Aktuálně v naší obci / strana 37

Do Drslavic zavítá dne 6.6.2014 peloton

Přidáno: 21. 5. 2014

účastníků 5. veřejné cyklotour 2014 napříč ČR v čele s panem Josefem Zimovčákem. Naše obec je podporovatelem sportovního projektu na pomoc omkologicky nemocných dětí„Na kole dětem“ a velice si vážíme skutečnosti, že jednou ze zastávek pelotonu budou právě Drslavice po boku velkých měst jako Hodoním, Strážnice, Uh. Hradiště, Uh. Brod a další.

Příjezdpelotonu očekáváme v pátek 6.6. v cca 12:45 minut na návsi pod kapličkou, kde účastníky tour přivítá starosta obce, který zároveň převzal záštitu nad tímto projektem. K účastníkům pelotonu se můžete připojit buď na kousek, celou etapu nebo dokonce na celou tour. Srdečně tedy zveme všechny občany k účasti při této pro naši obec vzácné a mimořádné události. Přijďte ke kapličce se s panem Zimovčákem osobně pozdravit a přivítat i ostatní účastníky akce.

Zároveň si Vás dovoluji požádat o laskavé zvážení poskytnutí pomoci prostřednictvím veřejné sbírky, jakékoliv finanční příspěvky můžete posílat na číslo účtu 107–484410267/0100. Předem děkujeme za Vaši pomoc.

Závěrem motto projektu : „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně.“

Rostislav Mihel, Váš starosta

Časová osa druhé etapy ZDE


Přinášíme pozvánku na oslavy stého

Přidáno: 19. 5. 2014

výročí uherskohradišťského Slováckého muzea, které se uskuteční příští sobotu ve Smetanových sadech v UH. Více informací v příloze, jste srdečně zváni !


1.950.000,- Kč je celkový účet přeložky

Přidáno: 19. 5. 2014

trafostanice před Obecním úřadem. Investorem akce byl E.ON, a.s., zhotovitelem pak společnost PERFECT, s.r.o. z Otrokovic, kteréza solidní přístup a práci odvedenou včas a v daném termínu děkujeme.

Minulý týden pracovníci obce pokračovali ve výkopových pracech v areálu zahrady MŠ, kde chceme svépomocí realizovat dopadové plochy pod herními prvky dle projektu rekonstrukce celého hřiště. V přízemí budovy Obecního úřadu došlo k vyklizení skladu SDH a jeho přemístnění do Obecního domu. Tím se uvolnil moc potřebný a užitečný prostor – sklad v prvním patře budovy pod tíhou šanonů plných papírů v důsledku zvyšující se administrace je zcela zaplněný Zamračenýproto nám nová místnost, kterou jsme vymalovali a instalovali do ní regály, příjde náramně vhod.

Současně dnešním dnem zahajujeme rozsáhlejší práce v okolí Obecního domu, které si kladou za cíl generální rekonstrukci oplocení, dokončení dešťového svodu v zadní části a dobudování zpevněné plochy na dvoře v bezprostředním sousedství budovy. Souběžně přemýšlíme, jak co nejlépe opravit schody vedle Obecního domu směřující do Pastýrní, které jsou již dlouhodobě ve velmi neutěšeném stavu.

S přáním hezkeho dne Rostislav Mihel, Váš starosta


400.000,- Kč dotace získáme na realizaci

Přidáno: 14. 5. 2014

projektu „Pomoc pro naše nejmenší“, což znamená, že naše žádost na kompletní rekonstrukci zahrady mateřské školy byla schválena. To, že právě náš projekt hodnotící komisi Ministerstva pro místní rozvoj zaujal nás těší o to víc, že bylo podpořeno 178 žádostí z celkového počtu 898 přijatých .. uspokojena tak byla pouze jedna žádost z pěti. MMR za podporu DĚKUJEME.

Realizaci se budeme snažit naplánovat na období červenec až srpen, tedy v období prázdnin a výluky provozu školky. Celková výše investice bude 578.594,– Kč. V příloze přikládáme tabulku s vyhodnocením projektů.


Na prvního máje za krásného počasí

Přidáno: 6. 5. 2014

uspořádalo místní sdružení Agrofest v součinnosti s drslavským klubem seniorek a Obcí Drslavice již třetí ročník cykloakce s nádechem recese pod názvem „Otvírání studánek“. Celý program uvedl předseda Agrofestu a poté slavnostně zahájil starosta obce nepovedenou recitací básně Lesní studánka Smějící seSmějící se. Peloton účastníků, z nichž někteří byli nastrojeni do stylových kostýmů, pak postupně navštívil a symbolicky otevřel studánky ve Vrhových, na Čertoryji a u Kopánky. Cyklovýlet ve znamení pohodové a přátelské atmosféry byl zakončen v letní hospůdce U komára ve sportovním areálu obce, kde proběhlo závěrečné vyhodnocení spojené s občerstvením všech účastníků.

Fotogalerie z Otvírání studánek ZDE


186.125,- Kč obec postupně zinkasuje od

Přidáno: 6. 5. 2014

nájemců za zimní (období 16.11.2013 až 30.4.2014) pronájem haly nového Polyfunkčního domu. Když k tomu připočteme částku ročního nájemného restaurační části objektu, můžeme již nyní konstatovat, že bez problémů pokryjeme náklady spojené s provozem budovy, aniž by si vyžadovaly jakékoliv další finanční subvence z obecního rozpočtu (dokonce si dovolím odhadnout, že provoz budovy bude v celoročním zúčtování ziskový) – a to dle mého přesvědčení je velmi pozitivní konstatování. Naše nové zařízení již od svého otevření vzbudilo velkou vlnu zájmu o sportovní vyžití v něm – to byl přesně ten cíl, se kterým Obec Drslavice vstupovala do tohoto projektu. Ze statistik vyplývá, že po celou zimní sezónu se průměrně v hale sportovalo 53 hodin týdně (7,5 hodiny denně). Vzhledem k obsazenosti (pronájem jsme poskytovali na základě smluv) jsme halu po celé zimní období mohli poskytnout zdarma dětem drslavské fotbalové přípravky (1 až 2 hodiny týdně), mladým florbalistům (1 hodina týdně) a také organizacím TJ Drslavice a SDH Drslavice (2 hodiny týdně pro každou z nich). Podobný model chceme aplikovat i pro nadcházející období.

Počínaje květnem jsme vstoupili do letní sezony, ve které nabízíme pronájem haly s 50% slevou oproti cenám v zimním období – 125,– Kč za 1 hodinu a 200,– Kč za 2 hodiny. Halu je možné kdykoliv objednat po předchozí domluvě na telefonu paní provozní 737 518418.

Závěrem velké poděkování všem, kteří nové zařízení obce využívají – podílíte se na financování nákladů objektu a tím přispíváte k jeho trvalé udržitelnosti. DĚKUJEME !

S přáním krásného prožití druhého svátku máje

Rostislav Mihel, Váš starosta Úžasný


Tradiční stavění májů v obci přilákalo

Přidáno: 1. 5. 2014

i letos množství nadšenců této krásné tradice. Letos bylo poněkud komplikováno skutečností, že v ročníku, který měl stavění hlavního máje na starosti, nebyl ani jeden chlapec .. i přes tuto skutečnost se všechno zvládlo. K posezení u máje přímo vybízelo i takřka letní počasí, které přelom dubna a května doprovázelo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se stavěním májů v obci pomohli.

Fotogalerie ze stavění májů ZDE


V pondělí a úterý proběhl na naší obci

Přidáno: 29. 4. 2014

audit hospodaření za rok 2013, na který jsme se s paní účetní poslední týdny intenzívně připravovali. S potěšením můžeme sdělit, že až na několik drobných doporučení ze strany auditorů proběhl zdárně. V závěru minulého týdne pak proběhla kontrola ze strany Zlínského kraje na čerpání dotace pro II. etapu rekonstrukce Obecního domu. Konstatovala řádné hospodaření s veřejnými prostředky a neshledala žádné nedostatky, za což jsme rádi. S podrobnými výsledky obou kontrol bude ZO Drslavice a přítomná veřejnost seznámena na příštím veřejném zasedání cca v polovině června.

Minulý týden byl také ve znamení projednávání vlastnických nároků v rámci komplexních pozemkových úprav v kú Drslavice. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se této konzultace zúčastnili, protože tato je základním předpokladem pro úspěšné dokončení úprav. Těm vlastníkům půdy, kteří toto jednání nestihli a chtěli by záležitost svých pozemků konzultovat, nabízím možnost projednání zde na Obecním úřadě. V takovém případě prosím s sebou vezměte celý obsah dopisu s modrým pruhem, který Vám z pozemkového úřadu přišel. Společně zde můžeme věc posoudit a případně vypsat dotazník pro zpracovatelskou firmu pozemkových úprav GEOREAL Plzeň. Tato možnost platí do středy 7.5.2014, poté budou tyto dotazníky firmě GEOREAL hromadně zaslány.

Přeji Vám krásné prožití májových svátků a nezapoměňte – dnes se staví máje, tak kdo může přijďte prosím přiložit ruku k dílu Mrkající.

Rostislav Mihel, Váš starosta


Přinášíme rozpis cyklotrasy akce Na kole

Přidáno: 22. 4. 2014

Vinohrady, která se uskuteční tuto sobotu, bude projíždět naší obcí a ke které se můžete připojit. Konkrétně v Drslavicích si cykloturisti přibližně v 10:45 budou moci prohlédnout stálou výstavu JUDr. Václava hraběte z Kounic v Obecním domě a také k nahlédnutí bude otevřena kaple Panny Marie Svatohostýnské. Registrace účastníků je možná v době od 9:30 – 10:00 u Panského domu v Uherském Brodě.

STEZKA POOLŠAVÍM A VLČNOVEM (37 km, převýšení 80 m, start: 9.55)

9.55 Uh. Brod

10.25 Havřice: Havřické búdy – kaplička P. Marie Sedmibolestné

10.45 Drslavice: Obecní dům – výstava hrabě Václav z Kounic, kaplička s pietou

11.20 Hradčovice: rozhledna Na Lhotce, restaurace U Holuba – cykloobčerstvení

12.00 Popovice: Potomákovo muzeum krojů, Amfík Bukovina – vinaři z Popovic + cyklogrilování, zahradní hry, ukázka sokolnictví

12.40 Uherské Hradiště – Sady: víno Josef Medek, Josef Hron a spol.

13.10 Kunovice: Slovácký sklep – královské víno z Kunovic

13.35 Míkovice: Hospoda u Slezáčků – vinaři KPV Míkovice

13.50 Podolí: Kaple svatého Ducha

14.20 Veletiny: Veletinské búdy ve Staré Hoře

15.00 Vlčnov: Muzeum lidových pálenic a památkový dům č. 656, Vlčnovské búdy – Jaroslav Moštěk , Petr Kadlčík a Josef Knotek

15.45 Uh. Brod: restaurace Balkán – posezení s koštem vína a country


54ks televizorů a 28ks monitorů dnešního

Přidáno: 16. 4. 2014

dne od nás odvezla firma Asekol v rámci sběru použité elektrotechniky. V této souvislosti jsem Vás chtěl poprosit, zda nemáte doma staré, vysloužilé, ale kompletní elektrospotřebiče, které by jste nám mohli na sběrný dvůr poskytnout. Jedná se nám zejména o pračky, sporáky, myčky, vysavače, mikrovlnky a podobně .. tohoto segmentu nám několik kusů chybí k tomu, aby jsme mohli objednat svoz a následně žádat o motivační příspěvek na vylepšení sběrného dvora.

Děkujeme za to že třídíte odpad. Usmívající se

Krásné Velikonoce všem spoluobčanům přeje

Rostislav Mihel, Váš starosta


37

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK