Aktuálně v naší obci / strana 28

Komplexní pozemkové úpravy v naší

Přidáno: 1. 2. 2015

obci vstupují zítřejším dnem do další fáze a tou je projednání první varianty návrhu nového uspořádání pozemků. Za tímto účelem každý vlastník dostal pozvánku na příslušné jednání, které budou probíhat na Obecním domě (bývalá škola) ve dnech úterý a středa 3.-4.2. v době od 9:00 – 18:00 a ve čtvrtek 5.2. v době od 9:00 do 16:00 hodin. Pokud Vám termíny nevyhovují, je možné se obrátit přímo na zpracovatelskou firmu GEOREAL Plzeň, konkrétně na pana Ing. Ivana Macho, tel. 373733545, email david.macho@ge­oreal.cz. Můžete také zplnomocnit jinou osobu k tomu, aby Vás na tomto jednání zastupovala.

Účast na tomto jednání je velmi důležitá, proto všem vlastníkům pozemků doporučujeme, aby se ho pokud možno osobně a ve výše uvedeném termínu zúčastnili.

Rostislav Mihel, starosta obce


V těchto týdnech usilovně pracujeme

Přidáno: 30. 1. 2015

na dokumentaci potřebné k podání dvou žádostí o dotace. Oproti minulým rokům se zvýšila administrativní náročnost a podmínky vypsaných dotačních titulů a tak není jasné, zda se nám podaří přichystat do stavu, kdy bude možné žádosti odeslat .. vše je přitom potřebné vyřídit zhruba do poloviny února.

Pokud se to podaří, první žádost poputuje na Zlínský kraj, který letos vypsal Podprogram na podporu a obnovu venkova mimo jiné na komplexní obnovu veřejného prostranství. V rámci něho zpracováváme projekt na revitalizaci veřejné zeleně u kapličky, přilehlé meze nad malým dětským hřištěm a vedlejší parcely přes místní komunikaci ležící nad novým stanovištěm kontejnerů pro tříděný odpad. Projekt je zaměřen jednak na novou výsadbu dřevin a keřů – akcent zde klademe na zachování typicky venkovského rázu středu obce, a také na obnovu a zkapacitnění odpočinkových zón v této lokalitě. Podrobný rozpočet akce budeme mít k dispozici v průběhu příštího týdne.

Další dotační peníze se pokusíme získat z Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterého jsme úspěšně čerpali i v loňském roce. Připravujeme projekt na nové dětské hřiště pro větší děti v prostoru sportovního areálu obce vedle asfaltové plochy pro nohejbal. Celkové náklady nepřevýší 570.000,– Kč, žádat budeme o 400.000,– Kč. I letos ale očekáváme obrovský převis poptávky podobných projektů.

Obecně vzato dotační možnosti jsou nyní velmi omezené, protože se dosud nepodařily definitivně nastavit a tudíž ani nastartovat podmínky nového čerpání z fondů EU pro nové období let 2014 – 2020. Zatím to vypadá, že reálné možnosti čerpání těchto peněz bude spíše v rámci mikroregionů a sdružení obcí než jednotlivých obcí jako takových. Vše by mělo být jasné až letos na podzim, první peníze by mohly jít čerpat v příštím roce. Vývoj ohledně eventuelních možností sledujeme.

Krásný zbytek typicky zimního víkendu přeje

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


Po zhruba tříleté odmlce jsme

Přidáno: 25. 1. 2015

přihlásili webové stránky Drslavic do každoročně pořádané soutěže Zlatý erb. Neděláme si sice příliš velké ambice, přesto nás zajímá, jak si v hodnocení nezávislými odborníky v konkurenci jiných měst a obcí stojíme. Jistě jste v posledních týdnech zaznamenali grafické i obsahové změny – ty vzhledem k časové náročnosti na jejich implementaci nejsou ještě úpně dokončeny, přesto uvidíme, do jaké míry bude mít faktor modernizace stránek vliv na celkové hodnocení v rámci obcí Zlínského kraje.

Pokud by jste chtěli naše stránky podpořit, můžete tak učinit po kliknutí zde. Předem děkujeme za Vaši podporu.


Po všech stránkách vydařený turnaj

Přidáno: 25. 1. 2015

fotbalových přípravek se odehrál v sobotu v hale Polyfunkčního domu, resp. v celé budově, protože i jeho ostatní prostory sloužily jako zázemí pro jednotlivé týmy. Těch bylo celkově sedm z blízkého i vzdálenějšího okolí a hrálo se systémem každý s každým vždy 10 minut. Každý zápas se vyznačoval nejen fotbalovým umem a  bojovností, ale i početnou diváckou kulisou příznivců fotbalu, kteří si k nám do Polyfunkčního domu našli cestu. Fotbalisté, trenéři i diváci se souběžně mohli občerstvit v hospodě, která byla po celou dobu akce nekuřáckým prostorem a kde její provozovatel nachystal několik typů jídel.

V turnaji zvítězil tým z Hradčovic před chlapci z Prakšic-Pašovic a Bánova. Nejlepším střelcem turnaje se stal Matin Pišoja s taktéž z Hradčovic 13-ti brankami, nejlepším brankářem Tadeáš Chovánek z Drslavic.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na organizaci velmi vydařené akce podíleli, zejména pak panu Romanu Maleňákovi, který měl na ní hlavní podíl.

Fotogalerie z turnaje ZDE


Pozvánka na fitness zumbu a taneční

Přidáno: 13. 1. 2015

kickbox do Drslavic.

Přijďte si zacvičit, zatančit si a pobavit se

Fitness zumba a taneční kickbox

Kdy: v sobotu 24. 1. 2015 v 16:00
Kde: v Obecním domě v Drslavicích
Sebou: vhodnou obuv, láhev pití, dobrou náladu

Lektorka: Marina Cabová
Vstupné: 50,– Kč


Rekordních 24.000,- Kč věnovali štědří

Přidáno: 10. 1. 2015

Tříkráloví koledníci 2015

dárci z Drslavic do pokladniček koledníků tradiční Tříkrálové sbírky. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Děkujeme všem, kteří letošní sbírku organizačně zajistili, malým koledníkům a hlavně všem spoluobčanům, kteří na dobročinné účely přispěli.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Hned dva plesy v jednom víkendu (akt.)

Přidáno: 10. 1. 2015

proběhly v naší farnosti a rázně tak byla v prvním možném povánočním termínu odstartována plesová sezóna. Nejdříve hasičský ples v místním Obecním domě provázela uvolněná atmosféra umocněná skvělou hudební produkcí skupiny Lálija. Podařilo se zajistit opravdu bohatou tombolu, jejíž losování tak jak už bývá pravidlem nepostrádalo humorné vstupy moderátora Usmívající se.

Zahájení sobotního, tentokrát farního plesu v hradčovském sále patřilo laskavému a také vtipnému slovu pana faráře. Po něm se rozproudila pravá plesová atmosféra za doprovodu výtečné dechové hudby Hradčovjanka. Losování proběhlo po půlnoci ve svižném tempu a 96 cen tak našlo rychle své nové majitele. Ples svou návštěvou poctil také pan senátor Patrik Kunčar.

Organizátoři obou plesů děkují všem dárcům do tomboly a také návštěvníkům, kteří je svou účastí podpořili.

Fotogalerie z plesů ZDE

Fotogalerie z farního plesu ZDE

Farní ples objektivem Dobrého dne s Kurýrem


Připravujeme turnaj přípravek v kopané

Přidáno: 8. 1. 2015

„O pohár starosty obce Drslavice“, který se uskuteční v sobotu 24. ledna 2015 v době od 8:30 do 13:30 v hale Polyfunkčního domu v Drslavicích. Máme předběžně přislíbenu účast sedmi týmů, kromě domácích se představí i chlapci z Újezdce, Havřic, Prakšic a dalších obcí. Kdo z fanoušků fotbalu by měl zájem, může se na malé fotbalisty přijít podívat.

S přáním krásného plesového a tříkrálového víkendu

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


Pozvánka na víkendové plesy

Přidáno: 5. 1. 2015

Sbor dobrovolných hasičů Drslavice srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se uskuteční tento pátek 9. ledna 2015 od 19:30 minut. K tanci a poslechu hraje skupina „Lália“. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

Farníci z Hradčovic a ze Lhotky všechny srdečně zvou na XV. farní ples, který se bude konat v sobotu 10. ledna 2015 ve velkém sále OÚ v Hradčovicích. Začátek plesu je v 19:30 hodin, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Hradčovjanka. Bohatá tombola a občerstvení. Vstupenky v ceně 80,– Kč i sponzorské vstupenky možno zakoupit na OÚ v Drslavicích. Zároveň zde můžete přinést i sponzorské dary do tomboly, předem děkujeme.


S Novým rokem přistupujeme k rozsáhlejší

Přidáno: 1. 1. 2015

restrukturalizaci těchto stránek. Cílem je další zjednodušení, logické zpřehlednění a zpřesnění informací v levém i pravém menu. Celkový design i grafika zůstanou stejné, zásadní změnou projde hlavička a střed hlavní stránky a také užší propojení na facebookové stránky obce – tento update provedeme v průběhu ledna a bude patrný na první pohled Úžasný.

PŘEJI VÁM HEZKÝ VÍKEND A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE 2015 !

Rostislav Mihel, Váš starosta


28

Kalendář akcí

16. 11.
Sběr železa
27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK