Aktuálně v naší obci / strana 31

Tělovýchovná jednota Drslavice pořádá

Přidáno: 16. 12. 2014

B U R Z U

sportovních potřeb, oděvů, elektroniky, bytových doplňků apod.

Úterý 30.12.20149.00-17.00 hod.

Obecní dům Drslavice

Vstupné:

prodávající: 20,– Kč

ostatní:dobrovolné


ZOD Poolšaví Prakšice oznamuje, že

Přidáno: 15. 12. 2014

ve čtvrtek 18.12.2014 bude vyplácet nájem z půdy. Výplata proběhne v době od 13 do 16 hodin na Obecním úřadě v Drslavicích.


Padesátka návštěvníků převážně z řad

Přidáno: 14. 12. 2014

dětí se včera odpoledne sešla v Obecním domě na předvánočním promítání pohádek. Projekci starou promítačkou na 16mm pásce zajistilo kino v Uherském Hradišti, kterému za spolupráci velmi děkujeme. Ve dvou cca čtyřiceti minutových blocích byly promítány méně frekventované krátké animované pohádky s vánoční tématikou, v druhé části pak známé příběhy Bolka a Lolka. V přestávce pan promítač ukázal, jakým způsobem se mění filmová páska a seznámil zvědavce s funkčností promítačky.

Po ukončení projekce byla otevřena výstava betlémů v suterénu Obecního domu. Výstava potrvá celý tento týden .. sešlo se rekordních 110 betlémů, malou „ochutnávku“ přinášíme ve fotogalerii. Závěrem otvírací doba výstavy :

Úterý 16. prosince 16 – 19 hodin

Pátek 19. prosince 16 – 19 hodin

Sobota 20.prosince 14 – 18 hodin

Neděle 21.prosince 14 – 18 hodin (od 15–16 zavřeno z důvodu Zpívání u kapličky)

Těšíme se na Vaši návštěvu .. v případě větší skupinky Vám můžeme po dohodě na tel.: 725 423868 otevřít i mimo tuto otvírací dobu.

S přáním krásného prožití posledního adventního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie z retro promítání a otevření výstavy betlémů ZDE


Smlouvu na 10.000,- Kč z vánočního

Přidáno: 12. 12. 2014

grantu jsem včera ve večerních hodinách v Klubu kultury Uherské Hradiště převzal od zástupců Nadace SYNOT. O dotaci jsme požádali pod hlavičkou TJ Drslavice a získané prostředky budou využity na nákup sportovních pomůcek pro tuto organizaci. Peníze obdržíme ještě do konce letošního roku, vyučtování pak musí proběhnout do poloviny roku 2015.

Nadaci SYNOT za poskytnutý grant děkujeme.

S přáním krásného prožití třetí adventní neděle, těším se na setkání s Vámi při retro promítání pohádek pro děti od 15 hodin v Obecním domě a následně při otevření výstavy betlémů v jeho suterénu

Rostislav Mihel, Váš starosta Mrkající

Reportáž ze slavnostního předávání grantu ZDE


Starosta obce DRSLAVICE svolává

Přidáno: 9. 12. 2014

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat ve středu 17. prosince 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice


Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 23.9.2014 do 17.12.2014

3. Jednací řád zastupitelstva obce

4. Inventarizace majetku k 31.12.2014

5. Rozpočtové provizorium pro rok 2015

6. Rozpočtové opatření č. 2/2014

7. Určení a zplnomocnění zástupců obce pro účast na valných hromadách

8. Obecně závazná vyhláška obce Drslavice č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Drslavice a SŽDC, státní organizace

10. Smlouva o výpůjčce digitálních povodňových plánů mezi Obcí Drslavice a Mikroregionem Dolní Poolšaví

11. Žádost ZŠ Hradčovice o příspěvek

12. Smlouva o poskytnutí finančního daru mezi Obcí Drslavice a nadací Na kole dětem

13. Diskuze

14. Závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce


Nadační fond Josefa Zimovčáka (akt.)

Přidáno: 6. 12. 2014

Výpis z účtu

Na kole dětem na podporu onkologicky nemocných dětí, jehož je naše obec hrdým partnerem, zveřejnil výroční zprávu za rok 2013 a prvních 10 měsíců roku 2014. Z ní mimo jiné vyplývá, že v roce 2014 se nadaci podařilo rozdělit mezi nemocné částku 855.050,– Kč. Mezi obdarované patří např. Nadační fond dětské onkologie KRTEK nebo občanská sdružení HAIMA a Šance Olomouc, zaměřené na pomoc dětem s poruchou krvetvorby. Nás těší, že podíl na této pomoci má jednak obec Drslavice, která v roce 2013 Nadaci Josefa Zimovčáka poskytla dar ve výši 5.000,– Kč (viz výroční zpráva v příloze strana 30) a jednak účastníci charitativní akce Společně s radostí (viz výroční zpráva v příloze strana 23), kdy výtěžek dobrovolného vstupného činil 15.400,– Kč.

Velmi si vážíme spolupráce s Nadací Josefa Zimovčáka a věříme, že bude pokračovat v roce 2015 i v dalších letech.


Do Vašich poštovních schránek jsme

Přidáno: 2. 12. 2014

distribuovali zimní číslo Drslavského zpravodaje, ve kterém se jako tradičně dočtete vše podstatné ze života v obci za poslední půl rok. Pokud jste z nějakých důvodů zpravodaj neobdrželi, nebo by jste chtěli ještě jedno vydání pro Vaše známé, můžete se na nás obrátit na obecní úřad a my Vám rádi další výtisk věnujeme.

Novinkou dnešního dne je také nazdobení a rozsvícení smrku u kapličky, na který jsme si počátkem listopadu nechali od distributorské firmy zpracovat počítačovou vizualizaci. Dle tohoto návrhu jsme pak vybrali osvětlení, které tvoři 1600 LED žárovek .. tak snad se Vám bude strom líbit, ostatně můžete posoudit už dnes večer Úžasný.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Vítězem naší soutěže o návštěvníka

Přidáno: 1. 12. 2014

Starosta obce předává cenu vítězi soutěže

internetových stránek obce Drslavice s pořadovým číslem 200.000 se stal pan Karel Hanák z Drslavic. O výhru se přihlásili tři návštěvníci, kterým výše udávané pořadové číslo „naskočilo“ na monitoru (vzhledem k počítání unikátních IP adres byla tato varianta možná) a proto jsme výherce ceny museli vylosovat.

Panu Hanákovi upřímně blahopřejeme a Vám všem ostatním děkujeme za skutečnost, že se k obecním stránkám pravidelně vracíte a jste našimi čtenáři.

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel, Váš starosta


Dne 26. 12. se v Obecním domě

Přidáno: 30. 11. 2014

v Drslavicích uskuteční od 13 hodin Štěpánský turnaj neregistrovaných hráčů od 15 let ve stolním tenise. Startovné je 50,– Kč za hráče, občerstvení zajištěno. Zájemci nechť se přihlásí do 19.12. v kanceláři Obecního úřadu Drslavice, na telefonu starosty číslo 725 423868 anebo na emailovou adresu starosta@drslavice.cz.

Srdečně zvou pořadatelé.


V souvislosti s připravovanou výstavou

Přidáno: 30. 11. 2014

betlémů, která se v naší obci uskuteční ve dnech 14. – 21.12.2014, se obracíme na všechny občany s prosbou o zapůjčení betlémů z jakýchkoliv materiálů. Betlémy můžete přinést na OÚ Drslavice v termínu do 11. prosince, anebo po dohodě zajistíme jejich převezení a následné navrácení zpět na místo určení. Všechny zapůjčené betlémy budou vráceny ještě před začátkem Vánoc, a to v termínu 22. – 23. prosince.

Všem předem děkujeme za spolupráci.


31

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK