Aktuálně v naší obci / strana 19

Oznamujeme zájemcům o dřevo z obecního lesa, že zápis

Přidáno: 10. 2. 2016

bude probíhat od 12.2. do čtvrtku 18.2. buď osobně v kanceláři Obecního úřadu v Drslavicích nebo na telefonním čísle 572 671151. Jedná se o kombinaci měkkého a ttvrdého dříví, přičemž část je již vytěžena a část je potřebné zpracovat samovýrobou. Cena za m3 vytěženého dřeva je 120,- Kč (uspokojíme 3-4 zájemce) a za m3 dřeva samovýrobou je cena 60,- Kč (uspokojíme 6-7 zájemců). V případě většího počtu zájemců proběhne losování v pátek 19.2. (losuje starosta). Sraz vylosovaných účastníků a následné předání úseků lesa ke zpracování dřeva proběhne v sobotu 20.2. v 9 hodin ráno u sochy Svatého Jána.


Celkem 42 krásných masek se zapojilo do letošního končinového

Přidáno: 7. 2. 2016

průvodu, který se konal první únorovou neděli po obědě. Navzdory větrnému, ale na tuto dobu teplému počasí panovala výborná nálada. Tuto jen umocňovala dechová hudba Kunovjané, která - dle samotných pánů muzikantů - už 26 let drslavskou fašankovou obchůzku doprovází. Velmi potěšitelnou skutečností je, že po loňské premiéře místních seniorek se do průvodu tentokrát zapojilo i několik rodin s dětmi .. tuto skutečnost jednoznačně vítáme, z krásné slovácké tradice se tak stává mezigenerační záležitost. Veselé byly i dozvuky v hospodě, kde si všichni účastnící pochutnali na výborných řízečcích. Co se týká rozmanitosti jednotlivých masek tak jednoznačně převažovaly tváře tmavší pleti než je v místním prostředí obvyklé - nakolik to souvisí s probíhajícící imigrační vlnou do Evropy nechť si každý odpoví a vyhodnotí sám .. :-).

Chtěl bych poděkovat všem aktivním účastníkům fašanku a samozřejmě spoluobčanům, kteří finančním obnosem pořádajícícím hasičům přispěli na pokrytí nákladů akce a jednak za připravené bohaté občerstvení v jednotlivých domech. Děkujeme také hostům, kteří se na fašank přišli z blízkého i vzdálenějšího okolí podívat. Závěrem velké poděkování SDH Drslavice za uspořádání a organizaci celé akce.

Fotogalerie z obchůzky obcí ZDE


Zpracovali jsme a na Zlínský kraj podali další dvě žádosti

Přidáno: 28. 1. 2016

o dotaci, a to k dnešnímu dni. První je žádost o podporu z Fondu Zlínského kraje - sekce kultury z Programu na podporu kulturních akcí a aktivit v roce 2016, a žádáme o příspěvek kraje na projekt Drslavského léta ve výši 35.000,-Kč. K ní jsme dodali i několik  povinných příloh a vzhledem ke skutečnosti, že se nám dle našeho názoru podařilo zargumentovat účelnost potencionálně poskytnutých finančních prostředků, věříme v úspěch této žádosti.

Tou druhou je žádost na hospodaření v obecním lese ve výši cca 11.400,- Kč, podklady pro tento grant nám dodal lesní hospodář. Vyhodnocení obou žádostí by mělo proběhnout v březnu/dubnu tohoto roku, o úspěchu či neúspěch Vás budeme informovat.

S přáním hezkého víkendu Rostislav Mihel, Váš starosta


Přinášíme v plném znění rozhlasové záznamy Českého

Přidáno: 25. 1. 2016

rozhlasu Brno, které byly odvysílány minulý pátek 22.1. na závěr celotýdenního představování Mikroregionu Dolní Poolšaví jehož jsme součástí. Nejdříve starosta vystoupil v pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka, ve kterém představil Drslavice a poté nechal zahrát na přání a v dalším vstupu po obědě hovořil Petr Hruboš o tradičních jídlech našich předků. Celé natáčení rozhovoru s panem redaktorem Českého rozhlasu Brno bylo velmi přátelské a uvolněné. Zároveň jsme od pana Kokmotose dostali nabídku na další propagaci naší obce při vhodné příležitosti, čehož si velmi vážíme a určitě ji v budoucnu využijeme.

Rozhovor starosty Rostislava Mihela v pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka ZDE

Rozhovor Petra Hruboše o tradičních jídlech našich předků ZDE


Obec má za sebou víkend doslova nabitý kulturně společenskými

Přidáno: 24. 1. 2016

a sportovními událostmi. Kromě žákovského fotbalového turnajehokejového klání na rybníku, o kterém jsme Vás informovali v předchozích novinkách, se v pátek uskutečnil tradiční hasičský ples a v neděli dětský karneval. Obě akce se těšily značné pozornosti návštěvníků a atmosféra na nich byla vynikající. Pořadatelům (v případě plesu SDH, v případě karnevalu MŠ Drslavice) se podařilo zajistit rozsáhlou tombolu a i organizačně bylo vše zajištěno na vynikajícící úrovni - děkuji všem organizátorům obou akcí, Vaše ochota obětovat kus svého volného času pro společnou věc je příkladná .. speciální poklonu bych závěrem chtěl vyseknout lidem, kteří se organizačně podíleli na obou zmiňovaných akcích.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z hasičského plesu ZDE

Fotogalerie z dětského karnevalu ZDE


O nádherné sady pohárů se včera v Polyfunkčním domě

Přidáno: 23. 1. 2016

utkalo 10 žákovských fotbalových týmů, které byly rozděleny do dvou věkových kategorií. Mladší kategorii vyhráli žáci z ČSK Uherský Brod před Dolním Němčím a Hradčovicemi, ve starších pak zvítězil tým Prakšice-Pašovice před Uherským Brodem a Nivnicí - srdečně gratulujeme. 

Druhý ročník série turnajů O pohár starosty obce Drslavice byl tedy rozdělen do dvou po sobě jdoucích sobot a osobně mám výborný pocit z toho, že se stává novou tradicí naší taktéž nové haly. Organizace byla především díky pořadatelům z SK Hradčovice, paní Chvílové (minulý týden paní Huňkové), provozovatelům Drslavské hospody manželům Hrubošovým a všem ostatním vynikající, a za to bych jim chtěl ještě jednou moc poděkovat. Díky patří samozřejmě také všem sponzorům, bez kterých by turnaje nešly v takovém rozsahu realizovat. Závěrem nemalé poděkování všem trenérům a širším realizačním týmům kolem mládežnického fotbalu, bez jejichž trpělivé, systematické a poctivé práce ve prospěch mladých fotbalistů bychom se nové generace špičkových hráčů asi těžko dočkali.

Jsem velmi rád, že mohu být tím, kdo podobné turnaje může zašťitovat a rozhodně tomu tak bude i nadále do budoucna.

Fotogalerie z včerejší části turnaje ZDE


Po několikaleté přestávce zapříčiněné špatnými klimatickými

Přidáno: 22. 1. 2016

podmínkami byla dnes na rybníku v Oboře zahájena letošní extraligová sezona v ledním hokeji. Hokejistům nevadilo ani neustálé sněžení .. to ale zapřičinilo, že se víc uhrnoval sníh než se hrálo. Kvalita ledu je ale (zatím) vynikající, proto si tímto dovolujeme pozvat nejen zájemce nejenom o hokej, ale i o bruslení jako takové, aby zítra nelenili a přišli si zítra po obědě za námi trošku zasportovat. A nezapomeňte - uhrňače s sebou !

Fotogalerie z dnešního hokejového utkání ZDE


Včera se v hale Polyfunkčního domu uskutečnil velký turnaj

Přidáno: 16. 1. 2016

mladších a starších fotbalových přípravek "O pohár starosty obce Drslavice". Turnaje se zúčastnilo 10 týmů ze širokého okolí naší obce a úderem deváté hodiny ranní zahájil starosta kategorii mladších přípravek. V ní zvítězil tým Nivnice před Hradčovicemi a domácími Drslavicemi, turnaj starších přípravek, který se konal po obědě, ovládl tým Prakšic před Havřicemi a Dolním Němčím. Obec Drslavice pronajala pro tento účel orahanizátorům z SK HS Hradčovice halu zdarma a také zasponzorovala poháry pro účastníky turnaje. Dalšími sponzory byli obce Hradčovice a Veletiny a dále firmy Ztronic s.r.o., Autoservis Zemčík, Drslavská hospoda a TK Sport Uh. Brod - děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění turnaje, vždyť podpora mládežnického sportu je tím, co si zaslouží naši pozornost na prvním místě.

Fotogalerie z turnaje ZDE


Využili jsme nabídku Českého rozhlasu Brno a v prezentaci

Přidáno: 14. 1. 2016

img/public/crbrno.jpg

mikroregionu Dolní Poolšaví jsme s redaktorem panem Kokmotosem (na snímku) předtočili dva rozhovory. V tom prvním starosta představí obec Drslavice a ve druhém provozovatel Drslavské hospody povypráví o známých i neznámých tradičních pokrmech našich předků. Komu starosta obce nechal zahrát písničku na přání a jaké jídla Petr představil si můžete na ČR Brno v prvním případě poslechnout v pátek 22.1. od 9:30 v pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka a v případě Petra Hruboše taktéž v pátek 22.1. od cca 14:40. Prezentace mikroregionu Dolní Poolšaví poběží na ČR Brno celý týden a podrobný rozpis pořadů přinášíme v přiložené tabulce pod novinkou.

Chtěl bych panu redaktorovi Kokmotosovi poděkovat za velmi příjemnou návštěvu a Petrovi Hrubošovi za perfektně připravené povídání i speciality, které pro nás nachystal.


K dnešnímu dni podáváme dvě žádosti o dotaci, a chtěl bych

Přidáno: 14. 1. 2016

Vás při té příležitosti s nimi podrobněji seznámit. Oba dotační granty jsou součástí výzvy "Podpora obnovy a rozvoje venkova", kterou v listopadu loňského roku vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekty, se kterými o dotace žádáme, prošly velmi klopotnou a složitou procedurou - ostatně posuďte níže sami. O to víc jsem rád, že se nám nakonec v termínu podařilo vyřídit vše, co bylo potřeba.

První naše žádost se týká podprogramu "Podpora obnovy místních komunikací", a zde se o finanční zdroje ucházíme s projektem "Rekonstrukce místní komunikace, ulice Horní konec". Jedná se o část místní komunikace "pod cestou" sahající od čp. 26 po čp. 166, která je z dle našeho názoru i názoru pana projektanta ve špatném technickém stavu, navíc s velmi špatnými odtokovými poměry v této lokalitě. Již v roce 2012 jsem obdržel žádost občanů zde bydlících o řešení, protože ale nebyl až do letoška žádný dotační titul, ze kterého by bylo možné záměr financovat, rozhodli jsme se situaci řešit až od druhé poloviny loňského roku.

Pracemi na projektu jsme pověřili Ing. Kunčíka, který v průběhu zpracování zjistil, že část pozemků pod komunikací není v majetku obce, a tyto bylo potřeba do podání žádosti o dotaci vykoupit a převést do majetku obce. Záměrem obce byla nejenom obnova povrchu vozovky, ale i tvorba nových parkovacích míst (v projektu nazýváme výhybnami) a také vznik místa pro kontejnery na tříděný odpad. Celková projektová cena je 1.490.000,- Kč a MMR žádáme o dotaci ve výši 50% uznatelných nákladů, to je 745.000,- Kč. V průběhu prosince a ledna se nám podařilo vyřídit asi 15 různých vyjádření dotčených orgánů, a také souhlasné podpisy všech majitelů okolních pozemků. Všem moc děkuji za součinnost. Výsledkem bylo souhlasné stanovisko stavebního úřadu, odboru silničního, které bylo základním předpokladem pro podání žádosti.

Této činnosti se ujal pan Jan Šobáň, se kterým jsme kromě přesného naformulování textu dodali velké množství povinných i nepovinných příloh, které nám můžou přinést plusové body při hodnocení ze strany poskytovatele dotace. Jednou z povinných příloh je i Program rozvoje obce, zpracovaný podle metodiky MMR a proto věříme, že nám právě existence takového dokumentu může v konečném důsledku pomoct.

Druhou žádost jsme podali do podprogramu "Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci" a týká se projektu "Stavební úpravy mateřské školy, Drslavice čp. 175". Týká se záležitosti půdní vestavby, kde ze stávajících nevyužitých prostor starého skladu chceme udělat odpočívací místnost pro děti. Po zhotovení projektu je velká poptávka nejenom ze strany školky a rodičů dětí, ale také širšího okolí spoluobčanů, kteří situaci s neustálým rozkládáním a skládáním postýlek vnímají jako dlouhodobě nekomfortní a neúnosnou.

Faktické práce (ty přípravné probíhaly už měsíce předtím) na zpracování dokumentace začaly až poté, kdy jsme dostali neoficiální informaci o tom, že z výše uvedeného podprogramu pro rok 2016 budeme moci o dotaci požádat. Tvorbou projektu byl pověřen Ing. Moštěk z Vlčnova a v současné době disponujeme všemi souhlasnými stanovisky dotčených orgánů. Chybí nám však vyjádření sousedního vlastníka pozemku pana Josefa Chvíly, čp. 16, který - navzdory předchozímu předběžnému ústnímu souhlasu a po zapracování všech změn do projektu které požadoval - s projektem nesouhlasí, a to ani po opakovaném jednání, které jsme s ním vyvolali. Osobně jsem neporozumněl jeho důvodům, považuji je za zástupné a chtěl bych na tomto místě slíbit, že navzdory tomuto nesouhlasu udělám všechno proto, abychom tento projekt ve veřejném zájmu a ku prospěchu dětí z Drslavic (nikoliv ku prospěchu mému) realizovali. Chtěl bych také konstatovat, že do příprav tohoto projektu jsem investoval stovky hodin svého času, v nejbližších měsících investujeme desetisíce korun na nezbytných poplatcích všeho druhu (za projektanta, projektového manažera a 25.000,- Kč [!!] za stavební řízení) a já dokud budu starosta této obce odpovědný za její chod nikdy nedopustím, aby kdokoliv mrhal mým časem a penězi daňových poplatníků jenom proto že si myslí, že na to má právo. V nejbližších dnech dle informací ze stavebního úřadu bude zahájeno stavební řízení a ihned poté místní šetření, kdy úředník stavebního úřadu bude zkoumat relevanci argumentů jednotlivých stran.

Zpracováním žádosti o dotaci jsme pověřili RNDr. Kašpara, se kterým jsme byli v čerpání peněz z MMR v minulých dvou letech velmi úspěšní, a výsledkem je dokument s poetickým názvem "Místo odpočinku, aspoň na půlhodinku". Taktéž součástí tohoto projektu je velké množství povinných a nepovinných příloh, mimo jiné výzva s podpisy třiceti rodičů dětí adresovaná starostovi s žádostí o řešení situace a nádhernými obrázky dětí, jak si novou odpočívárnu představují - těm bych chtěl obzvláště poděkovat. Celková výše investice je v tomto případě 965.000,- Kč (zde věříme, že veřejnou soutěží se nám cena podaří výrazněji snížit) a dotace o kterou žádáme činí 400.000,- Kč.

Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace budeme znát někdy v dubnu, v případě úspěchu projekty budeme relizovat v letních měsících. Souběžně pracujeme na podání dalších dvou žádostí o dotaci : první je na projekt komplexních stavebních úprav kabin ve sportovním areálu (toto máme ve fázi stavebního řízení, všechny vyjadřovačky byly kladné a termín podání žádosti o dotaci je 15.2.) a komplexní rekonstrukci veřejného osvětlení (zde vyřizujeme potřebnou dokumentaci pro program EFEKT vypsaný ministerstvem průmyslu a obchodu s podáním žádosti do 29.2. a dotací ve výši 70% uznatelných nákladů). O dalším průběhu vyřizování těchto záležitostí Vás budeme informovat.

Fotogalerie obrázků dětí ZDE

S přáním krásného prožití víkendu

Rostislav Mihel, starosta obce

 


19

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK