Aktuálně v naší obci / strana 32

Druhé cestopisné vyprávění v řadě

Přidáno: 29. 11. 2014

Překvapení pro návštěvníky projekce

v podání cestovatele Víta Šobáně, tentokrát o oblasti Bali, Comoda a Rincy, přilákala o první adventní neděli srovnatelné množství návštěvníků jako minulý týden. Devadesátiminutová projekce stovek pro evropana exotických fotografií byla doprovázena průvodním slovem přednášejícího. Pro posluchače jsme tentokrát připravili zázvorový čaj a mix ovoce, které je pro tuto lokalitu tradiční. Starosta v úvodu využil příležitosti a pozval přítomné k účasti na připravovaném programu Pohádkové Vánoce v Drslavicích (viz plakát na hlavní straně webu).

Hlavní poděkování patří samozřejmě panu Šobáňovi, který nepožadoval za své dvě prezentace žádný finanční honorář. Z tohoto důvodu jsme se s ním dohodli, že výtěžek z dobrovolného vstupného z obou přednášek (výtěžek té dnešní byl 1.001,– Kč) bude po odpočtu nákladů poskytnut na Tříkrálovou sbírku, která se tradičně uskuteční počátkem ledna 2015. Děkujeme také všem, kteří organizačně přispěli ke zdaru dnešní akce.

Série cestopisných vyprávění bude pokračovat v únoru příštího roku.

V rozhovoru s panem Šobáněm


Za hojné účasti návštěvníků se včera

Přidáno: 23. 11. 2014

Cestopisné vyprávění o Maroku

v Obecním domě konalo cestopisné vyprávění s projekcí o Maroku, kterým nás provedl cestovatel Vít Šobáň. Téměř dvouhodinová přednáška nás zavedla do země, která sice není až tak vzdálená, zato má pro evropana exotický nádech. Jako organizátor akce jsme pro přítomné připravili mátový čaj a také ochutnávku plodů, které jsou pro Maroko typické.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a také těm, kteří nám pomohli cestopisné vyprávění zorganizovat a připravit. Na dobrovolném vstupném se vybralo 1.131,– Kč, které použijeme na úhradu nákladů spojených s akcí. Specialní poděkování pak patří panu Vítu Šobáňovi, který nás odpolednem provedl. Závěrem připomínka, že podobné vyprávění chystáme i na tuto neděli 30.11. od 15 hodin, na které Vás srdečně zveme a kdy se budete moci dozvědět něco bližšího o Bali a okolních oblastech.


V sobotu pořádalo Myslivecké sdružení

Přidáno: 23. 11. 2014

Hradčovice hon na drobnou zvěř v katastru obce Drslavic. I přesto, že se braly jen okrajové části, hranice katastru, byl výřad zvěře více než úspěšný. Slovilo se 28 zajíců, 10 bažantích kohoutů, 2 kachny divoké a dvě lišky. Slavnostní výřad ulovené zvěře proběhl v duchu mysliveckých tradic, netradičně na návsi pod kapličkou v Drslavicích. K slavnostní atmosféře přispěla i hojná účast divácké korony. Myslivci děkují starostovi obce za umožnění výřadu na tomto místě. Poslední leč s pasováním mladého myslivce a bohatou tombolou, pak proběhla v Drslavské hospodě.

Karel Sedláček, předseda MS

Fotogalerie ze slavnostního výřadu ZDE


Oznámení o přerušení dodávky

Přidáno: 20. 11. 2014

elektrické energie v naší obci dne 4.12.2014 od 7:30, viz dokument v příloze.


V příjemné, přátelské atmosféře

Přidáno: 19. 11. 2014

se včera v Obecním domě uskutečnilo každoroční setkání se seniory, které uspořádal Obecní úřad ve spolupráci s Mateřskou školou Drslavice. Po úvodním přivítání starostou obce a paní ředitelkou MŠ vystoupily s krásným programem děti ze školky a školní družiny. Naše pozvání k radosti přítomných přijal pan farář Zděněk Gerhard Klimeš, který následně pronesl několik hřejivých vět. Setkání zpestřila velmi pěkně naaranžovaná výstava paličkovaných krajek, k tanci a poslechu hrála skupina FAST Band, jejíž kapelník se v průběhu odpoledne humornou formou podělil o své zážitky z dětství Úžasný. Starosta v rámci neformální debaty přítomné spoluobčany informoval o dění v obci v uplynulém období, prozradil detaily připravovaného vánočního programu a informoval o připravovaných projektech pro rok 2015.

Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům Obecního úřadu Drslavice, paní místostarostce, paní ředitelce MŠ a ostatním pracovníkům Mateřské školy za přípravu a organizaci zmiňované akce. Hlavní poděkování patří Vám, vážení spoluobčané, kteří jste se včerejšího setkání zúčastnili – velice si vážím Vašeho zájmu.

Fotogalerie ze setkání se seniory ZDE


Na výtečném, třetím místě tabulky

Přidáno: 17. 11. 2014

okresního přeboru mužů v kopané zazimují po podzimní části naši fotbalisté. V posledním zápase tuto neděli vyhráli ve Zlámanci výrazným skóre 4–1, což znamenalo první výhru této sezóny na hostujícím hřišti.

Všem, především pak funkcionářům a hráčům TJ Drslavice, kteří se o dílčí úspěch podzimní sezóny přičinili, děkujeme za výbornou reprezentaci naší obce a pevně věříme, že jarní část bude podobně úspěšná.


TV Slovácko, se kterou spolupracujeme

Přidáno: 16. 11. 2014

prostřednictvím smluvního vztahu v rámci mikroregionu Dolní Poolšaví, dnes zveřejnila reportáž při příležitosti bilancování prvního roku fungování Polyfunkčního domu Drslavice. V reportáži můžete shlédnout také zhodnocení největšího letošního investičního projektu obce Drslavice, kterým byla rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady při Mateřské škole. TV Slovácko v rámci regionálního zpravodajství spot z Drslavic vysílá v těchto dnech.

Reportáž můžete shlédnout po kliknutí ZDE.

Pro ty z Vás, kteří dosud ještě neviděli reportáž té samé televize z letošních hodů v naší obci, přinášíme možnost shlédnutí po kliknutí ZDE.


Vyhlašujeme soutěž o 200.000

Přidáno: 12. 11. 2014

Výhra v soutěži

návštěvníka našich internetových stránek drslavice.cz. Usmívající se Ten, kdo bude návštěvníkem s tímto pořadovým číslem, toto prokazatelně zdokumentuje (sken obrazovky atd.), a poté předloží na Obecním úřadě, vyhrává Grundig SONOCLOCK 690 bílý, kuchyňské rádio s hodinami !

Tak pozorně sledujte horní lištu, zda právě Vaše návštěva nebude tou jubilejní !!

S přáním hezkého dne Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


Říká se, že nikdy není pozdě ..

Přidáno: 9. 11. 2014

I když se značným zpožděním, tak přece jenom přinášíme zprávu o vynikajícím úspěchu našich barev na 34. mistrovství světa historických kol v Maďarsku. Tímto se velmi omlouvám, že jsem ji nezveřejnil dříve .. email od účastníků zapadl v záplavě jiných mailů, se kterými se denně vypořádávám. Dodatečně srdečně gratuluji k vynikajícímu úspěchu a děkuji za příkladnou reprezentaci naší obce.

Krásný začátek pracovního týdne přeje Rostislav Mihel, Váš starosta Mrkající

Oficiální zpráva zde (fotogalerii z akce najdete pod ní) :

34. MISTROVSTVÍ SVĚTA HISTORICKÝCH KOL IVCA HUNGARY 2014 V MAĎARSKÉM TISZAKÉCSKE

Mistrovství se konalo 25–28.6.2014 za účasti 26 států s celkovým počtem 190-ti borců.

25.6.2014 – organizační záležitosti, výstava kol a kulturní program

26.6.2014 – závod Century (25,50,75,100 mil), kulturní program

27.6.2014 – meeting, návštěva termálních lázní, kulturní program

28.6.2014 – závody na 1. anglickou míli, včetně závodu World Champion,odpoledne jízda elegance v historických kostýmech za účasti asi 350 velocipedistů, slavnostní večer s vyhlášením .

Za Velociped Club Drslavice se zúčastnili :

Stanislav Daněk – vysoké kolo, Dušan Mihel – veteran cestovní ,

Milan Pavlík – vysoké kolo, Marcela Mihlová – veteran cestovní ženy a Kristýna Mihlová – veteran cestovní děti.

Veterán Club Drslavice se ve dvou disciplinách umístnil na prvním místě.

Zlatou medaili v závodu World Champion na 1 anglickou míli získal Dušan Mihel a druhou zlatou medaili získala Kristýna Mihlová cestovní – děti. V závodě na 100 mil se Dušan Mihel umístil na druhém místě za maďarským závodníkem, který ale závod absolvoval na závodním kole s galuskami a přehazovačkou z roku 1970 ! Pro všechny účastníky byl morálním vítězem na 100 mil Dušan, kdy mu to při vyhlašování vítězů dali velmi jasně najevo.

Milan Pavlík a Stanislav Daněk skončili za velmi silné konkurence v rozjížďkách na pěkném 4. a 7. místě ve vysokých kolech. Marcela Mihlová na svém prvním závodě obsadila čtvrté místo.

Fotogalerie z akce ZDE


Přinášíme projev starosty obce

Přidáno: 3. 11. 2014

při příležitosti znovuzvolení do jeho funkce tak, jak byl přednesen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Drslavice dne 3.11.2014 :

Vážená paní místostarostko, vážení členové zastupitelstva obce, milí hosté,

při příležitosti mého znovuzvolení do funkce starosty obce mi úvodem dovolte poděkovat za důvěru, kterou do mé osoby opětovně vkládáte. Vaše dnešní rozhodnutí je důsledkem výsledků říjnových voleb, v nichž jsem od spoluobčanů obdržel silný mandát, abych je i nadále zastupoval. Můj prvotní pocit radosti z vynikajícího volebního výsledku postupně střídá tíha odpovědnosti a uvědomění si míry očekávání a naděje, kterou jste do mne svým hlasem ve volbách vložili. Nesmírně si vážím všech pozitivních signálů od drtivé většiny spoluobčanů z posledních týdnů, kterých se mi v hojné míře dostávalo. Děkuji za ně, jsou pro mě zdrojem tolik potřebné energie a životního optimismu. Chtěl bych ale především vyzdvihnout podporu a toleranci své nejbližší rodiny, bez níž by můj výkon funkce starosty obce nebyl v minulosti ani v budoucnu absolutně myslitelný. S upřímnými díky se nyní z tohoto místa obracím k Tobě, Dušane, vážený pane končící místostarosto. Bylo mi ctí s Tebou po celé čtyři roky spolupracovat a myslím, že se nemáme za co stydět. Jménem obecního úřadu ti s úctou a radostí předávám pamětní dar a přeji vše dobré v Tvém osobním i pracovním životě.

V uplynulých čtyřech letech jsem získal obrovské množství zkušeností, nebylo by však produktivní o nich teď hovořit a analyzovat je. Přesto bych se chtěl s Vámi podělit o své základní přesvědčení, klíčový fakt, ke kterému jsem dospěl. Je jím poznání, že obecní úřad se dá řídit jako firma, a to ve všech aspektech a ze všech úhlů pohledu, které jsem nyní schopen dohlédnout. Odpovědné hospodaření obce se dá nastavit prostřednictvím rozpočtových mechanismů podobně jako podnikatel řídí finanční toky ve své firmě. Starosta vykonává veřejnou službu pro své spoluobčany stejně jako podnikatel systematicky pečuje o své zákazníky. Nejdůležitějším kritériem, bez kterého jakákoliv obec ani firma nemůže být dlouhodobě úspěšná, je formulování vize, směru, kterým je nezbytné se ubírat. Primárním a zcela zásadním cílem mé práce v pozici starosty je nárůst okruhu občanů, kterým se ve své obci dobře žije. Sekundárně jím jsou návštěvníci Drslavic, kterým se u nás líbilo, odjíždí spokojeni a s přesvědčením, že se k nám dříve či později rádi vrátí. Postupným naplňováním této vize se vytváří nejlepší předpoklad k tomu, že spokojený spoluobčan i návštěvník Drslavic si svoje pocity nenechají pro sebe a podělí se o ně s okolím. Budou o nás šířit pozitivní referenci a tím Drslavice dostávat více a více do obecného podvědomí. Není lepší vizitky pro naši malou obec než to, že se o ní ve všech koutech České republiky bude mluvit s uznáním, respektem, v superlativech a bude dávána za vzor jiným sídlům.

Mnozí si asi pomyslíte, že spíše než o vizi hovořím o nějakém nedostižném, abstraktním snu. Kdo jiný než starosta by však měl usilovat o přetavení snů do reality. Pevně věřím, že to není pouze moje vidění světa. Že to podobně cítíš i Ty, vážená paní místostarostko, i Vy, vážení nově zvolení zastupitelé a v neposlední řadě i Vy, milí spoluobčané. A pokud tomu tak skutečně je a má být, nechť nás společně na této dlouhé a nikdy nekončící cestě provází Pán Bůh. Děkuji Vám za pozornost.

Rostislav Mihel, starosta obce Drslavice


32

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK