Aktuálně v naší obci / strana 23

Spouštíme anketní otázku, ve které nás zajímá Váš názor na to,

Přidáno: 5. 10. 2015

jakou investiční akci považujete za důležitou a preferujete ji před těmi ostatními. Jedná se o okruh oblastí, které nás blíže zajímají a zabýváme si jimi. U některých z nich teprve vytváříme předpoklady k jejich pozdější realizaci, u jiných již máme v určitém stupni zpracovanou projektovou dokumentaci, všechny jmenované však mají jedno společné : neobejdou se bez finančních prostředků z dotací, protože financovat je pouze z obecního rozpočtu by pro něj znamenalo značnou zátěž. Proto se naše plány a projekty snažíme uzpůsobit stále měnícím se informacím o detailech vypisovaných dotačních titulů a možností dosažitelnosti těchto peněz.

V žádném případě nelze slíbit realizaci většiny nebo dokonce všech jmenovaných záměrů, to by rozpočet obce musel být nafukovací a to není a nebude. V letošním roce jsme rozpracovali a dokončili dvě významné investiční akce, na které jsme obdrželi dotace, a tempem 1-2 investičních akcí ročně chceme pokračovat i nadále po následující dva roky. Od 1.1.2018, kdy předpokládáme úplné umoření dluhu za Polyfunkčním domem, chceme začít vytvářet významnější finanční rezervu pro projekt odkanalizování obce, který považujeme za nejvýznamější dlouhodobý cíl.

Děkujeme předem za Váš názor vyjádřený v anketě, můžete zaškrtnout i více odpovědí.


Odborným očištěním a restaurováním tří drobných

Přidáno: 4. 10. 2015

img/public/krizek_kaplicka.jpg

sakrálních památek dnes dokončil pan restaurátor Tomáš Kopčil svou práci na základě naší objednávky z počátku letošního roku ... jednalo se o kříž u Kopánky pod Oborou, kamenný kříž z roku 1894 u kapličky Panny Marie Svatohostýnské a kamennou pietu u dolní kapličky. Restaurování památek spočívalo v očištění za mokra tlakovou vodou s plynulou regulací, ošetření biocidním prostředkem Alkutex BFA, konsolidaci přípravkem Funcosil 100 a nakonec konzervaci hydrofobní impregnací Funcosil SL. Jaký je nynější vzhed zmiňovaných památek můžete posoudit třeba při některé z příjemných podzimních vycházek, ke kterým nynější hezké počasí přímo vybízí. Panu Kopčilovi moc děkujeme za perfektně odvedené dílo.


Podívejte se na hezky zpracovanou reportáž TV Slovácko z koštu

Přidáno: 29. 9. 2015

burčáku a vína, poslední akce Drslavského léta 2015. Reportáž najdete po kliknutí ZDE a začíná v čase 5:20.


Rozpisem hodin zahajujeme už třetí zimní sezonu haly

Přidáno: 23. 9. 2015

Polyfunkčního domu a soudě podle zájmu, který v těchto dnech zavazujeme smluvně, by mohla být srovnatelná s loňským rokem a dost pravděpodobně i lepší. Zimní sezona probíhá od 1.11.2015 do 30.4.2016 v garantovaných cenách z předešlých dvou let - 1 hodina za 250,- Kč, 1,5 hodiny za 325,- Kč a dvouhodinovka za 400,- Kč s tím, že je dle domluvy možné rezervovat termíny i pro říjen. Pro případné zájemce máme k dispozici ještě několik málo volných termínů, které zveřejňujeme níže. Kompletní seznam obsazenosti je pak patrný z přiložené tabulky v PDF, přičemž červeně vyznačené pole jsou obsazené a ty zelené k dispozici.

Připomínám, že v hale o ploše 480m2 máme špičkový povrch Tarkett Omnisport DUO, umístněný na roštovém podkladu, což garantuje maximální šetrnost ke kloubům. K dispozici je plnohodnotný tenisový kurt včetně dostatečných výběhů, 2 kurty na badbinton, kurt pro nohejbal a volejbal. V hale se dá dále hrát sálový fotbal (zpravidla 4 na 4 nebo 5 na 5), florbal, basketbal a házená. Pro všechny jmenované typy sportů máme k dispozici certifikované sportovní vybavení. K zajištění komfortu slouží šatny se sociálním zařízením, po (nebo i před) sportovním vyžití se můžete vyžít i kulturně v hospodě, která se nalézá ve stejné budově. Jedinou podmínkou je pak dodržení provozního řádu (na vyžádání zašlu), kde zásadním požadavkem z naší strany je používání čisté sálové obuvi.

Veškeré další informace rád poskytnu na telefonu 725 423868 nebo emailu starosta@drslavice.cz, možná je i osobní návštěva v kanceláři OÚ včetně fyzické prohlídky haly.

Ze zajímavých volných termínu vybírám (můžete zvolit buď 1 hodinu,1,5 hodiny nebo dvouhodinovku tam, kde je to možné, přičemž preferujeme, aby hodiny na sebe plynule navazovaly) 

Pondělí 20.00 - 22.00 hod.

Úterý 15.00 - 18.00 hod.

Pátek 16.00 - 17.30 hod. a 20.30 - 22.00

Sobota 8.00 - 10.00 hod. dopoledne a 20.30 - 22.00 hod.

Neděle 12.00 - 16.00 hod.

 

Rostislav Mihel, starosta obce


Plníme slib a přinášíme vyúčtování a zhodnocení prvního ročníku

Přidáno: 22. 9. 2015

Drslavského léta, projektu, jehož hlavním cílem bylo pozvednout kulturně společenský život, podpořit mezigenerační setkávání a sounáležitost na ose děti-rodiče-prarodiče, navázat na tradici tanečních zábav sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, a v neposlední řadě podpořit a motivovat spolky a sdružení zde působící. Několik akcí mělo sportovně-soutěžní a také vzdělávací podtext a významnou roli hrál i charitativní rozměr daný partnerstvím obce s nadací Josefa Zimovčáka Na kole dětem.

K naplnění těchto odvážných cílů bylo potřebné zajistit finanční prostředky a zde bych chtěl ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří byli štědří a umožnili nám uskutečnit původní záměr tak, jak jsme si představovali. Klíčové bylo i partnerství s Rádiem ČAS, TV Slovácko, týdeníkem Dobrý den s Kurýrem a reklamním stuiem KVARK, kteří významnou formou přispěli k propagaci jednotlivých akcí .. velmi si této spolupráce vážíme. Jistota finančních prostředků, které jsme pak mohli reinvestovat do jednotlivých akcí, "rozvázala ruce" nejenom obci Drslavice jako hlavnímu pořadateli produkcí, ale především pořádajícím spolkům. Ty nemuseli mít obavy o to, že prodělají a důležité také bylo, že jsme si mohli dovolit "mnoho muziky za málo peněz" - jednotná cena vstupného 50,- Kč u tanečních zábav byla vskutku lidová. Tím jsme vytvořili i předpoklad vysoké návštěvnosti a tím i potenciálního zisku, který do poslední koruny zůstával v kapsách pořádajících spolků a sdružení. Konstatuji, že se podařilo tyto naše představy a původní předpoklady beze zbytku realizovat, a osobně z toho mám velkou radost.

Úvodem předkládaného vyúčtování (podrobná tabulka viz příloha) bych chtěl konstatovat, že na příjmové straně nejsou zohledněny příjmy ze vstupného a prodeje jednotlivých pořádajících spolků a sdružení, které zůstaly v jejich pokladnách a jejich výše nás ani nezajímala. Příjmy a výdaje tvoří pouze položky, které protekly rozpočtem obce a jsou tedy předmětem jejího hospodaření. Na příjmové straně celkové příjmy tvoří částku 106.038,- Kč, na výdajové 102.763,- Kč, což představuje mírný přebytek. Pro úplnost je potřebné dodat, že na příjmové straně je zaúčtován dar ve výši 6.027,- Kč vybraný od občanů při mši svaté na akci Po stopách našich předků za účelem spolufinancování restaurování kříže u kapličky, které probíhá v těchto dnech. Celkový výsledek je tedy +/- vyrovnaný a to znamená naplnění klíčového předsevzetí, se kterým jsme se jako obec Drslavice do pořádání Drslavského léta pustili.

Soudě dle mnohých reakcí návštěvníků bych celý projekt hodnotil jako úspěšný a životaschopný, přičemž bych si dovolil vyzvednout práci desítek dobrovolníků, bez kterých by organizace třinácti proběhnuvších akcí nebyla myslitelná. Při vědomí určitých drobných nedostatků, ze kterých se budeme snažit poučit, se již nyní zamýšlíme nad koncepcí Drslavského léta 2016. Jsem si jist, že jsme společně položili dobrý základ projektu, který v budoucnu může v širokém okolí přinést výrazné zvýšení povědomí o naší obci. Za to Vám všem, kteří přiložili tak či onak ruku k dílu i všem, kteří nás podporovali a podporují ještě jednou DĚKUJI.

Rostislav Mihel, Váš starosta

 

Příjmy Drslavské léto 2015    
  Částka Poznámka
     
Sponzoři projektu 64 000 Kč  
Obec Drslavice 6 000 Kč schváleno ZO 1.6.2015, usn. 3/2015
Ministerstvo zemědělství 25 000 Kč udělení záštity ministra zemědělství
Příjmy mezisoučet 95 000 Kč  
Po stopách našich předků 6 027 Kč příspěvek občanů, použito na restaurování kříže
Společně s radostí 5 011 Kč výtěžek vstupného, předáno nadaci Na kole dětem
Příjmy celkem 106 038 Kč  
     
Výdaje Drslavské léto 2015    
  Částka Poznámka
     
Sportovně-naučný výlet pro děti 6 666 Kč ceny pro děti, hudební produkce FÉNIX
Zastávka cyklotour Na kole dětem 1 122 Kč občerstvení účastníků pelotonu
Lampiony štěstí U komára 0 Kč  
Párty show s Morganem 17 299 Kč ohňostroj, hudební produkce Showband
Pivní minislavnosti 4 000 Kč hudební produkce FÉNIX
Hasičský výlet 19 000 Kč hudební produkce Premier
Myslivecká noc 10 000 Kč hudební produkce HBS
Nohejbalový turnaj trojic 1 500 Kč ceny pro týmy
Po stopách našich předků 1 806 Kč občerstvení, květinová výzdoba, kelímky
Společně s radostí 6 050 Kč poháry, ceny, hudební produkce FAST Band
Společně s radostí 5 011 Kč výtěžek vstupného, předáno nadaci Na kole dětem
Rozloučení s prázdninami Pepčín 400 Kč cukrovinky pro děti
Zvěřinové hody 4 000 Kč hudební produkce MERLIN
Košt burčáku a vína 22 624 Kč hrozny na mošt, Hradčovjanka, občerstvení
Propagace 3 285 Kč letáky, plakáty, reklamní plachta
Celkem výdaje 102 763 Kč  

Krásnou tečkou za letošním Drslavským létem byl sobotní

Přidáno: 20. 9. 2015

košt burčáku a vína, který se uskutečnil v místním, zahrádkáři nádherně vyzdobeném Obecním domě. Celá akce začala úderem 17 hodiny ukázkou stáčení moštu s odborným výkladem domácích vinařů a za asistence TV Slovácko (reportáž přineseme v průběhu týdne jakmile bude k dispzici). Dospělí a především děti tak mohli nejenom sledovat jejich zručnost, ale vyrobený mošt i zdarma ochutnat.

Hlavní část programu se poté odehrávala v sále, kde k tanci a poslechu výtečně hrála dechová hudba Hradčovjanka a probíhal samotný košt vína. Místní organizaci se podařilo zajistit úctyhodných 83 vzorků různých odrůd bílého a červeného vína, tyto přehledně seřadit a popsat do katalogu a v koštovačkách nabízet návštěvníkům, kteří postupně zcela zaplnili prostory sálu. Starosta obce při přivítání poděkoval jednak sponzorům právě končícího Drslavského léta, organizátorům akce a hlavně zdůraznil skutečnost, že košt vína a burčáku se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, čehož si velmi vážíme. 

Kromě vína a burčáku bylo pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení, hlavní delikatesou byl pak zvěřinový špíz připravený místním mysliveckým spolkem. Košt se protáhl do pozdních nočních hodin a soudě dle vyjádření přítomných se jednalo o velmi vydařený večer. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem organizátorům, zejména pak místní organizaci zahrádkářů a myslivců za vynikající přístup a organizaci, vážíme si této spolupráci.

Jak bylo zmíněno v úvodu, koštem burčáku a vína skončilo Drslavské léto 2015, soubor 13 různorodých akcí  kulturně-společensko-sportovního a také charitativního rozměru. Po provedení vyúčtování poslední akce cca ve středu zveřejníme celkové podrobné finanční vyúčtování a vyhodnocení.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z akce ZDE


Komplexní pozemkové úpravy v obci byly fakticky dokončeny,

Přidáno: 17. 9. 2015

a to nabytím právní moci Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. V současné době byl zhotovitel pozemkových úprav firma Georeal vyzván ke zpracování mapového díla (Digitální katastrální mapy) a běží čtyř měsíční lhůta na to, aby Státní pozemkový úřad vydal Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, proti kterému se již nedá odvolat. Tím bude v katastru nemovitostí evidován nový stav po pozemkových úpravách. Během těchto 4 měsíců proběhne poslední jednání sboru zástupců vlastníků, kde budou stanoveny priority realizace prvků plánu společných zařízení.

Osobně zahájení, průběh a dokončení KPÚ považuji za nejlepší počin vedení obce Drslavice vzešlého po volbách v roce 2010 a jsem přesvědčen, že vynaložené úsilí nebylo marné. Dle mého názoru je vlastnické narovnání pozemků v Drslavicích mimo jiných výhod i symbolickou tečkou za obdobím před rokem 1989, kdy vlastnické právo často bývalo degradováno a účelově zneužíváno. Jedním příkladem za všechny byla desítky let nevypořádaná asfaltová komunikace Drslavice - Prakšice, postavená možná v dobré víře a ku prospěchu, ale absolutně nerespektující vlastnické právo na pozemky, přes které procházela.  Mám velkou radost z toho, že nejenom tato, ale i další problematické záležitosti se podařilo vyřešit trpělivým vyjednáváním, a to ku všeobecnému prospěchu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mají rozhodující podíl na zdárném průběhu KPÚ : vlastníkům půdy a sboru zástupců vlastníků, zhotoviteli KPÚ firmě Georeal, Státnímu pozemkovému úřadu, zastupitelstvu obce Drslavice a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o náš společný úspěch. Odměnou by nám v budoucnu měla být postupná realizace plánu společných zařízení, která do infrastruktury extravilánu obce přinese tolik potřebné investice.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Košt burčáku a vína bude zítra od 17 hodin poslední akcí

Přidáno: 17. 9. 2015

Drslavského léta, já Vás jednak všechny srdečně zvu a také bych si dovolil Vás stručně seznámit s programem. Od 17 hodin, tedy krátce po zahájení, bude předvedena ukázka zpracování hroznů, na kterou jsou zváni kromě dospělých také děti a mládež. Všichni mohou nejenom shlédnout, ale také si sami vyzkoušet výrobu moštu s tím, že jeho ochutnání bude pro všechny zdarma. Ve stejný čas bude také zahájen prodej burčáku, který bude v nabídce po celý večer. Výroba moštu i prodej burčáku bude probíhat v suterénu budovy.

V sále Obecního domu se s příchodem večera uskuteční košt vína, na který je připraveno téměř 80 vzorků vína. Další bohaté občerstvení je zajištěno, k tanci a poslechu hraje Hradčovjanka a celá akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Vstupné je 50,- Kč. Všichni pořadatelé, kterými jsou obec Drslavice, Český zahrádkářský svaz a myslivecký spolek, se těší na setkání s Vámi při skleničce dobrého vína a kvalitního burčáku.

A já přidávám přání krásně prožitého nadcházejícího víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta

 


Velmi úspěšná a důstojná byla prezentace Drslavic na letošních

Přidáno: 13. 9. 2015

Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Víkendové počasí přímo vybízelo návštěvníky a krojované k účasti a ti svým počtem rozhodně nezklamali. K téměř třem desítkám krojovaných z Drslavic je potřebné připočítat vystupující dětičky z Mateřské školy, desítky návštěvníků z řad spoluobčanů a hasiče z místního dobrovolného sdružení, kteří tak jako v minulých letech připravovali zabijačkové speciality. U těch bych se rád ve dvou větách zastavil, vysekl jim poklonu za jejich přístup a práci a ocenil profesionalitu a pečlivost, s jakou k zajištění zabijačky každoročně přistupují. Důkazem byla nekonečná fronta u jejich stánku a slova chvály, která jsem od návštěvníků slavností poslouchal skoro na každém kroku. Slavnosti si mnoho z nich bez ochutnání speciality od našich hasičů vůbec nedovede představit, a to je ta nejlepší možná vizitka nejenom pro ně, ale i celou obec.

Velké poděkování patří samozřejmě i krojovaným, vystupujícím dětem, rodičům dětí, paní ředitelce, účastnícím se spoluobčanům, těm, kteří se podíleli na přípravě krojů .. prostě všem, kteří svou mírou starostlivosti a zájmu o obec přispěli ke zdárnému průběhu sobotního odpoledne. Pociťuji velkou radost z toho, že Drslavice i tentokrát zanechaly v Uherském Hradišti po všech stránkách ten nejlepší dojem.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie ze slavností ZDE

Fotogalerie Rostislava Pijáčka ze slavností ZDE


Předposlední akcí Drslavského léta byly zvěřinové hody

Přidáno: 5. 9. 2015

v hospodě Polyfunkčního domu a už podle názvu je každému jasné, že si na své přišli zejména milovníci dobrého jídla a lahodného moku. Po dva dny se tady vystřídalo takové množství návštěvníků, že stihli spořádat všechny připravené porce guláše, výpečků i svíčkové. A když se k tomu všemu v sobotu přidala výtečná hudební produkce v podobě skupiny MERLIN, výsledný prožitek nemohl být jiný než vynikající.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce a zejména pak provozovateli hospody panu Miroslavu Dítkovi.

Fotogalerie ze zvěřinových hodů ZDE


23

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK