Aktuálně v naší obci / strana 35

Krásným folklorním vystoupením se

Přidáno: 15. 6. 2014

prezentovaly naše děti z MŠ na pátém ročníku Bílokarpatských slavností v Uherském Brodě. Za doprovodu cimbálové muziky Mladí Bruštíci a v nových krojích předvedly pestré pásmo písní, tanců a říkanek a právem sklidily potlesk přítomných diváků. Těch bylo bohužel v neděli dopoledne na sokolském stadionu, kde se letošní slavnosti konaly, málo .. to je rozhodně škoda. Neodpustím si poznámku, že místní Kaufland narozdíl od místa konání tohoto kulturního svátku v té době praskal ve švech ZamračenýZamračený. Svědčí to dle mého názoru o vyprázdněnosti dnešní konzumní společnosti a postupné rezignaci na tradiční kulturní hodnoty a dědictví našich předků.

O to víc bych chtěl poděkovat všem, co se na naše děti přišli podívat – zvláště pak zaměstnancům MŠ, kteří s dětmi pásmo secvičili a rodičům, kteří svým souhlasem potvrdili účast svých ratolestí na slavnostech a zajistili dopravu na místo konání. Poděkování patří také organizátorům slavností a jejich zájem prezentovat nejenom královské Město Uherský Brod, ale i okolní vesnice.

Fotogalerie z akce ZDE


Starosta obce DRSLAVICE svolává

Přidáno: 8. 6. 2014

veřejné zasedání zastupitelstva obce Drslavice, které se bude konat

v úterý 17. června 2014 v 19:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice

Program jednání :

1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2. Kontrola usnesení, zpráva o činnosti OÚ za uplynulé období 25.2.2014 – 17.6.2014

3. Účetní závěrka Obce Drslavice za rok 2013, Závěrečný účet Obce Drslavice za rok 2013, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Drslavice za rok 2013

4. Výroční zpráva o hospodaření MŠ Drslavice, příspěvková organizace za rok 2013. Účetní závěrka MŠ Drslavice, příspěvková organizace za rok 2013

5. Závěrečný účet mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí za rok 2013, rozpočet mikroregionu Dolní Poolšaví na rok 2013, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu Dolní Poolšaví za rok 2013

6. Obecně závazná vyhláška č.1/2014, o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu

7. Dohoda o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Uherský Brod včetně spisové služby a integrace úřadu

8. Nový územní plán obce Drslavice

9. Nový digitální povodňový plán obce Drslavice

10. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Drslavice a EKO-KOM, a.s., IČ: 25134701

11. Diskuze

12. Usnesení, závěr

Podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné.

Rostislav Mihel, starosta obce

V Drslavicích dne 9.6.2014

Vyvěšeno dne: 9.6.2014

Sejmuto dne: 17.6.2014


Ještě dvěma fotogaleriemi se vracíme

Přidáno: 8. 6. 2014

k páteční zastávce cyklotour Na kole dětem, tak se podívejte. Usmívající se Oběma pánům fotografům děkujeme za poskytnutí fotomateriálu.

S přáním hezkého vstupu do pracovního týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta

Fotogalerie Emila Kňazejeho ZDE – Na kole dětem

Fotogalerie Františka Maliny ZDE – Na kole dětem


Fantastickými výkony pokračují v jarní

Přidáno: 8. 6. 2014

části okresního přeboru mužů v kopané naši chlapci. Včera zvládli těžké utkání na půdě druhých Buchlovic, když otočili pro ně nepříznivý stav 1–3 na 4–3 v jejich prospěch. Znamená to, že z 10 jarních zápasů 8× vyhráli a prohráli pouze jednou na půdě vedoucího Starého Města, což je rozhodně obdivuhodné. Dařilo se i našemu B týmu, který si s chutí zastřílel a v posledním zápase základní třídy nasázel hostujícím Rudicím sedm kousků Úžasný.

Výkony Drslavic nechť jsou tou nejlepší pozvánkou na závěrečné dva zápasy okresního přeboru, které odehrajeme doma. Nejdříve tuto sobotu hostíme Kudlovice a o týden později soutěž ročníku 2013/14 zakončíme s Bánovem. Příjďte proto v co nejvyšším počtu povzbudit naše fotbalisty, určitě si to za své výkony zaslouží !!

Více informací na stránkách TJ Drslavice


Okrsková soutěž v hasičském sportu se

Přidáno: 8. 6. 2014

za nádherného počasí konala v našem sportovním areálu. V konkurenci týmů z Drslavic, Hradčovic, Lhotky a Veletin zvítězilo družstvo Hradčovic před našimi chlapci. V doprovodné soutěži mladých hasičů pak naše děti pod vedením Dušana Hamady obsadily krásné třetí místo. Soutěž probíhala za solidního zájmu návštěvníků, kteří výkony jednotlivých družstev odměňovali častým potleskem.

Poděkování patří chlapcům z SDH Drslavice, kteří soutěž výborně organizačně zajistili a zvládli.

Fotogalerie ze soutěžního odpoledne ZDE


Cyklotour charitativní akce Na kole (a.)

Přidáno: 5. 6. 2014

Certifikát Obci Drslavice

dětem měla jako jednu ze svých zastávek i Drslavice, čehož si velmi vážíme. Naše obec je partnerem této nadace na podporu onkologicky nemocných dětí. Starosta v průvodním slově přivítal účastníky tour i přítomné návštěvníky a panu Zimovčákovi, který měl při včerejší první etapě hrůzostrašně vypadajícící pád, předal pamětní dar. Následně se ujal slova pan Josef Zimovčák, shrnul smysl a poslání nadace a starostovi předal certifikát pro naši obec. V cca 50-i členném pelotonu cyklistů, který do Drslavic zavítal, byly takové kapacity, jako pan profesor Pafko, někdejší osobní lékař bývalého prezidenta republiky Václava Havla. V rámci krátkého kulturního programu vystoupilo sdružení Agrofest v dobových kostýmech a na úplný závěr bylo vypuštěno 10 holubů naděje, aby účastníky tour napříč jejich poutí Českou republikou symbolicky doprovázeli.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na organizacivydařené akce podíleli, drslavským dětem za účast a výrobu překrásného transparentu a všem svým spoluobčanům za to, že nás přišli podpořit.Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že jsme se s panem Zimovčákem a jeho cyklopřáteli neviděli naposled – bude nám velkou ctí s nadací Na kole dětem spolupracovat i nadále.

„My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně.“

VEŘEJNÁ SBÍRKA číslo účtu: 107–484410267/0100

Oficiální webové stránky nadace Na kole dětem

Fotogalerie z akce ZDE

Druhá etapa pohledem nadace Na kole dětem

Blog starosty o panu Josefu Zimovčákovi

S přáním krásného víkendu Rostislav Mihel, Váš starosta


Město Uherský Brod srdečně zve na

Přidáno: 4. 6. 2014

Bílokarpatské slavnosti 2014, které se uskuteční ve dnech 13.-15.6.2014. V rámci programu vystoupí soubor dětí z MŠ Drslavice, a to v neděli od 11 do 11:15 hod. na stadionu za sokolovnou. Budeme moc rádi, když svou účastí naše dětičky příjdete podpořit. V příloze novinky přinášíme časovou osu jednotlivých vystoupení.

Těšíme se na Vaši návštěvu !


Přinášíme výsledky voleb do Evropského

Přidáno: 25. 5. 2014

parlamentu za obec Drslavice.


Do Drslavic zavítá dne 6.6.2014 peloton

Přidáno: 21. 5. 2014

účastníků 5. veřejné cyklotour 2014 napříč ČR v čele s panem Josefem Zimovčákem. Naše obec je podporovatelem sportovního projektu na pomoc omkologicky nemocných dětí„Na kole dětem“ a velice si vážíme skutečnosti, že jednou ze zastávek pelotonu budou právě Drslavice po boku velkých měst jako Hodoním, Strážnice, Uh. Hradiště, Uh. Brod a další.

Příjezdpelotonu očekáváme v pátek 6.6. v cca 12:45 minut na návsi pod kapličkou, kde účastníky tour přivítá starosta obce, který zároveň převzal záštitu nad tímto projektem. K účastníkům pelotonu se můžete připojit buď na kousek, celou etapu nebo dokonce na celou tour. Srdečně tedy zveme všechny občany k účasti při této pro naši obec vzácné a mimořádné události. Přijďte ke kapličce se s panem Zimovčákem osobně pozdravit a přivítat i ostatní účastníky akce.

Zároveň si Vás dovoluji požádat o laskavé zvážení poskytnutí pomoci prostřednictvím veřejné sbírky, jakékoliv finanční příspěvky můžete posílat na číslo účtu 107–484410267/0100. Předem děkujeme za Vaši pomoc.

Závěrem motto projektu : „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně.“

Rostislav Mihel, Váš starosta

Časová osa druhé etapy ZDE


Přinášíme pozvánku na oslavy stého

Přidáno: 19. 5. 2014

výročí uherskohradišťského Slováckého muzea, které se uskuteční příští sobotu ve Smetanových sadech v UH. Více informací v příloze, jste srdečně zváni !


35

Kalendář akcí

27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK