Aktuálně v naší obci / strana 30

Pozvánka na víkendové plesy

Přidáno: 5. 1. 2015

Sbor dobrovolných hasičů Drslavice srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se uskuteční tento pátek 9. ledna 2015 od 19:30 minut. K tanci a poslechu hraje skupina „Lália“. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.

Farníci z Hradčovic a ze Lhotky všechny srdečně zvou na XV. farní ples, který se bude konat v sobotu 10. ledna 2015 ve velkém sále OÚ v Hradčovicích. Začátek plesu je v 19:30 hodin, k tanci a poslechu hraje dechová hudba Hradčovjanka. Bohatá tombola a občerstvení. Vstupenky v ceně 80,– Kč i sponzorské vstupenky možno zakoupit na OÚ v Drslavicích. Zároveň zde můžete přinést i sponzorské dary do tomboly, předem děkujeme.


S Novým rokem přistupujeme k rozsáhlejší

Přidáno: 1. 1. 2015

restrukturalizaci těchto stránek. Cílem je další zjednodušení, logické zpřehlednění a zpřesnění informací v levém i pravém menu. Celkový design i grafika zůstanou stejné, zásadní změnou projde hlavička a střed hlavní stránky a také užší propojení na facebookové stránky obce – tento update provedeme v průběhu ledna a bude patrný na první pohled Úžasný.

PŘEJI VÁM HEZKÝ VÍKEND A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE 2015 !

Rostislav Mihel, Váš starosta


Kdo by si myslel, že Polyfunkční dům

Přidáno: 29. 12. 2014

Drslavice, konkrétněji jeho sportovní část bude přes svátky opuštěná, nestačil by se divit. Svátky přilákaly desítky sportovců a sportovní hala tak měla o zábavu postaráno. A to i přes skutečnost, že na Štědrý den zůstaly dveře zavřené.

První velkou akcí byl tradiční ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ 2014 ve fotbale, který pořádají nadšenci ze sousedních Hradčovic. Této akce se zúčastnilo hojný počet účastníků jak z Hradčovic tak i z jiných okolních vesnic. Vítěz turnaje si odnesl pohár a samozřejmě i nějakou tu láhev na zahřátí :-).

Další turnaj se konal v neděli 28.12.20014. Pod názvem TURNAJ O POHÁR DRSLAVIC. A byl to jeho vůbec první ročník. Pořadatelem turnaje byl Karel Sedláček ml., za což mu patří poděkování. Přihlásilo se 6 týmů z toho dva domácí, další z Buchlovic nebo Starého Města. Turnaj provázela pohodová atmosféra a dobrá nálada. Ovládl ho bez jediné porážky domácí tým, který tak obsadil suverénně první místo. Druhý domácí tým také bojoval, ale bohužel to stačilo jen na předposlední místo. Vítěz si tak po zásluze odnesl pohár a tak jako i v předchozím turnaji i láhev něčeho ostřejšího.

Všem nadšencům, kteří se zúčastnili některého z těchto turnajů patří velký dík .. doufáme, že se společně uvidíme i příští rok.

Tuto tiskovou zprávu včetně fotografií pro webové stránky Drslavic poskytl uživatel qqwertas, děkujeme !

Fotogalerie z turnajů ZDE


Obecní úřad Drslavice oznamuje, že

Přidáno: 24. 12. 2014

z důvodu čerpání dovolené bude v týdnu mezi vánočními svátky uzavřen. Prvním úředním dnem bude 5. leden 2015.

V nezbytných případech můžete volat na telefon starosty obce číslo 725 423868. Dě­kujeme za pochopení.


Včera se v Obecním domě konal

Přidáno: 22. 12. 2014

turnaj ve stolním tenise pro děti do 15 let. V konkurenci 15 chlapců zvítězil Jakub Kaluža, kterému k vítězství srdečně gratulujeme. Ceny pro všechny účastníky turnaje připravil Obecní úřad Drslavice.

Mladé stolní tenisty ve svém volném čase už druhou sezonu trénuje Martin Orlovský, za což bych mu chtěl velice poděkovat. Poděkování za organizaci včerejšího turnaje patří i Romanovi Maleňákovi.

Fotogalerie z turnaje ZDE


Srdečně Vás zveme na silvestrovské

Přidáno: 21. 12. 2014

setkání občanů Uherskobrodska, které se uskuteční od 11 hodin v místě, kde stával zámeček Pepčín. Táborový oheň zajištěn, občerstvení z vlastních zdrojů. Ve 12 hodin zpěv státní hymny. Plakát na akci v příloze.


Příjemné, nikoliv však typicky zimní

Přidáno: 21. 12. 2014

počasí včera od 15 hodin provázelo tradiční Zpívání u kapličky. Jsme velmi potěšeni obrovským zájmem návštěvníků, kteří přišli vánočně laděné pásmo písní shlédnout. Akci, kterou laskavým průvodním slovem provázela paní Jana Chvílová, odstartovala píseň v podání mužského sboru z Hradčovic. Poté byl přečten pozdrav pana faráře (přinášíme níže), který se letos nemohl účastnit. Vystoupení dětiček z místní školky bylo pohlazením na duši snad pro každého přítomného Usmívající se. Jedním z vrcholů programu bylo vystoupení vzácného hosta, pana Josefa Zimovčáka, který se kromě vánočního přání a poděkování také ohlédl za spoluprací mezi jeho nadací a naší obcí. Vánočně laděným výběrem písní se prezentovala schola z Hradčovic a ženský sbor Puele Carminum z Luhačovic, v poněkud svérázném duchu se prezentovali Komenští heligonkáři. Zpívání zakončila vánoční úvaha starosty obce (přinášíme taktéž níže) a krásné vystoupení mužského sboru z Hradčovic.

Na dobrovolném vstupném se u kapličky vybralo 4.161,– Kč a na výstavě betlémů pak 3.023,– Kč .. děkujeme všem za Vaše příspěvky, výtěžek bude sloužit k úhradě nákladů spojených s těmito akcemi.

Co se týká výstavy beltémů, musím konstatovat, že vzbudila opravdu velkou pozornost a byla hojně navštívená. V průběhu týdne jsem výstavou provázel děti postupně z MŠ Veletiny, ZŠ Hradčovice, MŠ Drslavice a MŠ Hradčovice. Kromě zmiňovaných dětí výstavu shlédly stovky návštěvníků z Drslavic, okolních obcí a města Uherského Brodu, výstavu si prohlédl i senátor a starosta města Uherký Brod pan Patrik Kunčar.

Děkujeme všem, kteří se organizačně přičinili o zdar obou akcí, speciální poděkování pak patří paní Janě Chvílové, která jednak precizně moderovala Zpívání u kapličky, ale také choreograficky citlivě (spolu)aranžovala zmiňovanou výstavu betlémů. Děkujeme i všem účinkujícím za vystoupení, vážíme si skutečnosti, že jste si udělali čas a přijeli se s námi do Drslavic podělit o společnou radost.

Pozdrav pana faráře Zdeňka Gerharda Klimeše při příležitosti Zpívání u kapličky :

Milí přátelé, bratři a sestry!

Srdečně Vás zdravím z Hradčovic. Vzhledem k tomu, že se nemohu osobně zúčastnit Zpívání u kapličky v Drslavicích, posílám Vám alespoň touto cestou svůj pozdrav.

Za krátkou dobu začneme slavit Vánoce. Říká se, že to jsou svátky míru a pokoje. To proto, že právě mír a pokoj přinesl na naši zem proroky předpovězený Spasitel světa, náš Pán Ježíš Kristus, svým narozením. Už ve chvíli Jeho narození lidé pociťovali, že se něco stalo. Bůh sestoupil k lidem, stává se jedním z nás. Proč se tak stalo?

Jako duchovní sloužím Bohu a lidem již osmý rok. Ve své pastoraci jsem se setkal s velikým množstvím lidí, vyslechl jsem mnoho životních příběhů. O to více jsem si mohl uvědomit, kolik je na zemi díky lidem strachu, zla, zklamání, utrpení. Ale také jsem viděl daleko více lásky, radosti, odpuštění, naděje, povzbuzení, ochoty pomoci a dát druhému svůj čas. Konat dobro může každý z nás, ale ne každý tak činí. Nestačí konat dobro pouze pro sebe a své nejbližší a na ostatní být zlí a nepřejícní. To nepřináší dobré vztahy, ale rozdělení. Takoví lidé Vám ovšem budou tvrdit, že oni jsou ti spravedliví.

Proto musel přijít Spasitel, aby lidé dostali odvahu mít druhé rádi a konat dobro. Jestliže lidé konají dobro, přináší druhým také pokoj a mír. Jestliže lidé konají zlo, uzavírají se do svého sobectví, jsou uvnitř smutní a prázdní. Jsou politováníhodní. Ale i tito lidé se mohou změnit, přehodnotit svůj život a otevřít se i pro druhé. Viděl jsem to, skutečně to jde s Boží pomocí.

Krásně a naplněně může prožít Vánoce pouze ten, kdo chce konat skutečné dobro a vyhýbat se konání zla; tedy člověk dobré vůle.

Přeji Vám všem i sobě, abychom brali Vánoce i jako příležitost ke změně života k lepšímu. Děkuji všem, kteří se snaží na sobě pracovat a být lepšími lidmi. Přeji Vám krásné a milostiplné svátky Narození Páně. Do roku 2015 pak Boží pomoc a ochranu.

S úctou Vám všem žehnám, Otec Zdeněk, Farář farnosti Hradčovice

Zamyšlení starosty obce při příležitosti Zpívání u kapličky :

Krásné nedělní odpoledne milí přátelé,
sešli jsme se v den zimního slunovratu, abychom společně navodili předvánoční at­mosféru a tu si v srdcích odnesli do svých domovů. Pryč jsou doby, kdy si v českých a moravských vesnicích lidé dělali starosti, zda zimu ve zdraví přežijí nebo zda jim zásoby jídla či dřeva na topení vydrží. Umět někoho obdarovat vyža­dovalo mnohem větší oběť než je tomu dnes. Dárky byly nenáročné, ale byly pro všechny. Prostí lidé byli ochotni i z toho mála rozdat se pro druhé, protože si dobře uvědomovali význam a velikost toho, co slavili. Slavili příchod Božího syna, toho největšího daru, který nám mohl být dán. Lidé dávali, protože věděli, že sami byli obdarováni. Ježíš přichází jako dítě do chudé rodiny a vstupuje do hluboké tmy jako světlo, které temnota neudolala.
Přeji Vám všem požehnané prožití vánočních svátků naplněné radostí z narození Spa­sitele a hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce 2015.

Fotogalerie ze Zpívání u kapličky ZDE

Reportáž TV Slovácko z retro promítání a výstavy betlémů


Včerejší den byl ve znamení dokončení

Přidáno: 18. 12. 2014

Zadní část uličky (v pozadí nová trafostanice)

prací souvisících s vybudováním nové trafostanice, předlážděním části chodníku novou zámkovou dlažbou a instalací dvou sloupů s LED světly a třetího světla veřejného osvětlení na křižovatce v části „ulička“. Jsem rád, že se nám a zhotovitelským firmám práce podařilo dokončit do Vánoc. Z rozhodující části šla investice na vrub společnosti E.ON (cca 1,3 mil. Kč), z menší části pak za námi (cca 150.000,– Kč) s tím, že tato částka bude zhotovitelským firmám splatná z rozpočtu obce pro rok 2015.

Chtěl bych poděkovat zástupcům všech firem, které se na pracích podíleli, neméně pak zaměstnancům obce Drslavice za významnou pomoc, hlavně ale společnosti E.ON za skutečnost, že tímto způsobem participuje na modernizaci infrastruktury v obci.

Nové LED světlo a část sloupu

Nový úsek předlážděného chodníku


Zastupitelstvo obce Drslavice na svém

Přidáno: 18. 12. 2014

středečním veřejném zasedání schválilo mimo jiné novou vyhlášku obce o poplatku za provoz systému shromaž­ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (jiným slovy platbu za popelnice), která vstoupí v platnost od 1.1.2015. Na základě velmi příznivého vývoje co se týká výdajů obce Drslavice na zajištění provozu tohoto systému v roce 2013 rozhodlo, že poplatek bude pro rok 2015 snížen z původních 370,– Kč na 300,– Kč na osobu. Zároveň z důvodu zpřehlednění a zjednodušení administrativy systému zastupitelstvo obce přistoupilo ke zrušení všech osvobození a úlev.

Chtěl bych konstatovat, že za výrazným snížením poplatku stojí fakt skokového zlepšení v množství vytříděného odpadu, který by dříve skončil v popelnici a museli bychom platit za jeho svoz. Jedná se v první řadě o zásluhu spoluobčanů třídících odpad a nechť je nová výše poplatku pro nás všechny další motivací. Jsem rád, že zprovoznění komunitní kompostárny a vybudování sběrného dvora za obecním úřadem v minulém volebním období přináší svoje ovoce a nová výše poplatku 300,– Kč, která je zdaleka nejnižší v širokém okolí, je toho důkazem.

Zastupitelstvo obce se k problematice výše poplatku vrátí zase za rok, kdy bude znovu vyhodnocovat čísla nákladů na provoz systému. Pevně věřím, že i pak budu moci vydat zprávu podobně optimistickou, jako je tato dnešní.

Nechť je 70,– Kč rozdíl výše poplatku malým Vánočním dárkem všem spoluobčanům, který jsme si nadělili sami sobě.

S přáním hezkého adventního a zároveň předvánočního víkendu

Rostislav Mihel, starosta obce Drslavice


Rekapitulace činnosti OÚ od 23.9.2014

Přidáno: 17. 12. 2014

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás obšírněji seznámil s činností Obecního úřadu Drslavice v období od zasedání ZO konaného dne 23.9.2014 do dnešního dne.

V průběhu posledních týdnů se podařilo dořešit několik náležitostí přímo souvisících s dokončením rekonstrukce zahrady MŠ a tak je možné k dnešnímu dni konstatovat, že ji lze považovat za dokončenou. Jednalo se zejména o vyhotovení nové revizní zprávy dětského hřiště a také vyhotovení nového provozního řádu pro jeho užívání. Provedením revize jsme pověřili certifikovaného specialistu Ing. Čápa, který v první fázi konstatoval cca 8 drobných nedostatků týkajících se dopadových ploch a stávajících herních prvků. Tyto jsme svépomocí do konce října odstranili, zdokumentovali a dali podnět k opakovanému posouzení. Výsledkem bylo vydání protokolu roční revize dětského hřiště, která konstatuje jeho provozuschopnost. Souběžně jsem s paní ředitelkou MŠ Zahradníkovou dolaďoval parametry nového provozního řádu tohoto hřiště, za který neseme společnou odpovědnost. Vycházeli jsme přitom z doporučení školní inspekce v souladu s právními normami a platnou legislativou. Klíčovým parametrem našich rozhodnutí byla bezpečnost dětí v době jejich pobytu na zahradě, sekundárním pak možnost využití hřiště veřejností a to po ukončení letošní zimy s platností od 15.3.2015. Chtěl bych tímto paní ředitelce poděkovat za spolupráci, provozní řád vyvěšením z obou vchodů do areálu MŠ vstoupil v platnost a dávám k laskavému uvážení co nejširší veřejnosti se s ním seznámit. V průběhu období se nám také podařilo vypořádat dotaci ve výši 400.000,– Kč od MMR, kterou již máme na bankovním účtu obce. Dotace je dořešená i po administrativní stránce včetně závěrečného vyúčtování akce.

V novém čísle obecního zpravodaje jsem podrobně informoval o ekonomice Polyfunkčního domu za první rok provozu, omezím se nyní pouze na konstatování, že hospodaření skončilo ziskem 98.748,– Kč, což osobně považuji za velmi dobré. I tuto zimní sezónu je hala maximálně obsazená, a vzhledem k mírnému průběhu letošní zimy jsem i tentokrát optimistou. Zastupitelstvo obce tak, jak mě z první porady v novém složení vyplynulo, je nakloněno rozumně cíleným investicím za účelem trvalé udržitelnosti zařízení, budeme tedy o harmonogramu jejich postupných realizací debatovat. V současné době pracujeme na vyřízení nejrůznějších revizních zpráv spojených s provozem budovy.

První investiční akcí v novém volebním období je výstavba nové trafostanice v uličce, jejíž investorem je na základě naší žádosti a předchozího jednání společnost EON. Původní trafostanice zde byla jednak v havarijním stavu, ale hlavně měla dle norem široké ochranné pásmo, které výrazně do budoucna omezovalo realizaci plochy pro bydlení dle nového územního plánu obce. Zhotovitelem projektu v hodnotě 1,3 mil. Kč je společnost MOEL ze Šumic, které poskytujeme maximální součinnost. Práce započaly 10.11. a byly dokončeny za necelý měsíc. Využijeme této vhodné příležitosti, předláždíme část chodníku zámkovou dlažbou v této oblasti a také instalujeme nové veřejné osvětlení. Před započetím stavby jsme vyřídili projektovou dokumentaci a zajistili potřebná povolení stavebního úřadu pro zdárnou realizaci projektu. Zde existuje reálný předpoklad, že tyto práce včetně vyčištění přilehlé komunikace budou dokončeny do tohoto pátku. Závěrem děkuji všem občanům žijících v této lokalitě za trpělivost se zvýšeným hlukem a nepořádkem, který se stavbou tohoto typu úzce souvisí.

Nepříjemnou zprávou těchto dnů je informace, že se stále odsouvá termín možnosti čerpání peněz z fondů EU v novém programovém období let 2014 – 2020 z důvodů vlekoucí se přípravy parametrů administrativního charakteru. Tajemník Místní akční skupiny Dolní Poolšaví, jejíž jsou Drslavice, součástí mě sdělil, že není předpoklad čerpání dotací ani v průběhu roku 2015 a bude obnoveno až v roce 2016. V uplynulých dnech se však objevily jiné možnosti čerpání dotací v příštím roce, které budou předmětem samostatného bodu dnešního jednání.

Počátkem prosince jsme dokončili a poté distribuovali nové vydání obecního zpravodaje, jehož součástí byl i malý praktický dárek. V tomto období jsme provedli i vánoční výzdobu obce, celkové náklady na pořízení 2000ks LED světel, které nyní zdobí strom u kapličky a u obecního úřadu přišly na 15.000,– Kč. Věcnou cenou jsme obdarovali výherce, který se stal 200.000 návštěv­níkem webových stránek obce. V rámci propagace obce bylo natočeno několik reportáží na TV Slovácko, se kterým máme smluvní vztah s mikroregionem Dolní Poolšaví. Valná hromada tohoto svazku obcí se konala včera a její členové se zabývali zejména výhledem činnosti právě začínajícího volebního období. V říjnu bylo instalováno zábradlí na schodišti u Obecního domu, tyto práce provedla firma pana Matušíka z Vlčnova. Úspěšně jsme také vyřídili veškerou papírovou dokumentaci k územnímu řízení pro projekt realizace vodovodní přípojky sportovního areálu, chtěl bych za významnou pomoc v tomto ohledu poděkovat panu Petru Hrubošovi. V pokročilé fázi máme také dodatečné povolení stavby zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad ve středu obce. V platnost vstoupil i nový lesní hospodářský plán, jeho jednotlivé parametry a plán práce projednávám s lesním hospodářem. Poskytujeme také součinnost smluvním partnerům společnosti EON při vyřizování administrativních náležitostí spojených se stavbou plánované trafostanice v průmyslové zóně obce. Minulý pátek jsem v Uherském Hradišti převzal grant ve výši 10.000,– Kč od nadace SYNOT, který jsme ve spolupráci s TJ Drslavice podali v září tohoto roku. Peníze budou použity na nákup sportovních potřeb pro sportovní oddíl, Nadaci SYNOT za poskytnutí dotace děkujeme.

Samostatnou kapitolu tvoří kulturně společenské akce na kterých se podílíme. Bylo jich za uplynulé období mnoho a s nimiž bych Vás chtěl nyní seznámit. V říjnu to byly tradiční hody, jejich organizaci měl na starosti ročník 1996. V pátek se konala hodová zábava se skupinou FAST Band. Organizátoři vkusně nazdobili sál, zajistili bohatou tombolu a občerstvení, musím však konstatovat nízkou účast návštěvníků. V neděli po slavnostní mši svaté se konala tradiční obchůzka krojové mládeže s vozením berana za doprovodu cimbálové muziky Rozmarýn. Na hřišti TJ byly podobně jako v uplynulých letech přítomny kolotoče, tentokrát po celé asfaltové ploše mezi kabinami TJ a letní hospodou u Komára.

V příjemné, přátelské atmosféře se dne 19.11. v Obecním domě uskutečnilo každoroční setkání se seniory, které uspořádal Obecní úřad ve spolupráci s Mateřskou školou Drslavice. Po úvodním přivítání starostou obce a paní ředitelkou MŠ vystoupily s programem děti ze školky a školní družiny. Naše pozvání k radosti přítomných přijal pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš, který následně pronesl několik hřejivých vět. Setkání zpestřila velmi pěkně naaranžovaná výstava paličkovaných krajek, k tanci a poslechu hrála skupina FAST Band.

V listopadu proběhly ve dvou nedělích těsně po sobě v Obecním domě dvě cestopisná vyprávění s projekcí s cestovatelem Vítem Šobáněm. První z nich byla o Maroku a pro návštěvníky jsme připravili mátový čaj a také ochutnávku plodů typických pro tuto oblast. Druhá byla o oblasti Bali a Comoda a zde také na přítomné čekalo překvapení v podobě mixu ovoce a zázvorového čaje. Obě přednášky se vyznačovaly hojnou účastí, výtěžek z dobrovolného vstupného posloužil k pokrytí nákladů akcí. Chtěl bych velmi poděkovat panu Vítu Šobáňovi, že zcela bez nároku na jakýkoliv honorář do naší obce přijel podělit se o své zážitky z cest. V tomto modelu akcí budeme pokračovat i v příštím roce.

Minulý týden jsme promítáním retro pohádek pro děti zahájili cyklus nazvaný Pohádkové vánoce v Drslavicích. Ve spolupráci s kinem Uherské Hradiště byly starou dobovou promítačkou ke shlédnutí projekce méně známých pohádek s vánočními motivy, po přestávce pak známější příběhy. Poté byla otevřena výstava betlémů v suterénu Obecního domu, kterou pořádáme ve spolupráci s místní KDU-ČSL a která je k vidění po celý tento týden.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s organizací výše uvedených akcí pomohli, velmi si vážím Vaší pomoci. Zvláště bych pak chtěl poděkovat místostarostce obce paní Markétě Bučkové, bez jejíž velké pomoci bych si organizaci všech mnou jmenovaných akcí uměl představit jen stěží.

Závěrem je mou milou povinností pozvat Vás na nedělní Zpívání u kapličky, kde se nám myslím podařilo zajistit výborné obsazení co do kvality účinkujících. Přeji Vám všem krásné a požehnané prožití Vánoc a hodně zdraví a spokojenosti v Novém roce 2015.

V Drslavicích dne 17.12.2014 zpra­coval Rostislav Mihel, starosta obce


30

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK