Aktuálně v naší obci / strana 13

Zájemci o dřevo z obecního lesa se opět mohou

Přidáno: 26. 2. 2017

přihlásit na Obecním úřadě v Drslavicích nebo na telefonním čísle OÚ 572 671151 počínaje dneškem. K dispozici je 6 hromad suráků – tvrdého dřeva po cca pěti až šesti m3 (každá hromada je přesně změřena). Hromady jsou velmi dobře přístupné – u cesty, cena za m3 je 900,– Kč.

Dále je k dispozici klest (vršky) z tohoto tvrdého dřeva, cena 200,– Kč za m3. Počet úseků pro samozpracování bude upřesněn, oblast lesa je taktéž velmi dobře přístupná poblíž cesty.

O dřevo se mohou hlásit i zájemci z řad vloni uspokojených občanů při probírkách.

Uzávěrka přihlášek je do 10.3.2017, uspokojeným (pakliže bude zájem vyšší bude rozhodnuto losem) zájemcům budou posléze poskytnuty potřebné instrukce.


Přinášíme fotogalerii z tradičního fašanku, který o uplynulé neděli

Přidáno: 26. 2. 2017

rozveselil každý kout naší obce. Více než padesát masek v průvodě jsme snad ještě nezaznamenali, a tak bylo o zábavu vystaráno. K dobré náladě vyhrávala dechová hudba Kunovjané, po obchůzce jako tradičně probíhaly dozvuky v hospodě.

Velké poděkování SDH Drslavice za organizaci fašanku i všem, kteří se do masopustního veselí v jakékoliv formě zapojili.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Váš starosta

Fotogalerie z fašanku ZDE


Dvě kulturně-společenské akce zpestřily uplynulý víkend

Přidáno: 19. 2. 2017

život v obci a obě se těšily poměrně solidnímu zájmu a návštěvnosti. První byl páteční sportovní bál, na kterém hrála rocková formace Kumpáni. Sportovci pro návštěvníky bálu připravili bohatou tombolu i občerstvení a ti se dobře bavili do pozdních nočních hodin. V neděli nás pak cestopisné vyprávění s projekcí paní cestovatelky Pavlíny Vajdíkové zavedlo do největší světové velmoci - USA. Velmi poutavá a více než hodinová prezentace nazvaná průlet patnácti státy USA byla promítána na zbrusu nové plátno, které jsme pro tuto (i další) příležitost zakoupili a na kvalitě promítaného obrazu to bylo rozhodně znát. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1.203,- Kč, peníze budou použity na úhradu občerstvení, které se při této příležitosti podávalo.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na perfektní organizaci obou akcí .. v prvním případě zástupcům TJ Drslavice, v případě druhém pracovníkům obecního úřadu Drslavice. Velké poděkování samozřejmě patří Pavlíně Vajdíkové, která přednášku odprezentovala zcela bez nároku na honorář. Závěrem poděkování všem návštěvníkům, Vaše účast svědčí o tom, že Vám společenský život v Drslavicích není lhostejný.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Váš starosta

Fotogalerie z obou akcí ZDE

Fotogalerie Dobrého dne ze sportovního plesu


Starosta obce D R S L A V I C E svolává

Přidáno: 7. 2. 2017

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat v úterý 21. února 2017 v 18:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání : 

  1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení
  3. Rozpočet obce na rok 2017
  4. Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2016
  5. Smlouva o dílo mezi Obcí Drslavice a Bronislav Borský DERO – deratizační práce
  6. Zpráva o činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2016
  7. Diskuze
  8. Závěr

 

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

 

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 8.2.2017

 

Vyvěšeno dne: 8.2.2017

Sejmuto dne: 21.2.2017


Sobotního třetího ročníku turnaje fotbalových přípravek O pohár

Přidáno: 15. 1. 2017

starosty obce Drslavice se ve sportovní hale našeho Polyfunkčního domu zúčastnilo 12 týmů. V kategorii mladších přípravek zvítězily Hradčovice, starší přípravky ovládl tým z Nivnice. Velké poděkování organizátorům z SK Hradčovice, paní Marii Huňkové a Petru Hrubošovi za celodenní poskytnuté služby pro přítomné týmy a diváky.

Závěrem poděkování všem sponzorům, bez jejichž pomoci by nebylo možné turnaj na takové úrovni uskutečnit.

Fotogalerie z turnaje ZDE


Přinášíme pár fotek z pátečního hasičského plesu, na kterém

Přidáno: 15. 1. 2017

již tradičně hrála k tanci a poslechu skupina Lália. Pro návštěvníky plesu byl připraven široký výběr občerstvení a také velmi bohatá tombola - ještě jednou všem dárcům děkujeme za štědrost. Ples byl první zatěžkávací zkouškou pro nové podium v sále Obecního domu - za jeho výrobu a instalaci dodatečné poěkování panu Jiřímu Orlovskému.

Hlavní poděkování však patří za perfektní organizaci plesu hasičům a všem návštěvníkům, kteří na ples zavítali a sbor dobtovolných hasičů Drslavice tímto způsobem podpořili.

Fotogalerie z hasičského plesu ZDE


20.870,– Kč je velmi štědrý výtěžek Tříkrálové sbírky,

Přidáno: 6. 1. 2017

Tříkrálová sbírka

který darem věnovali občané Drslavic. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Děkujeme všem, kteří letošní sbírku organizačně zajistili, malým koledníkům a hlavně všem spoluobčanům, kteří na dobročinné účely přispěli.


Počínaje 10.1.2017 ozna­mujeme znovuotevření prodejny Jednota

Přidáno: 4. 1. 2017

v Drslavicích. Provozní doba provozovny bude následující :

Po 6.30 - 16.00 hod.
Út 6.30 - 16.00 hod.
St 6.30 - 12.00 hod. odpoledne zavřeno
Čt 6.30 - 16.00 hod.
Pá 6.30 - 16.00 hod.
So 6.30 - 9.00 hod.


Přinášíme reportáž TV Slovácko ze Zpívání u kapličky

Přidáno: 28. 12. 2016

a výstavy Dej Bůh štěstí tomu domu, můžete shlédnout po kliknutí ZDE.


Vánoční program v naší obci by byl asi nepředstavitelný bez tradičního

Přidáno: 27. 12. 2016

Zpívání u kapličky a tématické výstavy, a proto jsme i v letošním roce věnovali zvýšenou pozornost přípravě zmiňovaných akcí. Motivem výstavy se tentokrát staly předměty domácí náboženské úcty a náš předpoklad, že by mohlo svým exponátem přispět mnoho spoluobčanů i obyvatel okolních obcí se potvrdil - moc děkujeme za Vaši ochotu mnohdy vzácné předměty zapůjčit. Základním kamenem výstavy byly artefakty ze soukromé sbírky sběratele ze Suché Loze a Fary Hradčovice. Za tři dny shlédly výstavu stovky návštěvníků a na dobrovolném vstupném se vybralo 2.461,- Kč.

Hlavním hostem Zpívání u kapličky byl ženský pěvecký sbor Čerešňa z Újezdce za doprovodu části cimbálové muziky Rozmarýn, tradičně pak ve vánočně laděném pásmu vystoupil i mužský pěvecký sbor z Hradčovic, schola z Hradčovic a děti z naší MŠ a školní družiny. Programem výtečně provázela paní Jana Chvílová, a s krátkými svátečními příhovory vystoupili pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš a starostové obcí Drslavice a Hradčovice. K občerstvení se rozdávalo svařené víno, čaj a chléb s lopenickou slaninou. Vše natáčela TV Slovácko. Zhruba padesátiminutový program zakončila společná koleda Narodil se Kristus Pán. I přes pošmourné počasí si na akci našlo cestu přes 200 návštěvníků a věřím, že odcházeli spokojeni. Na dobrovolném vstupném se vybralo 3.344,- Kč, finanční prostředky z obou akcí budou použity na úhradu vzniklých nákladů.

Chtěl bych ještě jednou moc poděkovat všem, kteří se na organizaci zpívání i výstavy podíleli, jsem rád, že Vám společenský život v obci není lhostejný. Přeji všem lidem dobré vůle úspěšný vstup do Nového roku 2017.

Fotogalerie z výstavy ZDE

Fotogalerie ze Zpívání u kapličky ZDE


13

Kalendář akcí

16. 11.
Sběr železa
27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK