Aktuálně v naší obci / strana 27

70. výročí osvobození naší obce, které

Přidáno: 26. 4. 2015

připadá na dnešní den, si starosta obce připomněl na pátečním pietním aktu v Hradčovicích. Za přítomnosti našeho pana faráře, pravoslavného kněze, hradčovského pana starosty a několika dalších přítomných jsme věnovali tichou vzpomínku všem obětem druhé světové války v naší farnosti. V upomínku na toto kulaté výročí dnes také vyzlatíme pamětní desku umístněnou na budově OÚ, která nám utrpení v této nejstrašnější válce v novodobých dějinách připomíná.

Starosta obce děkuje všem spoluobčanům, kteří dnešního dne věnují tichou vzpomínku všem obětem a připomenou si tímto způsobem vítězství ve druhé světové válce.

Blog starosty obce k tématu zde


Prosba o pomoc

Přidáno: 23. 4. 2015

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi, lidé dobré vůle,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc Barunce Halodové z Polešovic.Onemocněla akutní formou leukémie a hledá vhodného dárce kostní dřeně. Barunka je 34letá maminka dvou holčiček (dvojčátek) ve věku 5 let.

Vy, kterým je 18 – 35 let a jste zdrávi, můžete být nadějí pro záchranu tohoto mladého života. Máte možnost se zapsat do registru dárců kostní dřeně, a to na transfuzní stanici uherskohradišťské nemocnice ve dnech 28. dubna od 6:00 do 7:00 h a od 11:00 do 14:00 h. V tentýž den proběhne stejná akce ve zlínské Baťově nemocnici v čase od 7:00 do 9:00 h. Další termín zápisu do registru dárců se uskuteční 19. května od 6:00 do 7:00 h opět v nemocnici v Uherském Hradišti


234.000,- Kč dotace obdržíme na projekt

Přidáno: 16. 4. 2015

s názvem „Revitalizace veřejné zeleně na návsi v Drslavicích“. Projekt byl doporučen radou Zlínského kraje, nyní čeká na schválení zastupitelstvem ZK a poté bychom měli obdržet patřičné rozhodnutí. Zhotovitelskou firmou, která vyhrála výběrové řízení, bude EKOTIP z Částkova a budeme se s ní snažit domluvit s ní co možná nejbližší termín realizace. Úpravy se týkají středu obce a byly popsány v dřívější novince. Zlínskému kraji za podporu děkujeme.

V průběhu týdne jsme věnovali pracem na dodělávkách v zahradě Mateřské školy a také opravujeme plotek na dětském hřišti u tenisových kurtů.

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel, Váš starosta


Upozornění Policie České republiky

Přidáno: 10. 4. 2015


"POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE OBČANY, ŽE BYL ZAZNAMENÁN NÁPAD TRESTNÉ ČINNOSTIA TO VLOUPÁNÍ DO RODINNÝCH DOMŮ, KE KTERÝM DOCHÁZÍ ZEJMÉNA V RANNÍCH A DOPOLEDNÍCH HODINÁCH.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, ŽÁDÁ OBČANY, KTEŘÍ ZAZNAMENAJÍ VÝSKYT PODEZŘELÝCH VOZIDEL:

zn. AUDI, A6, ČERNÉ BARVY, TMAVÁ SKLA, SLOVENSKÁ REGISTRAČNÍ ZNAČKA, ZAČÍNAJÍCÍ PÍSMENY HC (HLOHOVEC)

nebo

zn. SEAT LEON, MODRO-ZELENÉ BARVY, SLOVENSKÁ REGISTRAČNÍ ZNAČKA, ZAČÍNAJÍCÍ PÍSMENY HC (HLOHOVEC)
PŘÍPADNĚ JINÉ PODEZŘELÉ VOZIDLO OPATŘENÉ REGISTRAČNÍ ZNAČKOU SLOVENSKA,ABY IHNED KONTAKTOVALI LINKU 158 . JEDNÁ SE O PACHATELE TĚCHTO VLOUPÁNÍ !!! "


Děkuji za spolupráci.

nprap. Bc. Tomáš Tvrdoň, vrchní inspektor OOP Uherský Brod


1200 stromků lípy jsme v uplynulém

Přidáno: 5. 4. 2015

týdnu vysázeli v obecním lese, a to za vydatné pomoci místního mysliveckého spolku - chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se brigády zúčastnili a také panu Martincovi, lesnímu hospodáři, za odbornou pomoc. V příštích týdnech pak adminitrativně dořešíme se Zlínským krajem dotační prostředky, které nám kraj na tento pěstební zásah poskytne, a dokončíme práce spojené s nátěrem stromků a instalací pachových zábran v této lokalitě.

Na základě infomací z našeho farního úřadu sděluji, že tento čtvrtek 9.4.2015 se uskuteční bohoslužba v kostele Všech Svatých v Hradčovicích, která bude od 18 hodin sloužena za živé a zemřelé občany z Drslavic. Vyzývám tímto k co nejhojnější účasti na mši svaté, předem děkuji.

S přáním krásně a v pokoji prožitého Velikonočního pondělí

Rostislav Mihel, Váš starosta

Veselé Velikonoce !


Zumba v Drslavicích - pozvánka

Přidáno: 29. 3. 2015

Zumba v Drslavicích

Kde: Obecní dům
Kdy: duben – 1.4. (začátek v 18 hodin), 15.4., 20.4. a 29.4
květen -4.5., 13.5., 18.5. a 27.5.
Sebou: sportovní oblečení a obuv, láhev pití
Vstupné: dobrovolné
Předcvičuje: Bára Šobáňová


Knihovna v Drslavicích se letos poprvé

Přidáno: 29. 3. 2015

připojila k celostátní akci „Noc s Andersenem“ a v pátek večer se v ní sešly děti z mateřské školy a školní družiny i se svými učitelkami. Společně si povídali o pohádkách a pohádkových postavách a navštívil je i skutečný pan Andersen, který všem vyprávěl o svém dětství. Děti mu na oplátku řekly krásnou básničku a potom vyráběly z látek, vlny i papíru „císařovy nové šaty“. Pro nejmenší děti pak přišli rodiče a ty větší se statečně vypravily do tmavého sklepa, našly ztracenou paní ředitelku i velký poklad.V kuchyňce si spolu s učitelkami uvařily „dánské jídlo“, protáhly se v sále a v knihovně se uložily ke spánku do svých spacáků. Ráno všichni posnídali čaj a buchty, které napekly hodní rodiče. V 8 hodin si pak spokojené spáče vyzvedli rodiče.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci vydařené akce podíleli.

Fotografie z „Noci s Andersenem“ na www stránkách knihovny


Včerejší neděle byla prozářena písněmi

Přidáno: 22. 3. 2015

dětí, které rok co rok vždy o smrtné neděli již po celá desetiletí vyráží na obchůzku do všech koutů obce. Slavnost začíná průvodem od horního křížku, kterého se letos zúčastnilo více než 30 děvčat. Pod bedlivým dozorem tří paniček za sice větrného, ale jinak přijatelného počasí, obešly zpívajíce „Neseme, neseme nové Letéčko ..“ celou dědinu, aby se poté rozeběhly spolu s čekajícími chlapci po jednotlivých domech.

Poděkování patří všem rodičům a pradodičům, kteří své děti pomohli do krojů ustrojit a samozřejmě také všem občanům, kteří přivítáním a drobným dárkem chlapce a děvčata u svého domu odměnili.

S přáním úspěšného vstupu do nového pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z nošení Letéčka a Marka ZDE


Nižší účast návštěvníků včerejšího

Přidáno: 21. 3. 2015

koštu slivovice v Obecním domě zapříčinilo nejenom krásné jarní počasí, ale pravděpodobně také nešťastné události předcházející noci, kdy při požáru svého rodinného domku tragicky zahynul náš spoluobčan, kamarád .. Plačící. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem složkám integrovaného záchranného systému, které včasným zásahem zabránily ještě daleko větší tragédii. Vyzdvihnout chci především úsilí a nasazení místní zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů, která významně pomáhala při hašení požáru a poté až do ranních hodin monitorovala situaci na místě neštěstí a setrvala zde až do příjezdu vyšetřovatelů. Velmi si vážím této práce ve veřejném zájmu, všem příbuzným zesnulého pak vyslovuji jménem Obce Drslavice hlubokou soustrast.

Samotný košt v sobotu odpoledne doprovázela ochutnávka zabíjačkových specialit, vzorků slivovice a letních kvasů a také hudební produkce Komenských heligonkářů. Starosta SDH Drslavice poté vyhlásil výsledky degustace (proběhla minulý týden a informujeme o ní v předchozí novince), vítězem kategorie slivovic se stal pan Karel Hanák z Drslavic a v kategorii letních kvasů pan Šipka z Jarošova. Za vzornou organizaci akce děkuji aktivním členům SDH Drslavice.

Vítězům koštu blahopřeji a všem spoluobčanům přeji krásné prožití sváteční neděle, kdy nám snad neštěstím ovlivněnou chmurnou náladu odpoledne trošku vylepší písně dětí při nošení Letéčka a Marka.

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z koštu slivovice ZDE


Starosta obce Drslavice svolává

Přidáno: 19. 3. 2015

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat v pondělí 30. března 2015 v 17:30 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení

3. Projednání nového vlastnického uspořádání LV 10001 v rámci KPÚ kú Drslavice

4. Změna názvu svazku na „Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí“

5. Nominace zástupce obce do orgánu Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí

6. Projednání dokumentů Mikroregionu Dolní Poolšaví:Závěrečný účet Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2014 a související dokumenty (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výsledovka), Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí, za rok 2014, Rozpočtový výhled Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí na období 2016 – 2018, Rozpočet mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí na rok 2015

7. Diskuze

8. Závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 20.3.2015

Vyvěšeno dne: 20.3.2015


27

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK