Aktuálně v naší obci / strana 42

Otevření nového Polyfunkčního domu

Přidáno: 17. 11. 2013

se v sobotu uskutečnilo za velkého zájmu návštěvníků a ve výtečné, opravdu slavnostní atmosféře. Po úvodní sadě písní CM Grajcar vystoupil starosta obce s projevem (plné znění naleznete níže), ve kterém stručně zhodnotil hlavní aspekty výstavby objektu. Vrcholem sobotního podvečera bylo jednak požehnání budovy panem farářem Zdeňkem Gerhardem Klimešem, jednak výtečné vystoupení Petra Bendeho s cimbálovou muzikou Grajcar. Součástí slavnostního dne bylo i zahájení denního provozu nového pohostinství. Na dobrovolném vstupném bylo celkem vybráno 13.894,– Kč (z toho 12.508,– Kč vstupné a 1.386,– Kč šatna), peníze budou použity na úhradu nákladů spojených s akcí.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám s organizací a průběhem slavnostního otevření budovy jakkoliv pomohli. Velmi si toho vážíme.

Fotogalerie z otevírání Polyfunkčního domu ZDE.

Reportáž Dobrého dne s Kurýrem

Slavnostní projev starosty obce:

Vážení hosté, drazí spoluobčané, milé děti,

jsou v životech každého z nás dny naplněné prací, povinnostmi a protože je jich zpravidla šest do týdne, vyznačují se větším či menším stereotypem .. jsou to zkrátka všední dny v pravém slova smyslu. O to více si vážíme svátečních dnů odpočinku, ve kterých čerpáme nové síly. Naprostou vyjímkou jsou pak dny, kdy se sny mění v realitu, kdy to co se zdálo býti snem, stává se postupně hmatatelným. Dámy a pánové, milé děti, vítejte v novém Polyfunkčním domě Drslavice, číslo popisné 222.

Skutečnost, že dlouhá cesta, kterou jsme museli ujít nebyla právě ušlapaná, není důležitá. Překážky jsou vždy od toho, aby se překonávaly. Důležité je, že cesta měla svůj cíl, do kterého jsme společně došli dnešním dnem.

Prvotní úvahy o výstavbě budovy z roku 2006 vycházely z předpokladu, že se v naší obci nenalézá žádné zařízení pro kulturně-společenské ani sportovní účely. Tehdejší zastupitelstvo v čele s panem starostou Milanem Matyášem se s odhodláním pustilo do vyřizování nekonečného množství formalit a potvrzení, ve kterém po roce 2010 pokračovalo nově zvolené vedení obce v spolu s generálním projektantem stavby ing. Miroslavem Poláškem. Zároveň na bankovním účtu obce postupně narůstala i finanční rezerva k uskutečnění projektu. Zásadním milníkem bylo dojednání smlouvy o odkoupení pozemku od Jednoty Uherský Ostroh, což v důsledku znamenalo rozšíření plochy haly, ve které se nyní nacházíme. Druhým milníkem bylo získání dotace ve výši 8.000.000,– Kč z Ministerstva financí na základě žádosti, kterou jsme počátkem roku 2011 podali přímo k rukám tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska. Jelikož k naplnění obou těchto faktorů došlo v srpnu loňského roku, bylo vzhledem k termínu dokončení stavby letos v prosinci nutné nejen neprodleně zahájit výběrové řízení na zhotovitele, ale učinit desítky dalších zásadních rozhodnutí. Celý proces výběrového řízení i stavební dozor jsme svěřili společnosti INVESTA UH s.r.o., která se úkolu zhostila profesionálně a s noblesou, chtěl bych zejména paní Knotové za toto jménem zastupitelstva obce Drslavice srdečně poděkovat.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby v konkurenci 16 firem se stala společnost Pozimos, a.s. Zlín, se kterou byla podepsána smlouva o dílo na celkovou částku 15.364.771,– Kč. Tato vysoutěžená cena pro Obec Drslavice představuje výraznou úsporu proti projektové ceně 22,5 milionu Kč. Chtěl bych po roční zkušenosti a spolupráci s firmou Pozimos vyslovit jménem zastupitelstva obce uznání a respekt před kvalitní prací, kterou jste odvedli. Velmi si toho vážíme. Naše uznání prosím vyřiďte všem, kteří se na stavbě více či méně podíleli včetně subdodavatelů. Zvláště bych chtěl poděkovat panu stavbyvedoucímu Tomáši Vaverkovi a vedoucímu divize panu Ing. Pavlu Havlíkovi – pánové, bylo mi ctí s Vámi spolupracovat. Dovolte mi nyní pozvat na pódium ředitele a předsedu představenstva společnosti Pozimos a.s. pana Ing. Jiřího Havlíka a poprosit ho o několik slov.

Děkuji a dovolil bych si nyní přejít ke slavnostnímu aktu otevření budovy. Mnozí by možná očekávali symbolické stříhání pásky jak to při podobných příležitostech bývá zvykem, já jsem se přiklonil k variantě oslovit zdejšího pana faráře Zdeňka Gerharda Klimeše a poprosit ho o slavnostní požehnání Polyfunkčního domu. Jsem velmi rád, že tomuto mému přání vyhověl, tímto ho srdečně vítám mezi námi a předávám mu slovo.

Vážený otče Zdeňku, Pán Bůh zaplať za Vaše krásná, inspirativní slova, přeji Vaší službě v naší farnosti vše dobré. Uvedením do provozu se jedna etapa v uvozovkách historie budovy uzavírá, ta rozhodující je teprve před námi – tím je trvalá ekonomická udržitelnost zařízení. Počty rezervovaných hodin pronájmu této víceúčelové haly pro nadcházející zimní sezonu zejména občany Drslavic mě však naplňují optimismem. Kdokoliv, a to nejen místní, by jste měli zájem našeho krásného sportoviště k jakémukoliv halovému sportu využít, neváhejte se na mě obrátit – obec Drslavice je připravena Vám vyjít maximálně vstříc. A protože budova nám byla tento týden předána a stavební úřad rozhodl o zahájení zkušebního provozu počínaje včerejším dnem, nic nebrání od příštího týdne začít dům plnohodnotně využívat. Dnešním dnem zahajuje provoz i restaurační zařízení rozdělené na kuřáckou a nekuřáckou část, otevřeno bude bývat denně. S nájemcem byla uzavřena pětiletá nájemní smlouva, přeji mu hodně zdaru a pobízím všechny přítomné, aby nejen dnes, ale i do budoucna v co nejvyšším počtu novou drslavskou hospodu navštěvovali.

Vážení hosté, drazí spoluobčané, milé děti, přívitejme prosím nyní potleskem pana Petra Bendeho a členy cimbálové muziky Grajcar.Páni muzikanti, vítejte v Drslavicích a oslavujte se společně s námi. A Vám, vážení návštěvníci, přeji hodnotný kulturní zážitek.

Koncertem Petra Bendeho a cimbálové muziky Grajcar byla ukončena slavnostní část programu a nyní nastává čas na prohlídku budovy a neformální zábavu, kterou zajistí reprodukovaná hudba. Tak i když Vám nyní poděkuji, že jste společně se mnou v novém Polyfunkčním domě strávili doufám příjemný listopadový podvečer, rozhodně nikam neodcházejte.

Milí přátelé, přeji Vám hezký sobotní večer.


Čistě náhodou jsem našel krásné

Přidáno: 7. 11. 2013

ohlédnutí za našimi hody. Ostatně posuďte sami po kliknutí ZDE.

S přáním hezkého víkendu starosta Mrkající


Výstavba příjezdové komunikace k

Přidáno: 6. 11. 2013

Nová příjezdová komunikace k Polyfunkčnímu domu

Polyfunkčnímu domu byla jednou z posledních velkých subdodávek, které jsou provázané s celým projektem. Do slavnostního otevření příští sobotu tak zbývá dokončit montáž interiérového vybavení restaurační části, instalovat gastro zařízení a provést generální úklid. V okolí stavby je pak nutné dokončit oplocení ze strany zahrady MŠ a posílít veřejné osvětlení v prostoru před objektem o dvě lampy.

Potěšitelná zpráva dorazila v uplynulých dnech ze stavebního úřadu Uherský Brod, který rozhodl o uvedení budovy do zkušebního provozu s platností od 15.11.2013. V praxi to znamená, že od tohoto data můžeme využívat celou budovu včetně víceúčelové haly a restauračního zařízení.

Co se týká slavnostního otevření příští sobotu, vše doufáme směřuje k hladkému a důstojnému průběhu. Usmívající se Dle slov agentury, která nám koncert zprostředkovává, se pan Petr Bende k nám do Drslavic velmi těší. Tímto Vás tedy všechny návštěvníky a čtenáře stránek osobně zvu na slavnostní otevření Polyfunkčního domu Drslavice v sobotu 16. listopadu od 16:30 hodin.

Rostislav Mihel, starosta obce Drslavice


Mimořádně příznivé počasí provázelo (a.)

Přidáno: 27. 10. 2013

letošní hody v Drslavicích – počasí jakoby chtělo kompenzovat loňskou zimu, která nás přesně před rokem doslova šokovala. Hodové veselí začalo v pátek taneční zábavou se skupinou Madison v sále Obecního domu. Ve velmi pěkně nazdobeném sále více jak stovka spokojených návštěvníků „vlnila své boky“ Šlápnul vedle na hity staršího i novějšího vydání. Zábava končící hluboko po půlnoci byla doprovázena losováním bohaté tomboly. Za celkovou organizaci hodové zábavy právem patří poděkování nejen zástupcům hodové chasy, ale ve velké míře také jejich rodičům a příbuzným.

Zpestřením hodů byly kolotoče na hřišti, které od pátku do neděle přilákaly množství návštěvníků. Tito oceňovali především výběr a rozmanitost atrakcí. Poděkování patří provozovateli kolotočů panu Spilkovi z Brna a mohu prozradit, že již nyní máme rezervován termín i pro příští rok.

Nedělní mše svatá v kostele v Hradčovicích proběhla ve slavnostním duchu s krásným slovem nového pana faráře, moje určitá rozpačitost pramení z toho, že byla sloužena pouze za mládež z Hradčovic a Lhotky. Považoval bych za nanejvýš vhodné a logické, aby pro příště byla sloužena za mládež celé naší farnosti, tedy i té drslavské a velecké, a v tomto smyslu se pro příště pokusím apelovat na zástupce farní rady.

Průvod více než 20 drslavských krojovaných pak vyšel od drslavské hospody přesně ve 13 hodin za doprovodu cimbálové muziky Rozmarýn. Chasa se předvedla velmi zdařilým pásmem a z každého jejich pohybu vyzařovala pohoda a nadšení. Musím říct, že při sledování kombinace krásy krojů a ladnosti tance jsem pociťoval hrdost nad tím, jakým způsobem se nám daří udržovat tradice. Vážím si přístupu všech, kteří včera v kroji důstojně reprezentovali naši obec.

Zvláštností letošní obchůzky byl beran, který byl poněkud jiný, než bývá v našem kraji zvykem Šlápnul vedle .. všechny bych chtěl jedoznačně ujistit v tom, že se skutečně jednalo o berana a ne o kozu, muflona nebo kdoví co ještě jsem včera po dědině slyšel Smějící se.

Tož tak.

Hody byly, hody budú.

Rostislav Mihel, Váš starosta Usmívající se

Fotogalerie z hodů ZDE.

Fotogalerie z hodové zábavy a další foto z hodů ZDE.


Volby do parlamentu ČR přinesly

Přidáno: 27. 10. 2013

v Drslavicích poměrně jednoznačné vítězství strany KDU ČSL. podrobné výsledky jak to u nás dopadlo přínášíme po kliknutí ZDE. Za zmínku rozhodně stojí 71,66% volební účast v Drslavicích, což nás řadí na skvělé třetí místo ze všech obcí v rámci bývalého okresu Uherské Hradiště.

Chtěl bych poděkovat zejména volební komisi a paní zapisovatelce, průběh voleb u nás byl zcela bezproblémový. Závěrem samozřejmě dík všem spoluobčanům, kteří se k volbám dostavili. Svědčí to zejména o tom, že Vám další osud naší země není lhostejný.

S přáním krásného prožití státního svátku

Rostislav Mihel, Váš starosta


180.000,- dotace vyčerpáme postupně

Přidáno: 24. 10. 2013

do dubna příštího roku od úřadu práce na dvě nově vytvořená pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací. Obě nové pracovnice s nástupem od prvního listopadu chceme využít na práce, které budou souviset s provozem nového Polyfunkčního domu. Zde probíhají poslední dokončovací práce, administrativně se intenzívně připravujeme na kolaudaci v první polovině listopadu.

Dnešního dne je možnost odkládat na obecním úřadě nepotřebný a nepoužívaný textil. K tomuto účelu bude trvale přistaven kontejner, který se nalézá u vstupní brány do sběrného dvora.

Závěrem Vám zaměstnanci obce přejí krásné prožití hodů a šťastnou ruku u voleb. Volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Drslavice bude otevřena dnes od 14 do 22 hodin a zítra tj. v sobotu od 8 do 14 hodin.


Pozemkové úpravy v obci pokračují

Přidáno: 23. 10. 2013

zjišťováním průběhu hranic po obvodě. Tímto krokem dojde k oddělení vnitřku obce od zbytku katastru, kterého se bude (kromě lesa, který je ze zákona z pozemkové úpravy týkat) komplexní pozemková úprava týká. V komisi pro toto zjišťování hranic jsou zástupci dva obce Drslavice (starosta obce + pan zastupitel Josef Šobáň), ředitelka katastrálního úřadu v Uherském Brodě, dva pověření zástupci Státního pozemkového úřadu v Uherském Hradišti a dva geodeti ze zpracovatelské firmy Georeal Plzeň. Ukončení tohoto šetření probíhající po celý týden buď přímo v terénu nebo nad mapami katastru v Obecním domě bude znamenat významný posun v pozemkové úpravě, stále se však nalézáme v první třetině procesu .. tento bude ukončen až v průběhu roku 2015.

Chtěl bych poděkovat všem přizvaným vlastníkům pozemků, že se jednání aktivně účastní. V následujících týdnech nás čeká snad nejdůležitější etapa projektu, a tím je vyhotovení plánu společných zařízení, tedy zájmových bodů obce Drslavice. Tato etapa by měla být dle harmonogramu ukončena s koncem kalendářního roku 2013.


Rozpis hodin Polyfunkčního domu (akt.),

Přidáno: 20. 10. 2013

respektive jeho obsazenosti přinášíme v příloze emailu. Červená pole jsou obsazena, zelené jsou k dispozici k pronájmu v cenách 1 hodina za 250,– Kč, 1,5 hodiny za 325,– Kč a 2 hodiny za 400,– Kč při obsazení na 4 a více měsíce (tedy zimní sezona. Předpokládaný začátek využití haly je druhá polovina listopadu (bude ještě upřesněno v návaznosti na kolaudaci objektu), tento víkend nám položili sportovní povrch Úžasný. Ten je vhodný pro všechny typy halových sportů.

V případě Vašeho zájmu o pronájem prosím piště na email starosta@drsla­vice.cz nebo volejte 725 423868, mobilní telefon starosta obce. Tabulku s rozpisem hodin budeme průběžně aktualizovat.

S přáním úspěšného startu do hodového týdne

Rostislav Mihel, Váš starosta


Minulý týden jsme dokončili letošní

Přidáno: 14. 10. 2013

Panelová plocha sběrného dvoru

etapu výstavby sběrného dvora za Obecním úřadem. Položili jsme 32 panelů, což představuje překrytí dalších 192 m2 plochy sběrného dvora. Zbylých 8 panelů položíme na jaře příštího roku, zbytek nedodělané plochy zpevníme a tuto část realizace sběrného budeme moci považovat za dokončenou.

Všechny panely jsme získali od ZOD Poolšaví, za spolupráci děkujeme. Náklady spojené s realizací v výrazné části pokryjeme z motivačního příspěvku u společnosti Elektrowin, o který budeme žádat v následujících týdnech.


Slavnostním otevřením Obecního (akt.)

Přidáno: 14. 10. 2013

CM JAKUB při vystoupení v Obecním domě

domu jsme včera završili etapu celkové rekonstrukce této budovy. Odhadem 130 návštěvníků si přišlo poslechnout velmi poutavou přednášku Mgr. Tomečka z uherskobroského muzea na téma života a odkazu hraběte Václava z Kounic. Slova přednášejícího byla ohraničena projekcí unikátních videozáběrů zaniklého zámečku Pepčín z let 1969 a 1978. Po projevu starosty obce, který přinášíme níže, pokračoval slavnostní podvečer prohlídkou expozice 17 obrazů v nově zrekonstruovaných prostorách suterénu budovy. Chtěl bych podoknout, a tím odpovídám na časté dotazy návštěvníků, že tuto výstavu zde máme natrvalo – získali jsme od muzea v Uherském Brodě a zámku Slavkov u Brna patřičná licenční práva k jejímu stálému využití. Kdykoliv si budete chtít expozici a prostory suterénu detailněji prohlédnout, obraťte se na obecní úřad a rádi Vám toto individuelně umožníme. Celou akci zakončilo velmi pěkné 2,5 hodinové vystoupení cimbálové muziky JAKUB. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 1.805,– Kč byl použit na pokrytí nákladů akce.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci akce. Jsem velmi rád, že se v obci stále najde mnoho dobrovolníků ochotných ve veřejném zájmu pomoci. Děkuji také za množství pochvalných ohlasů na provedení rekonstrukce budovy a zvláště suterénu – velmi mě to těší a přijímám to s pokorou.

Fotogalerie ze slavnostního otevření ZDE

Projev starosty obce při příležitosti slavnostního otevření Obecního domu Drslavice:

Vážení spoluobčané, vážení hosté,

dovolte mi krátce zrekapitulovat a vyhodnotit průběh rekonstrukce Obecního domu poté, co poslední nájemce v roce 2011 předčasně ukončil smluvní vztah s Obcí Drslavice.

Dne 8. listopadu 2011 zastupitelstvo obce Drslavice na svém veřejném zasedání schválilo záměr kompletní rekonstrukce objektu pro využití ve veřejném zájmu a pověřilo starostu obce ke všem krokům, které by v konečném důsledku vedli k jeho realizaci. Zpracováním projektové dokumentace byla pověřena společnost L-sic, s.r.o. ze Zlína, která v koordinaci s požárním specialistou představila projekt stavebních úprav v celkové výši 9,2 mil. Kč. Protože již od začátku bylo patrné, že bez dotací podobný záměr realizovat nepůjde, tak po vyřízení potřebných povolení na stavebním úřadě v Uherském Brodě jsme se zaměřili na důsledné zpracování žádosti o dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje. Významná dotační podpora projektu stavebních úprav Zlínským krajem v letech 2012 až 2013 byla pro nás zadostiučiněním za množství administrativy s tím spojené – je potřeba si uvědomit, že projektant úprav neměl k dispozici prakticky žádný historický materiál o budově, ze kterého by mohl relevantně vycházet. Chtěl bych zde vzpomenout i úsilí mnoha dobrovolníků z obce, kteří na základě statického propočtu na sklonku roku 2011 pomohli realizovat dílčí úpravy v sále, ve kterém se nyní nacházíme – toto v důsledku vedlo k pořádání plesu již v lednu 2012 a následnému využití pro různé kulturně-společenské aktivity v obci.

Na základě výběrových řízení na zhotovitele stavebních úprav v letech 2012 a 2013 byly podepsány smlouvy o dílo s firmou Ergo VH s.r.o. ze Zlína. Firma pod odborným dohledem stavbyvedoucích odvedla vynikající práci, za což bych jí chtěl nyní z tohoto místa poděkovat. Celkové realizační náklady na rekonstrukci budovy dosáhli částky cca 4,2 milionu Kč, což tvoří pouhých 45% projektových nákladů. Podíl zmiňovaných dotací přijatých od Zlínského kraje v rámci Programu obnovy venkova v letech 2012 a 2013 představuje částku 1.976.479,– Kč, to je 47% veškerých realizačních nákladů vynaložených obcí Drslavice. Zlínskému kraji za podporu projektu děkujeme, velmi si vážíme této spolupráce.

Pokud bych měl krátce shrnout rozsah rekonstrukce, bude jednodušší vyjmenovat to, co zůstalo nedotčeno, tedy původní – tím jsou schody mezi přízemím a prvním podlažím, podlaha chodby v přízemí, střecha budovy a dva plynové kotly v suterénu. Ostatní prošlo ve větší či menší míře opravami nebo výměnou a to včetně všech rozvodů v budově. Zbývají dokončit venkovní úpravy okolí Obecního domu, tyto hodláme realizovat do poloviny příštího roku.

Vážení spoluobčané, opět bych si na tomto místě dovolil Vás vyzvat, aby jste se aktivně zapojili a tuto budovu k nejrůznějším účelům, ať již ve veřejném nebo osobním zájmu, v budoucnu využívali. Po celá desetiletí zde panoval čilý ruch a život obecní školy, koneckonců mnozí z Vás při vzpomínkách ze svého dětství toto jistě potvrdí. Bylo by tedy nanejvýš užitečné, aby v objektu bylo i nadále živo v tom pozitivním slova smyslu.

Dnešní slavnostní otevření jsme spojili s připomínkou stého výročí úmrtí JUDr. Václava hraběte s Kounic, se kterým nás pojí osud bohužel již zaniklého zámečku Pepčín. Při této příležitosti bych chtěl velmi poděkovat za spolupráci všem pracovníkům Muzea Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě, jmenovitě historiku magistru Tomečkovi, panu magistru Kapsovi a paní výtvarnici Alexandře Haluzové za ztvárnění expozice, kterou Vám za chvíli v suterénu budovy zpřístupním. Poděkování patří také panu historiku magistru Rájovi za vřelé přijetí na zámku ve Slavkově u Brna a poskytnutí licenčních práv na užívání děl týkajících se života hraběte z Kounic. Velmi si takové spolupráce vážím.

Poděkování patří i subdodavatelům společnosti ERGO VH a pracovníkům Obce Drslavice, kteří se na rekonstrukci podíleli. Závěrem svého projevu Vás všechny zvu na prohlídku prostor suterénu budovy a vybízím ke konzumaci občerstvení, které jsme zde pro Vás pro tuto příležitost připravili. Další občerstvení jako víno, pivo, nebo nealkoholické nápoje si můžete zakoupit v kuchyňce, program zde v sále bude pokračovat cca za 30 minut produkcí cimbálové muziky Jakub z Uherského Brodu, kterou u nás v Drslavicích taktéž srdečně vítáme. Úplným závěrem krátká projekce snímků, jak prostory suterénu vypadaly ještě letos v první polovině roku.

Milí přátelé, přeji Vám příjemnou zábavu a krásný zbytek pro nás sváteční neděle.


42

Kalendář akcíPočasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2020 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK