Aktuálně v naší obci / strana 20

Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné zasedání zastupitelstva

Přidáno: 6. 12. 2015

obce Drslavice, které se bude konat v úterý 15. prosince 2015 v 18:30 hodin zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání : 

  1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení
  3. Rozpočtové opatření č. 4/2015
  4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  5. Projednání kupních smluv na nákup pozemků pod místní komunikací a smluv o právu provést stavbu
  6. Dodatek k Místnímu programu obnovy venkova Obce Drslavice
  7. Diskuze
  8. Závěr

 

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

 

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 4.12.2015 


Dokončili jsme pokládku umělého povrchu pod nové herní prvky

Přidáno: 3. 12. 2015

img/public/plocha1.JPG

img/public/plocha2.JPG

ve sportovním areálu obce. Umělý trávník jsme dostali darem od Města Uherský Brod na základě naší žádosti a práce jsme provedli vlastními silami. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu lepší údržby prostoru pod herními prvky a také čistotě a bezpečnosti dětí, které naše dětské hřiště využívají. Městu Uherský Brod za poskytnutí daru děkujeme.

Od příštího týdne pracovníci obce zahájí práce na probírce v obecním lese dle pokynů lesního hospodáře, která se tentokrát uskuteční ve větším rozsahu. O možnosti dokončení probírky vlastními silami a následného zakoupení dřeva Vás budeme včas informovat.

S přáním krásného prožití druhého adventního víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta


Cestopisné vyprávění o oblasti tropických rájů Bali přilákalo

Přidáno: 29. 11. 2015

img/public/bali15.JPG

do Obecního domu více než padesátku návštěvníků a ti byli svědky velmi poutavého vyprávění s projekcí cestovatelky Pavlíny Vajdíkové. Ta si kromě nádherně zpracované prezentace připravila i ukázku věcí, které si na památku ze své exotické cesty přivezla. Každý návštěvník pak obdržel malý dárek, připraveno bylo i drobné občerstvení. V závěru přednášky zazněla i pozvánka na další chystané vyprávění (leden/únor 2016), tentokrát z cest po USA. Na dobrovolném vstupném se vybrala částka 1.513,- Kč, která bude použita na úhradu nákladů spojených s akcí.

Chtěl bych paní Pavlíně Vajdíkové, která se za svoji přednášku zřekla jakéhokoliv honoráře, moc poděkovat, vážíme si této spolupráce. Děkuji také všem organizátorům akce a také návštěvníkům, kteří se i přes nepříznivé počasí zúčastnili .. pevně doufám, že své cesty do Obecního domu nelitovali.

S přáním úspěšného startu do prvního adventního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta


Přátelské a lidsky příjemné bylo úterní setkání se seniory

Přidáno: 26. 11. 2015

v místním Obecním domě, které již tradičně ve spolupráci s MŠ pořádáme v předadventním čase. Po přivítání starostou obce a paní ředitelkou MŠ vystoupily děti s pěkně secvičeným folklorně laděným pásmem. K tanci, poslechu a dobré náladě vyhrávala skupina FAST Band a vrcholem odpoledne bylo taneční vystoupení folklorního souboru Old Star Rozmarýn s houslovým doprovodem. Starosta obce ve dvou vstupech přítomné seniory informoval o činnosti obecního úřadu, investičních záměrech na další období a kulturně společenském dění včetně plánovaného vánočního programu v obci.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli k organizaci vydařené akce, vystupujícím a zúčastněným seniorům - velmi si vážím Vašeho zájmu o dění v obci.

S přáním hezkého víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z akce ZDE


17 starostů z okolních i vzdálenějších obcí se včera sjelo

Přidáno: 25. 11. 2015

k nám do Drslavic, kde se uskutečnila valná hromada Místní akční skupiny (MAS) Dolní Poolšaví. V příjemné atmosféře sklepa Obecního domu byli přijati noví členové MAS, odhlasovali jsme úpravu stanov, zvolili (staro)nového předsedu a výběrovou komisi, schválili mimořádný členský příspěvek a finanční plán pro dotace na léta 2016-20. Pevně doufáme, že čerpání dotačních peněz se po dvou letech půstu z tohoto zdroje podaří znovu nastartovat a obnovit již v příštím roce.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Mimořádně úspěšný podzim zakončili naši fotbalisté,

Přidáno: 8. 11. 2015

účastníci okresního přeboru. Po odehrání 13 zápasů podzimní části (z celkových 24 utkání) přezimují s exkluzivním náskokem osmi bodů na druhé Šumice a třetí Jarošov. Ze zmiňovaných 13 utkání 11x vyhráli a pouze 2x okusili hořkost porážky - tak skvělou bilanci v historii drslavské kopané nepamatujeme. Chtěl bych našim chlapcům a všem funkcionářům TJ a dobrovolníkům, kteří se na chodu klubu a přípravě zápasů podílejí, moc poděkovat za výbornou reprezentaci naší obce. Hráčům zároveň přeji, aby přes zimní přestávku načerpali hodně sil do jarních bojů .. v boji o postup do I.B. třídy je rozhodně budou potřebovat !

 Rostislav Mihel, starosta

 

Průběžná tabulka okresního přeboru po podzimní části a předehrávce jarního kola :

1

Drslavice

13

11

0

2

48:16

33

2 Šumice 13 7 4 2 38:20 25
3 Jarošov 13 8 1 4 42:24 25
4 Slavkov 13 7 2 4 23:13 22
5 Havřice 13 6 4 3 35:29 22
6 Uh. Ostroh 12 6 2 4 37:27 20
7 Bánov 13 6 1 6 31:37 19
8 D. Němčí B 13 6 0 7 31:43 18
9 Bílovice 13 4 2 7 23:37 14
10 Zlámanec 13 4 1 8 31:37 13
11 Sušice 13 3 3 7 20:31 12
12 Hluk B 13 2 2 9 18:38 8
13 Nezdenice 13 2 2 9 17:42 8



Více na stránkách TJ (poděkování panu Antonínu Šobáňovi za starost o  internetové stránky klubu):

http://tj-drslavice.webnode.cz/


V sobotu proběhl hon na zajíce a bažanta kohouta v katastru

Přidáno: 8. 11. 2015

Drslavic, který pořádal Myslivecký spolek Hradčovice-Drslavice. I přes déšť, který ovlivnil podstatnou část honu, byl výsledek potěšující. Ulovilo se 38 zajíců, 10 bažantích kohoutů a 1 liška. Slavnostní výřad zvěře, v duchu mysliveckých tradic, pak proběhl na návsi v Drslavicích, pod kapličkou. Poslední leč pak byla v Drslavské hospodě, kde byla přichystána i zvěřinová tombola. Program byl doplněn o prezentaci kovorytce s ukázkou svých prací.

                                                                                              Za myslivce Karel Sedláček st.

 

Fotogalerie ze slavnostního výřadu ZDE


Myslivecký spolek Hradčovice-Drslavice oznamuje občanům,

Přidáno: 5. 11. 2015

že v sobotu 7.11.2015 v době od 08:00 hod. asi do 14:00 hod., proběhne v katastru obce Drslavice hon na drobnou zvěř. Myslivci žádají občany, aby v případě, že se budou pohybovat po honitbě, dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme. Slavnostní výřad zvěře proběhne na návsi u kapličky v Drslavicích cca ve 14:00 hod.


Rekapitulace činnosti Obecního úřadu Drslavice od 25.8.2015

Přidáno: 5. 11. 2015

Za zmiňované období jsme dokončili administraci všech tří investičních projektů, které byly letos realizovány, v důsledku čehož jsme od poskytovatelů dotace obdrželi finanční prostředky na bankovní účet obce. U investičních akcí revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce sběrného dvora proběhly i fyzické kontroly účelnosti vynaložených finančních prostředků s konstatováním bez jakýchkoliv zjištěných závad nebo pochybení. Při realizaci projektů se nám podařilo dosáhnout významných finančních úspor, které budou využity k dalšímu zvelebování veřejného prostranství. Zlínskému kraji, Ministerstvu pro místní rozvoj a Fondu Asekol ještě jednou děkujeme za významnou finanční pomoc.

Koštem vína a burčáku jsme dokončili první ročník projektu Drslavské léto 2015, souboru 13 akcí, jejichž garantem byla obec Drslavice ve spolupráci s místními sdruženími a spolky, dovolím si nyní krátké zhodnocení. Na příjmové straně celkové příjmy tvoří částku 106.038,- Kč, na výdajové 102.763,- Kč, což představuje mírný přebytek. Pro úplnost je potřebné dodat, že na příjmové straně je zaúčtován dar ve výši 6.027,- Kč vybraný od občanů při mši svaté na akci Po stopách našich předků za účelem spolufinancování restaurování kříže u kapličky, které ve sledovaném období taktéž proběhlo, prací se zhostil pan Kopčil z Bílovic. Celkový výsledek je tedy +/- vyrovnaný a to znamená naplnění předsevzetí, se kterým jsme se do pořádání Drslavského léta pustili. Soudě dle mnohých reakcí návštěvníků bych celý projekt hodnotil jako úspěšný a životaschopný, přičemž bych si dovolil vyzvednout práci desítek dobrovolníků, bez kterých by organizace třinácti proběhnuvších akcí nebyla myslitelná. Při vědomí určitých drobných nedostatků, ze kterých se budeme snažit poučit, se již nyní zamýšlíme nad koncepcí Drslavského léta 2016. Jsem si jist, že jsme společně položili dobrý základ projektu, který v budoucnu může v širokém okolí přinést výrazné zvýšení povědomí o naší obci. Za to Vám všem, kteří přiložili tak či onak ruku k dílu i všem, kteří nás podporovali a podporují ještě jednou DĚKUJI.

Účastnili jsme se také Slavností vína v Uherském Hradišti, a to jednak přítomností desítek krojovaných v sobotním průvodu, již tradičně zdařilou zabijačkou v režii našich hasičů a v neposlední řadě vystoupením dětí z MŠ Drslavice v rámci programu mikroregionu Dolní Poolšaví. Pomohli jsme taktéž krojové chase s přípravou hodů. Zúčastnili jsme se v hojném počtu setkání zastupitelstev obcí mikroregionu Dolní Poolšaví v Popovicích. Do konce roku připravujeme besedu se seniory, cestopisné vyprávění, výstavu panenek, Zpívání u kapličky a tradiční silvestrovské setkání občanů na Pepčíně. Již nyní připravujeme i vydání zimního čísla Drslavského zpravodaje. Všem, kteří aktivně přispívají k udržení tradic a organizaci akcí pořádaných obcí Drslavice děkuji, vážím si Vaší pomoci. Chtěl bych také ocenit práci všech zaměstnanců obecního úřadu, kterých je v současné době devět a kteří významně pomáhají při postupném zvelebování naší obce.

Významným milníkem pro budoucnost dalšího rozvoje obce je dokončení komplexních pozemkových úprav, akce, na které pracujeme ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, zhotovitelskou firmou Georeal a vlastníky pozemků v našem katastru nepřetržitě od roku 2011. Výsledkem této snahy je poměrně hladký průběh, který je ve výsledku rozhodně méně komplikovaný než v jiných obcích, kde KPÚ taktéž běží. Druhou fází pak bude postupná realizace plánu společných zařízení, projektů, které by v budoucnu měly významně přispět do soukolí infrastruktury extravilánu Drslavic. Na tomto dlouhodobém úkolu začneme pracovat v první polovině příštího roku poté, jakmile bude dokončen zápis do katastru nemovitostí nové vlastnické struktury vzešlé z dokončení KPÚ. Všem, kteří se jakkoliv zasloužili o provedení pozemkové úpravy v obci taktéž děkuji.

V Drslavicích dne 5.11.2015


Zlínský kraj bude poskytovat dotace na výměnu kotlů

Přidáno: 2. 11. 2015

v domácnostech, základní informace k programu přinášíme v příloze této novinky


20

Kalendář akcí

16. 11.
Sběr železa
27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK