Aktuálně v naší obci / strana 24

Na webových stránkách naší knihovny jsou zveřejněny

Přidáno: 3. 9. 2015

všechny texty, které byly připraveny při příležitosti akce Po stopách našich předků. Vy kteří jste se jí nezúčastnili, tak máte nyní příležitost dodatečně se s nimi seznámit po kliknutí zde. Za zpracování textů velké poděkování paní místostarostce Markétě Bučkové a za uveřejnění na stránky knihovny paní Janě Chvílové.


Rozloučení s prázdninami na Pepčíně se včera uskutečnilo

Přidáno: 30. 8. 2015

za velmi teplého počasí a nijak se nelišilo od těch předcházejících. Akci organizačně zajistily obce Drslavice, Hradčovice, Veletiny, Vlčnov a město Uherský Brod, občerstvení měl na starost pan Petr Hruboš, Na několika stanovištích byly pro děti, kterým zítra přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, připraveny úkoly, při jejichž splnění dostaly sladkou odměnu.

Děkujeme všem, kteří se organizačně podíleli na zajištění tohoto pěkného výletu do přírody.

Fotogalerie z akce ZDE


Reportáž TV Slovácko z nedělního charitativního odpoledne

Přidáno: 28. 8. 2015

Společně s radostí můžete shlédnout po kliknutí ZDE. Reportáž z Drslavic začíná v čase 3:18.

Těším se zítra na setkání s Vámi při rozloučení s prázdninami na Pepčíně !


S blížícím se termínem tradičních Slavností vína a otevřených

Přidáno: 25. 8. 2015

památek v Uherském Hradišti, které se letos konají o víkendu 12.-13.9., přinášíme několik informací týkající se programu a naší účasti zde. Tak jako každoročně se v sobotu koná průvod krojovaných účastníků a zástupci mikroregionu Dolní Poolšaví, jehož jsme členem, se do něj řadí u zimního stadionu jako třetí v pořadí - to je rozhodně dobrá zpráva, protože v loňském roce jsme byli řazeni až jako předposlední mikroregion a to mělo za následek poměrně pozdní příchod na náměstí v Uherském Hradišti. Pro krojované účastníky bude tak jako vždy připraven svozový autobus, termín odjezdu ze zastávky v Drslavicích bude upřesněn.

Z tohoto důvodu program mikroregionu Dolní Poolšaví v parku před Obchodní akademií (místo zůstává nezměněno) začíná už v 11 hodin a to vystoupením CM Vinár. Po přivítání následuje velmi pestrý program (viz níže), ve kterém od 12:10 hodin vystoupí s cca deseti minutovým pásmem děti z naší Mateřské školy. Program končí v 16 hodin. Tak jako tradičně nás v Uherském Hradišti budou zastupovat i naši hasiči se zabíjačkou, vzhledem k nově revitalizovanému prostředí parku bude jejich stan umístněn poblíž původního místa.

ZO Drslavice, ve snaze jednak přispět na údržbu krojů, finančně pomoci s refundací nákladů na dopravu a motivovat potencionální účastníky krojového průvodu z Drslavic, na svém zasedání rozhodlo vyplatit 500,- Kč každému krojovanému účastníku sobotního průvodu a 100,- Kč za každé dítě, které vystoupí v rámci pásma MŠ při prezentaci našeho mikroregionu.

Chtěl bych z tohoto místa všechny do Uherského Hradiště na Slavnosti vína pozvat, rád se s Vámi setkám buď v krojovaném průvodu, nebo jako s účastníkem nebo návštěvníkem programu mikroregionu Dolní Poolšaví. Předem děkuji, svou účastí přispějete k důstojné reprezentaci Drslavic na tomto folklorním svátku našeho regionu.

S případnými dotazy nebo upřesněními se na mě neváhejte obrátit.

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel, Váš starosta

 

 

Program prezentace Mikroregionu Dolní Poolšaví na Slavnostech vína sobota 12. září - park před obchodní akademií

 

11.00     Zahájení s CM Vinár

11.30     Vítají Vás starostové obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví  – průvodní slovo

 

11.40 – 13.35     „Děcka, poďte si hrát“  (blok dětských souborů - hry a tance dětí z Dolního Poolšaví)

11.40     DFS Veleťánek všechny složky

12.00     Podolské Frišky s dětmi + CM Vinár

12.10     MŠ Drslavice

12.20     Kunovjánek (Před naším je mostek) + CM Kunovjánek

12.25     Malý Handrláček + CM Lintavěnka

12.35     Kunovjánek (Na třešňách) + CM Kunovjánek

12.45     Handrláček + CM ZUŠ Strážnice

12.55     Děcka z Kunovic 

13.05     Popovjánek

 

13.05 – 14.30 „Tak sa u nás zpívá aj tancuje“

13.05     MPS Kunovice

13.15     Popovjan

13.25     Tetičky Kunovice

13.45     Podolští Sekáči

14.05     ŽPS Kunovice + CM Lintava

14.15     FS Lintava + CM Lintava

 

14.30 – 15.00 verbuňk Verbíři z Kunovic + CM Lintava

14.30     Radovan Siman

14.35     Petr Polách

14.45     Petr Oulehla

14.55     Petr Polách

15.00 – 16.00 Koncert DH Hradčovjanka + MS Hradčovice

16.00  Ukončení


Zpráva o činnosti Obecního úřadu Drslavice za období od 1.6.2015

Přidáno: 25. 8. 2015

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás nyní obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od zasedání ZO konaného dne 1.6.2015 do dnešního dne.

Za zmiňované období došlo ke kompletní realizaci všech tří investičních projektů, na které jsme v první polovině roku obdrželi příslib dotací, čímž jsme vyčerpali plán prací většího rozsahu pro letošní rok. Firma BONITA nám realizovala nové dětské hřiště přesně dle projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. Práce probíhaly poměrně hladce až na drobné komplikace s instalací ruských kuželek, toto se však v řádu dní podařilo vyřešit k naší spokojenosti. S pracemi výrazně pomohli zaměstnanci obce a také pan Petr Hruboš, zmiňovaným patří naše poděkování. Po dokončení prací jsem vypracoval provozní řád na základě doporučení společnosti Bonita a následně vyvěšením vstoupil v platnost. Revizi máme za povinnost provést do jednoho roku od realizace díla a nemá vliv na užívání herních prvků. Hřiště tedy od samého začátku slouží veřejnosti, zaznamenáváme zde zvýšenou koncentraci dětí místních i ze širokého okolí, což byl jeden z cílů, se kterými jsme do projektu vstupovali. Minulý týden jsme poskytovateli dotace na MMR zaslali další várku požadované dokumentace a v nejbližších týdnech očekáváme rozhodnutí o dotaci. Fakturu Bonitě uhradíme příští týden a poté se budeme snažit obdržet dotaci v co nejkratší době.

Podobná situace je i u revitalizace veřejného prostranství, dílo je z drtivé části dokončeno, zbývá podruhé odplevelit dotčené plochy a osít trávou. Fakturu dodavateli společnosti EKOTIP jsme uhradili dnes a v průběhu následujícího týdne hodláme zpracovat vyúčtování pro poskytovatele dotace Zlínský kraj. Po následné kontrole by nám měly být slíbené finanční prostředky poskytnuty. S údržbou revitalizovaných prostranství pracovníci obce tráví množství pracovního fondu, zatím se nám úspěšně podařilo eliminovat vedra z července a počátku srpna. S postupem prací mohu taktéž vyslovit v zásadě spokojenost, absolvovali jsme za přítomnosti starosty, místostarostky a pana Štěpančíka několik kontrolních dnů, na kterých jsme upřesňovali detaily vyplývající z projektové dokumentace.

Dotaci z Fondu ASEKOL jsme již obdrželi na bankovní účet obce a také jsme provedli závěrečné vyúčtování, které již bylo ze strany obchodního zástupce této společnosti odsouhlaseno.

Asi největší porce našeho letního snažení je koncentrována do organizačních příprav akcí Drslavského léta, kterých bylo k dnešnímu dni 10 a další tři nás čekají. Dosavadní průběh zatím splňuje naše předpoklady, a to jak po zmiňované organizační stránce, tak co do návštěvnosti i po ekonomické stránce. Přeje nám i počasí a tak zatím žádná z akcí nemusela být odvolána. Na celkové hodnocení je ještě brzy, plně se soustřeďujeme na dokončení celého projektu, ale soudě podle spokojených reakcí návštěvníků té či oné produkce předpokládáme, že po určitých úpravách, budeme v této podpoře kulturně společenskému a sportovnímu životu v obci pokračovat i v příštím roce. Chtěl bych ale z tohoto místa už teď poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace akcí a také Vás všechny pozvat v neděli na loučení s prázdninami na Pepčíně, o týden později na zvěřinové hody do Polyfunkčního domu a konečně 19.9. do Obecního domu na košt burčáku a vína, který pořádáme ve spolupráci s místní organizací zahrádkářů pod záštitou ministra zemědělství pana Mariána Jurečky.

V Drslavicích dne 25.8.2015 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce


Přátelská a pohodová – tak by se dala charakterizovat atmosféra

Přidáno: 23. 8. 2015

druhého ročníku akce Společně s radostí, kterou pořádáme s úmyslem podpořit a utužit partnerství mezi naší obce a panem Zimovčákem a jeho nadací Na kole dětem. Za ideálního počasí si do sportovního areálu obce našlo cestu velké množství návštěvníků a co do pestrosti nabízeného programu nemuseli rozhodně litovat. Po celé nedělní odpoledne vyhrávala skupina FAST Band pod vedením pana Stloukala, pro děti byl zdarma připraven skákací hrad a malování na obličej, pro všechny pak špekáčky a táborový oheň. Odpoledne zpestřilo velmi pěkné vystoupení dětského folklorního souboru Veleťánek a zlatým hřebem bylo vystoupení paní Martiny Trnkové, patnácti násobné mistryně ČR a trojnásobné mistryně světa v krasojízdě na kole .. při akrobatických prvcích, které předváděla, se doslova tajil dech.

Po celé odpoledne probíhal závod dětí na kole "O pohár Josefa Zimovčáka", kterého se tentokrát účastnilo 52 dětí různého věku. Vítězi jednotlivých kategorií se stali Tom Mihel, Tom Maleňák a Jan Javor, kteří si převzali poháry přímo z rukou pana Zimovčáka, všichni závodníci byli průběžně odměňováni v cíli drobným občerstvením. Odměněni byli i dva nejmladší účastníci závodu.

Protože hlavním smyslem akce byl její charitativní rozměr, veškerý výtěžek byl na závěr velmi vydařeného odpoledne předán panu Josefu Zimovčákovi. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 5.011,- Kč, sdružení Agrofest věnovalo částku 3.000,- Kč a místní Sbor dobrovolných hasičů přispěl finančním obnosem 1.500,- Kč .. dohromady tedy velmi pěkných 9.511,- Kč, moc děkujeme všem, kteří přispěli na léčku onkologicky nemocných dětí.

Velké poděkování jménem obce i pana Zimovčáka patří všem dobrovolníkům za perfektní organizaci a všem vystupujícím. Velmi si si vážíme partnerství s nadací Na kole dětem a pevně věříme, že bude zdárně pokračovat a rozvíjet se i v následujících letech.

Fotogalerie z akce ZDE


Přinášíme slíbený odkaz na reportáž TV Slovácko

Přidáno: 17. 8. 2015

z nedělní akce Po stopách našich předků .. pro přehrátí klikněte ZDE.


Starosta obce DRSLAVICE svolává veřejné zasedání zastupitelstva

Přidáno: 16. 8. 2015

 obce Drslavice, které se bude konat 

v úterý 25. srpna 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

 

Program jednání :

 

  1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 1.6.2015 – 25.8.2015
  3. Rozpočtové opatření č. 2/2015
  4. Ukončení a znovuuzavření smluv o dodávkách energií pro budovy v majetku obce Drslavice
  5. Diskuze
  6. Usnesení, závěr

 

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

 

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 17.8.2015

 

Vyvěšeno dne: 17.8.2015

Sejmuto dne: 25.8.2015


Zajištění další akce Drslavského léta s názvem Po stopách

Přidáno: 16. 8. 2015

našich předků si vzala na starost místní organizace KDU-ČSL a je potřeba říci, že se tohoto úkolu zhostila perfektně. Akci předcházela sobotní brigáda úklidu kaple, velké poděkování patří všem, kteří se jí účastnili. V neděli přesně ve 14 hodin a za hojné účasti spoluobčanů začala u kapličky slavnostní mše svatá za živé a zemřelé občany Drslavic, kterou celebroval Otec Zdeněk Gerhard Klimeš, pan farář z naší farnosti. Mezi přítomnými v průběhu mše proběhla finanční sbírka, která vynesla úctyhodných 7.028,- Kč .. tyto finanční prostředky budou věnovány na odborné očištění kříže u kapličky panem Kopčilem z Bílovic. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. Vše zdokumentovala TV Slovácko, televizní spot zveřejníme ihned, jakmile jej budeme mít k dispozici.

Po ukončení mše svaté starosta obce krátce informoval o dokončené revitalizace naší návsi a seznámil přítomné s organizací dalšího průběhu odpoledne. Většina přítomných v čele s panem farářem se poté vydala na cca 2km dlouhou pěší pouť ke křížku ve Vrhových, v průběhu které byly 3 zastávky. Na nich jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavého z historie obce i o našich významných rodácích. V cíli na poutníky čekalo občerstvení a také krásně připravené nástěnky dokreslující témata, o nichž bylo v průběhu pěšího výšlapu hovořeno.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří organizačně přispěli ke zdaru opravdu vydařeného nedělního odpoledne a také Otci Zdeňkovi za krásné slovo při mši svaté a slova duchovní podpory k přítomným v průběhu a v cíli pouti. 

Fotogalerie z akce Po stopách našich předků ZDE


25.000,– Kč dotace jsme obdrželi na bankovní účet obce od

Přidáno: 4. 8. 2015

fondu Asekol, který o této podpoře rozhodl na základě námi podané žádosti do grantového řízení.

Fondu Asekol za poskytnutí finančního příspěvku děkujeme.

Finanční prostředky byly použity na projekt Rekonstrukce panelové plochy sběrného dvora, II. etapa, dokončení, stavební práce jsou k dnešnímu dni dokončeny a v současné době pracujeme na administrativním vyúčtovaní akce.


24

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK