Aktuálně v naší obci / strana 43

Loučení s prázdninami na Pepčíně

Přidáno: 1. 9. 2013

Loučení s prázdninami na Pepčíně

letos poznamenalo horší počasí, které v důsledku znamenalo omezení programu soutěží a her pro děti. O to větší poděkování a obdiv zaslouží všichni, kteří na místo kde stávával zámeček Pepčín vážili. Speciální dík patří panu Petru Hrubošovi, který zajistil občerstvení pro zhruba šedesátku návštěvníků akce, jejichž nálada byla jako každoročně výborná.

S přáním úspěšného vstupu do nového školního roku hlavně pro děti

Rostislav Mihel, Váš starosta


Přinášíme soupis ucelených informací

Přidáno: 28. 8. 2013

o letošním programu a harmonogramu Slavností vína v Uherském Hradišti, kterých se tak jako každoročně zúčastníme. Slavnosti proběhnou ve dnech 6.-8. září, tedy příští víkend, hlavní část programu pak proběhne v sobotu.

Tak jako v předchozích dvou letech budeme v parku před Obchodní akademií, je to park od vlakového nádraží v UH směrem na Masarykovo náměstí po pravé straně. Blízkost školy všem účinkujícím poskytne potřebné zázemí a velikost parku zajistí pohodlí všem návštěvníkům našeho programu. V Obchodní akademii máme vyhrazené 2 třídy a WC, dále tam budou k dispozici nealko vody. V případě deště bude naše prezentace v Hotelu Slunce.

Odjezd autobusu pro krojované z Drslavic bude v sobotu 7.9. v 7:50 ráno z autobusové zastávky, další zastávkou pak budou Hradčovice a poté jede bus přímo do Uherského Hradiště. Všichni krojovaní z našeho mikroregionu se k průvodu připojí na tradičním místě poblíž zimního stadionu (resp. Kauflandu), cílem je jako každoročně hlavní náměstí v UH. Všichni, kteří pojedou vlastním autem nebo vlakem upozorňuji, že před Zimním stadionem v UH musí být nejpozději v 8:45. Na tomto místě bych chtěl poprosit občany, zda by mohli podle svých možností přispět k prezentaci naší obce buď v průvodě (podmínkou je krojové oblečení), anebo později jako návštěvníci na prezentaci naší obce (mikroregionu Dolní Poolšaví). Autobus zpět z UH do Drslavic pak odjíždí v 16:30 od ZŠ UNESCO.

K naší lítosti letos v programu nevystoupí drslavská chasa, přesto že jsme to avizovali a usilovali o to, aby se vystoupení uskutečnilo .. části mladých to termínově nesedí a další část má povinnosti a závazky s jinými folklorními soubory. Program bude i tak velmi zajímavý, přinášíme ho níže, ostatně posuďte sami. Usmívající se

Jediným zástupcem naší obce tak budou hasiči z Drslavic, kteří budou již od rána připravovat poblíž pódia v parku u Obchodní akademie zabíjačkové speciality, na které jste také srdečně zváni.

Pokud budete mít jakýkoliv další dotaz ke Slavnostem vína, směřujte jej prosím na telefon starosty obce 725 423868, nebo na jeho emailovou adresu starosta@drsla­vice.cz.

Závěrem vyjadřuji přesvědčení, že naše účast na letošních slavnostech bude jak hojná, tak i důstojná. Usmívající se

Program prezentace Mikroregionu Dolní Poolšaví na Slavnostech vína

sobota 7. září – park před obchodní akademií

11.30 MS Kunovice

11:45 Podolské Frišky + děti + CM Lintava

12.00 Vítají Vás starostové obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví – krátké pozvánky do jednotlivých obcí

12.15 – 13.30 „Děcka, poďte si hrát“ (blok dětských souborů – hry a tance dětí z Dolního Poolšaví)

Doprovází po dohodě CM Lintava

12.15 Kunovjánek + CM Slovácká ZUŠ

12.25 Lintavěnka

12.35 Malý Handrláček + CM Lintava,

12.45 Handrláček + CM Lintava,

13.05 Veleťánek + CM Vinár,

13.15 Děcka z Kunovic + CM

13.25 Míkovjánek,

13.40 – 14.10 „Taksa u nás verbuje“

Doprovází CM Mladí Burčáci

13.40 Jakub Tomala, Radovan Siman, Petr Polách, Petr Pěcha

14.15 – 16.30 „Tak sa u nás zpívá aj tancuje“ (folklorní soubory a pěvecké sbory mikroregionu)

14.15 MS Hradčovice,

14.30 Chasy – volně hucká Veletiny, Hradčovice, Popovice, Vésky, Míkovice, Kunovice + CM Mladí Burčáci

15.15 ŽS Kunovice

15.30 SPOT Slunéčko + CM Mladí Burčáci,

16.00 Handrlák+ CM Lintava,

16.15 Tetičky z Kunovic,

16.30 ukončení

Průvodní slovo Iva Gejdošová, Lucie Martínková


Po včerejší návštěvě starosty obce

Přidáno: 22. 8. 2013

v muzejní části zámku ve Slavkově u Brna se začínají jasněji rýsovat kontury zamýšlené stálé expozice v upomínku na JUDr. Václava hraběte z Kounic v nově zrekonstruovaných prostorách suterénu Obecního domu. Od historika Mgr. Ráji, kterému velmi děkujeme za jeho ochotu, se nám dostalo příslibu, že můžeme použít kopie části historických materiálů s tématem osobnosti hraběte a jeho vazby na zámeček Pepčín, na něž vlastní zámek ve Slavkově u Brna autorská práva. Spolu s již přislíbenými materiály od Muzea JAK v Uherském Brodě tak bychom mohli při slavnostním otevření Obecního domu dne 13. října představit tématicky ucelenou expozici dobových fotografií.

S přáním krásného letního víkendu, pohodový vstup do posledního prázdninového týdne a v očekávání setkání s Vámi dne 1.9. právě v místě, kde stával zámeček Pepčín

Rostislav Mihel, Váš starosta


Dnešního dne jsme objednali letos

Přidáno: 19. 8. 2013

první svoz elektrozařízení u společnosti Elektrowin. Pro Vaši představu od počátku letošního roku bylo vysbíráno 41ks velkých elektrospotřebičů a 2 velké bagy malých elektrospotřebičů. Kromě standartní odměny chceme i letos požádat o motivační příspěvek, podle hrubých propočtů bychom měli dosáhnout na odměnu cca 30.000,– Kč. Za tyto peníze hodláme rozšířit panelovou plochu, v minulých týdnech jsme dosáhli dohody se společností Zevos, a.s. o odebrání cca 30ks starších panelů. Vydláždění další části sběrného dvora plánujeme na září.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se do sběru elektrozařízení zapojují, vážíme si takové spolupráce.


Administrativní kontrolou úspěšně prošla

Přidáno: 7. 8. 2013

naše žádost o dotaci u projektu „Nové zábradlí na místní komunikaci v Drslavicích“. Kontrolu provedl dotaci poskytrující SZIF a její celková výše je 199.800,– Kč. V současné době probíhají dodavatelskou firmou poslední drobné dodělávky zábradlí. Do konce srpna pak očekáváme zvací dopis k podpisu dohody o této dotaci a tím by mělo být proces schvalování dotace dokončen. Ihned po podpisu tohoto dopisu požádáme SZIF o provedení fyzické kontroly stavby a nakonec požádáme o proplacení dotace na účet obce.


Letošní nohejbalový turnaj ozdobila

Přidáno: 4. 8. 2013

Společné foto s panem Zimovčákem

přítomnost pana Josefa Zimovčáka, který se s jeho účastníky za slunečného počasí přijel nejen podělit o své zážitky z cest (pan Zimovčák byl mimo jiné účastníkem letošní Tour de France), ale hlavně přijel propagovat svůj nadační fond „Na kole dětem“, který pomáhá onkologicky nemocným dětem. Panu Zimovčákovi za jeho návštěvu Drslavic velmi děkujeme, jsme velmi rádi, že jsme se mohli s takto příjemným a vzácným člověkem osobně setkat. Vám, kteří jste v sobotu na našem hřišti nebyli, můžeme už teď slíbit rozhovor s panem Zimovčákem v zimním čísle obecního zpravodaje.

Samotného nohejbalového turnaje se zúčastnilo 9 tříčlenných družstev a celkově proběhl ve fairplay atmosféře. Zvítězil tým Agrofestu před týmem „Klakson troubí“, na třetím místě se umístnili naši přátelé z Veletin. Obec Drslavice se na organizaci turnaje podílela dodáním cen v celkové hodnotě 1.500,– Kč, hlavní dík patří pořádajícímu sdružení nadšenců Agrofest za perfektní organizaci turnaje.

Fotogalerie z nohejbalového turnaje ZDE


Blíží se dvě významné kulturní akce,

Přidáno: 31. 7. 2013

na kterých bude mít obec Drslavice svoje zastoupení a na které bychom Vás již nyní chtěli co nejsrdečněji pozvat.

Nejdříve jsou to dožínky Zlínského kraje ve dnech 23.-24.8.2013, které se letos budou konat v Kroměříži. V pátečním (23.8.) programu v rámci folklorního pásma mikroregionu Dolní Poolšaví "Vyšéj nad oblaky .. " se představí krojový pár z Drslavic v zastoupení Radka Hamady a Zuzky Orlovské. Začátek tohoto vystoupení je plánován na 19 hodin na náměstí v Kroměříži.

Další tradiční akcí, tentokráte spojenou s vínem, jsou Slovácké slavnosti v Uherském Hradišti. Slavnosti se uskuteční ve dnech 7.-8.9.2013 a mikroregionu Dolní Poolšaví tak jako v posledních dvou letech bude patřit park u Obchodní akademie. Program zde začíná po ukončení slavnostního průvodu někdy kolem 11:30 vystoupení dětských folklorních souborů, pokračuje od 13:40 pásmem verbuňku a konečně od 14:15 v pásmu zvaném „Tak sa u nás zpívá a tancuje“ představí krojovaná drslavská chasa za doprovodu cimbálové muziky Mladí Burčáci. Tak jako každoročně ani letos nebudou chybět zabíjačkové speciality v režii našich hasičů. Chtěl bych závěrem pozvat všechny občany na zmíněné akce a věřím, že i letošní účast krojovaných z Drslavic ve slavnostním průvodubude hojná .. jenom tak můžeme nejlépe vyjádřit sounáležitost naší obce s celou oblastí Slovácka.


Tuto sobotu se v areálu TJ uskuteční

Přidáno: 30. 7. 2013

Nohejbal v Drslavicích

nohejbalový turnaj tříčlenných družstev. Milou návštěvou nás odpoledne poctí i pan Josef Zimovčák, který bude k dispozici všem, kteří budou mít zájem se dozvědět zajímavosti z jeho cest na historickém kole. Jste všichni srdečně zváni !

Josef Zimovčák


E.ON ČR oznamuje občanům přerušení

Přidáno: 30. 7. 2013

dodávky elektrické energie, které bude dne 12.8.2013 v době 7:30 až 14:30. Přerušení dodávky se týká celé obce. Důvodem jsou předem plánované práce na zařízení distribuční soustavy.

Děkujeme za pochopení.


Nejen fasáda Obecního domu, ale i

Přidáno: 29. 7. 2013

interiéry jeho suterénu procházejí v těchto dnech dokončovacími pracemi při nejrozsáhlejší rekonstrukci tohoto objektu v historii. Pomalu se tedy začínáme zabývat myšlenkami na slavnostní otevření této části budovy, více o těchto úvahách ve včerejším vydání Dobrého dne s Kurýrem nebo ZDE.

Na dokončovacích pracech nejrůznějšího typu v Obecním i nově budovaném Polyfunkčním domě se významnou mírou podílejí i současní pracovníci obce. Příkladem je provádění výkopových prací přípojek Polyfunkčního domu, nebo nové nátěry rýn a svodů Obecního domu. Pošetříme tak nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu, přesto už dříve bylo jasné, že následující cca 1–2 roky budou vzhledem k výši investic tohoto volebního období na výdajové stránce maximálně šetrné a úsporné.

Kromě dvou výše uvedených investic pokračují i práce na územním plánu, kdy včera proběhlo další kolo projednávání za účasti starosty obce, projektanta územního plánu a zástupce odboru územního plánování v Uherském Brodě. Ve stejný den se uskutečnilo i výběrové řízení na druhou etapu budování komunitní kompostárny. Výsledky a závěry všech uvedených záležitostí se bude podrobně zabývat na příštím veřejném jednání zastupitelstvo naší obce, které je předběžně plánováno na druhou polovinu září.


43

Kalendář akcí

27. 12.
Zpívání u kapličky
27. 12.
Výstava k výročí MŠ


Počasí v Drslavicích


Obec Drslavice

Drslavice 93,
687 33 Drslavice, Zlínský kraj

IČ: 00360597
tel.: 572 67 11 51
e-mail: obec@drslavice.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa
7.00–12.00, 12.30–16.30
úterý, čtvrtek
07.00–12.00 12.30–15.00
pátek
07.00–12.00 12.30–14.30

Starosta obce
Rostislav Mihel


Mikroregion Dolní Poolšaví Sdružení místních samospráv ČR
Děkujeme našim partnerům:
Zlínský kraj, MMR, Ministerstvo zemědělství, sponzoři Drslavského léta, Úřad práce, Ministerstvo vnitra

Všechna práva vyhrazena – 2019 – www.drslavice.cz
Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR | Administrace
Vytvořilo Studio KVARK