotační politiky ČR a EU
samostatnost při plnění úkolů
znalost práce s MS Excel a Powerpoint
orientace na dosažení cílů
dobré komunikační a organizační schopnosti
samostatnost, flexibilita
řidičský průkaz sk. B
ochota učit se nové věci
akceptování nestandardní pracovní doby


Náplň práce:
naplňování cílů platné strategie rozvoje území dobrovolného svazku obcí
zpracování zásobníku projektů a akčního plánu
příprava, řízení a administrace projektů
příprava pravidelných setkání zástupců obcí
podílení se na zpracování sebehodnotící zprávy
pomoc s přípravou výběrových řízení
podílení se na přípravě strategických plánů obcí
organizace vzdělávacích aktivit pro potřeby obcí
podílení se na aktivitách směřujících k propagaci činnosti Centra společných služeb a dobrovolného svazku obcí
vyhledávání příležitostí pro společné postupy vedoucí k úspoře finančních prostředků
příprava informačního zpravodaje o činnosti Centra společných služeb a dobrovolného svazku obcí
příprava vzorových dokumentů pro obce
zajištění sdílení dobré praxe
zpracování analýzy přínosu u vybrané agendy

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu
datum a podpis zájemce

Povinné přílohy k přihlášce:
strukturovaný životopis
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Další ustanovení:
pracovní poměr se sjednává na dobu určitou do 30. 6. 2019
nástup do pracovního poměru 19. 6. 2017, příp. dle dohody
pracovní úvazek: 0,6
platové zařazení dle podmínek projektu Svazu měst a obcí ČR
místo výkonu práce: Kunovice

Písemnou přihlášku doručte nejpozději do čtvrtka 15. 6. 2017 do 15:00 hod. na adresu:
Městský úřad Kunovice, sekretariát starostky, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice v obálce označené
„VŘ/1/2017 – specialista/specialistka pro rozvoj mikroregionu – NEOTVÍRAT“


Mgr. Ivana Majíčková, MBA, předsedkyně mikroregionu

 

 


V sobotu se za nádherného letního počasí konal

Přidáno: 4. 6. 2017

sportovně naučný výlet pro děti ve spolupráci s Mateřskou školou, SDH a sportovně střeleckým klubem. Jednalo se o zahajovací akci Drslavského léta, na programu bylo plnění úkolů na jednotlivých stanovištich, které děti zvládaly na výbornou a zato dostávaly sladké odměny. Velmi nás potěšil počet dětí, které se akce zúčastnily. Po mnoha letech jsme obnovili dřívější tradici "kola štěstí", které u dětí vzbudilo obrovský zájem. Kromě prodávaného občerstvení byl k dispozici táborový oheň, na kterém si mohli návštěvníci opéct špekáček či jinou delikatesu dle vlastní chuti. Děti (i dospělí) se mohly zdarma povozit bryčkou taženou párem koní. Taktéž zdarma bylo připraveno malování na obličej.

Velké poděkování patří všem, kteří organizačně akci pomohli zajistit, svědčí to o Vašem zájmu podílet se na veřejném životě na úkor svého volného času, což je obzvláště chvályhodné.

Fotogalerie z akce ZDE


V sobotu proběhla na našem hřišti okrsková soutěž v požárním

Přidáno: 21. 5. 2017

sportu, které se zúčastnil domácí tým a družstva z Hradčovic a Lhotky, Žákovské týmy pak doplnily Veletiny. K vidění byly velmi kvalitní výkony všech zúčastněných, za organizaci patří poděkování SDH Drslavice.

Fotogalerie z akce ZDE


Rekapitulace činnosti Obecního úřadu Drslavice od 13.12.2016

Přidáno: 9. 5. 2017

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od 13. prosince do dnešního dne.

         Konec loňského roku byl ve znamení tří kulturně společenských akcí, na kterých se podílíme, a sice Zpívání u kapličky, výstavy „Dej Bůh štěstí tomu domu“ a silvestrovského setkání s občany na Pepčíně. Všechny spojovala hojná účast a perfektní organizace, na Pepčíně měli návštěvníci poprvé možnost shlédnout základy původního zámečku, které se snažíme ve spolupráci se společností SANIZO obnovit. V tomto čase bohužel řešíme problém zavřeného obchodu JEDNOTy, po mnoha usilovných jednáních se provozovna znovu otevírá po více než měsíční uzávěrce 10.1., a k dnešnímu dni i přes různé obtíže technického a provozního charakteru funguje ke spokojenosti všech. Na přelomu roku také proběhla inventarizace majetku obce.

         Po celé zimní období jsme, ve kterém nás počasí potrápilo více než uplynulé roky, se snažili zajistit v rámci našich možností co nejlepší schůdnost chodníků a sjízdnost místních komunikací. Proběhla taktéž rozsáhlejší těžba dřeva v obecním lese, kromě prodeje kulatiny byli uspokojeni i vylosovaní zájemci z řad občanů. Po dohodě s paní ředitelkou MŠ jsme lehárnu budovy vybavili novým nábytkem, na školní zahradu byla osazena nová kladová houpačka, která nahradila původní z technického hlediska nevyhovující. Zvýšenou pozornost věnujeme sportovnímu areálu, kompletně byly vyměněny lavečky kolem hřiště včetně nátěrů zábradlí, a také prostranství před JEDNOTOU, kde taktéž došlo k nátěrům zábradlí a úpravě svahu. V současné době předlažďujeme chodník v uličce a u školky a koncem příštího týdne dojde k osazení nových světel veřejného osvětlení v této lokalitě a také v Hlubočce.

         Kontinuálně také pokračujeme v přípravách rozpracovaných projektů demolice domu čp. 96 a zlepšení akustiky haly polyfunkčního domu. V součinnosti se Státním pozemkovým úřadem a projektanty finišujeme v záležitosti dokončení dokumentace na poldr a přilehlé polní cesty. Projekt cest byl odevzdán v řádném termínu a nyní běží stavební řízení, projekt poldru však nabral několikaměsíční skluz z důvodu nemožnosti provedení sond v zimním období, a nově také kvůli přepočtu parametrů hráze v délce 60 metrů statikem. Přes tyto komplikace věříme, že realizace této velké investiční akce začne na jaře příštího roku. Součinnost poskytujeme také při tvorbě projektové dokumentace na obslužnou komunikaci s prvky cyklotrasy v trase Havřice – Drslavice – Hradčovice, termínem pro dokončení projektu je prosinec 2017, v současné době běží výběrové řízení na projektanta.

         Velkou vážnost a pozornost klademe projektu odkanalizování obce, kde minulý týden došlo k průlomovému jednání na SVAKu. Více než měsíc jsme se potýkali s problémem hořící kompostárny, všem občanům, kterých se tato nepříjemná událost jakýmkoliv způsobem dotkla, se ještě jednou omlouvám. Vyhodnotili jsme také zimní sezonu v hale polyfunkčního domu, kde jsme zaznamenali o více než 5% vyšší tržby oproti loňsku. Celkově však vzhledem k chladnému průběhu zimy nebude meziroční zisk za celý objekt tak výrazný jako v předchozích letech. Prostřednictvím dotací na veřejně prospěšné práce z úřadu práce v současné době zaměstnáváme pět pracovníků. V březnu proběhl audit hospodaření obce za rok 2016.

         V první polovině roku jsme se v menší či větší míře podíleli na tradičních událostech jako je tříkrálová sbírka, plesy, fašank, nošení letéčka a marka, zorganizovali jsme také cestopisné vyprávění o USA. Finišujeme s přípravami třetího ročníku Drslavského léta, jeho detailní program jsme již zveřejnili na webových stránkách, s další propagací budeme pokračovat v druhé polovině května. Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří se aktivním způsobem zapojují do společenského života v naší obci

V Drslavicích dne 9.5.2017 vypracoval Rostislav Mihel, starosta


K poslednímu dubnu uzavíráme zimní část halové

Přidáno: 2. 5. 2017

sezony v Polyfunkčním domě, od otevření objektu už čtvrté. Celkový příjem od sportovců za toto období představuje souhrnnou částku 190.493,- Kč, což znamená meziroční nárust o 10.343,- Kč. I v letošním roce tedy zůstáváme v hospodaření objektu v zisku navzdory skutečnosti, že vzhledem k průběhu letošní chladné zimy jsme v hale protopili o cca 40% více než vloni. Na druhé straně se nám podařilo vyjednat s dodavatelem energií společností Centropol výrazně nižší sazbu a tak věříme, že konečné vyúčtování především za plyn nebude nijak dramatické.

Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem sportovcům, kteří se podílejí na trvalé udržitelnosti zařízení, provozovatelům drslavské hospody manželům Hrubošovým za výborný rozsah nabízených služeb v ní, a také provozním objektu paní Huňkové a Mošťkové za bezproblémový chod a čistotu. V současné době administrativně vyřizujeme stavební povolení na akustické řešení, které po realizaci pevně věříme výrazně přispěje ke zvýšení komfortu pro všechny, kteří naše zařízení využívají.

Závětem připomínám, že i v letním období je možné halu využívat, a to se slevou oproti zimním cenám. Hodinový pronájem tak v období květen až září přijde na 150,- Kč.


12

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK