Aktuálně v naší obci / strana 26

234.000,- Kč dotace obdržíme na projekt

Přidáno: 16. 4. 2015

s názvem „Revitalizace veřejné zeleně na návsi v Drslavicích“. Projekt byl doporučen radou Zlínského kraje, nyní čeká na schválení zastupitelstvem ZK a poté bychom měli obdržet patřičné rozhodnutí. Zhotovitelskou firmou, která vyhrála výběrové řízení, bude EKOTIP z Částkova a budeme se s ní snažit domluvit s ní co možná nejbližší termín realizace. Úpravy se týkají středu obce a byly popsány v dřívější novince. Zlínskému kraji za podporu děkujeme.

V průběhu týdne jsme věnovali pracem na dodělávkách v zahradě Mateřské školy a také opravujeme plotek na dětském hřišti u tenisových kurtů.

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel, Váš starosta


Upozornění Policie České republiky

Přidáno: 10. 4. 2015


"POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE OBČANY, ŽE BYL ZAZNAMENÁN NÁPAD TRESTNÉ ČINNOSTIA TO VLOUPÁNÍ DO RODINNÝCH DOMŮ, KE KTERÝM DOCHÁZÍ ZEJMÉNA V RANNÍCH A DOPOLEDNÍCH HODINÁCH.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, ŽÁDÁ OBČANY, KTEŘÍ ZAZNAMENAJÍ VÝSKYT PODEZŘELÝCH VOZIDEL:

zn. AUDI, A6, ČERNÉ BARVY, TMAVÁ SKLA, SLOVENSKÁ REGISTRAČNÍ ZNAČKA, ZAČÍNAJÍCÍ PÍSMENY HC (HLOHOVEC)

nebo

zn. SEAT LEON, MODRO-ZELENÉ BARVY, SLOVENSKÁ REGISTRAČNÍ ZNAČKA, ZAČÍNAJÍCÍ PÍSMENY HC (HLOHOVEC)
PŘÍPADNĚ JINÉ PODEZŘELÉ VOZIDLO OPATŘENÉ REGISTRAČNÍ ZNAČKOU SLOVENSKA,ABY IHNED KONTAKTOVALI LINKU 158 . JEDNÁ SE O PACHATELE TĚCHTO VLOUPÁNÍ !!! "


Děkuji za spolupráci.

nprap. Bc. Tomáš Tvrdoň, vrchní inspektor OOP Uherský Brod


1200 stromků lípy jsme v uplynulém

Přidáno: 5. 4. 2015

týdnu vysázeli v obecním lese, a to za vydatné pomoci místního mysliveckého spolku - chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se brigády zúčastnili a také panu Martincovi, lesnímu hospodáři, za odbornou pomoc. V příštích týdnech pak adminitrativně dořešíme se Zlínským krajem dotační prostředky, které nám kraj na tento pěstební zásah poskytne, a dokončíme práce spojené s nátěrem stromků a instalací pachových zábran v této lokalitě.

Na základě infomací z našeho farního úřadu sděluji, že tento čtvrtek 9.4.2015 se uskuteční bohoslužba v kostele Všech Svatých v Hradčovicích, která bude od 18 hodin sloužena za živé a zemřelé občany z Drslavic. Vyzývám tímto k co nejhojnější účasti na mši svaté, předem děkuji.

S přáním krásně a v pokoji prožitého Velikonočního pondělí

Rostislav Mihel, Váš starosta

Veselé Velikonoce !


Zumba v Drslavicích - pozvánka

Přidáno: 29. 3. 2015

Zumba v Drslavicích

Kde: Obecní dům
Kdy: duben – 1.4. (začátek v 18 hodin), 15.4., 20.4. a 29.4
květen -4.5., 13.5., 18.5. a 27.5.
Sebou: sportovní oblečení a obuv, láhev pití
Vstupné: dobrovolné
Předcvičuje: Bára Šobáňová


Knihovna v Drslavicích se letos poprvé

Přidáno: 29. 3. 2015

připojila k celostátní akci „Noc s Andersenem“ a v pátek večer se v ní sešly děti z mateřské školy a školní družiny i se svými učitelkami. Společně si povídali o pohádkách a pohádkových postavách a navštívil je i skutečný pan Andersen, který všem vyprávěl o svém dětství. Děti mu na oplátku řekly krásnou básničku a potom vyráběly z látek, vlny i papíru „císařovy nové šaty“. Pro nejmenší děti pak přišli rodiče a ty větší se statečně vypravily do tmavého sklepa, našly ztracenou paní ředitelku i velký poklad.V kuchyňce si spolu s učitelkami uvařily „dánské jídlo“, protáhly se v sále a v knihovně se uložily ke spánku do svých spacáků. Ráno všichni posnídali čaj a buchty, které napekly hodní rodiče. V 8 hodin si pak spokojené spáče vyzvedli rodiče.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci vydařené akce podíleli.

Fotografie z „Noci s Andersenem“ na www stránkách knihovny


Včerejší neděle byla prozářena písněmi

Přidáno: 22. 3. 2015

dětí, které rok co rok vždy o smrtné neděli již po celá desetiletí vyráží na obchůzku do všech koutů obce. Slavnost začíná průvodem od horního křížku, kterého se letos zúčastnilo více než 30 děvčat. Pod bedlivým dozorem tří paniček za sice větrného, ale jinak přijatelného počasí, obešly zpívajíce „Neseme, neseme nové Letéčko ..“ celou dědinu, aby se poté rozeběhly spolu s čekajícími chlapci po jednotlivých domech.

Poděkování patří všem rodičům a pradodičům, kteří své děti pomohli do krojů ustrojit a samozřejmě také všem občanům, kteří přivítáním a drobným dárkem chlapce a děvčata u svého domu odměnili.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z nošení Letéčka a Marka ZDE


Nižší účast návštěvníků včerejšího

Přidáno: 21. 3. 2015

koštu slivovice v Obecním domě zapříčinilo nejenom krásné jarní počasí, ale pravděpodobně také nešťastné události předcházející noci, kdy při požáru svého rodinného domku tragicky zahynul náš spoluobčan, kamarád .. Plačící. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem složkám integrovaného záchranného systému, které včasným zásahem zabránily ještě daleko větší tragédii. Vyzdvihnout chci především úsilí a nasazení místní zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, která významně pomáhala při hašení požáru a poté až do ranních hodin monitorovala situaci na místě neštěstí a setrvala zde až do příjezdu vyšetřovatelů. Velmi si vážím této práce ve veřejném zájmu, všem příbuzným zesnulého pak vyslovuji jménem Obce Drslavice hlubokou soustrast.

Samotný košt v sobotu odpoledne doprovázela ochutnávka zabíjačkových specialit, vzorků slivovice a letních kvasů a také hudební produkce Komenských heligonkářů. Starosta SDH Drslavice poté vyhlásil výsledky degustace (proběhla minulý týden a informujeme o ní v předchozí novince), vítězem kategorie slivovic se stal pan Karel Hanák z Drslavic a v kategorii letních kvasů pan Šipka z Jarošova. Za vzornou organizaci akce děkuji aktivním členům SDH Drslavice.

Vítězům koštu blahopřeji a všem spoluobčanům přeji krásné prožití sváteční neděle, kdy nám snad neštěstím ovlivněnou chmurnou náladu odpoledne trošku vylepší písně dětí při nošení Letéčka a Marka.

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z koštu slivovice ZDE


Starosta obce Drslavice svolává

Přidáno: 19. 3. 2015

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat v pondělí 30. března 2015 v 17:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení

3. Projednání nového vlastnického uspořádání LV 10001 v rámci KPÚ kú Drslavice

4. Změna názvu svazku na „Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí“

5. Nominace zástupce obce do orgánu Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí

6. Projednání dokumentů Mikroregionu Dolní Poolšaví:Závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2014 a související dokumenty (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výsledovka), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí, za rok 2014, Rozpočtový výhled Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí na období 2016 – 2018, Rozpočet mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí na rok 2015

7. Diskuze

8. Závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 20.3.2015

Vyvěšeno dne: 20.3.2015


Rádi tlumočíme poděkování

Přidáno: 19. 3. 2015

oblastní charity všem spoluobčanům, kteří přispěli tento týden na potravinovou sbírku potřebným. Zároveň přeji krásný, skorojarní víkend a těším se na setkání buď na zítřejším koštu slivovice nebo v neděli při příležitosti nošení Letéčka a Marka.

Rostislav Mihel, Váš starosta

Vážení zastupitelé obcí,

děkuji za spolupráci při Postní potravinové sbírce. V našem děkanátu se vybralo 660 Kg potravin určených na pomoc lidem v nouzi!

Vyřiďte prosím díky i vašim občanům.

Mějte pokojné dny.

Ing. František Bílek, Ph.D.
zástupce ředitele pro PR,
přímou pomoc a spirituální oblast


93 vzorků slivovice a 24 vzorků letního

Přidáno: 15. 3. 2015

kvasu se letos sešlo organizátorům z SDH Drslavice k posouzení. Výsledky degustace, která minulý týden proběhla v suterénu Obecního domu se dozvíme tuto sobotu na VIII. ročníku koštu slivovice od 15 hodin, kdy akce začíná. Ten bude spojený s ochutnávkou zabíjačkových specialit a hudební produkcí Komenských heligonkářů .. pořadatelé srdečně zvou všechny k účasti.

Fotogalerie z degustace slivovice ZDE


26

Kalendář akcí

27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK