Aktuálně v naší obci / strana 25

První akcí projektu Drslavské léto 2015

Přidáno: 7. 6. 2015

byl v sobotu sportovně naučný výlet v části zvané Skákavec. Za horkého, typicky letního počasí se jej zúčastnila více než stovka návštěvníků, která, myslím, mohla být s organizací akce a její pestrostí spokojena. Děti postupně plnily úkoly na dvanácti stanovištích a za tuto svoji snahu byly poté odměněny. K poslechu výtečně hrála country skupina FÉNIX, děti si mohly zdarma nechat veselými motivy pomalovat obličej. Pro všechny byly připraveny zdarma špěkáčky. Poděkování patří všem, kteří se o zdar akce zasloužili.

Drslavské léto pokračuje již tento čtvrtek zastávkou pelotonu cyklotour Na kkole dětem a pak v pátek vypouštěním lampionů štestí v hospůdce U komára. Na obou akcích bude připraven skákací hrad, všichni jste srdečně zváni.

Fotogalerie z akce ZDE


Rekapitulace činnosti od 25.2.2015

Přidáno: 1. 6. 2015

Rekapitulace činnosti od 25.2.2015 do 1.6.2015

V únoru letošního roku jsme podali tři žádosti o dotace a v průběhu května jsme byli průběžně informováni, že všechny tři byly uspokojeny. Projekt revitalizace veřejných prostranství centra obce počítá s investicí 468.000,– Kč, z čehož plnou polovinu (234.000,– Kč) pokrývá dotace ze Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Zlínskému kraji za finanční podporu děkujeme, zhotovitelem prací bude společnost EKOTIP z Částkova, která zvítězila ve výběrovém řízení. Nyní jednáme o termínu realizace, práce chceme zahájit ještě v průběhu tohoto měsíce.

Druhá dotace, která byla uspokojena, byla podána na Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova s cílem vybudovat nové dětské hřiště ve sportovním areálu obce. Celková výše nákladů je stanovena na 572.693,– Kč, z toho plných 400.000,– Kč tvoří dotace. MMR děkujeme za poskytnutí finančních prostředků, kterých si vážíme o to víc, že bylo uspokojeno pouze cca 10% ze všech podaných žádostí.Zhotovitelem projektu bude společnost BONITA s.r.o., smlouvu o dílo bychom měli podepsat v nejbližších dnech, realizaci plánujeme na přelom června a července.

V plném proudu máme realizace projektu vodovodní přípojky hospůdky U komára a kabin TJ, zde nám s pracemi a vyřizováním dokumentace výrazně pomáhá pan Petr Hruboš. V červnu bychom měli také dokončit dle projektu navržené úpravy šatny a sociálního zařízení v Polyfunkčním domě. Již třetí měsíc se intenzívně zabýváme napojením na kanalizační řad Prakšice – Uherský Brod a činíme postupné kroky, které by v horizontu let směrovat k úplnému odkanalizování naší obce. Stále probíhá příprava projektů opravy opěrné zdi na Ježově, půdní vestavby v Mateřské škole a nového parkoviště za sportovním areálem obce, toto chceme mít hotovo do konce letošního roku a pak čekat na vhodný dotační titul. Znovu konstatuji, že bez dotačních peněz se obec naší velikosti, pokud chce vůbec realizovat nějaké investice, absolutně neobejde. V několika etapách proběhla v období únor až květen jednání mezi starostou obce, společností GEOREAL zajišťující u nás průběh pozemkových úprav a vlastníků pozemků. Věříme, že se nám podařilo dořešit zbývající okruh problémů a nesrovnalostí tak, aby v druhé polovině letošního roku mohly být komplexní pozemkové úpravy v Drslavicích vyhlášeny. Pokud se tak stane, osobně to budu považovat za vynikající počin a ten nejlepší vklad do obnovy extravilánu obce do budoucna. Závěrečné jednání vlastníků pozemků je naplánováno na 13.7. v Obecním domě, vystavený návrh nového členění pozemků je pak možné prohlédnout na Obecním úřadě.

Zcela novým počinem obecního úřadu je projekt kulturně společenských, sportovních a charitativních akcí, které propagujeme pod názvem Drslavské léto 2015. Jejich cílem je hodnotově a kvalitativně zlepšit kulturní život v obci, přičemž akce jsou koncipovány pro všechny věkové kategorie spoluobčanů a návštěvníků z okolí. Podařilo se nám zajistit jedenáct sponzorů a záštitu pana senátora Kunčara, kteří celkově věnovali na podporu projektu 64.000,– Kč. Velmi si tohoto vážíme, děkujeme a již nyní můžeme konstatovat, že veškeré hudební produkce finančně pokryjeme. Mediálními sponzory se staly Rádio Čas, týdeník Dobrý den s Kurýrem, televize Slovácko a reklamní agentura KVARK, prostřednictvím nich pak v těchto dnech spouštíme na naše poměry masivní kampaň na podporu projektu. Spolu se všemi spolky a sdruženími, které v obci působí pak zajišťujeme a koordinujeme organizaci jednotlivých akcí. Tou první je sportovně soutěžní odpoledne pro děti v areálu sportovně střeleckého klubu ve Skákavci, srdečně tímto zvu k účasti všechny děti, rodiče a přátele soutěží a dobré zábavy.

V Drslavicích dne 1.6.2015 zpracoval Rostislav Mihel, starosta obce


Krásné druhé místo obsadili naši hasiči

Přidáno: 24. 5. 2015

v okrskové soutěži v požárním sportu, která se letos konala ve Veletinách. Jejich výsledný čas 18,8 sekund překonalo pouze družstvo Hradčovic. Drslavice výborně reprezentovaly také děti z našeho hasičského kroužku pod vedením Dušana Hamady.

Všem hasičům z Drslavic, kteří se zapojili do soutěží i organizace děkujeme.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie k článku ZDE


Obecní úřad oznamuje občanům, že

Přidáno: 24. 5. 2015

ve středudne 27. května 2015 v době od 15.00 do 17.00 hodin se bude konat SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Žádáme proto všechny občany, aby nebezpečný odpad (baterie všeho druhu, barvy, ředidla, postřiky, zářivky, výbojky, léky, staré elektronické přístroje, chladničky, oleje, pneumatiky apod.) přivezli v uvedené době k obecnímu úřadu.

Děkujeme. Úžasný


Pozvánka na veřejné zasedání ZO

Přidáno: 21. 5. 2015

v příloze.

S přáním hezkého prožití májového víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta Mrkající


400.000,– Kč dotace obdržíme na projekt

Přidáno: 11. 5. 2015

nového dětského hřiště ve sportovním areálu obce, a to na základě naší žádosti z letošního února v Programu obnovy a rozvoje venkova vypsaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Jsme velmi rádi, že náš projekt byl vybrán z celkového počtu 1048 jako jedna ze 119 uspokojených žádostí – svědčí to mimo jiné o skutečnosti, že byl v konkurenci ostatních velmi kvalitně připraven. MMR za podporu děkujeme, projekt hodláme realizovat v co nejkratší možné době.

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


200.495,- Kč postupně inkasujeme od

Přidáno: 4. 5. 2015

sportovců za využití v právě ukončené zimní sezóně 2014/15 v hale Polyfunkčního domu. Oproti loňskému roku se příjem za srovnatelné období zvedl o 14.370,– Kč, přičemž finanční podmínky pro uživatele haly zůstaly nezměněny. Již nyní můžeme konstatovat, že ekonomika celé budovy za kalendářní rok 2015 bude podobně jako vloni výrazně zisková.

Děkujeme všem, kteří nám využíváním haly napomáhají k její trvalé urdžitelnosti. Největším finančním přispěvatelem se s částkou 27.350,– Kč stala tenisová škola Rostislava Mihela ml., k této částce je potřebné připočíst i úhradu 13.300,– Kč od rodičů dětí, které tento klub trénuje.


Přinášíme fotogalerii ze stavění májů

Přidáno: 30. 4. 2015

v naší obci, chtěl bych poděkovat všem, kteří svou účastí a pomocí příspěli k udržení této tradice. Hlavní máj ve středu obce měl letos na starost ročník 1997.

Zároveň se omlouvám za sníženou funkčnost některých modulů těchto stránek (hlášení rozhlasu atd.). Problémy jsou zapříčiněny změnou databázového rozhraní na straně serveru, jsme tedy nuceni přepsat zdrojový kód aplikace. Nyní jsme ve fázi odlaďování, nové stránky nasadíme v průběhu příštích čtrnácti dnů.

S přáním krásného prožití májového prodlouženého víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný

Fotogalerie ze stavění májů zde


70. výročí osvobození naší obce, které

Přidáno: 26. 4. 2015

připadá na dnešní den, si starosta obce připomněl na pátečním pietním aktu v Hradčovicích. Za přítomnosti našeho pana faráře, pravoslavného kněze, hradčovského pana starosty a několika dalších přítomných jsme věnovali tichou vzpomínku všem obětem druhé světové války v naší farnosti. V upomínku na toto kulaté výročí dnes také vyzlatíme pamětní desku umístněnou na budově OÚ, která nám utrpení v této nejstrašnější válce v novodobých dějinách připomíná.

Starosta obce děkuje všem spoluobčanům, kteří dnešního dne věnují tichou vzpomínku všem obětem a připomenou si tímto způsobem vítězství ve druhé světové válce.

Blog starosty obce k tématu zde


Prosba o pomoc

Přidáno: 23. 4. 2015

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi, lidé dobré vůle,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc Barunce Halodové z Polešovic.Onemocněla akutní formou leukémie a hledá vhodného dárce kostní dřeně. Barunka je 34letá maminka dvou holčiček (dvojčátek) ve věku 5 let.

Vy, kterým je 18 – 35 let a jste zdrávi, můžete být nadějí pro záchranu tohoto mladého života. Máte možnost se zapsat do registru dárců kostní dřeně, a to na transfuzní stanici uherskohradišťské nemocnice ve dnech 28. dubna od 6:00 do 7:00 h a od 11:00 do 14:00 h. V tentýž den proběhne stejná akce ve zlínské Baťově nemocnici v čase od 7:00 do 9:00 h. Další termín zápisu do registru dárců se uskuteční 19. května od 6:00 do 7:00 h opět v nemocnici v Uherském Hradišti


25

Kalendář akcí

16. 11.
Sběr železa
27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK