Aktuálně v naší obci / strana 25

Devět tříčlenných týmů se přihlásilo do včerejšího

Přidáno: 2. 8. 2015

nohejbalového turnaje O pohár starosty obce, který odstartoval úderem třinácté hodiny v místním sportovním areálu. Tradiční sportovní akce byla nově zařazená do programu Drslavského léta, vítězem turnaje se stalo družstvo KOVOS před týmy Veletiny "B" a Agrofestem. Hrálo se systémem každý s každým, a to na dva sety vždy do deseti bodů. Z vybraného startovného byly pokryty náklady na občerstvení, každý zúčastněný tým byl při závěrečném vyhodnocení turnaje odměněn cenou. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast. Poděkování patří také těm, kteří se na organizaci nohejbalového turnaje podíleli.

Fotogalerie z akce ZDE

Celkové výsledky turnaje :

1. KOVOS 13 bodů

2. Veletiny B 12 bodů

3. Agrofest 12 bodů

4. Hasiči Drslavice A 10 bodů

5. Veletiny C 10 bodů

6. Havřice 6 bodů

7. Veletiny A 4 body

8. Kakabió 3 body

9. Hasiči Drslavice B 2 body


Od víkendu 19.7. došlo ke změně místa stanovišť autobusové

Přidáno: 26. 7. 2015

zastávky Uherský Brod, kdy spoje nově odjíždí z nástupišť nového Dopravního terminálu. Rozmístění stanovišť je na webu města Uherský Brod http://eu.ub.cz/dokumenty/ZMENA-STANOVIST-ODJEZDU-AUTOBUSU-U-VLAKOVEHO-NADRAZI

Prosíme cestující, aby nevstupovali do staveniště před nádražní budovou, kde se aktuálně bourají původní stanoviště.

Nádražní budova je přístupná aktuálně pouze vstupem od kolejiště. Také je momentálně uzavřen přechod a dolní část velkých schodů. Žádáme, aby cestující dbali své osobní bezpečnosti a respektovali ohrazení staveniště a vyznačené přístupové trasy, které se budou v průběhu stavby měnit. Omlouváme se za komplikace v přístupu k nádraží.


Mysliveckou nocí pokračovalo Drslavské léto 2015

Přidáno: 19. 7. 2015

a nutno podotknout, že se jednalo o velmi vydařenou akci. Organizátorem akce bylo myslivecké sdružení Hradčovice-Drslavice, kterému patří velké poděkování. K tanci a poslechu výtečně hrála skupina HBS, která nikoho z přítomných tří stovek fanoušků rozhodně nemohla zklamat. Návštěvníci mohli ochutnat i zvěřinové speciality.

Taneční zábava končila, podobně jako dvě předcházející, úderem jedné hodiny po půlnoci (přitom hudba byla na můj pokyn ztlumena ihned po 22 hodině) a i když některým roztančeným fanouškům se tento čas zdál příliš brzký, hodláme toto pravidlo s ohledem na noční klid spoluobčanů dodržovat i nadále. Vůbec celá koncepce Drslavského léta se nám zatím jeví životaschopně, a to jak po organizační a ekonomické stránce, tak i z hlediska návštěvnosti. Nezanedbatelný je finanční efekt ze vstupného, který jde vždy ze 100% pořádajícícm spolkům : v tomto případě mysliveckému spolku, předtím místním hasičům a v případě párty show to bylo sdružení Agrofestu, které se však rozhodlo veškerý výtěžek ze vstupného věnovat na charitativní účely ve prospěch nadace pana Zimovčáka. Možnost uspořádání podobné zábavy, kdy bychom financovali hudební produkci, byla z naší strany nabídnuta i místní tělovýchovné jednotě, která ji letos nevyužila .. pevně věříme, že se tak stane v příštím roce, kdy s podobným konceptem a organizační strukturou už nyní předběžně počítáme.

Nepřímou podporou a sekundárním efektem je pak finanční zisk dvou nájemců obecních hospod : pana Petra Hruboše a pana Miroslava Dítka. Toto se snažíme vyvažovat přičemž si uvědomujeme, že se jedná o nelehký úkol. Velmi bych z tohoto místa chtěl poprosit každého, kdo dělá rychlé a unáhledné soudy o výdělku či zbohatnutí toho či onoho, aby si uvědomil, kolik práce s přípravou té které akce tito zmiňovaní pánové mají. Osobně jim oběma za vynaložené úsilí, pomoc a celkový příspěvek ke zdaru Drslavského léta děkuji. Velmi také děkuji za mnoho pozitivních ohlasů na prozatimní průběh Drslavského léta, který většinově vyjadřujete. Děkuji také všem občanům, kterým může hlasitější hudební produkce v době od 22 do 1 hodiny po půlnoci vadit, a přesto jsou tolerantní k většině, která se do sportovního areálu nebo do prostor okolí Polyfunkčnímu domu příjde bavit. Velmi si této tolerance vážím.

Jak už jsem dříve uvedl, obec Drslavice jako pořadatel všech akcí Drslavského léta neměla, nemá a ani do budoucna nebude mít žádnou ambici na projektu vydělat, ba právě naopak : zajistili jsme díky sponzorům - ještě jednou jim děkujeme - dostatečnou rezervu finančních prostředků, kterými zcela pokrýváme náklady na hudební produkce. Spolek zajišťující organizaci nemusí mít žádné obavy, že by na některé akci prodělal, protože technicky to není možné. Nechci předbíhat, na programu Drslavského léta je ještě dalších 6 akcí, ale jsem přesvědčený, že základní konstrukce projektu je vymyšlena a následně realizována solidně a po určitých organizačních změnách a upřesněních je i schopná fungovat dlouhodobě.

Těším se na setkání s Vámi třeba již na další akci, kterou je nohejbalový turnaj trojic dne 2. srpna.

S přáním příjemného startu do pracovního týdne a dětem pohodový prázdninový týden

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z akce ZDE


Tradiční hasičský výlet přilákal velké množství návštěvníků,

Přidáno: 6. 7. 2015

kteří kromě poslechu a tanci hudební produkce skupiny PREMIER mohli také sledovat dechberoucí ohňovou show. Akce byla ukončena úderem jedné hodiny po půlnoci. Poděkování patří organizátorům z řad hasičů.

Fotogalerie z akce ZDE


336.000,– Kč dotace postupně během roku vyčerpáme

Přidáno: 2. 7. 2015

od úřadu práce na dva nové pracovníky. Tito budou mít na starosti údržbu veřejné zeleně, práce v lese, úklid v obci a drobné práce při zvelebování veřejných prostranství. Úřadu práce za poskytnuté prostředky děkujeme, velmi si této spolupráce ceníme.

Pomalu dokončujeme práce na výstavbě nového dětského hřiště ve sportovním areálu, děti se na atrakce mohou těšit už v průběhu příštího týdne. Zde jsme zprovoznili i staronové světlo veřejného osvětlení, chtěl bych poděkovat panu Petrovi Hrubošovi za pomoc a zde vykonané práce.  V rámci stávajících alokovaných finančních prostředků se nám podařilo uspořit a následně získat i dva nové atraktivní prvky do areálu Mateřské školy, tyto by měly být k dispozici taktéž příští týden. 

Firma provádějící revitalizaci veřejných prostranství bude v pracích pokračovat v průběhu příštího týdne. Významně jsme pokročili i v záležitosti zhotovení studie proveditelnosti a změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, smlouva o dílo s firmou, která toto bude zpracovávat by měla být podepsána koncem příštího týdne. Od tohoto data začne plynou 12-i týdenní lhůta, ve které musí být dokumentace kompletně zpracována.

S přáním krásného letního víkendu a s pozváním na dnešní Hasičský výlet se skupinou PREMIER a ohňovou show

Rostislav Mihel, Váš starosta


Víkendovými minislavnostmi piva pokračoval program Drslavského

Přidáno: 28. 6. 2015

léta a soudě podle počtu návštěvníků je přávě tento typ akce tím pravým ořechovým. Areálem Polyfunkčního domu za oba dny prošly stovky lidí, kteří kromě mnoha druhů piv mohli také ochutnat Mirovi hamburgery nebo různé guláše. K tanci a poslechu vyhrávala živá hudba. Poděkování za organizaci patří nájemci Drslavské hospody panu Dítkovi a taktéž všem návštěvníkům, kteří na slavnosti v hojném počtu zavítali.

Fotogalerie z akce ZDE


Páteční taneční zábava ve sportovním areálu

Přidáno: 21. 6. 2015

byla ovlivněna v průběhu většiny dne deštivým a poté v noci poměrně chladným počasím. Přesto si myslím, že devadesátka lidí, která na akci dorazila, nemusela vůbec ničeho litovat a skvěle se bavila. Kapela Showband ze Zlína totiž hrála melodické písně, navíc notoricky známé, takže se musela trefit do vkusu a žánru většiny účastníků. Ohňostroj jsme vystřelili už před 22 hodinou hlavně z důvodu, že bylo přítomno množství dětí, které se na něj těšily. Poděkování za přípravu, pomoc a hlavně za skutečnost, že veškerý výtěžek ze vstupného půjde na konto nadace Na kole dětem, patří místnímu sdružení Agrofest.

Fotogalerie z akce zde


Po dvoudenním výpadku, který způsobil složitý přesun

Přidáno: 17. 6. 2015

hostingu domény drslavice.cz oznamujeme, že se nám podařilo zprovoznit všechny potřebné komponenty včetně emailových adres.

Tímto se všem uživatelům ještě jednou omlouváme za dočasné problémy, které však nebyly způsobeny naší vinou. Děkujeme za pochopení.


V pořadí třetí akcí projektu Drslavské léto

Přidáno: 17. 6. 2015

bylo vypouštění lampiónů štěstí ve sportovním areálu obce, které bylo doprovázeno živou hudbou. K dispozici byl také skákací hrad pro děti, kterého tyto hojně využívaly. Lampiony se za přítomnosti TV Slovácko a ideálního počasí hromadně vypouštěly kolem půl desáté večer. Poděkování za organizaci a hladký průběh akce patří provozovateli (nájemci) hospody U Komára.

Fotogalerie z akce ZDE

Reportáž TV Slovácko z akce ZDE


Opět po roce jsme v Drslavicích u kapličky přivítali účastníky

Přidáno: 17. 6. 2015

cyklotour Na kole dětem, charitativního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton pod vedením Josefa Zimovčáka, který do Drslavic dorazil, přijel oproti harmonogramu s nepatrným zpožděním a čítal více než stovku cyklistů včetně několika osobností, nechyběl např. pan profesor MUDr. Pavel Pafko. Po přivítání starostou a předání certifikátu Obci Drslavice přítomní cyklisté a návštěvníci akce shlédli krátký kulturní program. V něm v krojích vystoupily dětičky z Mateřské školky s pásmem písní a tanečků a poté, kdy se ujal slova moderátor Rosťa Křivan, přijeli na kolech Sněhurka a 7 trpaslíků v podání Agrofestu. Členové Agrofestu mezi sebou vybrali finanční dar, který osobně předali panu Zimovčákovi. Závěrem byli vypuštěno 10 holubů symbolizujících šťastný dojezd pelotonu až do cíle celé tour.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se organizačně na zajištění akce podíleli a také těm, kteří přišli účastníky pelotonu ke kapličce pozdravit.

Fotogalerie z akce ZDE


25

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK