Aktuálně v naší obci / strana 3

Loučení s prázdninami na Pepčíně

Přidáno: 4. 9. 2019 Autor: Rostislav Mihel

Letošní loučení s prázninami se za krásného letního počasí uskutečnilo v neděli 1.9. na místě kde stával zámeček Pepčín. Pro návštěvníky byl připraven táborák, zábavu dětem tradičně zajistil DDM z Uherského Brodu. Velmi příjemnou atmosféru setkání umocňovalo upravené revitalizované prostranství, které se narozdíl od loňského roku již zazelenalo v plné parádě. Děkuji všem kolegům starostům z okolních obcí za pomoc s organizací akce, zvláštní poděkování pak panu Petrovi Hrubošovi a panu Martinovi Hrubošovi za zajištění občerstvení. 

Fotogalerie Rostislava Pijáčka ze setkání ZDE


40. výročí otevření MŠ Drslavice

Přidáno: 4. 9. 2019 Autor: Rostislav Mihel

Minulou sobotu se za krásného letního počasí konala událost 40. výročí otevření naší mateřské školky. Slavnostního oběda při této příležitosti se zúčastnila třicítka pozvaných vzácných hostů, kteří zavzpomínali na své zážitky z doby, kdy pro školku vykonali mnoho dobré práce - za toto jim mimo jiné poděkoval v úvodním slově starosta obce i paní ředitelka MŠ. Samotný kulturně společenský program cílený převážně na děti začal krátce po patnácté hodině přivítáním a poté vystoupením kouzelníka Hadaše, při kterém se děti výtečně zabavily. Odpoledne zpestřil i příjezd 20 metrů vysoké plošiny, ze které měli návštěvníci možnost shlédnout široké okolí školky, a také leteckého modelářského klubu z Kunovic. Všichni si mohli také prohlédnout každé zákoutí budovy školky včetně nově generálně zrekonstruované kuchyně nákladem cca 450 tisíc Kč, kdy investorem byla Obec Drslavice, v jejímž majetku se objekt nachází. V podvečer si mohly děti zaskotačit na dětské diskotéce, celá podle našeho názoru velmi vydařená akce byla zakončena ohňostrojem. Každý návštěvník dostal v upomínku drobný dárek, děti pak kupony na zmrzlinu, limonádu a párek v rohlíku zdarma.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě akce, velmi si Vaší součinnosti vážíme. Školce pak přejeme další generace šťastných dětí, paní ředitelce a všem zaměstnancům děkujeme za jejich práci a do dalších let přejeme hodně sil a elánu.

Fotogalerie z odpoledne ZDE


Organizační pokyny účastníky Slavností vína 2019

Přidáno: 30. 8. 2019

Odjezd autobusu v sobotu 7.9. pro krojované účastníky z Drslavic je v 8:00 z autobusové zastávky, konečné stanoviště je na rozcestí u Božích muk v Mařaticích z důvodu, že dochází ke změně - nově se řadíme v ulici VINOHRADSKÁ !! Pro ty krojované z Drslavic, kteří se chtějí zúčastnit průvodu a dopraví se jinak než svozovým autobusem, je sraz v 8:45 právě v ulici Vinohradská.

Náš mikroregion Dolní Poolšaví je řazen jako druhý hned za Uherským Hradištěm, obec Drslavice je pak v rámci mikroregionu řazena jako poslední. V průvodu je zakázáno nosit PET láhve, prosím o dodržení tohoto nařízení pořadatele slavností. Nově každý krojovaný účastník z Drslavic obdrží od starosty dva kupony - jeden na zabijačku nebo guláš a druhou na limonádu nebo pivo, které se budou čerpat v parku před Obchodní akademií u našich hasičů. Předběžně počítáme jako každoročně s příspěvkem 500,- Kč za každého krojového účastníka z Drslavic, který bude splatný v kanceláři OÚ po 24.9., kdy o tomto rozhodne zastupitelstvo obce.

Program mikroregionu Dolní Poolšaví začíná v parku před Obchodní akademií ve 12:30 je přivítáním starostů obcí mikroregionu .. s celým programem se můžete seznámit níže. Ten končí v 16 hodin, poté odjezd autobusu směr Drslavice. Tak jako každoročně i letos budou naši hasiči podávat zabíjačkové speciality.

Chtěl bych závěrem znovu požádat o Vaši účast v krojovém průvodě tak, aby prezentace naší obce byla co nejdůstojnější. Vás ostatní spoluobčany pak prosím o účast na tomto jedinečném svátku folkloru a vína, podpořte svým zastoupením Drslavice. Rád se s Vámi setkám v parku u Obchodní akademie při prezentaci našeho mikroregionu.

Předem děkuji, v případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S přáním hezkého letního víkendu Rostislav Mihel, Váš starosta

 

Program v parku před Obchodní akademií :

12.30 – 12:45     Zpívejte s Dolním Poolšavím

přivítání starostek a starostů obcí z Dolního Poolšaví

- ŽPS z Kunovic

 

12.45 – 13.50  „Děcka z Dolního Poolšaví“ 

12.45   Podolské Frišky (Povedal mi jeden chlapec) s dětmi ( Z našeho humna ) CM Čardáš

12:55   Věneček, CM Mladá Lintava  (,, Hajho husy '')

13.00   Malý Handrláček, CM Mladá Lintava (Co dělá Kača, tanec Hucká sedlcká)

13.10   Děcka z Kunovic, CM ZUŠ Strážnice

13.20   TS Popovjánek (Pásmo "Cestů do Hradišťa")

13.30   Kunovjánek, ("Trnaveček" ) CM Čarapa

13.40   DFS Veleťánek, CM Litera (U potoka u vodenky)

 

13.50 – 15.00 „Tak sa zpívá aj tancuje v Dolním Poolšaví“

13.50  Tetičky z Kunovic

14.00  Mužský sbor z Kunovic  (O víně a o Kunovicích)

14.10  FS Popovjan (Pásmo  „byliny, sečení a Zalesí“.)

14.20   MPS Hradčovice

14.30   FS Lintava, CM Lintava

14.40   Folklorní soubor písní a tanců HANDRLÁK, CM Čarapa

 

15.00 – 16.00 „ Škola lidových tanců“  -  Folklorní soubor písní a tanců HANDRLÁK, CM Čarapa

16.00   Ukončení


Spouštíme nový web www.drslavice.cz

Přidáno: 30. 8. 2019

Od dnešního dne spouštíme novou verzi webových stránek obce. V průběhu následujících dnů poběží stránky v testovacím režimu, aby se mohly odstranit případné nedostatky. Děkujeme za pochopení


Oslavy 40. výročí otevření Mateřské školy

Přidáno: 29. 8. 2019

Nedělní slavnostní mše svatá u příležitosti požehnání opravené kapli

Přidáno: 28. 8. 2019

a nového hasičského vozu se konala za dusného, avšak naštěstí ne deštivého počasí. Mši sloužil pan uherskobrodský děkan Svatopluk Pavlica spolu s panem farářem naší farnosti Vojtěchem Daňkem a celý její průběh se nesl v opravdu slavnostním duchu. Celkový dojem umocňoval krásně a přitom decentně vyzdobený vnitřek kaple, její okolí a také nablýskaný zbrusu nový dopravní automobil pro hasiče značky Ford. Mši doprovázela dechová hudba Sadovanka a také paní Zuzana Nakládalová hrou na varhany. Závěrem mše pronesl starosta obce projev jehož znění přinášíme níže, a po požehnání automobilu jsme se průvodem za tónů Sadovanky vydali před obecní úřad, kde měli hasiči připraveno bohaté občestvení. Programu se zúčastnilo i několik vzácných hostů v čele s panem hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem, panem starostou Uherského Brodu Ferdinandem Kubánikem a starostou sousedních Hradčovic panem Antonínem Ondrůškem, velmi si jejich účasti vážíme.

Závěrem upřímné poděkování všem, kteří se organizačně na zabezpečení slavnosti podíleli a také všem účastníkům z řad spoluobčanů i přespolních.

Fotogalerie ze slavnosti ZDE

 

Projev starosty obce :

Vážený pane děkane, drahý pane faráři, vážený pane hejtmane, vážení vzácní hosté, sestry a bratři hasiči, přespolní návštěvníci, milí spoluobčané,

s velkou radostí Vám v tuto slavnostní chvíli předávám opravenou kapličku, hasičům nový dopravní automobil a dovolte mi, abych Vás blíže seznámil s detaily těchto investic Obce Drslavice, o kterých naše zastupitelstvo rozhodlo v průběhu loňského roku.

Ke generální opravě kapličky a jejího okolí jsme přistoupili z důvodu velmi špatného technického stavu objektu způsobeného zejména značnou vlhkostí. Naší snahou bylo celý objekt odborně rekonstruovat, kombinací různých opatření co nejvíce zamezit vlhnutí a tím pádem znehodnocení původního zdiva. Také naše představa okolí kaple vyžadovala řešení odpovídající důstojnosti místa. Proto jsme ke spolupráci přizvali pana Tomáše Kopčila, který celý projekt nejenom navrhl, ale i restauroval dveře, sošku a také dohlížel na postup prací. Realizační firmou byla společnost Sanizo z Uherského Brodu, celková cena díla je 476.526,- Kč. Z dotačního programu Ministerstva zemědělství pod názvem údržba a obnova kulturních a venkovských prvků jsme na projekt obnovy kaple vyřídili a pravděpodobně v říjnu obdržíme dotaci ve výši 333.568,- Kč, spoluúčast obce tak činí částku 142.958,- Kč. Stavbyvedoucím realizace obnovy byl pan Silvestr Mach, většinu prací precizně provedl pan Lukáš Porta.

K nákupu nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku SDH jsme přistoupili z důvodu zvýšení akceschopnosti našeho sboru v situaci, kdy staré hasičské auto značky Avia z roku 1981 již pomalu dosluhuje. Dodavatelem vozidla značky Ford v plné výbavě je společnost Autospol Uherské Hradiště s.r.o., detaily kontraktu jsme dojednávali s panem Michaelem Verbíkem. Přestavbu vozidla dle požadavků požárních předpisů provedl pan Bronislav Kozelek z Kunovic. Celková cena dopravního automobilu včetně přestavby představuje částku 999.920,- Kč, společnost Autospol nám poskytla slevu ve výši 365.685,- Kč. Na auto se nám podařilo vyřídit dvě významné dotace. Ministerstvo vnitra nám poskytlo částku ve výši 450.000,- Kč a Zlínský kraj ve výši 300.000,- Kč, spoluúčast obce je 249.920,- Kč. Procesem úspěšného vyřízení dotací kapličky i dopravního automobilu nás provedl projektový manažer pan Jan Šobáň ze Lhotky.

Chtěl bych jménem svým i zastupitelstva obce z celého srdce poděkovat nejenom těm, které jsem ve svém projevu uvedl, ale také všem, kteří se o opravu kaple nebo nákup nového hasičského auta jakýmkoliv způsobem zasloužili. Velmi si vážíme jak Vaší součinnosti, tak v případě poskytovatelů dotací finančních prostředků, bez kterých by realizace obou projektů nebyla možná. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci dnešního slavnostního odpoledne, dechové hudbě Sadovanka a schole, upřímné Pán Bůh zaplať panu děkanovi, panu faráři i ministrantům. Chtěl bych taktéž poděkovat všem, kteří se s pokorou starají o sakrální památky v katastru obce, našim hasičům pak za službu ve společný prospěch. Chtěl bych slíbit, že o kapličku i nové auto se budeme starat tak, jak nejlépe dovedeme.

Závěrem Vás ihned po ukončení mše svaté všechny jménem obecního úřadu i Sboru dobrovolných hasičů zvu na občerstvení a přátelské posezení před hasičskou zbrojnici, děkuji Vám za účast a přeji krásné prožití dnešního svátečního podvečera.


Spotřební družstvo Jednota Uherský Ostroh oznamuje,

Přidáno: 22. 8. 2019

že v pondělí 26. srpna a úterý 27. srpna bude prodejna smíšeného zboží uzavřena z důvodu konání inventury a předání provozovny novému majiteli. Obchod bude otevřen od středy 28. srpna ve stejnou otvírací dobu. Pekařství Javor se těší na své zákazníky v nově otevřené prodejně.


Obecní úřad Drslavice oznamuje, že v pondělí 5.8. bude z důvodu

Přidáno: 31. 7. 2019

celodenního výpadku elektrického proudu uzavřen. Následujícím úředním dnem tak bude středa 7.8.2019. Děkujeme za pochopení.


Sobotní nohejbalový turnaj „O pohár starosty obce“ se konal za

Přidáno: 29. 7. 2019

nepříznivého počasí, které však nevybočilo z rámce předešlých ročníků této akce Drslavského léta. Zatímco před dvěmi lety musel být turnaj kvůli nepřízni počasí úplně ukončen a vloni výrazně zkrácen, letos jsme se jej rozhodli po třetině odehraných zápasů přesunout do haly a soudě podle ohlasů hráčů to bylo výborné řešení. Ze sedmi týmů suverénně vyhrál ten s názvem Pomsta a kromě putovního poháru si odvezl i další ceny. Velké poděkování za organizaci patří paní Marii Huňkové, paní Evě Chvílové a panu Petru Hrubošovi, který zajistil pro účastníky občerstvení. Jsme rádi, že za několik let si turnaj získal mezi hráči i fanoušky oblibu a proto zvažujeme i jeho zimní verzi.

Nohejbal 2019

Nohejbal 2019


V pondělí 5.8.2019 v době od 7:30 do 14:30 bude vypnut

Přidáno: 28. 7. 2019

elektrický proud v celé obci. Firma E.ON děkuje za pochopení pro toto nezbytné omezení.


3

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK