Aktuálně v naší obci / strana 16

Koštem vína a burčáku jsme vyčerpali letošní program

Přidáno: 18. 9. 2016

Drslavského léta, a nutno konstatovat, že se i v tomto případě jednalo o akci velmi vydařenou. Hlavní zásluhu na tom mají členové místní organizace Českého zahrádkářského svazu z Hradčovic, kterým se podařilo shromáždit rekordních 121 vzorků vína, připravit kvalitní burčák a vůbec po všech stránkách košt zorganizovat. V úvodu akce ve sklepních prostorách Obecního domu předvedli presování a stáčení moštu, z čehož měly radost především přítomné děti. Poté se již hlavní program přesunul do sálu, kde se všichni návštěvníci výtečně bavili při poslechu a tanci dechové hudby Hračovjanka. Myslivci připravili výtečný guláš z divočáka, byly nachystány i oškvarky, vdolečky, sýr, klobásky -- prostě všechno, co na Slovácku máme rádi. Vydařená akce končila úderem jedné hodiny.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zdaru koštu, velmi si vážím Vašeho zájmu o dění v obci. Speciální poděkování patří ministru zemědělství panu Mariánu Jurečkovi, který košt zaštítil svým jménem, ale i finančně významně přispěl v podobě dotace.

Fotogalerie z akce ZDE


Slavnosti vína letos provázelo extrémní horko, ale ani to

Přidáno: 12. 9. 2016

nemělo dopad na celkové počty krojovaných účastníků slavností a návštěvníků. Stala se z nich tradice a jsou nádherným svátkem celého regionu Slovácka, ke kterému se i naše obec hrdě hlásí. Proto ani zástupci Drslavic nemohli při letošním čtrnáctém ročníku chybět, a to jak z řad krojovaných, vystupujících, organizujících i těch přihlížejících.

Krojového průvodu se nás účastnila necelá dvacítka a navzdory tomu, že náš mikroregion byl do něj řazen jako poslední, šel relativně slušně rychle. Díky našemu nádhernému kroji jsme i tentokrát byli objekty zájmu fotografů :-) těší nás zájem všech, kteří se s námi přišli pozdravit a prohodit pár slov. Program mikroregionu se již tradičně konal v parku za Obchodní akademií a byl i letos velmi pestrý a bohatý. Krátce po zahájení v režii starostů mikroregionu se prezentovaly i naše děti z mateřské školky v programu "Děcka z Dolního Poolšaví", následovaly tématické programy "Tak sa zpívá aj tancuje v Dolním Poolšaví" a "Když chlapci verbujú". Naši hasiči připravovali vynikající zabijačkové speciality, za jejich nasazení a obětavost je potřeba vyseknout jim jednu velkou poklonu. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakkoliv přičinili o prezentaci naší obce na tomto jedinečném svátku folkloru a vína, vážím si Vašeho zájmu a spolupráce. Srdečně také zvu tuto sobotu k nám do Drslavic na poslední akci letočního Drslavského léta, kterou je košt burčáku a vína od 17 hodin v Obecním domě.

Slavnosti vína ve fotogalerii


Starosta obce D R S L A V I C E svolává

Přidáno: 8. 9. 2016

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat 

v pondělí 19. září 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání :

 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení
 3. Prolongace smluv na dodávky energíí v budovách v majetku obce Drslavice pro rok 2017
 4. Projekt přeshraniční spolupráce mezi Obcí Drslavice a Obcí Krásno
 5. Darovací smlouvy od Obce Hradčovice, Obce Veletiny, Obce Vlčnov a Města Uherský Brod
 6. Příspěvek Obce Drslavice pro Mikroregion Dolní Poolšaví na studii proveditelnosti cyklostezky
 7. Příspěvek pro krojované účastníky Slavností vína, příprava hodů
 8. Realizace investičních projektů v druhé polovině roku 2016, příprava investičních záměrů pro rok 2017
 9. Částečné umoření úvěru za Polyfunkčním domem Drslavice
 10. Pachtovní a kupní smlouva mezi ZOD Poolšaví a Obcí Drslavice na základě smluv o smlouvách budoucích
 11. Rozpočtové opatření č. 2/2016
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

 

 

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 9.9.2016

 

Vyvěšeno dne: 9.9.2016

Sejmuto dne:

 


Mše u kapličky, připomenutí si významných osobností, a hlavně

Přidáno: 4. 9. 2016

koncertní vystoupení hudební skupiny GOODWORK - takový byl program akce Po stopách našich předků, která byla zároveň předposlední událostí letošního Drslavského léta. Počasí nám přálo, a tak si cestu do našeho sportovního areálu našlo přes 200 návštěvníků, kteří museli být s úrovní koncertu i kvalitou služeb a zázemí rozhodně spokojeni. Ještě před tím byla Otcem Zdeňkem Gerhardem Klimešem sloužena mše svatá u kapličky, a poté jsme si u křížku připomenuli osobnosti Msgr. Jana Šrámka, římskokatolického kněze a politika, zakladatele KDU-ČSL, a také sestry Marie Vojtěchy Hasmandové, katolické řeholnice .. právě k její životní pouti se vázala také připravená výstava o čtrnácti tabulích uvnitř areálu. Pro děti byl připraven skákací hrad zapůjčený zdarma od společnosti REMAX. Vrcholem odpoledne bylo 90-i minutové vystoupení hudebního tělesa GoodWork, které bylo pro všechny přítomné mimořádným zážitkem. V jeho úvodu starosta pozdravil návštěvníky a přivítal mimo jiné i pana senátora Patrika Kunčara, který nám letošní i loňské léto zaštiťuje. Početné skupině GoodWork jsme poskytli ubytovací zázemí v Polyfunkčním domě, jsme rádi, že se jim v Drslavicích líbilo a už teď se těšíme na jejich další koncert v naší obci někdy v budoucnu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce, zvláště pak Petrovi Hrubošovi za vynikající obsluhu a servis, všem aktivním členům místní KDU-ČSL za organizaci, Martinu Hrubošovi za pomoc při ozvučení, pracovníkům obecního úřadu za přípravné práce a konečně těm, kteří se jakkoliv podíleli na zajištění velmi vydařeného odpoledne.

Po stopách našich předků - fotogalerie

 


Přinášíme kompletní informace pro účastníky průvodu i návštěvníky

Přidáno: 22. 8. 2016

letošního ročníku Slavností vína, které se uskuteční o víkendu 10. - 11.9. v Uherském Hradišti. Odjezd autobusu v sobotu 10.9. pro krojované účastníky z Drslavic je v 8:40 z autobusové zastávky. Pro ty krojované z Drslavic, kteří se chtějí zúčastní průvodu a dopraví se jinak než svozovým autobusem, je sraz v 9:00 u zimního stadionu. Náš mikroregion Dolní Poolšaví je řazen jako poslední, obec Drslavice je pak v rámci mikroregionu řazen také jako poslední. V průvodu je zakázáno nosit PET láhve, prosím o dodržení tohoto nařízení pořadatele slavností.

Program mikroregionu Dolní Poolšaví začíná v parku před Obchodní akademií od 11:30 hodin, ve 12:30 je přivítání starostů obcí mikroregionu. Od cca 12:55 (snad) vystoupí v pásmu děti z naší MŠ, jejich vystoupení je však zatím nejisté z důvodu krátké doby přípravy vzhledem ke stavebním úpravám na budově školky a posunu jejího provozu. Tak jako každoročně se můžete mimo jiné těšit na zabijačkové speciality našich hasičů. Program končí v 16:30 hodin a na tento čas je i naplánován odjezd autobusu směr Drslavice. Kompletní program viz níže.

Chtěl bych závěrem znovu požádat o Vaši účast v krojovém průvodě tak, aby prezentace naší obce byla co nejdůstojnější. Vás ostatní spoluobčany pak prosím o účast na tomto jedinečném svátku folkloru a vína, podpořte svým zastoupením Drslavice. Rád se s Vámi setkám v parku u Obchodní akademie při prezentaci našeho mikroregionu.

Předem děkuji, v případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

 

Program v parku před budovou Obchodní akademie:

11.30   Zahájení s CM Vinár

12.30   Zpívejte s Dolním Poolšavím

- zpívají starostky a starostové obcí z Dolního Poolšaví, Mužský pěvecký sbor z Kunovic a Mužský pěvecký sbor z Hradčovic

12.45 – 14.00  „Děcka z Dolního Poolšaví“ 

12.45   DFS Veleťánek, CM Vinár

12.55   Drslavjánek, CM Vinár

13.05   Podolské Frišky s dětmi, CM Vinár

13.15   Věneček, CM Lintavěnka

13.20   Malý Handrláček, CM Lintavěnka

13.30   Handrláček, CM ZUŠ Strážnice

13.40   Kunovjánek, CM Čarapa

13.50   Děcka z Kunovic

14.00 – 15.30 „Tak sa zpívá aj tancuje v Dolním Poolšaví“

14.00  TS Popovjánek

14.10  FS Popovjan

14.20  ŽPS Kunovice, CM Lintava

14.30   FS Lintava, CM Lintava

14.45   Tetičky Kunovice

15.00   FS Handrlák

15.10   MPS Hradčovice

15.30 – 16.30 Když chlapci verbujú

Verbíři z Kunovic za doprovodu CM Kunovjané

ŽPS z Kunovic

FS Handrlák

Soutěž o nejlepšího verbíře Dolního Poolšaví

16.30  Ukončení


Práce na půdní vestavbě v budově mateřské školy i přesto,

Přidáno: 22. 8. 2016

že pokračují s mírným časovým skluzem, spějí ke svému závěru v průběhu měsíce září. Snažíme se o to, aby dopad na provoz budovy od 5.9. byl co nejmenší a dle dnešního stavu si troufám odhadnout, že případné dokončování prací nebude mít na chod školky žádný vliv. Chtěl bych i tímto prostřednictvím poděkovat všem rodičům za toleranci a pochopení pro odložení termínu provozu školky o 14 dnů - je patrné, že se jedná o poměrně rozsáhlé stavební úpravy a s tím spojené komplikace při návaznostech jednotlivých profesí jsou pochopitelné.

Současně probíhají přípravy společnosti EON na kompletní obnovu veřejného osvětlení hlavního průtahu obcí, které se nám podařilo vysoutěžit za cenu 1.065.940,- Kč, což je o cca 134.000,- Kč nižší cena než jsme předpokládali. Spolu s nižší cenou za výše uvedenou vestavbu a příznivým vývojem stavu bankovního účtu obce (za poslední 2-3 měsíce se nám podařilo zvednout rozpočtovou rezervu o cca 700 tis. Kč) se tak nabízí příležitost k realizaci ještě jedné menší investiční akce v letošním roce. V tomto smyslu učiním návrhy zastupitelstvu obce, které se bude konat 19.9.2016. Práce na obnově VO budou realizovány a dokončeny nejpozději k 31.10.2016.


V pátek se uskutečnil tradiční hasičský výlet, na kterém

Přidáno: 10. 7. 2016

podobně jako vloni hrála skupina Premier. Produkce se konala za ideálního počasí, skupina za vynikajícího ozvučení i vizuálních efektů zahrála své největší hity. Zábava končila těsně po jedné hodině v noci a návštěvníci museli odcházet spokojeni.

Velké poděkování patří hasičům z místní SDH, kteří akci perfektně organizačně zajistili. Drslavské léto pokračuje již tuto sobotu mysliveckou nocí, na které zahraje skupina HBS.

Fotogalerie z akce ZDE


Rekapitulace činnosti OÚ Drslavice za poslední období

Přidáno: 27. 6. 2016

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od posledního zasedání ZO do dnešního dne.

Poté, co nám díky velké poptávce na straně žadatelů a nízkých alokací finančních prostředků nevyšla žádná naše žádost o dotaci jsme se zaměřili na administrativní dotažení projektů tak, aby byly do budoucna připraveny k případné realizaci. To se nám podařilo, a nejdále jsme postoupili s projektem půdní vestavby školky, kde díky skutečnosti, že došlo k nabytí právní moci stavebního povolení, jsme mohli spustit proces výběrového řízení na zhotovitele. Zabývali jsme se z důvodů větších úspor i myšlenkou rozdělit práce po jednotlivých profesích a oslovit s tímto jednotlivé subdodavatelské firmy, od tohoto záměru jsme však upustili vzhledem k podmínkám stavebního úřadu a doporučení paní auditorky realizovat projekt prostřednictvím veřejné soutěže. S požadavkem na podání nabídky jsme oslovili pět firem, z nichž nejnižší cenu předložila společnost Sanizo z Uherského Brodu ve výši 785.164,- Kč. V případě, že zastupitelstvo obce v dalším bodě jednání bude souhlasit s realizací projektu, v nejbližších dnech uzavřeme smlouvu o dílo a zároveň předáme staveniště tak, aby kompletní práce mohly proběhnout v rozmezí prázdninových měsíců.

V otázce rekonstrukce veřejného osvětlení úzce spolupracujeme se dvěma společnostmi, které  připravily technické řešení spočívající ve výměně světel, sloupů, rozvaděče a ostatních komponent u osvětlovací soustavy při hlavním průtahu obcí. Klademe důraz zejména na úsporu za provoz veřejného osvětlení, kdy podle posledních informací by úspora dle připravovaného řešení mohla dosahovat až 60%. Jednou z našich podmínek byl také požadavek na tón (barvu) světla, který bychom si přáli zachovat co nejvíce podobný stávajícímu stavu. Úplně totožné „teplé“ barvy dopadu světla dosáhnout vzhledem k technologii (původní stav sodík – nový stav LED) dosáhnout nepůjde, bude se však jednat  v rámci možností o podobný barevný odstín. Podstatná skutečnost je hlavně to, že pokrytí světlem bude po celé trase rovnoměrné a dle platných norem při vysoké kvalitě dodaných světel. Obě nabídky jsou taktéž připraveny do dnešního zasedání ZO.

Po celé období jsme se zabývali koncepcí a harmonogramem Drslavského léta, a take zajištěním finančních prostředků na pokrytí hudebních produkcí. Za tímto účelem proběhla schůzka všech zainteresovaných stran, na které jsme doladili některé z důležitých organizačních záležitostí. Na příjmové straně rozpočtu evidujeme od sponzorů částku kolem 100 tisíc Kč, která by na pokrytí nákladů měla dostačovat. Všem sponzorům za jejich štědrost děkujeme. Další akcí drslavského léta je tradiční hasičský výlet dne 8.července.

V obecním lese proběhla probírka dřeva samotěžbou, kdy jsme uspokojili drtivou většinu žadatelů kteří měli zájem. Počátkem června jsme vydali nové číslo drslavského zpravodaje. Ve spolupráci se studenty uherskobrodského gymnasia jsme se chopili iniciativy na obnovení základů po zaniklém zámečku Pepčín. Pracovníci obce kromě údržby veřejného prostranství provedli nátěr venkovních lavek a stolů, které jsme od TJ získali do majetku obce. Opravili a zprovoznili jsme take pumpu pod obecním domem včetně úpravy prostranství v okolí. V průběhu května došlo k vyhodnocení a úhradám sportovců za zimní sezonu v Polyfunkčním domě, celkový zisk je srovnatelný s předešlou sezonou.

V Drslavicích dne 27.6.2016 vypracoval Rostislav Mihel, starosta


Nepříliš povedenou hudební produkcí pokračoval včera večer

Přidáno: 25. 6. 2016

program Drslavského léta .. na vině bylo katastrofální ozvučení skupiny Rockovanka, jejíž zvukař evidentně podcenil přípravu na vystoupení kapely. Je to škoda, protože v ideálním počasí si do našeho areálu našel cestu solidní počet návštěvníků. Záležitost je ještě smutnější především kvůli tomu, že minulou neděli zástupci kapely osobně přijeli zjistit prostorové podmínky v našem areálu - mohli se tak rozhodně lépe na vystoupení připravit. Cena za produkci bude předmětem zítřejšího jednání se starostou obce, budeme vzhledem k výše uvedenému požadovat výraznou slevu. Produkce byla ukončena kolem půl jedné v noci.

Všem návštěvníkům, kteří včera přišli za kvalitní hudební produkcí bych se chtěl z tohoto místa jménem pořadatele akce omluvit. Zároveň bych chtěl organizátorům z TJ a také Petrovi Hrubošovi moc poděkovat za přípravu a jinak bezproblémový průběh taneční zábavy.

S přáním krásného prožití letní neděle

Rostislav Mihel, Váš starosta


U včerejší vážné dopravní nehody, kdy došlo ke srážce vlaku

Přidáno: 22. 6. 2016

s dodávkou a při které naštěstí nedošlo ke zranění, asistovala i zásahová jednotka hasičského sboru z Drslavic. Stalo se tak po mé konzultaci s velitelem Policie ČR přímo na místě, kdy jsem byl požádán o jejich asistenci. Zásah byl svolán prostřednictvím sirény spuštěné operačním střediskem HZS ve Zlíně a naši hasiči se ve velmi krátké době sjeli v počtu šesti členů a na místě zasahovali až do podvečerních hodin.

Chtěl bych jim za to tímto způsobem vyjádřit velké poděkování, velmi si vážím skutečnosti, že naše malá obec disponuje takto akceschopnou zásahovou jednotkou.

Tisková zpráva HZS Zlín z nehody


16

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK