Aktuálně v naší obci / strana 20

Přinášíme fotogalerii z XVI. farního plesu ve Veletinách, jehož

Přidáno: 10. 1. 2016

spoluorganizátory byli farníci z Veletin a Drslavic. V sobotu tak v místním kulturním domě k tanci a poslechu vyhrávala výtečná skupina LORD z Hroznové Lhoty (protože se nám moc líbila, zamluvili jsme si ji s předstihem pro letošní hodovou zábavu do Drslavic), pro návštěvníky plesu byla připravena bohatá tombola a občerstvení. Celkový výtěžek plesu bude zveřejněn po vyúčtování nákladů a bude předán pro potřeby naší farnosti.

Poděkování patří všem organizátorům plesu za výbornou spolupráci, a také návštěvníkům plesu za účast.

Dalším plesem který nás čeká bude 22.1. hasičský v Obecním domě v Drslavicích.

Fotogalerie z farního plesu ZDE


20.250,– Kč je velmi štědrý výsledek letošní Tříkrálové sbírky,

Přidáno: 9. 1. 2016

Tříkrálová sbírka

který darem věnovali občané Drslavic. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Děkujeme všem, kteří letošní sbírku organizačně zajistili, malým koledníkům a hlavně všem spoluobčanům, kteří na dobročinné účely přispěli. Tříkrálovému koledování letos předcházel kalamitní stav, kdy v sobotu od rána pokryla všechny chodníky v obci vrstva ledovky. Tuto se nám nasolením podařilo eliminovat do takové míry, že se tříkrálové koledování mohlo uskutečnit v předem daném termínu - poděkování za pomoc v této věci patří pracovníkům obce Petrovi Buráňovi a Jarkovi Kadlčkovi.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka


Od dneška je možné na našem OÚ zakoupit vstupenky na farní ples,

Přidáno: 3. 1. 2016

který spolupořádáme s Veletinami a který se uskuteční tuto sobotu v tamním kulturním domě. Cena vstupenky je 80,- Kč, hodnota sponzorské vstupenky je libovolná dle Vašeho laskavého uvážení. Taktéž prosíme všechny, kteří by chtěli věnovat sponzorský dar do tomboly na tento ples, tak aby učinili nejpozději do pátku - předem děkujeme.


Přinášíme příhovory starostů ze včerejšího silvestrovského

Přidáno: 31. 12. 2015

setkání na Pepčíně, které přilákalo obrovské množství návštěvníků. Video můžete shlédnout po kliknutí zde.

S přáním pevného zdraví, štěstí a Božího požehnání v novém roce 2016

Rostislav Mihel, Váš starosta


Turnaje fotbalových mužstev se včera zúčastnilo devět týmů

Přidáno: 29. 12. 2015

z Drslavic a blízkého či vzdálenějšího okolí. Turnaj zahájil přivítáním starosta obce a poté týmy rozdělené do dvou skupin rozehrály vzájemné souboje. Z vítězství se radoval domácí A tým, druhé skončily Havřice a třetí taktéž domácí tým Veteránů. Občerstvení zajistil provozovatel hospody pan Dítko, který se včerejším dnem rozloučil se svým působením u nás - Mirku, přejeme Ti vše dobré v Tvém novém působišti a DĚKUJEME za mnohaletou výbornou spolupráci.

Hlavními organizátory turnaje byli Filip Pišoja a Karel Sedláček ml. - taktéž děkujeme, speciální poděkování patří paní Marii Huňkové, která měla na starost provozní zajištění, úklid a přípravu haly a společných prostor.

Dnes ještě proběhne v Obecním domě amatérský turnaj ve stolním tenise a kalendářní rok 2015 zakončíme zítra na Pepčíně - ještě jednou všechny srdečně zvu.

Krásný zimní den přeje Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z turnaje ZDE


Obrovskému zájmu návštěvníků se těšilo letošní zpívání u kapličky,

Přidáno: 27. 12. 2015

které tentokrát připadlo na svátek sv. Štěpána. Určitě k tomu přispělo doslova jarní počasí, ale také výběr účinkujících - těch bylo o jedno těleso méně než z v loňském roce, kdy byl program natažen příliš přes hodinu a to se nám zdálo zbytečně dlouhé.

Po úvodní písni mužkého sboru z Hradčovic se postupně představili s pásmem děti z MŠ a školní družiny Drslavice, schola z Hradčovic a Gajdoši z Kopanic. Celkový výtečný dojem v určitých momentech trošku narušovaly technické problémy s mikrofony, které jsou určené pro mluvené slovo a nikoliv pro zvuky hudebních nástrojů. Z těchto důvodů pro příště pouvažujeme o profesionálním ozvučení, za tyto popsané komplikace zvukového charakteru se omlouváme.

S mluveným slovem vystoupili postupně pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš a starostové obcí Drslavice a Hradčovice. Celý program tak jako obvykle výtěčně moderovala paní Jana Chvílová, pro návštěvníky bylo zdarma připraveno svařené víno, čaj a chléb se slaninou.

Na dobrovolném vstupném se u kapličky vybralo 3.889,- Kč a na souběžně probíhající výstavě panenek, která vzbudila velkou vlnu pozitivních ohlasů, bylo po tři otvírací dny vybráno 6.806,- Kč. Celkový výtěžek obou akcí tedy činí 10.695,- Kč, bude použit na úhradu nákladů obou myslím velmi vydařených akcí, zbytek pak poputuje do pokladny KDU-ČSL.

Chtěl bych moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám s přípravou výstavy i zpívání pomohli, velmi si této pomoci vážím. Děkuji také všem účinkujícím a také návštěvníkům obou akcí jednak za návštěvu a také za příspěvek v rámci dobrovolného vstupného, který nám pomohl obě akce finančně zajistit.

Fotogalerie ze zpívání u kaličky ZDE

 

Vánoční slovo starosty obce Drslavice Rostislava Mihela pronesené při letošním Zpívání u kapličky :

Krásné sváteční odpoledne, vážený Otče Zdeňku, milí přítomní,

připomeňme si úvodní překrásná slova známého andělského chvalozpěvu Gloria. Anděl Páně  spolu s nebeským rytířstvem je radostně provolávali po narození Spasitele a dodnes jsou  poselstvím oné výjimečné noci:

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

V těchto slovech spatřuji nejpřesnější a nejvýstižnější definici toho, co je skutečně zásadní. Včera při přípravě tohoto textu jsem nalezl doslovný překlad originálu od učenců Jednoty bratrské ze 16. století, který původní slova zpřesňuje.

Říká : Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.

Sousloví Sláva na výsostech Bohu představuje chválu vzdávanou Trojjedinému Bohu tryskající ze srdcí shromážděného Božího lidu o nedělích a svátcích, tedy dnech, kdy chceme Boha obzvláště chválit. Pokoj na zemi potřebovali všichni pozemšťané kdykoliv v minulosti podobně jako jej potřebují dnes. Pokoj, jiným slovem mír. 

Dobrou vůli navzájem potřebujeme také všichni. Bez dobré vůle nebude ani pokoje na zemi. Známe to z každodenního života - jak těžké je s lidmi vyjít, chybí-li, byť jen někomu, dobrá vůle. Platí to v každém vzájemném vztahu, uvnitř v rodině, v pracovních týmech, a stejně tak mezi státy a národy. Dobrá vůle je to, co může udělat náš život lepším. V Bibli, tomto zdroji nekonečné moudrosti se dozvídáme, že toto lidé věděli už před více jak dvěma tisíci lety a stále to platí. Bez dobré vůle se v konfliktech všedního dne nepohneme dál.

Milí přátelé, nechť nás po celý rok 2016 ochraňuje Pán Bůh. Přeji nám všem pokoj na zemi a vzájemnou dobrou vůli měrou vrchovatou. Závěrem Vás všechny zvu na výstavu panenek do Obecního domu, která pro Vás bude otevřena dnes od 16 co 18 hodin.

Děkuji za pozornost.


Dne 30.12. se v Obecním domě uskuteční turnaj ve stolním tenise

Přidáno: 22. 12. 2015

pro amatérské (neregistrované) hráče. Záčátek je ve 14 hodin, občerstvení zajištěno, srdečně zveme všechny k účasti i dobré zábavě.


Včerejšího předvánočního turnaje ve stolním tenise, který proběhl

Přidáno: 21. 12. 2015

v našem Obecním domě, se účastnilo 10 dětí nejenom z Drslavic, ale i ze sousední obce. Hráči byli rozděleni do dvou věkových kategorií ve skupinách, kde hráli systémem každý s každým. Vítězem mladší kategorie se stal Eda Prchlík, ve starších pak vyhrál David Kryštof, gratulujeme. Ceny pro všechny účastníky věnovala Obec Drslavice, tento a podobné typy sportovních aktivit budou mít vždy naši podporu. Velké poděkování patří především Martinovi Orlovskému, a to nejenom za organizaci tohoto turnaje, ale i svědomité vedení dětského kroužku stolního tenisu po celé podzimní a zimní období.

Nyní připravujeme turnaj amatérských hráčů, který se uskuteční 30.12.2015 taktéž v sále Obecního domu. Bližší informace zveřejníme v nejbližší době.

Fotogalerie z turnaje ZDE


Betlémské světlo bylo dnes přivezeno na náš Obecní úřad

Přidáno: 21. 12. 2015

Betlémské světlo 2013 na chodbě OÚ

 

a je neklamným znamením blížících se svátků Vánočních.

Betlémské světlo bude k odběru do Vašich domácností v obou kapličkách ve středu 23.12. od 13 hodin i v průběhu Štědrého dne.

Nechť nás záře Betlémského světla provází a prostupuje nejen o Vánocích, ale i celým příštím rokem 2016.

 

Krásné a pokojné prožití Vánočních svátků přejí

Rostislav Mihel, starosta

Markéta Bučková, místostarosta

všichni zaměstnanci Obecního úřadu Drslavice


Dle našich odhadů více jak stovka návštěvníků si včera našla

Přidáno: 20. 12. 2015

cestu do Obecního domu na výstavu panenek, která byla zahájena úderem patnácté hodiny. Děkujeme za všechny Vaše pozitivní ohlasy, moc si jich vážíme .. Dnes se těšíme na návštěvu dětí ze ZŠ a Mateřské školy v Hradčovicích a také na dětičky z naší MŠ .. doufáme, že se jim (i jejich dospělému doprovodu) výstava bude taktéž líbit.

Vám ostatním, kteří by výstavu ještě chtěli shlédnout připomínáme, že tak mohou učinit na Štěpána 26.12. ( 14-15 hodin a 16-18 hodin) a v neděli 27.12. (15-18 hodin).

S přáním pohodového vstupu do Vánočního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z výstavy ZDE


20

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK